Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Gud Herren er min hjælper, derfor blev jeg ikke til spot og spe;

Esajas′ Bog 50,7

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Paulus: Paulus er en sammensat karakter i Det Nye Testamente. Han starter som forfølger af de helt nye kristne menigheder, men ender med at være den mest kendte og udbredte missionær og forkynder af den kristne tro
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Hun gav Det Nye Testamente en chance til: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Cecilie Vestergaard Raaberg, der er teologisk medarbejder og generalsekretærens betroede sekretær i Bibelselskabet
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

v1  Levis sønner var: Gershom, Kehat og Merari. v2  Navnene på Gershoms sønner var: Libni og Shim'i. v3  Kehats sønner var: Amram, Jis'har, Hebron og Uzziel. v4  Meraris sønner var: Makli og Mushi. Det var levitternes slægter, efter deres fædre. v5  Efter Gershom: hans søn Libni, hans søn Jahat, hans søn Zimma, v6  hans søn Joa, hans søn Iddo, hans søn Zera og hans søn Jeateraj. v7  Kehats sønner var: hans søn Amminadab, hans søn Kora, hans søn Assir, v8  hans søn Elkana, hans søn Ebjasaf, hans søn Assir, v9  hans søn Tahat, hans søn Uriel, hans søn Uzzija og hans søn Saul. v10  Elkanas sønner var: Amasaj, Akimot, v11  hans søn Elkana, hans søn Sofaj, hans søn Nahat, v12  hans søn Eliab, hans søn Jeroham og hans søn Elkana. v13  Samuels sønner var: Joel, den førstefødte, og Abija, den næste. v14  Meraris sønner var: Makli, hans søn Libni, hans søn Shim'i, hans søn Uzza, v15  hans søn Shim'a, hans søn Haggija og hans søn Asaja.

v16  Dette er dem, som David indsatte til at varetage sangen i Herrens tempel, efter at arken havde fundet hvile, v17  og som gjorde tjeneste foran Åbenbaringsteltets bolig som sangere, indtil Salomo havde bygget Herrens tempel i Jerusalem; de forrettede tjeneste i overensstemmelse med forordningen for dem. v18  De, som gjorde tjeneste, og deres sønner var: af kehatitterne sangeren Heman, søn af Joel, søn af Samuel, v19  søn af Elkana, søn af Jeroham, søn af Eliel, søn af Toa, v20  søn af Sif, søn af Elkana, søn af Mahat, søn af Amasaj, v21  søn af Elkana, søn af Joel, søn af Azarja, søn af Sefanja, v22  søn af Tahat, søn af Assir, søn af Ebjasaf, søn af Kora, v23  søn af Jis'har, søn af Kehat, søn af Levi, søn af Israel. v24  Hans broder var Asaf, der stod til højre for ham: Asaf, søn af Berekja, søn af Shim'a, v25  søn af Mikael, søn af Ba'aseja, søn af Malkija, v26  søn af Etni, søn af Zera, søn af Adaja, v27  søn af Etan, søn af Zimma, søn af Shim'i, v28  søn af Jahat, søn af Gershom, søn af Levi. v29  Deres brødre, meraritterne, som stod til venstre, var: Etan, søn af Kishi, søn af Abdi, søn af Malluk, v30  søn af Hashabja, søn af Amasja, søn af Hilkija, v31  søn af Amsi, søn af Bani, søn af Shemer, v32  søn af Makli, søn af Mushi, søn af Merari, søn af Levi.

v33  Deres brødre levitterne var pligtige til at gøre alt arbejdet i huset, hvor Gud har sin bolig, v34  men Aron og hans sønner bragte røgelsesofre på brændofferalteret og røgelsesofferalteret; de udførte alt arbejdet i det Allerhelligste og skaffede Israel soning, ganske som Guds tjener Moses havde befalet. v35  Arons sønner var: hans søn Eleazar, hans søn Pinehas, hans søn Abishua, v36  hans søn Bukki, hans søn Uzzi, hans søn Zerakja, v37  hans søn Merajot, hans søn Amarja, hans søn Akitub, v38  hans søn Sadok og hans søn Akima'as.

v39  De steder i deres område, hvor de havde deres lejr, var: Arons sønner af kehatitternes slægt – for den første lodkastning gjaldt dem – v40  fik Hebron i Juda med omkringliggende græsmarker; v41  men byens jord og landsbyerne fik Kaleb, Jefunnes søn. v42  Arons sønner fik tilflugtsbyen Hebron, Libna med tilhørende græsmarker, Jattir, Eshtemoa med tilhørende græsmarker, v43  Hilen med tilhørende græsmarker, Debir med tilhørende græsmarker, v44  Ashan med tilhørende græsmarker og Bet-Shemesh med tilhørende græsmarker. v45  Af Benjamins stamme: Geba med tilhørende græsmarker, Alemet med tilhørende græsmarker og Anatot med tilhørende græsmarker, i alt tretten byer fordelt mellem deres slægter. v46  De øvrige kehatitter fik ved lodkastningen, slægt for slægt, ti byer af Efraims, Dans og halvdelen af Manasses stamme. v47  Gershomitterne fik, slægt for slægt, tretten byer af Issakars, Ashers, Naftalis og Manasses stamme i Bashan. v48  Meraritterne fik ved lodkastningen, slægt for slægt, tolv byer af Rubens, Gads og Zebulons stammer. v49  Israelitterne afgav disse byer med tilhørende græsmarker til levitterne. v50  Af judæernes, simeonitternes og benjaminitternes stammer blev de byer, som her er nævnt, afgivet ved lodkastningen. v51  Kehatitternes slægter fik ved lodkastningen nogle byer af Efraims stamme. v52  De fik tilflugtsbyen Sikem med tilhørende græsmarker i Efraims bjergland, Gezer med tilhørende græsmarker, v53  Jokmeam med tilhørende græsmarker, Bet-Horon med tilhørende græsmarker, v54  Ajjalon med tilhørende græsmarker og Gat-Rimmon med tilhørende græsmarker. v55  Af halvdelen af Manasses stamme: Aner med tilhørende græsmarker og Bil'am med tilhørende græsmarker til kehatitternes øvrige slægter. v56  Gershomitterne fik, slægt for slægt, af halvdelen af Manasses stamme: Golan i Bashan med tilhørende græsmarker og Ashtarot med tilhørende græsmarker. v57  Af Issakars stamme: Kedesh med tilhørende græsmarker, Daberat med tilhørende græsmarker, v58  Ramot med tilhørende græsmarker og Anem med tilhørende græsmarker. v59  Af Ashers stamme: Mashal med tilhørende græsmarker, Abdon med tilhørende græsmarker, v60  Hukok med tilhørende græsmarker og Rehob med tilhørende græsmarker. v61  Af Naftalis stamme: Kedesh i Galilæa med tilhørende græsmarker, Hammon med tilhørende græsmarker og Kirjatajim med tilhørende græsmarker.

v62  De øvrige meraritter fik af Zebulons stamme: Rimmon med tilhørende græsmarker og Tabor med tilhørende græsmarker. v63  Øst for Jordan, over for Jeriko, fik de af Rubens stamme: Beser i ørkenen med tilhørende græsmarker, Jasa med tilhørende græsmarker, v64  Kedemot med tilhørende græsmarker og Mefa'at med tilhørende græsmarker. v65  Af Gads stamme: Ramot i Gilead med tilhørende græsmarker, Mahanajim med tilhørende græsmarker, v66  Heshbon med tilhørende græsmarker og Jazer med tilhørende græsmarker.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies