Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Glad hjerte giver venligt ansigt, med lidelse i hjertet følger modløshed.

Ordsprogenes Bog 15,13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne: De to brødre Jakob og Johannes, der er fiskere, bliver ligesom Peter og hans bror Andreas indbudt af Jesus til at følge ham og 'fiske mennesker.' Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Barmhjertigheden skal begynde hos os selv: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Esther Jensen, der er sognemedhjælper i Fredericia
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Loven om spedalskhed

v1  Herren talte til Moses og til Aron og sagde: v2  Når et menneske på sin hud får en hævelse eller udslæt eller en lys plet, og det kan være et angreb af spedalskhed, skal han føres hen til præsten Aron eller til en af hans sønner, præsterne. v3  Præsten skal undersøge det angrebne sted på huden, og hvis hårene på det angrebne sted er blevet hvide, og det angrebne sted viser sig at ligge dybere end huden udenom, er det et angreb af spedalskhed, og så skal præsten, når han har undersøgt det, erklære ham uren. v4  Hvis det drejer sig om en lys, hvid plet på hans hud, og den ikke viser sig at ligge dybere end huden, og hårene ikke er blevet hvide, skal præsten isolere den angrebne i syv dage. v5  Den syvende dag skal præsten undersøge det angrebne sted, og hvis det så viser sig, at det er uforandret, og at angrebet ikke har bredt sig på huden, skal præsten isolere ham yderligere syv dage. v6  Den syvende dag skal præsten på ny undersøge det angrebne sted, og hvis det så viser sig, at det er blevet mat, og at angrebet ikke har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham ren; det er udslæt. Han skal vaske sit tøj, så er han ren. v7  Men hvis udslættet alligevel breder sig på huden, efter at han har ladet sig undersøge hos præsten for at blive erklæret ren, skal han på ny lade sig undersøge hos præsten. v8  Præsten skal undersøge det, og hvis det så viser sig, at udslættet har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren; det er spedalskhed.

v9  Når et menneske bliver angrebet af spedalskhed, skal han føres hen til præsten. v10  Præsten skal undersøge det, og hvis det viser sig, at der er en hvid hævelse på huden, og at hårene er blevet hvide, og at der har dannet sig dødt kød på hævelsen, v11  er der kronisk spedalskhed på huden, og præsten skal erklære ham uren; han behøver ikke at isolere ham, for han er uren. v12  Men hvis spedalskheden bryder frem på huden og, så vidt præsten kan se, dækker hele huden på den angrebne fra top til tå, v13  skal præsten undersøge det; hvis det så viser sig, at spedalskheden dækker hele kroppen, skal han erklære den angrebne ren; han er blevet hvid over det hele, han er ren. v14  Men så snart der viser sig dødt kød på ham, er han uren. v15  Præsten skal undersøge det døde kød og erklære ham uren. Det døde kød er urent, det er spedalskhed. v16  Men hvis det døde kød igen bliver hvidt, skal han gå hen til præsten. v17  Præsten skal undersøge det angrebne sted, og hvis det så viser sig, at det er blevet hvidt, skal præsten erklære den angrebne ren; han er ren.

v18  Når der kommer en byld på huden, og den læges, v19  og der efter bylden kommer en hvid hævelse eller en lys, rødlig-hvid plet, skal han lade sig undersøge hos præsten. v20  Præsten skal undersøge den, og hvis den viser sig at ligge dybere end huden udenom, og hårene er blevet hvide, skal præsten erklære ham uren; det er et angreb af spedalskhed, der er brudt frem i bylden. v21  Men hvis det viser sig, når præsten undersøger den, at der ikke er hvide hår på den, og den ikke ligger dybere end huden, og den er mat, skal præsten isolere ham i syv dage. v22  Hvis den breder sig på huden, skal præsten erklære ham uren; så er det et angreb af spedalskhed. v23  Men hvis den lyse plet er uforandret og ikke har bredt sig, er det kun ar efter en byld, og præsten skal erklære ham ren.

v24  Når der kommer et brandsår på huden, og det døde kød på brandsåret bliver til en lys, rødlig-hvid eller hvid plet, v25  skal præsten undersøge det; hvis det viser sig, at hårene på den lyse plet er blevet hvide, og at den ligger dybere end huden udenom, er det spedalskhed, der er brudt frem i brandsåret. Præsten skal erklære ham uren; så er det et angreb af spedalskhed. v26  Men hvis det viser sig, når præsten undersøger det, at der ikke er hvide hår på den lyse plet, og den ikke ligger dybere end huden, og den er mat, skal præsten isolere ham i syv dage. v27  Den syvende dag skal præsten undersøge det; hvis det har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren; så er det et angreb af spedalskhed. v28  Men hvis den lyse plet er uforandret og ikke har bredt sig på huden, og den er mat, er det en hævelse efter forbrænding; præsten skal erklære ham ren, for det er ar efter forbrænding.

v29  Når en mand eller en kvinde bliver angrebet i hoved eller skæg, v30  skal præsten undersøge det angrebne sted; hvis det viser sig at ligge dybere end huden udenom, og der er fine, gule hår på det, skal præsten erklære ham uren; så er det skurv, spedalskhed i hoved eller skæg. v31  Hvis det viser sig, når præsten undersøger angrebet af skurv, at det ikke ligger dybere end huden, og at der ikke er sorte hår på det, skal præsten isolere den, der er angrebet af skurv, i syv dage. v32  Den syvende dag skal præsten undersøge det angrebne sted; hvis det så viser sig, at skurven ikke har bredt sig, og at der ikke er gule hår på det, og det viser sig, at skurven ikke ligger dybere end huden, v33  skal han lade sig rage; men det angrebne sted må han ikke rage. Præsten skal isolere den, der er angrebet af skurv, yderligere syv dage. v34  Den syvende dag skal præsten undersøge skurven; hvis det så viser sig, at skurven ikke har bredt sig på huden, og den viser sig ikke at ligge dybere end huden, skal præsten erklære ham ren. Han skal vaske sit tøj, så er han ren. v35  Men hvis skurven alligevel breder sig på huden, efter at han er erklæret ren, v36  skal præsten undersøge den; hvis det så viser sig, at skurven har bredt sig på huden, behøver præsten ikke at undersøge de gule hår nøjere; han er uren. v37  Men hvis det viser sig, at skurven er uforandret, og at der vokser sorte hår frem på den, er skurven helbredt. Han er ren, og præsten skal erklære ham ren.

v38  Når en mand eller kvinde får lyse pletter på sin hud, hvide pletter, v39  skal præsten undersøge det; hvis det viser sig, at der på huden er matte, hvide pletter, er det kun pigmentmangel, der er kommet til syne på huden; han er ren.

v40  Når en mand taber håret på hovedet, er han blot skaldet; han er ren. v41  Hvis han taber håret på forhovedet, er han blot flenskaldet; han er ren. v42  Men når der på hans skaldede baghoved eller pande kommer et rødligt-hvidt angreb, er det spedalskhed, der er brudt frem på baghovedet eller panden. v43  Præsten skal undersøge det, og hvis det viser sig, at hævelsen på det angrebne sted på baghovedet eller panden er rødlig-hvid og ser ud som spedalskhed på huden, v44  er han spedalsk; han er uren. Præsten skal erklære ham uren; han er angrebet i hovedet.

v45  Den spedalske, der er angrebet, skal bære iturevne klæder, hans hår skal hænge løst, han skal tilhylle sit ansigt og råbe: »Uren, uren!« v46  Så længe han er angrebet, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig uden for lejren.

v47  Når der kommer angreb af spedalskhed på et stykke tøj, hvad enten det er uld eller hør, v48  og hvad enten det er på trend eller islæt af hør eller uld, eller det er på læder eller på hvad som helst, der er forarbejdet af læder, v49  og det angrebne sted på tøjet eller læderet, trenden eller islætten eller lædertingene, er grønligt eller rødligt, så er det et angreb af spedalskhed; det skal undersøges af præsten. v50  Når præsten har undersøgt det angrebne, skal han isolere det i syv dage. v51  Den syvende dag skal han undersøge det angrebne. Har det bredt sig på tøjet, trenden eller islætten, eller på læderet, uanset hvad det er forarbejdet til, er det et angreb af ondartet spedalskhed; det er urent. v52  Han skal brænde tøjet, trenden og islætten af uld eller hør, eller lædertingene, der er angrebet, for det er ondartet spedalskhed; det skal brændes. v53  Men hvis det viser sig, når præsten undersøger det, at angrebet ikke har bredt sig på tøjet, trenden eller islætten, eller på lædertingene, v54  skal præsten give besked om at vaske det angrebne, og han skal isolere det i yderligere syv dage. v55  Så skal præsten undersøge det angrebne, efter at det er blevet vasket; og hvis det så viser sig, at det ikke har forandret udseende, er det urent, selv om angrebet ikke har bredt sig; det skal brændes. Det er tæring, hvad enten det er på bagsiden eller på forsiden. v56  Hvis det viser sig, når præsten undersøger det, at angrebet er svundet, efter at det er blevet vasket, skal han rive det stykke af tøjet eller læderet, trenden eller islætten. v57  Hvis der så på ny viser sig noget på tøjet, trenden eller islætten, eller på lædertingene, er det et nyt udbrud; så skal det angrebne brændes. v58  Men det tøj, trend eller islæt, eller de læderting, hvor angrebet forsvinder, når det bliver vasket, skal vaskes en gang til; så er det rent.

v59  Det var loven om angreb af spedalskhed på tøj af uld eller hør, på trend eller islæt, eller på læderting, så I kan erklære det rent eller urent.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies