Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Men min frelse varer til evig tid, og min retfærdighed hører ikke op.

Esajas′ Bog 51,6

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Josef: Josefs historie er en af Det Gamle Testamentes dramatiske og mystiske fortællinger. Han går fra at blive udstødt af sine brødre i Kana'ans Land til at være den næstmægtigste mand i Egypten. Han er både vis og smuk, og det bringer ham både i uføre og giver ham succes
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Jeg har pligt til at elske dem, der ligner mig allermindst: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Heiner Lützen Ank, kampagneleder i Kirkens Korshær, på 6 skarpe
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Jøderne vælger Simon som deres leder

v1  Simon fik at vide, at Tryfon havde samlet en stor hær for at rykke ind i landet Juda og ødelægge landet. v2  Da han erfarede, at jøderne skælvede af angst, drog han op til Jerusalem, kaldte folket sammen v3  og opmuntrede dem med disse ord: »I ved selv, hvor meget jeg og mine brødre og min fars hus har gjort for vore loves og for helligdommens skyld, og I ved om de krige og trængsler, vi har oplevet. v4  Således har alle mine brødre mistet livet for Israels skyld, og jeg er den eneste, der er tilbage. v5  Det kunne aldrig falde mig ind at spare mit eget liv i trængselstider, for jeg er ikke mere værd end mine brødre. v6  Nej, jeg vil skaffe hævn for mit folk, for helligdommen og for jeres kvinder og børn. Alle hedningerne har jo samlet sig for at udslette os i deres had.« v7  Da folket hørte disse ord, tændtes deres mod på ny, v8  og de svarede med høj røst: »Du er vores leder i stedet for Judas og din bror Jonatan. v9  Du skal lede vores kamp, og vi vil gøre alt, hvad du siger til os!« v10  Så samlede han alle våbenføre mænd, lod hurtigt Jerusalems mure gøre færdige og befæstede byen hele vejen rundt. v11  Han sendte Jonatan, Absaloms søn, til Joppe med en større hær, og han drev indbyggerne ud og blev selv dér i byen.

Simons forhandlinger med Tryfon

v12  Tryfon brød op fra Ptolemais med en stor hær for at rykke ind i landet Juda, og han havde Jonatan med sig som fange. v13  Men Simon opslog sit kvarter i Hadid ved sletten. v14  Da Tryfon nu fik at vide, at Simon var trådt i sin bror Jonatans sted, og at han stod i begreb med at indlede kampen, sendte han bud til ham med denne besked: v15  »Det er på grund af de penge, din bror Jonatan skylder statskassen for sine embeder, at vi holder ham fanget. v16  Send blot hundrede talenter sølv og to af hans sønner som gidsler – for at han ikke, når han først er frigivet, skal gøre oprør mod os – så vil vi give ham fri.« v17  Skønt Simon var klar over, at det var på skrømt, de forhandlede med ham, sendte han dog bud efter pengene og drengene for ikke at vække for stor uvilje hos folket. v18  »Det er, fordi jeg ikke har sendt pengene og drengene til Tryfon, at Jonatan er blevet dræbt,« kunne de finde på at sige! v19  Han sendte så drengene og de hundrede talenter; men Tryfon brød sit ord og gav ikke Jonatan fri.

Jonatan dræbes og begraves i Modein

v20  Tryfon ville nu trænge ind i landet for at ødelægge det. Han tog en omvej over Adora, men Simon holdt sig med sin hær på siden af ham, hvor han end rykkede frem. v21  Besætningen i Borgen sendte bud til Tryfon for at få ham til at fremskynde marchen gennem ørkenen og få levnedsmidler frem til dem. v22  Tryfon gjorde hele sit rytteri klar til afgang, men samme nat faldt så store mængder sne, at han ikke kunne komme frem. Han brød da op og nåede til Gilead. v23  Da han nærmede sig Baskama, lod han Jonatan dræbe, og han blev begravet dér. v24  Tryfon vendte så om og drog hjem til sit eget land.

v25  Simon lod sin bror Jonatans lig hente og begravede ham i Modein, hans fædres by. v26  Hele Israel holdt en stor dødsklage over ham, og de sørgede over ham i mange dage. v27  Simon opførte på sin fars og sine brødres grav et bygningsværk så højt, at det kunne ses viden om; det var med glat tilhuggede sten både på bagsiden og forsiden. v28  Han opstillede også syv pyramider, den ene over for den anden, for sin far og sin mor og sine fire brødre. v29  Han udstyrede pyramiderne med kunstnerisk udsmykning og omgav dem med høje søjler; på søjlerne afbildede han rustninger til evigt minde, og ved siden af rustningerne var der udhuggede skibe, så alle søfarende kunne se det. v30  Dette gravmæle, som han opførte i Modein, står den dag i dag.

Simon anerkendes som ypperstepræst, og jøderne opnår skattefrihed

v31  Tryfon handlede forræderisk mod den unge kong Antiokus. Han dræbte ham, v32  blev konge i hans sted og lod sig krone til konge over Asien. Han voldte landet meget ondt. v33  Simon genopbyggede Judæas fæstninger, omgav dem med høje tårne og svære mure med port og slå. Og han anbragte forråd af levnedsmidler i fæstningerne.

v34  Simon udvalgte mænd, som han sendte til kong Demetrios for at opnå skattefrihed for landet. For Tryfon havde ikke gjort andet end at udplyndre det. v35  Kong Demetrios sendte bud og svarede ham, idet han skrev et brev til ham med følgende ordlyd: v36  »Kong Demetrios hilser ypperstepræsten og Kongernes Ven Simon, de ældste og det jødiske folk! v37  Guldkransen og palmegrenen, som I sendte, har vi modtaget, og vi er indstillet på at slutte endelig fred med jer og vil skrive til embedsmændene om at fritage jer for skatterne. v38  Alt, hvad vi har bestemt vedrørende jer, står ved magt, og de fæstninger, I har genopbygget, er jeres. v39  Vi tilgiver jer i øvrigt de forseelser og overtrædelser, I har begået indtil denne dag, og vi fritager jer for den skat til kronen, som I hidtil har skullet betale. Og hvad andet der er blevet opkrævet i Jerusalem, skal ikke mere opkræves. v40  Hvis nogen af jer er værdige til at gøre tjeneste ved hoffet, kan de blive ansat. Der skal herske fred imellem os!«

v41   År 170 blev Israel befriet for hedningernes åg. v42  Siden da skrev jøderne på deres dokumenter og kontrakter: »I det første år under Simon, den store ypperstepræst, jødernes hærfører og leder.«

Simon erobrer Gezer

v43  På den tid belejrede Simon Gezer; han omringede den med sine tropper, lod fremstille et belejringstårn, førte det frem mod byen, slog en breche i et af bymurens tårne og indtog det. v44  Da nu de, der var i belejringstårnet, sprang ind i byen, blev der stor opstandelse derinde; v45  byens indbyggere gik med kvinder og børn op på bymuren med flængede klæder og råbte med høj røst og bønfaldt Simon om at slutte forlig med dem. v46  De sagde: »Du må ikke behandle os efter vore ugerninger, men efter din barmhjertighed!« v47  Simon kom så overens med dem og angreb dem ikke mere. Men han drev dem ud af byen og rensede de huse, hvor de havde haft deres afgudsbilleder, og holdt så indtog i byen med sang og lovprisning. v48  Han udryddede alt urent i byen og befolkede den med mænd, der overholdt loven. Han forstærkede byens befæstning og byggede en bolig for sig selv dér.

Simon fordriver syrerne fra Borgen i Jerusalem

v49  Besætningen i Borgen i Jerusalem var hindret i at færdes ude i landet for at købe og sælge; de led meget under hungersnød, og mange af dem døde af sult. v50  De anråbte Simon om at slutte forlig, og det gik han med til. Men han drev dem ud derfra og rensede Borgen for besmittelse. v51  På den treogtyvende dag i den anden måned år 171 holdt de indtog i byen med lovprisning og palmegrene, med citere, cymbler og harper og med hymner og sange. For en stor fjende var knust og Israel befriet. v52  Han bestemte, at denne dag hvert år skulle fejres som en glædesdag. Han forstærkede befæstningen af tempelbjerget ved Borgen, og han boede selv dér med sine folk. v53  Da Simon erfarede, at hans søn Johannes virkelig var en mand, udnævnte han ham til anfører for hele hæren. Johannes boede i Gezer.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies