Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Simon Peter svarede: "Du er Kristus, den levende Guds søn."

Matthæusevangeliet 16,16

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Paulus: Paulus er en sammensat karakter i Det Nye Testamente. Han starter som forfølger af de helt nye kristne menigheder, men ender med at være den mest kendte og udbredte missionær og forkynder af den kristne tro
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Den Nye Aftale lukkede den bibel op, jeg havde smækket i : Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Malene Bjerre, sprogvasker og redaktør på 'Den Nye Aftale', på 6 skarpe
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Davids ægteskab med Abigajil

v1  Så døde Samuel, og hele Israel samledes og holdt ligklage over ham, og man begravede ham i hans hus i Rama.

David begav sig ned til Parans ørken.

v2  Der var en mand i Maon, som havde sin kvægavl i Karmel. Manden var meget velstående, han ejede tre tusind får og tusind geder. Han holdt netop fåreklipningsfest i Karmel. v3  Manden hed Nabal og hans kone Abigajil. Hun var både klog og smuk; men han var hård og ond. Han var kalebit.

v4  Da David ude i ørkenen hørte, at Nabal holdt fåreklipningsfest, v5  sendte han ti unge mænd af sted og sagde til dem: »Drag op til Karmel og gå hen til Nabal; hils ham fra mig v6  og sig så til min broder: Fred være med dig, fred være med dit hus, og fred være med alt, hvad der er dit! v7  Jeg har hørt, at du holder fåreklipningsfest. Nu er det sådan, at dengang dine hyrder holdt til hos os, forulempede vi dem ikke, og de har intet mistet, al den tid de har været i Karmel. v8  Spørg selv dine folk, de kan fortælle dig om det. Gid mine unge mænd må finde nåde for dine øjne! Det er jo en festdag, vi kommer på, så giv dine tjenere og din søn David, hvad du har for hånden.« v9  Davids folk kom så til Nabal og sagde alt det til ham fra David, og så stod de og ventede. v10  Men Nabal svarede Davids tjenere: »Hvem er David? Hvem er Isajs søn? Nu om dage er der så mange trælle, der rømmer fra deres herre. v11  Skulle jeg så tage mit brød og vand og mit kvæg, som jeg har slagtet til mine fåreklippere, og give det til nogle, som jeg ikke ved hvor er fra?« v12  Så gik Davids folk deres vej, og da de kom hjem, fortalte de ham det hele. v13  Da sagde David til sine mænd: »Spænd alle sammen sværdet om lænden!« Det gjorde de, og David spændte også sit sværd om lænden. Omkring fire hundrede mand fulgte David, mens to hundrede mand blev tilbage ved trosset.

v14  Nu havde en af karlene sagt til Nabals kone Abigajil: »David har sendt nogle folk fra ørkenen med ønsket om lykke for vores herre, og han overfusede dem. v15  Men de mænd har været meget gode imod os; de har ikke forulempet os, og vi har intet mistet, al den tid vi drog omkring hos dem, mens vi var ude på græsgangene. v16  Nat og dag var de en mur omkring os al den tid, vi vogtede småkvæget i nærheden af dem. v17  Find ud af, hvad du kan gøre, for en ulykke truer vores herre og hele hans hus. Selv er han jo så ondsindet, at man ikke kan sige noget til ham.« v18  Abigajil tog i en fart to hundrede brød, to krukker vin, fem tilberedte får og fem sea ristet korn, hundrede rosinkager og to hundrede figenkager. Hun læssede det på æslerne v19  og sagde til sine karle, at de skulle gå i forvejen, så ville hun følge efter dem. Men sin mand Nabal fortalte hun ikke noget. v20  Mens hun nu red på sit æsel i skjul af bjerget, mødte hun David og hans mænd, der var på vej mod hende. v21  David havde sagt: »Det var altså helt forgæves, at jeg i ørkenen vogtede alt det, som tilhører det menneske. Han har intet mistet af sin ejendom, og alligevel gengælder han mig godt med ondt. v22   Gud ramme David igen og igen, hvis jeg i morgen har levnet nogen af mandkøn hos ham!«

v23  Da Abigajil fik øje på David, sprang hun hurtigt ned af æslet og kastede sig til jorden for David. v24  Hun faldt ned for hans fødder og sagde: »Skylden er min, herre! Lad mig tale til dig. Hør mig, herre! v25  Tag dig ikke af Nabal, det ondsindede menneske. Han svarer til sit navn; Nabal hedder han, og tåbeligt handler han. Herre, jeg så ikke de unge mænd, du sendte. v26  Men, herre, så sandt Herren lever, og så sandt du lever, har Herren holdt dig fra at pådrage dig blodskyld og tage dig selv til rette. Gid det dog må gå dine fjender og dem, der søger din ulykke, som Nabal. v27  Men lad nu folkene i min herres følge få den gave, som din trælkvinde har bragt dig. v28  Tilgiv din trælkvindes frimodighed, for Herren vil jo skabe min herre et hus, der står fast. Min herre fører jo Herrens krige, og der skal ikke ske dig noget ondt, så længe du lever. v29  Skulle nogen give sig til at forfølge dig og stræbe dig efter livet, så skal min herres liv være bundet i de levendes knippe hos Herren, din Gud. Men dine fjenders liv skal han slynge ud af slyngelæderet. v30  Og når Herren opfylder alt det gode, han har lovet dig, herre, og indsætter dig som fyrste over Israel, v31  skal du ikke få anfægtelse og samvittighedskval, herre, over at du skulle have udgydt uskyldigt blod, og at du, herre, skulle have taget dig selv til rette. Men når Herren viser min herre godhed, så glem ikke din trælkvinde!« v32  David svarede Abigajil: »Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han i dag har sendt dig til mig! v33  Velsignet være din dømmekraft, og velsignet være du selv, fordi du i dag har forhindret mig i at pådrage mig blodskyld og tage mig selv til rette. v34  Så sandt Herren, Israels Gud, lever, han som har holdt mig fra at volde dig ulykke: Var du ikke ilet mig i møde, havde Nabal ikke haft en eneste af mandkøn tilbage ved daggry.« v35  Så tog David imod det, hun havde bragt ham, og han sagde til hende: »Gå hjem i fred! Jeg har lyttet til dig og vil opfylde din bøn.«

v36  Da Abigajil kom hjem til Nabal, holdt han netop et gilde i sit hus, som var han en konge. Nabal var kommet i stemning og var stærkt beruset, derfor fortalte hun ham intet som helst før næste morgen. v37  Men da vinen om morgenen var gået Nabal af hovedet, og hans kone fortalte ham, hvad der var sket, stod hjertet stille i livet på ham, og han blev helt forstenet. v38  Efter ti dages forløb ramte Herren Nabal, så han døde. v39  Da David hørte, at Nabal var død, sagde han: »Lovet være Herren, fordi han har skaffet mig oprejsning for den forhånelse, Nabal tilføjede mig, og har skånet mig for at handle ondt. Herren har ladet Nabals ondskab ramme ham selv.« Så sendte David bud til Abigajil om, at han gerne ville giftes med hende. v40  Davids folk kom til Abigajil i Karmel og fortalte hende, at David havde sendt dem for at sige, at han gerne ville giftes med hende. v41  Da rejste hun sig, kastede sig til jorden og sagde: »Jeg er rede til som en trælkvinde at vaske støvet af min herres tjeneres fødder.« v42  Abigajil satte sig straks på sit æsel, og hendes fem piger fulgte med hende. Hun fulgte Davids mænd og blev hans hustru.

v43  David havde også giftet sig med Akinoam fra Jizre'el. De var begge to hans hustruer. v44  Men Saul havde givet sin datter Mikal, Davids kone, til Palti, en søn af Lajish fra Gallim.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies