Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Gud Herren er min hjælper, derfor blev jeg ikke til spot og spe;

Esajas′ Bog 50,7

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: David: Guds udvalgte, hyrdedreng, idealkonge. Bibelens Kong David er mange ting. Ikke mindst digteren, som kan sætte ord på tillid, håb og klageråb til Gud
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Den Nye Aftale lukkede den bibel op, jeg havde smækket i : Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Malene Bjerre, sprogvasker og redaktør på 'Den Nye Aftale', på 6 skarpe
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Templets genindvielse

v1  Makkabæeren og hans folk fik under Herrens ledelse kontrol over templet og byen. v2  De rev de afgudsaltre ned, der var blevet bygget på torvet af de fremmede, og ligeledes deres helligdomme, v3  og da de havde renset templet, opførte de et nyt brændofferalter. De slog ild af sten og brugte ilden, og så bragte de slagtofre efter to års afbrydelse; de sørgede også for røgelse, lamper og skuebrødene. v4  Da de havde gjort det, kastede de sig til jorden og bad Herren om, at de ikke mere måtte blive ramt af sådanne ulykker, men hvis de nogensinde igen syndede, at de da måtte blive tugtet af ham med mildhed og ikke overgivet til spottende og barbariske hedninger. v5  På den selv samme dag, som templet var blevet vanhelliget af de fremmede, fandt tempelrensningen sted, den 25. i den samme måned, kislev. v6  Og med jubel holdt de fest i otte dage ligesom ved løvhyttefesten, idet de mindedes, hvordan de kort tid forinden havde tilbragt løvhyttefestens dage i bjergene og i hulerne som de vilde dyr. v7  Derfor tog de også løvomvundne stave, friske grene og desuden palmegrene og sang lovsange til ham, der havde ladet det lykkes for dem at få hans eget sted renset. v8  Og efter fælles beslutning og enstemmig vedtagelse bestemte de for hele det jødiske folk at fejre disse dage hvert år.

v9  Sådan gik det altså til, da Antiokus med tilnavnet Epifanes fandt sit endeligt. v10  Men nu vil vi berette om det, der skete under den ugudeliges søn, Antiokus Eupator, idet vi kort sammenfatter de ulykker, krigene førte med sig.

Lysias udnævnes til kansler

v11  Da Antiokus Eupator overtog kongemagten, indsatte han en vis Lysias som sin kansler og desuden Protarkos som Kølesyriens og Fønikiens statholder. v12  For Ptolemæus, der kaldtes Makron, havde som den første skaffet jøderne ret til gengæld for den uretfærdighed, de havde været udsat for, og han havde forsøgt at komme fredeligt ud af det med dem. v13  Derfor var han blevet anklaget af Vennerne over for Eupator, og han måtte ved enhver lejlighed høre, at han var forræder, fordi han havde forladt Cypern, der var betroet ham af Filometor, og var gået over til Antiokus Epifanes; og da han ikke havde kunnet skabe respekt om sit embede, havde han taget gift og begået selvmord.

Judas besejrer idumæerne

v14  Men Gorgias, der var blevet hærfører i området, hvervede lejetropper og bekrigede ved enhver lejlighed jøderne. v15  Samtidig voldte idumæerne jøderne problemer; de var i besiddelse af gunstigt beliggende fæstninger og havde taget imod flygtningene fra Jerusalem og deltog nu i bekrigelsen. v16  Makkabæeren og hans folk anråbte Gud og bad ham om at være deres medkæmper. Så stormede de idumæernes fæstninger v17  og bemægtigede sig stederne efter voldsomme angreb; alle dem, der kæmpede på murene, drev de tilbage, og de slog dem ihjel, der faldt i deres hænder, og dræbte ikke mindre end 20.000 mand. v18  Men ikke færre end 9000 flygtede sammen ind i to godt befæstede tårne, som rummede alt, hvad der skulle bruges under en belejring. v19  Makkabæeren, hvis tilstedeværelse var nødvendig på andre trængte steder, lod Simon og Josef og tillige Zakæus og hans folk blive tilbage, tilstrækkelig mange til at belejre tårnene; derpå drog han af sted. v20  Men Simons folk, der var pengeglade, blev bestukket af nogle af dem, der var i tårnene, og lod efter at have fået 70.000 drakmer nogle undslippe. v21  Da Makkabæeren fik dette at vide, samlede han folkets ledere og fremførte den anklage mod Simons folk, at de havde solgt deres brødre for penge og sluppet fjenderne løs mod dem. v22  Som de forrædere, de var, lod han dem henrette og indtog derpå straks de to tårne. v23  Med våbnene havde han lykken med sig i alt, hvad han foretog sig, og han dræbte flere end 20.000 mand i de to fæstninger.

Judas besejrer og dræber Timotheus i Gezer

v24  Timotheus, der tidligere var blevet slået af jøderne, samlede en mængde fremmede tropper og desuden mange af de ryttere, der fandtes i Asien. Han indfandt sig nu for at erobre Judæa med våbenmagt. v25  Da han nærmede sig, bønfaldt Makkabæeren og hans folk Gud, strøede jord på hovedet og bandt sæk om lænderne, v26  kastede sig ned ved brændofferalterets fod og bad om, at Gud ville være dem nådig og »gøre deres fjender til sine fjender og deres modstandere til sine modstandere«, som loven siger. v27  Da de var færdige med bønnen, greb de deres våben og rykkede et godt stykke ud fra byen, og i nærheden af fjenderne gjorde de holdt. v28  Netop ved solopgang stødte de to hære sammen. Foruden til deres tapperhed havde jøderne som sikkerhed for krigslykke og sejr taget deres tilflugt til Herren, mens de andre alene lod sig lede i kampen af deres raseri. v29  Da kampen blev hård, så fjenderne i et syn fra himlen fem prægtige ryttere på heste med gyldent seletøj, og de stillede sig i spidsen for jøderne. v30  To af dem tog oven i købet Makkabæeren midt imellem sig og beskyttede ham med deres våben, så han slap uskadt, mens de slyngede pile og lyn mod fjenderne; derfor blev de forvirrede og blændede, og fyldt af panik fór de rundt mellem hinanden. v31  20.500 blev slået ihjel, foruden 600 ryttere.

v32  Timotheus selv flygtede til en fæstning ved navn Gezer, et stærkt støttepunkt med Kæreas som kommandant. v33  Makkabæeren og hans folk omringede i deres kampglæde fæstningen i fire dage. v34  I tillid til stedets sikkerhed overdængede de belejrede dem med spot og skældsord. v35  Men da den femte dag brød frem, kastede tyve unge mænd af Makkabæerens folk sig mod muren, optændt af raseri over spotten, og med mandsmod og i vildt raseri huggede de enhver ned, som de stødte på; v36  andre foretog en afledningsmanøvre og trængte ligeledes frem mod de belejrede, stak ild på tårnene og antændte brande, så de, der havde udslynget spotten, blev brændt i levende live; andre igen slog portene ind, skaffede den øvrige styrke adgang og indtog således byen. v37  Timotheus, der havde gemt sig i en cisterne, slog de ihjel såvel som hans bror Kæreas og Apollofanes. v38  Da de havde gennemført alt dette, priste de Herren med lovsang og tak for hans store velgerninger mod Israel og for sejren, han havde skænket dem.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies