Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred

Esajas′ Bog 53,5

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Paulus: Paulus er en sammensat karakter i Det Nye Testamente. Han starter som forfølger af de helt nye kristne menigheder, men ender med at være den mest kendte og udbredte missionær og forkynder af den kristne tro
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Bibelen er hævet over politik": Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver politiker Lars Barfoed fra Det Konservative Folkeparti sine svar på spørgsmålene
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Demetrios II i persisk fangenskab

v1  År 172 samlede kong Demetrios sine tropper og gik ind i Medien for at hverve hjælpetropper, så han kunne angribe Tryfon. v2  Da Arsakes, kongen over Persien og Medien, hørte, at Demetrios var rykket ind i hans område, sendte han en af sine hærførere af sted for at tage ham til fange levende. v3  Hærføreren rykkede ud og slog Demetrios' hær, tog ham til fange og førte ham til Arsakes, som satte ham i fængsel.

Lovprisning af Simon


       v4  Landet havde ro, så længe Simon levede.
      Han stræbte efter goder for sit folk,
      hans magt og berømmelse var dets glæde hele hans levetid.
       v5  Hans berømmelse voksede,
      da han erobrede Joppe;
      han gjorde den til udskibningshavn
      til havets fjerne øer.
       v6  Han udvidede sit folks område
      og befæstede sin magt over landet.
       v7  Han førte mange krigsfanger hjem
      og gjorde sig til herre over Gezer, Bet-Sur og Borgen;
      han fjernede alt urent fra den.
      Ingen kunne stå ham imod.
       v8  Israelitterne dyrkede deres jord i fred,
      jorden gav sin afgrøde
      og træerne på sletten deres frugt.
       v9  Gamle mænd sad på torvene,
      de talte alle om folkets ve og vel;
      de unge mænd iførte sig prægtige rustninger.
       v10  Han forsynede byerne med levnedsmidler
      og udstyrede dem med fæstningsværker,
      så hans ry nåede til jordens fjerneste egne.
       v11  Han skaffede landet fred,
      og Israels glæde var stor.
       v12  Enhver sad under sin vinstok
      og under sit figentræ,
      uden at nogen jog dem bort.
       v13  Der var ikke længere nogen, som angreb dem i landet,
      kongernes magt var brudt i de dage.
       v14  Han hjalp alle i sit folk, der var i ringe kår,
      han granskede loven
      og udryddede alle lovløse og onde.
       v15  Han gav helligdommen pragt
      og skænkede den rigere udstyr.

Forbundet med Rom og Sparta fornyes

v16  Nyheden om Jonatans død nåede Rom og også Sparta og vakte stor sorg. v17  Da romerne nu hørte, at hans bror Simon var blevet ypperstepræst i hans sted, og at han havde magten i landet og dets byer, v18  skrev de til ham på bronzetavler for at forny det venskab og forbund med ham, der havde været sluttet med hans brødre Judas og Jonatan. v19  Tavlerne blev læst op for folkeforsamlingen i Jerusalem.

v20  Dette er en afskrift af brevet, som spartanerne sendte: »Spartanernes ledere og by hilser ypperstepræsten Simon, de ældste, præsterne og den øvrige del af det jødiske folk som brødre. v21  De sendebud, som er blevet sendt til vort folk, har fortalt om jeres ære og berømmelse, og vi har glædet os over, at de er kommet. v22  Hvad de har sagt, har vi nedskrevet blandt folkets beslutninger på denne måde: Jødernes sendebud, Numenios, Antiokus' søn, og Antipater, Jasons søn, kom til os for at få venskabet med os fornyet; v23  folket besluttede at give mændene en ærefuld modtagelse og at anbringe en afskrift af deres meddelelse blandt de offentlige dokumenter, så Spartas folk ikke skal glemme den.« En afskrift af alt dette sendte de til ypperstepræsten Simon. v24  Herefter sendte Simon Numenios til Rom med et stort guldskjold, der vejede tusind miner, for at få forbundet med dem bekræftet.

Simons bedrifter og hans embeder

v25  Da nu jøderne hørte alt det, sagde de: »Hvordan skal vi vise Simon og hans sønner vores taknemlighed? v26  Han selv og hans brødre og hans fars hus har stået fast; de har angrebet Israels fjender og drevet dem bort og sikret folkets frihed.« De udfærdigede en indskrift på bronzetavler, som de anbragte på søjler på Zions bjerg.

v27  Dette er en afskrift af den: »18. elul, år 172, det tredje år under Simon, den store ypperstepræst, i asaramel, v28  blev det i den store forsamling af præster, lægfolk, folkets ledere og landets ældste kundgjort for os: v29  Da landet var plaget af krige, trodsede Simon, Mattathias' søn af Jojaribs slægt, og hans brødre faren og rejste sig mod deres folks fjender, for at helligdommen og loven måtte bestå. De vandt stor berømmelse for deres folk. v30  Jonatan samlede sit folk og blev dets ypperstepræst. Men da han var gået til sin slægt, v31  ville fjenderne trænge ind i landet for at ødelægge det og lægge hånd på helligdommen. v32  Så fremstod Simon og kæmpede for sit folk. Han brugte mange af sine egne penge til at udruste soldaterne i sit folks hær, og han udbetalte dem løn. v33  Han befæstede Judæas byer og Bet-Sur ved Judæas grænse, hvor fjenden tidligere havde haft våbenarsenal, og han anbragte dér en jødisk besætning. v34  Han befæstede også Joppe ved havet og Gezer ved grænsen til Ashdod, hvor fjenden før havde holdt til. Han befolkede byerne med jøder og forsynede dem med det, der var nødvendigt til deres istandsættelse.

v35  Da folket så Simons trofasthed og den berømmelse, han søgte at opnå for sit folk, gjorde de ham til deres leder og ypperstepræst, fordi han havde gjort alle disse ting, og fordi han altid havde vist retfærdighed og trofasthed mod sit folk og på enhver måde havde stræbt efter at opnå storhed for sit folk.

v36  På hans tid lykkedes det ved hans indsats at få hedningerne fordrevet fra landet, også dem i Davids by, Jerusalem, som havde etableret sig i Borgen; herfra var de stadig kommet frem og havde gjort helligdommens omgivelser urene og krænket dens renhed. v37  Han befolkede den med jøder og befæstede den til sikring af landet og byen; og Jerusalems mure gjorde han højere.

v38  Kong Demetrios godkendte ham derfor i embedet som ypperstepræst, v39  gjorde ham til en af sine Venner og viste ham stor ære. v40  Han havde nemlig hørt, at romerne havde udnævnt jøderne til at være deres venner, forbundsfæller og brødre, og at de var kommet Simons sendebud i møde og havde vist dem stor ære.

v41   Jøderne og præsterne har nu besluttet, at Simon skal være deres leder og ypperstepræst for al tid, indtil der fremstår en troværdig profet. v42  Han skal være deres hærfører og selv foretage ansættelser af dem, der skal tage sig af landets anliggender, af våbenforsyningerne og af fæstningerne. v43  Han skal også tage vare på helligdommen, alle skal adlyde ham, alle offentlige dokumenter skal underskrives i hans navn, og han skal bære purpurkappe og guldsmykke.

v44  Ingen af folket eller præsterne er det tilladt at sætte noget af dette ud af kraft, at udtale sig mod hans beslutninger, at kalde til folkeforsamling i landet uden hans billigelse og at bære purpurkappe og guldspænde. v45  Den, der handler mod disse bestemmelser eller sætter nogen af dem ud af kraft, er hjemfalden til straf.

v46  Hele folket har besluttet at give Simon ret til at handle efter disse bestemmelser. v47  Simon har indvilliget heri og taget imod udnævnelsen til ypperstepræst, hærfører, hersker over jøderne og deres præster og alles leder. v48  Og folket har bestemt, at denne indskrift skal udfærdiges på bronzetavler og anbringes på helligdommens område på et iøjnefaldende sted. v49  Afskrifter af den skal lægges i skatkammeret, så Simon og hans sønner kan have dem til rådighed.«

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies