Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Det er mig, der trøster jer, hvordan kan du da frygte for mennesker, der dør, for menneskebørn, der svinder bort som græsset?

Esajas′ Bog 51,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Judas: Judas Iskariot er den store skurk i Det Nye Testamente. Selvom der egentlig ikke står særlig meget om ham i Biblen, er han alligevel en af de mest berømte karakterer. Han er nemlig den, der forråder Jesus
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen punkterer selvudviklingens myte: Benedicte Præstholm er aktuel, som en af forfatterne bag bogen "To om tro". Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

v1  En dag sagde Sauls søn Jonatan til sin våbendrager: »Kom, lad os gå over på den anden side til filistrenes forpost.« Men han fortalte ikke sin far noget. v2  På det tidspunkt sad Saul i udkanten af Gibea under granatæbletræet på tærskepladsen. Han havde omtrent seks hundrede mand hos sig. v3  Akija bar efoden; han var søn af Akitub, en bror til Ikabod, der var søn af Pinehas og sønnesøn af Eli, Herrens præst i Shilo. Ingen vidste, at Jonatan var gået. v4  På begge sider af det pas, som Jonatan prøvede at komme igennem for at angribe filistrenes forpost, er der et klippefremspring; det ene hedder Boses, det andet Sene. v5  Den ene spids rager i vejret på nordsiden ud for Mikmas og den anden på sydsiden ud for Geba.

v6  Jonatan sagde altså til sin våbendrager: »Kom, lad os gå over til forposten hos disse uomskårne mennesker. Måske vil Herren hjælpe os, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få.« v7  Våbendrageren sagde: »Gør det, du har i sinde! Gå i gang! Jeg går med dig, hvorhen du vil.« v8  Jonatan sagde: »Nu går vi over til mændene og sørger for at blive opdaget af dem. v9  Hvis de siger til os: ›Rør jer ikke, førend vi når frem til jer,‹ så bliver vi stående, hvor vi er, og går ikke op til dem. v10  Men siger de: ›Kom op til os!‹ så går vi derop, for så har Herren givet dem i vores hånd. Det skal være vores tegn.«

v11  Da nu filistrenes forpost opdagede dem, sagde filistrene: »Se, der er nogle hebræere, der er kommet ud af grotterne, hvor de gemte sig.« v12  Og mændene på forposten råbte til Jonatan og hans våbendrager: »Kom op til os, så skal vi fortælle jer noget.« Jonatan sagde til sin våbendrager: »Følg med mig derop, for Herren har givet dem i Israels hånd.« v13  Så klatrede Jonatan derop på hænder og fødder fulgt af våbendrageren. Jonatan fældede filistrene, og våbendrageren kom bagefter og gav dem dødsstødet. v14  I dette første angreb, som Jonatan og hans våbendrager foretog, dræbte de omtrent tyve mand på en strækning af omtrent en halv plovfures længde. v15  Da opstod der rædsel i lejren og i hele hæren; selv forposten og plyndringsstyrken blev grebet af rædsel. Jorden rystede, og der opstod en gudsrædsel.

v16  Da Sauls udkigsposter i Gibea i Benjamin så derover og opdagede forvirringen i den fjendtlige hær, v17  sagde Saul til sine folk: »Hold mønstring og find ud af, hvem vi mangler!« De holdt mønstring, og det viste sig, at Jonatan og hans våbendrager ikke var der. v18  Saul sagde til Akija: »Kom med Guds ark!« Guds ark befandt sig nemlig dengang hos israelitterne. v19  Mens Saul talte med præsten, blev larmen i filistrenes lejr større og større. Så sagde Saul til præsten: »Lad det være!« v20  Derpå kaldte Saul alle sine folk sammen, og da de kom ud på slagmarken, så de, at filistrene rettede deres sværd mod hinanden, og det var én stor forvirring. v21  De hebræere, som tidligere havde været på filistrenes side, og som var draget i felten med dem, faldt fra og gik over til israelitterne, som havde sluttet sig til Saul og Jonatan. v22  Da alle de israelitter, som havde gemt sig i Efraims bjergland, hørte, at filistrene var på flugt, gik de også med i krigen og forfulgte dem. v23  Således gav Herren Israel sejr den dag.

Kampen bredte sig forbi Bet-Aven, v24  og israelitterne var hårdt trængt den dag. Saul afkrævede folkene en ed og sagde: »Forbandet være den mand, som spiser, før det bliver aften, og jeg har taget hævn over mine fjender.« Ingen spiste. v25  Nu var der honning på marken, v26  og da folkene kom hen til bikagerne, opdagede de, at der var en overflod af honning; men ingen førte hånden til munden af frygt for eden. v27  Jonatan havde imidlertid ikke hørt, at hans far havde taget folkene i ed. Han rakte den stav frem, han havde i hånden, dyppede spidsen af den i en bikage og førte hånden til munden, og så fik hans øjne ny glans. v28  Da sagde en af mændene: »Din far har taget folkene i ed og sagt: Forbandet være den mand, som spiser i dag! Det er derfor, alle er så udmattede.« v29  »Min far styrter landet i ulykke!« udbrød Jonatan, »se, hvordan mine øjne har fået ny glans, fordi jeg smagte lidt af denne honning. v30  Hvad så, hvis folkene i dag havde spist sig mætte i det bytte, de havde taget fra deres fjender! Nu bliver filistrenes nederlag ikke stort.«

v31  Den dag slog de filistrene og forfulgte dem fra Mikmas til Ajjalon. Folkene var meget udmattede v32  og kastede sig derfor over byttet, tog får og køer og kalve og begyndte at slagte dem på den bare jord og spise kødet med blodet i. v33  Da Saul fik at vide, at folket syndede mod Herren ved at spise blodet med, sagde han: »I er troløse! Rul straks en stor sten herhen til mig!« v34  Og han sagde videre: »Gå rundt til folkene og sig, at de skal komme hen til mig med deres okser og får og slagte dem her og spise dem. De må ikke synde mod Herren ved at spise blodet med.« I nattens løb kom de alle med det, de havde, og slagtede det dér. v35  Og Saul byggede et alter for Herren; det var det første alter, han byggede for Herren.

v36  Derefter sagde Saul: »Lad os sætte efter filistrene i nat og udplyndre dem til daggry; vi lader ingen af dem være tilbage.« De svarede: »Gør, som du synes.« Men præsten sagde: »Lad os først træde frem her for Gud.« v37  Saul spurgte da Gud: »Skal jeg sætte efter filistrene? Giver du dem i Israels hånd?« Men denne gang fik han ikke noget svar. v38  Da sagde Saul: »Alle høvdinge, kom herhen! Find ud af, hvad det er for en synd, der er begået i dag. v39  For så sandt Herren lever, han som giver Israel sejr: Om det så er min søn Jonatan, der er den skyldige, skal han dø!« Ingen svarede ham. v40  Så sagde han til hele Israel: »I skal stå til den ene side, og jeg og min søn Jonatan til den anden side.« »Gør, som du synes,« svarede de. v41  Da sagde Saul til Herren, Israels Gud: »Lad sandheden komme frem!« Loddet faldt på Jonatan og Saul, og folket gik fri. v42  »Kast lod mellem mig og min søn Jonatan,« sagde Saul, og loddet faldt på Jonatan. v43  Så sagde Saul til Jonatan: »Fortæl, hvad du har gjort,« og Jonatan sagde: »Jeg har smagt lidt honning på spidsen af min stav. Jeg er rede til at dø!« v44  Saul sagde: »Gud ramme mig igen og igen, om ikke du skal dø, Jonatan!« v45  Men folkene sagde til ham: »Skal Jonatan, som har vundet så stor en sejr for Israel, virkelig dø? Ikke tale om! Så sandt Herren lever: Der skal ikke krummes et hår på hans hoved, for det er med Guds hjælp, han har vundet i dag.« Derefter købte de Jonatan fri, så han undgik døden.

v46  Saul opgav nu at forfølge filistrene og vendte hjem, mens filistrene drog tilbage til deres eget område.

Sauls krige og familieforhold

v47  Da Saul havde vundet kongedømmet over Israel, gik han i krig mod sine fjender på alle sider, moabitterne, ammonitterne, edomitterne, Sobas konger og filistrene, og hvorhen han vendte sig, sejrede han. v48  Han vandt sejr i et slag mod amalekitterne og reddede Israel fra de folk, der udplyndrede det.

v49  Sauls sønner var Jonatan, Jishvi og Malkishua. Den ældste af hans to døtre hed Merab, den yngste Mikal. v50  Hans hustru hed Akinoam; hun var datter af Akima'as. Hans hærfører hed Abner; han var søn af Sauls farbror Ner. v51  Sauls far Kish og Abners far Ner var sønner af Abiel.

v52  Krigen med filistrene var hård, så længe Saul levede. Hver gang Saul så en heltemodig og tapper mand, tog han ham i sin tjeneste.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies