Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse.

Ordsprogenes Bog 15,4

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob: Efter Abraham og Isak er Jakob den tredje patriark og altså stamfader til Guds folk, Israel. Det er en fast vending i Det Gamle Testamente, at "Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud"
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Garvet baptist ærgrer sig: "Det er så ærgerligt at møde mennesker, som har fraskrevet sig kristendommen fuldstændigt, fordi de mødte kristne, der med vold og magt ville have dem til at læse beretningerne om verdens skabelse helt bogstaveligt som forudsætning for den rette tro", udtaler baptist og afgående bestyrelsesmedlem i Bibelselskabet, Leif Nielsen. Her svarer han på 6 skarpe
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Judas Makkabæer bliver oprørsleder

v1  Judas, der også kaldes Makkabæer, og hans folk sneg sig hemmeligt ind i landsbyerne; de sendte bud efter deres slægtninge og tog dem med, der havde holdt fast ved jødedommen, og samlede dem i et antal på seks tusind. v2  De anråbte Herren om at se til det folk, der var undertrykt af alle, og om at forbarme sig over templet, der var blevet vanhelliget af de ugudelige mennesker, v3  og vise barmhjertighed mod byen, der blev hærget og snart ville være jævnet med jorden, og om at høre de myrdedes blod, der råbte til ham, v4  og også huske på, hvordan de uskyldige spædbørn mod al lov og ret var blevet dræbt, og hvordan hans navn var blevet bespottet, og om at give sin forbitrelse over det onde frit løb.

v5  Makkabæeren, der havde samlet en styrke, var allerede uovervindelig for hedningerne, fordi Herrens vrede havde vendt sig til barmhjertighed. v6  Byer og landsbyer faldt han uventet over og stak ild på dem; han indtog de bedst beliggende steder og drev mange af fjenderne på flugt. v7  Til sådanne angreb brugte han mest nætterne, og rygtet om hans mod bredte sig alle vegne.

Judas besejrer Nikanor

v8  Da Filip så, at Judas efterhånden havde fremgang og oftere og oftere havde krigslykken med sig, skrev han til Ptolemæus, Kølesyriens og Fønikiens statholder, og bad ham om at yde kongen hjælp i hans forehavender. v9  Ptolemæus udpegede straks Nikanor, der var Patroklos' søn og en af kongens Fornemste Venner, og sendte ham af sted i spidsen for ikke færre end tyve tusind mand af alle slags hedningefolk i den hensigt at udslette hele Judæas befolkning. Han gav ham også Gorgias med, en hærfører med erfaring i krigsførelse.

v10  Nikanor besluttede, at den krigsgæld på 2000 talenter, kongen skyldte romerne, skulle betales ved salget af de jøder, han tog til fange. v11  Og straks sendte han bud til byerne ved kysten og opfordrede dem til at købe jødiske slaver; han lovede at levere halvfems slaver for en talent, men tænkte ikke på den straf fra den Almægtige, som ville blive følgen for ham.

v12  Da meldingen om Nikanors fremrykning nåede Judas, og han gav sine folk besked om, at hæren nu var der, v13  deserterede de, som var feje og ikke regnede med Guds straf over fjenderne, og de forsvandt. v14  De øvrige solgte alt, hvad der var tilbage, og bad sammen til Herren om, at de, der allerede før træfningen med den gudløse Nikanor var blevet solgt af ham som slaver, måtte blive reddet; v15  og hvis ikke for deres egen skyld, så i det mindste for de pagters skyld, der var sluttet med deres fædre, og fordi hans ærværdige og højt priste navn var udråbt over dem.

v16  Derpå samlede Makkabæeren sine folk, seks tusind i alt, og formanede dem til ikke at blive forfærdet over fjenderne eller blive bange for den store mængde af hedninger, der kom imod dem uden retfærdig grund, men at kæmpe tappert; v17  de skulle holde sig for øje, at fjenderne mod al lov og ret havde begået overgreb mod det hellige sted, havde behandlet byen nedværdigende og grusomt og desuden havde opløst forfædrenes forfatning. v18  »For de stoler på våben og vovemod,« sagde han, »men vi stoler på den almægtige Gud, der med et vink kan fælde dem, der kommer imod os, ja, hele verden.« v19  Han omtalte også den hjælp, forfædrene havde fået, både den under Sankerib, da 185.000 fjender gik til grunde, v20  og den i Babylon under kampen med galaterne, da de alle med blot 8000 mand gik i aktion sammen med makedonernes 4000; mens makedonerne stod rådvilde, gjorde de 8000 jøder det af med de 120.000 fjender takket være den hjælp, de fik fra himlen, og de fik stort krigsbytte.

v21  Da han med disse ord havde indgivet dem mod, så de var rede til at dø for lovene og fædrelandet, delte han sin hær i fire afdelinger. v22  Desuden indsatte han sine brødre, Simon, Josef og Jonatan, som anførere for hver sin afdeling og gav hver 1500 mand; v23  ligeså Eleazar. Efter at have læst op af den hellige bog og givet dem feltråbet »Ved Guds hjælp!« tog han selv befalingen over fortroppen og angreb Nikanor.

v24  Med den Almægtige som deres medkæmper slog de over ni tusind af fjenderne ihjel, sårede og lemlæstede det meste af Nikanors hærstyrke og tvang alle de øvrige på flugt. v25  Og pengene tog de fra dem, der havde indfundet sig for at købe dem som slaver. De forfulgte længe de flygtende, men holdt op, da de blev nødt til det, fordi tiden var fremskreden; v26  det var nemlig dagen før sabbatten, og derfor kunne de ikke fortsætte forsøget på at indhente dem.

v27  De samlede våbnene fra fjenderne sammen og tog deres rustninger af dem. Så fejrede de sabbatten med megen lovprisning og tak til Herren, der havde frelst dem og bestemt, at på denne dag skulle hans barmhjertighed begynde.

v28  Efter sabbatten delte de ud af byttet til dem, der var blevet mishandlet, og til enkerne og de faderløse; det øvrige fordelte de mellem sig selv og deres børn. v29  Da de havde gjort det, bønfaldt de i fællesskab den barmhjertige Herre og bad ham om nu endelig at blive forsonet med sine tjenere.

Judas besejrer Timotheus og Bakkides

v30  Ved et sammenstød med Timotheus' og Bakkides' folk dræbte de over tyve tusind af dem og indtog steder, der var stærkt befæstet med høje mure. Ved fordelingen af det store bytte gav de både dem, der var blevet mishandlet, og de faderløse og enkerne foruden de gamle lige så meget, som de selv fik. v31  De samlede våbnene fra fjenderne sammen, deponerede det hele omhyggeligt på de bedst beliggende steder og bragte resten af byttet til Jerusalem. v32  De dræbte anføreren for Timotheus' folk, en helt igennem gudløs person, der havde voldt jøderne megen fortræd. v33  Da de holdt sejrsfest i den fædrene by, indebrændte de dem, der havde sat ild til de hellige porte, deriblandt Kallisthenes, som var flygtet ind i en hytte; han fik den velfortjente løn for sin gudløshed.

Nikanors flugt

v34  Men skurken Nikanor, der havde lokket de tusinder af købmænd til for at sælge jøderne som slaver til dem, v35  var nu ved Herrens hjælp blevet ydmyget af dem, han selv havde anset for de ringeste. Han måtte nu aflægge sin strålende klædedragt og som en flygtet slave begive sig ensom gennem landet. Mere begunstiget af lykken, end han kunne forvente – hærens undergang taget i betragtning – nåede han til Antiokia, v36  og han, der havde påtaget sig at ordne betalingen af krigsgælden til romerne ved at sælge krigsfangerne i Jerusalem, måtte nu meddele, at jøderne havde en forkæmper og således var usårlige, fordi de fulgte de af ham forordnede love.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies