Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene! Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse.

Esajas′ Bog 52,7

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne: De to brødre Jakob og Johannes, der er fiskere, bliver ligesom Peter og hans bror Andreas indbudt af Jesus til at følge ham og 'fiske mennesker.' Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen er et gavekort, som vi selv har ansvar for at indløse: For læge og ph.d. Mette Marklund har Bibelen også praktiske navne som "Kærlighedens kogebog" og "Livets gavekort". Man får et gavekort forærende, men det er ens eget ansvar at indløse det. Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Judas falder og begraves i Modein

v1  Da Demetrios hørte, at Nikanor og hans tropper var faldet i kampen, sendte han for anden gang Bakkides og Alkimos til landet Juda sammen med hærens højre fløj. v2  De rykkede frem ad vejen til Gilgal, belejrede byen Mesalot i Arbela, indtog den og dræbte mange mennesker. v3  I den første måned år 152 belejrede de Jerusalem; v4  men så brød de op og rykkede frem mod Beret med tyve tusind fodfolk og to tusind ryttere. v5  Judas havde slået lejr i Elasa med tre tusind udvalgte mænd, v6  og da de så, hvor talrige de fjendtlige tropper var, blev de grebet af skræk, og mange deserterede fra lejren; der blev ikke mere end otte hundrede mand tilbage.

v7  Da nu Judas så, at folk var deserteret fra hans lejr, og at kampen rykkede faretruende nær, blev han modløs, fordi han ikke havde tid nok til at få sine folk samlet igen. v8  I sin fortvivlelse sagde han til dem, der var blevet tilbage: »Kom, lad os gå mod vore fjender, hvis vi da er i stand til at tage kampen op med dem.« v9  De forsøgte at få ham fra det ved at sige: »Det er helt umuligt for os. Lad os hellere redde vores liv nu; så kan vi senere vende tilbage sammen med vore brødre og tage kampen op med dem. Selv er vi for få.« v10  Men Judas svarede: »Ikke tale om, at jeg vil indlade mig på at flygte for dem! Hvis vores time er kommet, så lad os for vore brødres skyld gå i døden som mænd og ikke efterlade nogen plet på vores ære.«

v11  Den fjendtlige hær brød nu op fra lejren, og de stillede op for at gå imod dem. Rytteriet bestod af to afdelinger; slyngekasterne og bueskytterne gik foran hovedstyrken, og alle de tapreste gik i forreste række. v12  Bakkides var på den højre fløj. Hærstyrken nærmede sig fra begge sider, mens de blæste i trompeterne; også Judas' mænd blæste i trompeterne. v13  Jorden rystede ved larmen fra hærene. Kampen begyndte om morgenen og varede helt til aften. v14  Judas så, at Bakkides og den stærkeste del af hæren var på den højre side, og alle de modigste mænd gik med ham, v15  og de knuste den højre fløj og forfulgte dem helt til Ashdod-bjerget. v16  Da de, der var på den venstre fløj, så, at den højre var blevet knust, vendte de rundt og fulgte lige i hælene på Judas og hans folk. v17  Kampen blev hård, og på begge sider var der store tab. v18  Også Judas faldt, og de øvrige flygtede. v19  Jonatan og Simon tog deres bror Judas og begravede ham i hans fædres grav i Modein. v20  Hele Israel græd over ham og holdt en stor dødsklage over ham; de sørgede i mange dage og sagde: v21  »Ak, helten er faldet, Israels redningsmand!«

v22  Hvad der ellers er at fortælle om Judas, om krigene, om de bedrifter, han udførte, og om hans storhed, er ikke skrevet ned, for det ville blive alt for omfattende.

Jøderne vælger Jonatan som deres leder

v23  Efter Judas' død stak de lovløse hovedet frem overalt i Israel, og alle forbrydere dukkede op. v24  Da der samtidig opstod stor hungersnød, sluttede folk i landet sig til dem. v25  Bakkides udvalgte ugudelige mænd og gjorde dem til herrer over landet, v26  og de eftersøgte og opsporede Judas' venner og førte dem til Bakkides, der straffede dem og ydmygede dem. v27  Der opstod i Israel en trængselstid så hård, som der ikke havde været siden den dag, en profet sidst viste sig for dem.

v28  Da samledes alle Judas' venner, og de sagde til Jonatan: v29  »Siden din bror Judas døde, har der ikke været nogen som ham til at gå mod fjenderne og Bakkides samt mod de fjendtligt sindede i vores eget folk. v30  Derfor har vi i dag udvalgt dig til i hans sted at være leder og anfører i vores kamp.« v31  Jonatan overtog så på det tidspunkt ledelsen og trådte i sin bror Judas' sted.

Kampen mellem Jonatan og Bakkides

v32  Da Bakkides fik det at vide, søgte han at få Jonatan dræbt. v33  Men da Jonatan, hans bror Simon og alle hans folk fik kendskab til det, flygtede de ud i Tekoas ørken og slog lejr ved cisternen i Asfar. v34  Det fik Bakkides at vide på sabbatsdagen, og han gik med hele sin hær over på den anden side af Jordan. v35  Jonatan sendte sin bror af sted som anfører for trosset og bad sine venner nabatæerne om lov til at deponere den store oppakning hos dem. v36  Men jambritterne fra Medeba kom ud og tog Johannes til fange og drog bort med alt, hvad han havde.

v37  Nogen tid efter denne begivenhed fik Jonatan og hans bror Simon meddelelse om, at jambritterne skulle fejre et stort bryllup og føre bruden, der var datter af en af de fornemste kana'anæiske stormænd, hjem fra Nadabat med et stort følge. v38  De havde ikke glemt, at deres bror Johannes var blevet dræbt, og de gik op og skjulte sig under et klippefremspring. v39  Da de så op, fik de øje på en larmende skare med stor oppakning. Det var brudgommen og hans venner og slægtninge, som gik brudefølget i møde med pauker, andre musikinstrumenter og mange våben. v40  Jonatan og Simon sprang frem mod dem fra deres baghold og gav sig til at hugge løs på dem; og de led store tab. De overlevende flygtede op i bjergene, og Jonatan og Simon tog alt, hvad de havde, som bytte. v41  Sådan forvandledes bryllupsfesten til sorg og musikinstrumenternes toner til klagesang; v42  men Jonatan og Simon havde fået hævn for deres brors blod og vendte så tilbage til sumpene ved Jordan.

v43  Da Bakkides hørte om det, kom han på sabbatsdagen helt frem til Jordans bredder med en stor hær. v44  Og Jonatan sagde til sine folk: »Kom, lad os kæmpe for vores liv. I dag ser det alvorligere ud end nogensinde tidligere. v45  Kampen truer foran os, bag os har vi Jordans vand og på begge sider sump og krat. Der er ingen muligheder for at slippe væk. v46  Råb derfor nu til himlen om frelse fra vore fjender.« v47  Så begyndte kampen, og Jonatan løftede hånden for at slå Bakkides ihjel, men Bakkides drejede sig væk fra ham og trak sig tilbage. v48  Jonatan og hans folk sprang i Jordanfloden og svømmede over til den anden side, men fjenderne satte ikke efter dem over floden. v49  På Bakkides' side faldt der den dag hen imod tusind mand.

v50  Bakkides vendte så tilbage til Jerusalem og befæstede en række byer i Judæa: fæstningen i Jeriko, Emmaus, Bet-Horon, Betel, Timnat-Pir'aton og Tefon. Han forsynede dem med høje mure med port og slå, v51  og han anbragte besætninger i dem, for at de skulle plage Israel. v52  Han forstærkede også byen Bet-Sur og Gezer og Borgen og anbragte tropper samt forråd af levnedsmidler i dem. v53  Sønnerne af de ledende mænd i landet tog han som gidsler og satte dem under bevogtning i Borgen i Jerusalem.

Alkimos' død i Jerusalem

v54  I den anden måned år 153 gav Alkimos ordre til at rive muren omkring den indre forgård i helligdommen ned; han ville rive ned, hvad profeterne havde bygget op, og han gik i gang med nedrivningen. v55  Men netop da blev han ramt af et slagtilfælde, så han blev hindret i sit forehavende. Han kunne ikke lukke munden op; han var blevet lammet, så han ikke længere kunne sige et ord og ikke beskikke sit hus. v56  Således døde Alkimos på den tid under store lidelser. v57  Da Bakkides så, at Alkimos var død, vendte han tilbage til kongen, og landet Juda havde nu ro i to år.

Jonatan besejrer Bakkides, og de slutter fred

v58  Så holdt alle de lovløse rådslagning og sagde: »Jonatan og hans folk lever her i landet i fred og ro og føler sig trygge; derfor vil vi nu sende bud efter Bakkides; på én nat kan han tage dem alle sammen til fange.« v59  De tog så hen og holdt rådslagning med ham, v60  og han brød op med en stor hær, og hemmeligt sendte han breve til alle sine forbundsfæller i Judæa med besked om at tage Jonatan og hans folk til fange. Men det kunne de ikke, for de andre havde fået kendskab til deres plan, v61  og hen imod halvtreds af de mænd i landet, der var ophavsmænd til den ondsindede plan, tog de nu til fange og dræbte. v62  Sammen med Simon og sine folk trak Jonatan sig nu tilbage til Bet-Basi i ørkenen og genopbyggede de dele af byen, der var revet ned, og de befæstede den.

v63  Da Bakkides fik det at vide, samlede han hele sin styrke og sendte også bud efter dem fra Judæa. v64  Han kom og belejrede Bet-Basi, angreb stedet gennem længere tid og opstillede belejringsmaskiner. v65  Jonatan lod sin bror Simon blive tilbage i byen, og selv drog han ud i landet med nogle få mænd, v66  og han dræbte Odomera og hans slægtninge og fasironitterne i deres teltlejr. Så begyndte de at angribe og rykke frem med deres tropper, v67  og Simon og hans folk foretog udfald fra byen og stak ild på belejringsmaskinerne. v68  De kom i kamp med Bakkides, der blev fuldstændig nedkæmpet af dem, og de fik ham til helt at miste modet, fordi hans plan og hans felttog var mislykkedes. v69  Han blev grebet af raseri mod de lovløse mænd, der havde givet ham det råd at rykke ind i landet, og han lod mange af dem dræbe. Så besluttede han sig for at vende tilbage til sit eget land.

v70  Da Jonatan fik det at vide, sendte han bud til Bakkides for at slutte fred med ham og få krigsfangerne udleveret. v71  Det gik Bakkides med til; han gjorde som foreslået og aflagde ed på, at han aldrig, så længe han levede, ville gøre ham noget ondt. v72  Han udleverede de krigsfanger, han tidligere havde taget i landet Juda. Så vendte han tilbage til sit eget land og viste sig aldrig senere i deres område.

v73  I Israel fik sværdet nu lov at hvile. Jonatan bosatte sig i Mikmas og begyndte at virke som dommer over folket, og de ugudelige fik han fjernet fra Israel.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies