Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Glad hjerte giver venligt ansigt, med lidelse i hjertet følger modløshed.

Ordsprogenes Bog 15,13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Maria Magdalene: Maria Magdalene er en af de figurer i Bibelen, som vi synes, vi kender bedst. Det er lidt pudsigt, for hendes optræden i Det Nye Testamente er meget kortfattet, og det, de fleste synes, de kender hende for, står slet ikke i Bibelen. Så hvem er Maria Magdalene?
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Tag hatten af og gå videre med Bibelen: Som sognemedhjælper i Gjesing Kirke gør Vagn Dahl Nielsen sig mange tanker om Bibelen, og hvordan han bruger den i sit liv. Her svarer han på seks skarpe spørgsmål om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Judas hjælper jøder i Kystlandet

v1  Efter at disse aftaler var truffet, vendte Lysias tilbage til kongen, mens jøderne tog sig af deres landbrug. v2  Men blandt hærførerne i de egne var der nogle, der ikke lod dem have ro og være i fred; det var Timotheus og Apollonios, Gennaios' søn, endvidere Hieronymus og Demofon og desuden Nikanor, chefen for de cypriotiske tropper.

v3  Indbyggerne i Joppe begik en uhørt gudløs handling. Som om de ikke nærede nogen som helst modvilje mod de jøder, der boede i byen, indbød de dem sammen med kvinder og børn til at gå om bord i skibe, de havde skaffet til veje; v4  det skete efter byens fælles beslutning. Jøderne tog imod indbydelsen, da de gerne ville holde fred og ikke havde mistanke om noget. Men da de havde sejlet dem ud på det åbne hav, lod de dem gå til bunds, ikke færre end to hundrede personer.

v5  Da Judas fik melding om den grusomhed, der var begået mod hans landsmænd, sammenkaldte han sine folk, v6  påkaldte Gud, den retfærdige dommer, og angreb sine brødres mordere. Han stak ild på havnen om natten, brændte skibene og dræbte dem, der havde søgt tilflugt dér. v7  Men da han fandt byens porte lukket, vendte han om i den hensigt at komme tilbage og udrydde alle borgere i Joppe.

v8  Da han fik melding om, at indbyggerne i Jamnia ville gøre det samme ved jøderne, der boede dér, v9  overfaldt han om natten Jamnias indbyggere og brændte havnen med flåden, så lysskæret kunne ses i Jerusalem, 240 stadier borte.

Judas besejrer Timotheus i Østjordanlandet

v10  Da de var kommet ni stadier derfra på deres togt mod Timotheus, blev Judas angrebet af arabere, ikke færre end fem tusind mand og fem hundrede ryttere. v11  Kampen blev hård, og da Judas og hans folk ved Guds hjælp havde krigslykken med sig, led nomaderne nederlag og bad Judas om at slutte forlig med dem, og de lovede både at give dem kvæg og at hjælpe dem i øvrigt. v12  Judas antog, at araberne virkelig kunne være dem til nytte i mange ting, og gik derfor med til at holde fred med dem; da araberne havde opnået forlig, drog de hjem til deres telte.

v13  Judas angreb også en by, der var befæstet med volde og omgivet af mure og befolket af mange forskellige slags folk; den hed Kaspin. v14  I tillid til murenes sikkerhed og forrådet af levnedsmidler optrådte de, der var inde i byen, udfordrende over for Judas og hans folk og overdængede dem med hån og føjede dertil bespottelser og utilbørlig tale. v15  Men Judas og hans folk påkaldte verdens mægtige hersker, som uden murbrækkere og sindrige belejringsmaskiner havde lagt Jeriko i ruiner på Josvas tid, og med vildt raseri gik de løs på muren, v16  og da de havde indtaget byen, fordi det var Guds vilje, foranstaltede de et ubeskriveligt blodbad, så den nærliggende sø, der var to stadier bred, så ud, som var den løbet fuld af blod.

v17  Da de var kommet 750 stadier derfra, nåede de Karax, hvor de såkaldte tobiadiske jøder hørte til. v18  Timotheus traf de ganske vist ikke på den egn, da han havde begivet sig bort derfra med uforrettet sag, men dog et sted havde efterladt en veludrustet besætning. v19  Men Dositheos og Sosipatros, der hørte til Makkabæerens hærførere, rykkede ud og tilintetgjorde dem, som Timotheus havde efterladt i fæstningen, flere end 10.000 mand.

v20  Makkabæeren formerede nu sin hær i afdelinger, indsatte ledere over dem og stormede frem mod Timotheus, der havde 120.000 fodfolk og 2500 ryttere under sin kommando. v21  Da Timotheus fik melding om, at Judas nærmede sig, sendte han kvinderne og børnene sammen med deres øvrige ejendele i forvejen til et sted ved navn Karnion; stedet var nemlig vanskeligt at belejre og vanskelig tilgængeligt, da alle tilgangsveje var snævre. v22  Men da Judas' afdeling som den første kom til syne, og der opstod skræk og rædsel hos fjenderne over åbenbaringen af den Altskuende, greb de til flugt og løb rundt mellem hinanden, så mange blev såret af deres egne folk og spiddet på deres sværd. v23  Judas optog en energisk forfølgelse af dem, huggede slynglerne ned og dræbte næsten 30.000 mand.

v24  Timotheus selv faldt i hænderne på Dositheos' og Sosipatros' folk; men han bad dem med megen listighed om at måtte slippe med livet i behold, fordi han havde forældre og brødre til mange af deres folk i sin hånd, og det let kunne ske, at der ikke ville blive taget hensyn til dem. v25  Efter at han med mange ord havde forsikret, at de ville blive sendt tilbage i god behold, lod de ham gå, så deres brødre kunne blive reddet.

v26  Men Judas rykkede ud mod Karnion og Atargatistemplet dér og slog 25.000 ihjel. v27  Da han havde besejret og tilintetgjort dem, rettede han også et angreb mod Efron, en befæstet by med en stor befolkning af mange slags. Stærke unge mænd stod opstillet foran murene og forsvarede sig hårdnakket; her var der også anbragt en stor mængde krigsmaskiner og kasteskyts. v28  Men jøderne påkaldte den hersker, der med kraft knuser fjendernes magt, indtog byen og dræbte næsten 25.000 af dem inde i byen.

v29  Efter opbruddet derfra ilede de mod Skytopolis, 600 stadier fra Jerusalem. v30  Men da jøderne, der boede dér, bevidnede, hvilken velvilje byens borgere havde vist dem, og med hvilken venlighed de havde mødt dem i ulykkens dage, v31  takkede Judas og hans folk dem og opfordrede dem desuden til også i fremtiden at være venligtsindede over for det jødiske folk. Derpå drog de til Jerusalem, da ugefesten var nært forestående.

Judas besejrer Gorgias i Sydlandet

v32  Efter den såkaldte pinse stormede de mod Gorgias, hærføreren i Idumæa. v33  Han rykkede ud med tre tusind fodfolk og fire hundrede ryttere. v34  Under slaget faldt nogle få af jøderne. v35  Men en af Bakenors folk, rytteren Dositheos, der var en stærk mand, greb fat i Gorgias og holdt fast i hans kappe og trak ham af alle kræfter med sig, for han ville fange uslingen levende. Men en af de trakiske ryttere angreb ham og huggede armen af ham, så Gorgias kunne flygte til Marisa. v36  Da Ezri og hans folk, der havde kæmpet længe, var udmattede, anråbte Judas Herren om at åbenbare sig som medkæmper og leder i kampen; v37  på sit fædrene sprog satte han i med kampråbet under lovsang og gik uden varsel løs på Gorgias' folk og overvandt dem.

Syndofferet for de faldne jøder

v38  Derpå brød Judas op med hæren og kom til byen Adullam. Da den syvende dag kom, lod de sig efter sædvane rense, og de holdt sabbatten dér. v39  Men den følgende dag, da det var på høje tid, kom Judas og hans folk for at hente ligene af de faldne og stede dem til hvile hos deres slægtninge i de fædrene grave. v40  Så fandt de hos hver enkelt af de døde under deres kjortler amuletter viet til afguderne fra Jamnia, som loven påbyder jøderne at holde sig fra. Og alle stod det klart, at det var af den grund, de var faldet. v41  Alle priste nu Herren for hans gerninger, den retfærdige dommer, der bringer det skjulte for en dag, v42  og de vendte sig i bøn til Gud og bad om, at den synd, der var begået, måtte blive fuldstændig udslettet. Den ædle Judas formanede folkemængden til at holde sig fri for synd, da de nu med egne øjne havde set, hvad der var sket på grund af de faldnes synd. v43  Han foretog en indsamling blandt mændene og kunne sende næsten 2000 sølvdrakmer til Jerusalem for at bringe et syndoffer – meget rigtigt og klogt gjort, idet han tænkte på opstandelsen. v44  For hvis ikke Judas forventede, at de faldne skulle opstå, havde det været overflødigt og tåbeligt at bede for de døde; v45  desuden forstod han, at den skønneste gave venter dem, der sover hen i gudsfrygt. From og gudfrygtig var hans betænksomhed! Derfor bragte han soningsofferet for de døde, for at de kunne befries for deres synd.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies