Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Hør mig, Jakob, Israel, som jeg har kaldet! Jeg er den samme; jeg er den første, og jeg er den sidste.

Esajas′ Bog 48,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob: Efter Abraham og Isak er Jakob den tredje patriark og altså stamfader til Guds folk, Israel. Det er en fast vending i Det Gamle Testamente, at "Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud"
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Forhåbentlig holder Bibelen aldrig op med at provokere os": Birgitte Stoklund Larsen er pr. 1. august 2015 tiltrådt som ny generalsekretær for Bibelselskabet. I 2014 svarede den daværende akademileder på seks skarpe spørgsmål om Bibelen. Læs svarene her
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Judas besejrer idumæerne og ammonitterne

v1  Da de omboende hedninger hørte, at alteret var blevet genopført og helligdommen genindviet i sin tidligere skikkelse, blev de meget vrede. v2  De besluttede at udrydde alle dem af Jakobs slægt, der boede iblandt dem, og begyndte at sprede død og ødelæggelse blandt folket.

v3  Judas lå i krig med Esaus sønner i Idumæa, dem i Akrabattene, fordi de var gået i stilling ved grænsen til Israel. Han tilføjede dem et stort nederlag, underkuede og udplyndrede dem. v4  Han huskede også bajanitternes ondskab. De var blevet en fælde og en snare for folket ved at lægge baghold på vejene. v5  Han indesluttede dem i deres fæstningstårne, belejrede dem, lagde band på dem og stak ild på tårnene med alle, der var i dem. v6  Derpå satte han over på den anden side og gik mod ammonitterne; han fandt dér en stærk og talrig hær med Timotheus som hærfører. v7  Han udkæmpede mange slag med dem; de blev besejret for øjnene af ham, og han slog dem fuldstændig. v8  Han indtog Jazer med tilhørende småbyer og vendte derpå tilbage til Judæa.

Jøderne i Gilead og Galilæa beder om hjælp

v9  Hedningerne i Gilead samlede sig mod de israelitter, der boede i deres område, for at udrydde dem. Men de flygtede til fæstningen Dathema v10  og sendte et brev med følgende indhold til Judas og hans brødre: »Hedningerne rundt om os har samlet sig mod os for at udrydde os. v11  De er ved at gøre sig rede til at komme og indtage fæstningen, som vi er flygtet til, og Timotheus er anfører for deres hær. v12  Kom nu og red os fra dem, for mange af vore folk er faldet. v13  Alle vore brødre, som boede i det tobiadiske område, er blevet dræbt, deres kvinder og børn er ført bort som fanger sammen med alle deres ejendele, og en hærenhed på hen ved tusind mand er blevet tilintetgjort dér.«

v14  Endnu mens de var ved at læse dette brev op, kom der andre sendebud fra Galilæa med flængede klæder og overbragte et lignende budskab: v15  »Folk fra Ptolemais, Tyrus og Sidon har samlet sig med alle de fremmede i Galilæa for at gøre det af med os.«

v16  Da Judas og folket hørte dette, holdt de en stor folkeforsamling for at rådslå om, hvad de kunne gøre for deres brødre, der var i nød og blev angrebet af fjenderne. v17  Judas sagde til sin bror Simon: »Udvælg dig nogle mænd, og drag af sted for at befri dine brødre i Galilæa. Jeg og min bror Jonatan vil gå mod Gilead.« v18  Han lod da Josef, Zakarias' søn, og Azarja, en af folkets ledere, blive tilbage for at forsvare landet sammen med den del af hæren, der var efterladt i Judæa. v19  Han gav dem denne befaling: »Stil jer i spidsen for dette folk, men indlad jer ikke i kamp med hedningerne, før vi er vendt tilbage.« v20  Simon fik tildelt tre tusind mand for at gå mod Galilæa og Judas otte tusind mand for at gå mod Gilead.

Judas og hans brødre hjælper jøder i Galilæa og Gilead

v21  Simon gik da mod Galilæa og udkæmpede mange slag med hedningerne, der blev besejret for øjnene af ham. v22  Han forfulgte dem helt til Ptolemais' byport. Der faldt hen ved tre tusind mand af hedningerne, og han udplyndrede dem. v23  Han tog jøderne fra Galilæa og Arbatta sammen med deres kvinder og børn og alle deres ejendele og førte dem til Judæa under stor jubel.

v24  Judas Makkabæer og hans bror Jonatan gik over Jordan og drog derpå tre dagsmarcher gennem ørkenen. v25  Der stødte de på nabatæerne, som kom dem fredeligt i møde og fortalte dem alt, hvad der var sket med deres brødre i Gilead: v26  »Mange af dem sidder indespærret i Bosra, Bosor i Alema, Kasfo, Maked og Karnajim, der alle er store befæstede byer. v27  Også i de øvrige byer i Gilead sidder der nogle indespærret. Man er ved at træffe foranstaltninger til at angribe og indtage fæstningerne i morgen og udrydde alle dér på én dag.«

v28  Judas og hans hær ændrede da straks marchretning og slog ind på vejen gennem ørkenen til Bosra. Han indtog byen og dræbte alle dens mandlige indbyggere med sværd, udplyndrede dem fuldstændig og stak ild på byen.

v29  Om natten brød han op derfra, og de drog til fæstningen. v30  Da de om morgenen så sig omkring, fik de øje på en menneskemængde, der var så stor, at den ikke kunne tælles. De slæbte af sted med stiger og belejringsmaskiner for at indtage fæstningen, og så angreb de dem derinde. v31  Judas så, at kampen var indledt; larmen fra byen steg op til himlen, og der lød trompeter og høje råb. v32  Da sagde han til soldaterne: »Kæmp i dag for vore brødre!« v33  I tre afdelinger angreb han derpå fjenden bagfra, og der blev blæst i trompeter og råbt højt i bøn. v34  Da Timotheus' hær forstod, at det var Makkabæeren, begav de sig på flugt for ham, men han tilføjede dem et stort nederlag, og der faldt den dag hen ved otte tusind mand af dem.

v35  Derpå bøjede han af mod Ma'afa, som han angreb og indtog. Han dræbte alle dens mandlige indbyggere, udplyndrede den og stak ild på den. v36  Derfra brød han op og indtog Kasfo, Maked og Bosor og de øvrige byer i Gilead.

v37  Efter disse begivenheder samlede Timotheus en ny hær og slog lejr over for Rafon på den anden side af bækken. v38  Judas sendte folk af sted for at udspionere lejren, og de meldte tilbage til ham: »Alle hedningerne rundt om os har samlet sig under ham. Det er en meget stor hær, v39  og de har hvervet arabere til at hjælpe sig. De har opslået deres lejr på den anden side af bækken og er rede til at gå til angreb på dig.« Judas drog da imod dem.

v40  Da Judas og hans hær nærmede sig vandløbet, sagde Timotheus til sine hærførere: »Hvis det er ham, der først kommer over mod os, kan vi ikke holde stand imod ham, for han vil besejre os. v41  Men hvis han bliver bange og slår lejr på den anden side af strømmen, vil vi sætte over og gå mod ham, og vi vil besejre ham.«

v42  Da Judas nærmede sig vandløbet, stillede han folkets skrivere ved bækken og gav dem denne befaling: »Sørg for, at ingen slår lejr; alle skal med i kampen!« v43  Han satte selv over og gik mod dem som den første, og hele folket fulgte efter ham. Hedningerne blev besejret for øjnene af israelitterne; de kastede deres våben og flygtede til helligdommen i Karnajim. v44  Men israelitterne indtog byen og stak ild på helligdommen med alle dem, der var derinde. Karnajim blev besejret; de kunne ikke længere holde stand mod Judas.

Jøderne i Gilead føres til Judæa

v45  Derpå samlede Judas alle de israelitter, der var i Gilead, fra den mindste til den største, og deres kvinder og børn og deres ejendele, en meget stor skare, for at de skulle drage til landet Juda. v46  De kom så til Efron; det var en stor og meget stærkt befæstet by, der lå på deres vej, så man ikke kunne komme uden om den hverken til højre eller venstre, men måtte gå igennem den.

v47  Indbyggerne ville hindre dem i at gå igennem og spærrede portene med sten. v48  Da sendte Judas bud til dem med forsikringer om fred: »Lad os drage igennem dit land, for at vi kan komme til vores eget land. Ingen vil volde jer ondt. Vi ønsker blot at vandre igennem.« Men de ville ikke åbne for ham. v49  Judas lod da den ordre give til hæren, at enhver skulle gå i stilling på det sted, han befandt sig. v50  Soldaterne gik så i stilling, og derpå angreb han byen hele dagen og hele natten, og byen faldt i hans hænder. v51  Han dræbte alle de mandlige indbyggere med sværd, jævnede byen med jorden, udplyndrede den og marcherede igennem den hen over ligene af de dræbte.

v52  Derpå gik de over Jordan til den store slette ved Bet-Shan. v53  Hele vejen holdt Judas sammen på dem, der sakkede bagud, og opmuntrede folket, indtil de kom til landet Juda. v54  Så drog de op til Zions bjerg med fryd og glæde, og de bragte brændofre, fordi de var vendt tilbage i god behold, uden at en eneste af dem var faldet.

Kampe i Kystlandet og Sydlandet

v55  Mens Judas og Jonatan var i Gilead og hans bror Simon i Galilæa foran Ptolemais, v56  hørte hærførerne Josef, Zakarias' søn, og Azarja om de krigeriske bedrifter, de andre havde udført, v57  og de sagde: »Også vi vil skabe os et navn og drage ud og kæmpe mod hedningerne rundt omkring os!« v58  De gav da befaling til dem, de havde under sig i hæren, til at drage mod Jamnia. v59  Men Gorgias rykkede ud af byen med sit mandskab for at møde dem i kamp, v60  og Josef og Azarja blev slået på flugt og forfulgt lige til grænsen til Judæa, og på den dag faldt der hen ved to tusind mand af Israels folk. v61  Sådan led folket et stort nederlag, fordi de ikke hørte på Judas og hans brødre, men mente, at også de kunne udføre bedrifter. v62  Men de var ikke af samme slægt som de mænd, i hvis hænder Israels befrielse var lagt.

v63  Men manden Judas og hans brødre vandt stor berømmelse i hele Israel og hos alle hedningerne, hvor som helst man hørte om dem, v64  og man forsamlede sig omkring dem for at hylde dem.

v65  Judas og hans brødre drog også ud og angreb Esaus sønner i landet mod syd, og han besejrede Hebron med tilhørende småbyer, rev dens fæstningsværker ned og stak ild på tårnene, der omgav den. v66  Derpå brød han op for at gå mod filistrenes land, og han drog igennem Marisa. v67  Den dag faldt nogle præster i kampen. De ville udføre bedrifter og begav sig tankeløst ud i kampen. v68  Judas bøjede af mod Ashdod i filistrenes land. Han rev deres afgudsaltre ned, brændte deres gudebilleder, udplyndrede byerne og vendte derpå tilbage til landet Juda.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies