Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden. Selv under latter kan et hjerte lide

Ordsprogenes Bog 14,12-13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Adam og Eva: Adam betyder 'menneske.' Eva betyder 'den livgivende.' De betydninger giver god mening i Bibelens historie. Her er Adam nemlig den første mand og Eva er moderen til alle mennesker. De er ifølge Bibelen de allerførste mennesker, som blev skabt
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen punkterer selvudviklingens myte: Benedicte Præstholm er aktuel, som en af forfatterne bag bogen "To om tro". Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Kansleren Heliodor i Jerusalems tempel

v1  Den hellige by havde fred, og lovene blev overholdt omhyggeligt i kraft af ypperstepræsten Onias' fromhed og retskaffenhed, v2  og selv kongerne viste stedet ære og sendte de fornemste gaver til templets udsmykning; v3  Seleukos, Asiens konge, betalte endog alle udgifter til offertjenesten af egne midler.

v4  Men Simon, der tilhørte Bilgas skifte og var indsat som templets forstander, blev uenig med ypperstepræsten om forvaltningen af handelen i byen. v5  Da han ikke kunne sætte sin vilje igennem over for Onias, gik han til Apollonios, Thraseas' søn, der dengang var Kølesyriens og Fønikiens statholder, v6  og fortalte ham om den ufattelige rigdom, skatkammeret i Jerusalem rummede: der var så mange penge, at de ikke var til at tælle, og de blev ikke brugt til offertjenesten, men kunne tværtimod stilles til kongens rådighed. v7  Da Apollonios mødtes med kongen, afslørede han, hvad man havde fortalt ham om pengene. Kongen udpegede sin kansler Heliodor til at rejse og gav ham instrukser om at sørge for udleveringen af de førnævnte penge. v8  Heliodor begav sig straks ud på rejsen under det påskud, at han ville besøge byerne i Kølesyrien og Fønikien, men i virkeligheden var det for at gennemføre kongens forehavende.

v9  Da han var kommet til Jerusalem og var blevet venligt modtaget af byens ypperstepræst, forelagde han de oplysninger, han havde fået, og gjorde det klart, hvorfor han var kommet; desuden spurgte han, om det virkelig forholdt sig sådan. v10  Ypperstepræsten gjorde gældende, at det dels drejede sig om deponerede beløb, der tilhørte enker og faderløse, v11  dels om noget, der tilhørte en vis Hyrkan, Tobias' søn, en mand af særdeles høj rang; det var altså ikke, som den gudløse Simon løgnagtigt havde påstået. Det hele beløb sig til 400 talenter sølv og 200 talenter guld, v12  og det ville være aldeles uhørt, om de, der havde stolet på stedets hellighed og på det i hele verden ansete tempels ærværdighed og ukrænkelighed, blev offer for en sådan uret. v13  Men Heliodor forlangte med henvisning til de instrukser, han havde fra kongen, at pengene skulle overføres til statskassen. v14  Han fastsatte en dag, hvor han ville gå ind i templet for at foretage en undersøgelse af forholdene.

I hele byen bredte der sig nu en stor angst. v15  Præsterne kastede sig ned foran alteret i deres præstedragter og råbte til himlen og bad om, at han, der havde givet loven om deponerede beløb, også ville forvare dem sikkert for de mennesker, der havde deponeret dem. v16  Den, der så ypperstepræstens ansigt, måtte det skære i hjertet: hans udseende og forandrede farve røbede angsten i hans sjæl; v17  for frygt og skælven i hele kroppen havde i den grad grebet ham, at det var åbenbart for enhver, der så det, hvilke kvaler han var i. v18  Fra husene stormede folk ud i skarer til forbøn for hele folket på grund af den ringeagt, stedet ville blive udsat for. v19  Kvinder med sæk bundet om livet fyldte gaderne, og nogle af de unge piger, der ellers blev holdt inden døre, løb ud til portene og op på murene, mens andre af dem kiggede ud ad vinduerne, v20  og alle rakte de hænderne op mod himlen i anråbelse. v21  Man måtte ynkes over mængden, der havde kastet sig til jorden i forvirring, og over ypperstepræsten, der befandt sig i angstfyldt venten.

v22  Mens de således anråbte den almægtige Herre om at forvare de betroede beløb trygt og sikkert for dem, der havde betroet dem, v23  ville Heliodor gennemføre det, der var bestemt. v24  Men straks da han sammen med sine livvagter var nået til skatkammeret, lod åndernes og al magts hersker en stor åbenbaring finde sted, så alle, der havde dristet sig til at følge med, forfærdedes over Guds magt og blev lamslået af skræk. v25  For der viste sig for dem en hest med en frygtindgydende rytter; den var udstyret med det skønneste seletøj og fór voldsomt frem og angreb Heliodor med sine fremstrakte hove. Rytteren bar en rustning af guld. v26  Desuden viste der sig for ham to unge mænd af usædvanlig styrke, smukke af udseende og pragtfuldt klædt; de stillede sig på hver sin side af ham, piskede ham uophørligt og lod slagene regne ned over ham.

v27  Da Heliodor pludselig faldt til jorden, og alt sortnede for ham, løftede de ham op og lagde ham på en båre. v28  Ham, der kort forinden med stort følge og stærk livvagt var gået ind i det tidligere omtalte skatkammer, bar de nu ud. Han havde ikke fået hjælp af sine våben, men tydeligt erfaret Guds magt; v29  fældet af den guddommelige kraft lå han nu hen uden at kunne tale, berøvet alt håb om redning, v30  mens folket priste Herren, der på forunderlig vis havde herliggjort sit eget sted. Det tempel, der kort før var fyldt med frygt og rædsel, blev nu, da den almægtige Herre havde åbenbaret sig, fuldt af glæde og jubel.

v31  Men nogle af Heliodors fortrolige bad straks Onias anråbe den Højeste om at skænke livet til ham, der var ved at drage sit sidste suk. v32  Da ypperstepræsten blev bange for, at kongen skulle få mistanke om, at jøderne havde begået en forbrydelse mod Heliodor, bragte han et offer for hans redning. v33  Mens ypperstepræsten bragte sonofferet, viste de samme unge mænd sig igen for Heliodor, klædt i de samme dragter. De stillede sig foran ham og sagde: »Bring ypperstepræsten Onias en stor tak! Det er hans skyld, at Herren har skænket dig livet. v34  Du er blevet pisket med slag fra himlen. Forkynd nu Guds vældige kraft for alle!« Da de havde sagt det, forsvandt de. v35  Men Heliodor bragte Herren et offer og aflagde højtidelige løfter til ham, der har skabt livet, og efter at have taget afsked med Onias drog han tilbage til kongen med sine tropper. v36  Og han vidnede for alle om den højeste Guds gerninger, som han med egne øjne havde set. v37  Men da kongen spurgte Heliodor, hvem der ville være egnet til en anden gang at blive sendt til Jerusalem, svarede han: v38  »Hvis du har en fjende eller en, der truer dit styre, så send ham derhen; du vil få ham tilbage gennempisket, hvis han da redder livet, for det sted er i sandhed omgivet af en guddommelig kraft. v39  For han, der har en himmelsk bolig, overvåger og hjælper selv det sted, og dem, der kommer i ond hensigt, rammer han med tilintetgørende slag.« v40  Sådan gik det til med Heliodor, og sådan gik det til, da skatkammeret blev bevaret.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies