Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Den uretfærdige opnår falsk fortjeneste, den, der sår retfærdighed, opnår varig løn.

Ordsprogenes Bog 11,18

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Abraham og Isak: "Abraham sad i Mamre Lund" fortæller Grundtvig os. Her blev han kaldet af Gud og fik en søn. Udover sin rolle i den bibelske historie er Abraham den person, som de tre store religioner, jødedom, kristendom og islam, har tilfælles. Han er nemlig ifølge alle tre religioner vores stamfader
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Vi skal huske at fortælle vores mindste historierne": Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver politiker og kirkeordfører for Liberal Alliance Mette Bock sine svar på spørgsmålene
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Magtkampen mellem Adonija og Salomo

v1  Kong David var gammel, højt oppe i årene, og selv om man dækkede ham til med tæpper, kunne han ikke få varmen. v2  Hans tjenere sagde da til ham: »Man burde finde en ung pige, en jomfru, til dig, herre konge, der kan være til tjeneste for dig og pleje dig, konge. Når hun ligger i din favn, herre konge, får du varmen.« v3  De ledte efter en smuk ung pige i hele Israel, og de fandt Abishag fra Shunem; hende bragte de til kongen. v4  Pigen var meget smuk. Hun passede og plejede ham; men kongen havde ikke samleje med hende.

v5  Adonija, Haggits søn, gik med store tanker om sig selv og sagde: »Det er mig, der skal være konge.« Han anskaffede sig vogn og heste og en livvagt på halvtreds mand. v6  Hans far havde aldrig talt ham til rette og sagt: »Hvordan er det, du opfører dig!« Adonija så godt ud, og han kom lige efter Absalom i alder. v7  Han forhandlede med Joab, Serujas søn, og præsten Ebjatar, og de tog hans parti. v8  Men præsten Sadok, Benaja, Jojadas søn, profeten Natan, Shim'i, Re'i og Davids elitetropper sluttede sig ikke til Adonija.

v9  Så slagtede Adonija får og køer og fedekvæg ved Zohelet-stenen lige ved Rogel-kilden, og han indbød alle sine brødre, kongesønnerne, og alle de judæere, der stod i kongens tjeneste. v10  Men profeten Natan, Benaja, elitetropperne og sin bror Salomo indbød han ikke. v11  Da sagde Natan til Salomos mor Batseba: »Du har vel hørt, at Adonija, Haggits søn, er blevet konge, uden at vores herre David ved det. v12  Lad mig nu give dig et råd, så du kan redde dit eget og din søn Salomos liv. v13  Gå straks til kong David og sig til ham: ›Har du ikke svoret, herre konge, at min søn Salomo skulle være konge efter dig og sidde på din trone? Hvorfor er Adonija så blevet konge?‹ v14  Mens du står der og taler med kongen, kommer jeg og bekræfter, hvad du har sagt.« v15  Batseba gik da ind til kongen i hans sovekammer. Han var meget gammel, og Abishag fra Shunem plejede ham. v16  Batseba bøjede sig dybt for kongen. »Hvad vil du?« spurgte kongen, v17  og hun svarede: »Herre, du har svoret ved Herren din Gud, at min søn Salomo skulle være konge efter dig og sidde på din trone. v18  Men nu er Adonija blevet konge, uden at du ved noget om det. v19  Han har slagtet okser, fedekvæg og får i mængde og har indbudt alle kongesønnerne, præsten Ebjatar og hærføreren Joab. Men din tjener Salomo har han ikke indbudt. v20  Herre konge, alle israelitters øjne er rettet mod dig; de venter, at du skal sige, hvem der skal følge min herre kongen på tronen. v21  Ellers vil både jeg og min søn Salomo stå som skyldige, når du har lagt dig til hvile hos dine fædre.«

v22  Mens hun stod og talte med kongen, kom profeten Natan. v23  Man meldte kongen, at profeten Natan var kommet, og han trådte frem for kongen og kastede sig til jorden for ham. v24  Natan sagde: »Herre konge, har du sagt, at Adonija skal være konge efter dig og sidde på din trone? v25  Han er i dag taget ned og har slagtet okser, fedekvæg og får i mængde og har indbudt alle kongesønnerne, hærførerne og præsten Ebjatar. De sidder nu og spiser og drikker hos ham, og de råber: Kong Adonija leve! v26  Men mig, din tjener, og præsten Sadok og Benaja, Jojadas søn, og din tjener Salomo har han ikke indbudt. v27  Kommer det, der er sket, fra dig, herre konge, uden at du har ladet mig, din tjener, vide, hvem der skal følge dig på tronen?« v28  Kong David svarede: »Kald på Batseba!« Da hun var trådt frem for kongen og stod foran ham, v29  svor han: »Så sandt Herren lever, der har udfriet mig fra al nød: v30  Jeg har svoret ved Herren, Israels Gud, at din søn Salomo skal være konge efter mig og sidde på tronen i mit sted. Den ed vil jeg holde i dag.« v31  Batseba kastede sig til jorden og sagde: »Måtte min herre, kong David, leve evigt!«

v32  Kong David sagde: »Kald på præsten Sadok, profeten Natan og Benaja, Jojadas søn.« Da de var trådt frem for kongen, v33  sagde han til dem: »Tag mine folk med jer, sæt min søn Salomo op på mit muldyr og før ham ned til Gihon. v34  Dér skal præsten Sadok og profeten Natan salve ham til konge over Israel, og I skal støde i hornet og råbe: Kong Salomo leve! v35  Så skal I drage op i hans følge, og han skal sætte sig på min trone. Han skal være konge i mit sted. Ham indsætter jeg som fyrste over Israel og Juda.« v36  Benaja, Jojadas søn, svarede kongen: »Det ske! Måtte Herren, min herre kongens Gud, sige det samme! v37  Herren være med Salomo, som han har været med dig, og gøre hans trone mægtigere end din, herre konge.«

v38  Så gik præsten Sadok, profeten Natan, Benaja, Jojadas søn, og kreterne og pleterne ned og satte Salomo på kong Davids muldyr og førte ham til Gihon. v39  Præsten Sadok tog hornet med olie fra Teltet og salvede Salomo. De stødte i hornet, og alle råbte: »Kong Salomo leve!« v40  Så drog de alle op i Salomos følge, og de spillede på fløjte, og de jublede så højt, at jorden var ved at revne. v41  Det hørte Adonija og alle hans gæster, da de netop var færdige med at spise, og da Joab hørte hornets klang, sagde han: »Hvad er det for en larm i byen?«

v42  Endnu mens han talte, kom Jonatan, præsten Ebjatars søn. Adonija sagde: »Kom herover, du er en pålidelig mand, du kommer med godt nyt!« v43  Men Jonatan svarede Adonija: »Nej, nej! Kong David, vores herre, har gjort Salomo til konge. v44  Kongen har sendt præsten Sadok, profeten Natan, Benaja, Jojadas søn, og kreterne og pleterne med ham; de har sat ham på kongens muldyr, v45  og præsten Sadok og profeten Natan har salvet ham til konge ved Gihon; derfra er de draget op under jubel, og byen er på den anden ende. Det er det, I hører. v46  Ikke blot har Salomo sat sig på kongetronen; v47  men kongens folk har også været hos vores herre, kong David, og lykønsket ham med de ord: Måtte din Gud gøre Salomos navn endnu større end dit og hans trone mægtigere end din! Og kongen har bøjet sig i bøn på sit leje. v48  Og kongen har sagt dette: Lovet være Herren, Israels Gud, som i dag har sat min efterfølger på tronen, og jeg fik det at se.« v49  Da blev alle Adonijas gæster forfærdede, og de sprang op og gik hver sin vej. v50  Og Adonija frygtede Salomo og skyndte sig hen og greb fat i alterets horn.

v51  Salomo fik at vide, at Adonija i sin frygt for ham havde grebet fat i alterets horn og havde sagt: »Kong Salomo må først tilsværge mig, at han ikke vil lade sin tjener dø for sværdet.« v52  Salomo sagde: »Hvis han viser sig at være pålidelig, bliver der ikke krummet et hår på hans hoved, men gør han sig skyldig i noget, skal han dø!« v53  Så sendte kong Salomo bud om, at han skulle føres bort fra alteret. Adonija gik hen og kastede sig ned for kong Salomo, der sagde: »Gå hjem til dig selv!«

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies