Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden. Selv under latter kan et hjerte lide

Ordsprogenes Bog 14,12-13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne: De to brødre Jakob og Johannes, der er fiskere, bliver ligesom Peter og hans bror Andreas indbudt af Jesus til at følge ham og 'fiske mennesker.' Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Vi skal huske at fortælle vores mindste historierne": Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver politiker og kirkeordfører for Liberal Alliance Mette Bock sine svar på spørgsmålene
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Demetrios I dræber Antiokus V og Lysias

v1  År 151 slap Demetrios, Seleukos' søn, bort fra Rom, og han kom med nogle få mænd til en af byerne ved kysten, og dér blev han udråbt til konge. v2  Da han drog ind i sine fædres kongeborg, greb tropperne Antiokus og Lysias og ville føre dem frem for ham. v3  Men da han fik det at vide, sagde han: »Jeg vil ikke se dem for mine øjne!« v4  Så dræbte tropperne dem, og Demetrios tog sæde på sin kongetrone.

Demetrios I udnævner Alkimos til ypperstepræst

v5  Alle lovløse og ugudelige mænd fra Israel kom nu til ham under ledelse af Alkimos, der tragtede efter at blive ypperstepræst. v6  Over for kongen anklagede de folket og sagde: »Judas og hans brødre har dræbt alle dine Venner, og os har de fordrevet fra vort land. v7  Send nu en mand, som du har tillid til, og lad ham tage hen og se al den ødelæggelse, som Judas har voldt os og kongens land; han skal straffe dem og alle, der har hjulpet dem.« v8  Kongen udvalgte Bakkides, en af Kongens Venner, som havde herredømmet over provinsen Hinsides Floden, en mægtig mand i riget og trofast mod kongen. v9  Ham sendte han af sted sammen med den ugudelige Alkimos, som han udnævnte til ypperstepræst, og han befalede ham at tage hævn over israelitterne.

Bakkides og Alkimos hærger i Judæa

v10  De brød nu op og kom med en stor hær til landet Juda; og Bakkides sendte nogle mænd, der på skrømt skulle tilbyde Judas og hans brødre fred. v11  Men de fæstede ikke lid til sendebudenes ord, fordi de så, at de var kommet med en stor hær.

v12  Hos Alkimos og Bakkides samledes en stor gruppe skriftlærde for at søge at få en retfærdig aftale i stand. v13  Hasidæerne var de første blandt israelitterne, som søgte at slutte fred med dem. v14  For de tænkte: »Det er en præst af Arons slægt, som er kommet med disse tropper, og han vil ikke begå uret imod os.« v15  Alkimos tilbød dem fred og aflagde denne ed: »Vi vil ikke gøre jer eller jeres venner noget ondt!«

v16  De stolede på ham, men han greb tres af dem og dræbte dem på én dag, som der står skrevet: v17  »Dine frommes kød spredte de, og deres blod udgød de rundt om Jerusalem, og ingen begravede dem.« v18  Da blev hele folket grebet af frygt og bæven for dem. »Der findes ikke sandhed og ret hos dem,« sagde de, »for de har brudt overenskomsten og den ed, de svor.«

v19  Derefter brød Bakkides op fra Jerusalem og slog lejr ved Bet-Zet. Han sendte folk ud og fik pågrebet mange af overløberne, som havde sluttet sig til ham, og også nogle af folket, og han lod dem slå ihjel og kaste ned i den store cisterne. v20  Han overlod landet til Alkimos og efterlod sammen med ham tropper, der skulle hjælpe ham. Derpå drog Bakkides tilbage til kongen.

v21  Alkimos måtte kæmpe for sit embede som ypperstepræst. v22  Alle, der skabte uro i folket, samledes om ham. De tilrev sig magten over landet Juda og voldte meget ondt i Israel.

v23  Judas så, at Alkimos og hans folk voldte større ulykke blandt israelitterne, end hedningerne havde gjort, v24  og han drog omkring til alle egne af Judæa og tog hævn over overløberne; de blev hindret i at færdes frit i landet. v25  Da Alkimos så, hvor stærke Judas og hans folk var blevet, og da han indså, at han ikke kunne holde stand imod dem, vendte han tilbage til kongen og rettede hårde anklager mod dem.

Nikanor i Jerusalem

v26  Kongen sendte da Nikanor, en af sine mest ansete hærførere, som var opfyldt af had og fjendskab mod Israel, og han befalede ham at udrydde folket.

v27  Nikanor kom så med en stor hær til Jerusalem, og han sendte bud til Judas og hans brødre, og på skrømt tilbød han dem fred, idet han sagde: v28  »Der skal ikke være strid mellem mig og jer. Jeg vil komme med nogle få mand for at forhandle med jer om fred.« v29  Han begav sig derpå til Judas, og de hilste hinanden med ønsker om fred, men fjenderne stod parat til at bortføre Judas. v30  Da Judas fik nys om, at han var kommet til ham med svig, blev han grebet af rædsel for ham og ville ikke mødes med ham mere. v31  Nikanor blev klar over, at hans plan var blevet røbet, og han drog ud for at møde Judas i kamp ved Kefar-Salama. v32  Der faldt hen ved fem hundrede af Nikanors mænd, og resten flygtede til Davids by.

v33  Derpå drog Nikanor op til Zions bjerg, og nogle af præsterne kom ud fra helligdommen sammen med nogle af folkets ældste og hilste ham med ønsker om fred og viste ham det brændoffer, som netop var blevet bragt for kongen. v34  Men han hånede dem, lo ad dem, behandlede dem, så de blev urene, og talte overmodigt. v35  Han svor i sin vrede og sagde: »Hvis ikke Judas og hans hær straks bliver overgivet i mine hænder, så stikker jeg ild på dette hus, når jeg kommer tilbage i god behold.« Derpå gik han bort i stor vrede.

v36  Præsterne gik da ind og stillede sig foran alteret og templet, brast i gråd og sagde: v37  »Du har selv udvalgt dette hus, for at dit navn skal udråbes over det, og for at det skal være et hus til bøn og bønfaldelse for dit folk. v38  Tag hævn over dette menneske og over hans hær, og lad dem falde for sværdet! Husk deres spot, og lad dem ikke leve længere!«

Judas besejrer og dræber Nikanor

v39  Nikanor drog nu bort fra Jerusalem og slog lejr ved Bet-Horon, hvor en hær fra Syrien stødte til ham. v40  Og Judas slog lejr med tre tusind mand ved Adasa. Han bad og sagde: v41  »Da sendebudene fra kongen spottede dig, gik din engel ud og dræbte 185.000 mand blandt dem. v42  Tilintetgør i dag på samme måde denne hær for vore øjne! Lad de overlevende forstå, at han har forbandet din helligdom, og døm ham efter hans ondskab!«

v43  Hærene stødte sammen i kamp den trettende dag i måneden adar. Nikanors hær blev slået, og han faldt selv som den første i kampen. v44  Da hans hær så, at han var faldet, kastede de deres våben og flygtede. v45  Jøderne forfulgte dem en dagsmarch fra Adasa, indtil de nåede Gezer, og de blæste i alarmtrompeterne under forfølgelsen. v46  Fra alle landsbyerne rundt omkring i Judæa kom der nu folk til, som trængte ind på siden af fjenderne og drev dem tilbage mod forfølgerne. Alle faldt for sværdet, og der blev ikke en eneste af dem tilbage.

Nikanordagen

v47  Jøderne tog bytte og rov. De huggede hovedet af Nikanor og også hans højre hånd, som han i sit overmod havde rakt ud. De bragte begge dele til Jerusalem og hængte dem op dér. v48  Folket glædede sig meget og fejrede denne dag som en stor glædesdag. v49  Og de bestemte, at denne dag hvert år skulle fejres på den 13. adar. v50  Landet Juda havde nu ro i en kort tid.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies