Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Det er mig, der trøster jer, hvordan kan du da frygte for mennesker, der dør, for menneskebørn, der svinder bort som græsset?

Esajas′ Bog 51,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Job: Jobs Bog i Det Gamle Testamente er en fortælling om nogle vigtige og evigt aktuelle temaer i menneskelivet. Den handler nemlig om skyld, lidelse, fællesskaber og om forskellen på Gud og mennesker
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Barmhjertigheden skal begynde hos os selv: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Esther Jensen, der er sognemedhjælper i Fredericia
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Lovprisning af Judas Makkabæer

v1  Efter Mattathias fremstod hans søn Judas, der blev kaldt Makkabæer. v2  Alle hans brødre og alle, der havde sluttet sig til hans far, hjalp ham, og de kæmpede Israels kamp med godt mod.
       v3  Han gjorde sit folk berømt vidt omkring.
      Han iførte sig en brynje som en kæmpe
      og spændte sine våben fast ved bæltet.
      Han førte krige og beskyttede hæren med sit sværd.
       v4  I sine bedrifter var han som en løve,
      som en ungløve, der brølende kaster sig over sit bytte.
       v5  Han opsporede de lovløse og forfulgte dem,
      med ild straffede han dem, der skabte uro i folket.
       v6  De lovløse var kuet af frygt for ham,
      alle lovbrydere var grebet af skræk.
      Kampen for frihed havde fremgang ved hans indsats.
       v7  Han forbitrede livet for mange konger,
      men glædede Jakob med sine bedrifter.
      Velsignet være hans minde til evig tid!
       v8  Han drog gennem byerne i Juda
      og udryddede de ugudelige af landet.
      Han fik vreden vendt bort fra Israel.
       v9  Hans ry nåede jordens fjerneste egne.
      Han samlede dem, der var undergangen nær.

Judas besejrer Apollonios og Seron

v10  Apollonios samlede hedningerne og en stor hær fra Samaria for at angribe Israel. v11  Da Judas fik det at vide, drog han ud imod ham, og han besejrede og dræbte ham. Hedningerne led store tab, og de overlevende flygtede. v12  Israelitterne udplyndrede dem, og Judas tog Apollonios' sværd, som han altid siden brugte i kamp. v13  Da den syriske hærfører Seron hørte, at Judas havde samlet en flok omkring sig, en skare trofaste, som drog i krig med ham, v14  tænkte han: »Jeg vil skabe mig et navn og vinde berømmelse i riget. Jeg vil føre krig mod Judas og hans folk, som lader hånt om kongens befaling.« v15  Han indledte derfor krig igen, og sammen med ham drog en vældig hær af ugudelige, som skulle hjælpe ham med at tage hævn over israelitterne. v16  Da han nærmede sig vejen op til Bet-Horon, drog Judas ud imod ham med ganske få mænd. v17  Men da de så hæren rykke frem imod sig, sagde de til Judas: »Hvordan skal vi, der er så få, kunne kæmpe mod så mange og så stærke folk? Og vi er udmattede, fordi vi ikke har fået noget at spise i dag.« v18  Men Judas svarede: »Det kan let ske, at mange bliver overmandet af nogle få, og for himlen er det lige nemt at skaffe sejr, uanset om vi er mange eller få. v19  At vinde i krig afhænger jo ikke af hærens størrelse; nej, kraften kommer fra himlen. v20  De drager imod os i al deres overmod og lovløshed for at udrydde os og vore kvinder og børn og for at udplyndre os; v21  men vi kæmper for vort liv og vore skikke. v22  Han selv skal besejre dem for øjnene af os. I skal ikke frygte dem!« v23  Da Judas havde sagt dette, kastede han sig pludselig over dem, og Seron og hans hær blev besejret for øjnene af ham. v24  Judas og hans folk forfulgte ham ned ad vejen fra Bet-Horon til sletten, og der faldt hen ved otte hundrede af dem. Resten flygtede til filistrenes land. v25  Da begyndte man at frygte Judas og hans brødre, og rædsel greb hedningerne omkring dem. v26  Rygtet om Judas nåede helt til kongen, og i alle folk blev der talt om hans kampe.

Antiokus IV drager til Persien og indsætter Lysias som sin stedfortræder

v27  Da Antiokus hørte, hvad der var sket, blev han grebet af raseri, og han gav befaling til at samle alle tropperne i sit rige, en vældig stor hær. v28  Han åbnede sit skatkammer og udbetalte tropperne løn for et år og befalede dem at holde sig rede til, hvad som helst der blev nødvendigt. v29  Men han så, at pengene i hans skatkammer var sluppet op. Skatterne fra landet var også svundet ind på grund af de uroligheder og ulykker, som han selv havde voldt i landet ved at udrydde de skikke, der havde været fra gammel tid. v30  Han blev bange for, at han, som det var sket mere end én gang, ikke skulle have nok til sine udgifter og til de gaver, som han plejede at uddele med rund hånd, så han overgik de foregående konger. v31  Han var i stor vildrede og besluttede sig til at drage til Persien og opkræve skatterne i disse provinser og samle sig en stor mængde penge. v32  Han lod Lysias, en anset mand af kongelig slægt, blive tilbage, for at han skulle varetage kongens styre i området mellem Eufratfloden og grænsen til Egypten v33  og opfostre hans søn Antiokus, indtil han selv kom tilbage. v34  Han overlod ham halvdelen af sine tropper samt elefanterne og gav ham befaling om alt, hvad han ønskede udført. Angående beboerne i Judæa og Jerusalem v35  skulle han sende en hær imod dem for at knuse og tilintetgøre Israels magt og det, der var tilbage af Jerusalem, og udslette mindet om dem fra stedet. v36  Han skulle lade fremmede bosætte sig inden for hele deres område og fordele deres land ved lodkastning. v37  Kongen tog den anden halvdel af tropperne og brød op fra sin hovedstad Antiokia år 147, satte over Eufratfloden og marcherede gennem de øvre provinser.

Syrerne og Judas forbereder sig til kampen

v38  Lysias udvalgte Ptolemæus, Dorymenes' søn, og Nikanor og Gorgias, dygtige mænd blandt Kongens Venner. v39  Han sendte dem af sted med fyrre tusind fodfolk og syv tusind ryttere, for at de skulle rykke frem mod landet Juda og hærge det efter kongens ordre. v40  De brød op med hele deres hær og kom og slog lejr i nærheden af Emmaus på sletten. v41  Da købmændene i landet hørte rygtet om dem, tog de sølv og guld i store mængder og lænker og kom til lejren for at købe israelitterne som slaver. Tropper fra Syrien og filistrenes land sluttede sig også til dem. v42  Judas og hans brødre så nu, hvor farlig deres stilling var blevet, og at tropperne havde slået lejr inden for deres område, og de fik kendskab til de befalinger, kongen havde givet om, at folket skulle udryddes og tilintetgøres. v43  Da sagde de til hinanden: »Lad os genrejse vort folk af dets fornedrelse og kæmpe for vort folk og for helligdommen!« v44  De samledes alle for at være rede til kamp og for at bede og bønfalde om nåde og barmhjertighed.
       v45  Jerusalem lå ubeboet hen som en ørken,
      ingen af dens børn gik ind eller ud.
      Helligdommen var trampet ned,
      fremmede var i Borgen,
      den var et tilholdssted for hedninger.
      Glæden var forsvundet fra Jakob,
      fløjte og citer var forstummet.
v46  De samledes og drog til Mispa i nærheden af Jerusalem, for i Mispa havde Israel tidligere haft et bedested. v47  De fastede den dag og klædte sig i sæk og strøede aske på deres hoved og flængede deres klæder. v48  De åbnede lovbogen for at få den vejledning, som hedningerne søger hos deres afgudsbilleder, v49  og de kom med præstedragterne, førsteafgrøden og tienden, og de lod de nasiræere, hvis tid var udløbet, træde frem, v50  og så råbte de med høj røst til himlen og sagde: »Hvad skal vi stille op med disse ting, og hvor skal vi føre nasiræerne hen? v51  Din helligdom er trampet ned og vanhelliget; dine præster lever i sorg og elendighed. v52  Se, hedningerne har samlet sig imod os for at udrydde os. Du ved, hvad de har i sinde at gøre mod os. v53  Hvordan skal vi holde stand imod dem, hvis ikke du hjælper os?« v54  Og de blæste i trompeterne og udstødte høje råb. v55  Derefter indsatte Judas anførere over folket: førere for enheder på tusind, hundrede, halvtreds og ti. v56  Og han sagde til dem, der var ved at bygge sig et hus, havde forlovet sig med en kvinde, var i færd med at plante en vingård, eller som var bange, at de måtte vende tilbage, enhver til sit hjem, som loven foreskriver. v57  Derpå brød hæren op og slog lejr syd for Emmaus, v58  og Judas sagde: »Spænd jeres bælte om lænden, vis jer som tapre mænd og gør jer rede til i morgen tidlig at kæmpe mod hedningerne, som nu har samlet sig imod os for at udrydde os og vores helligdom. v59  For det er bedre for os at dø i kamp end at se på vort folks og helligdommens ulykke. v60  Som himlen vil, således lader han det ske!«

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies