Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Og hvor han kom ridende, bredte folk deres kapper ud på vejen.

Lukasevangeliet 19,36

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne: De to brødre Jakob og Johannes, der er fiskere, bliver ligesom Peter og hans bror Andreas indbudt af Jesus til at følge ham og 'fiske mennesker.' Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Han vil gerne sætte et "afløser tidligere versioner"-label på Det Nye Testamente: Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver komikeren Sebastian Dorset sine svar
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Levitternes opgaver

v1  Herren talte til Moses og Aron og sagde: v2  Hold mandtal over kehatitterne, som hører til levitterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, v3  fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. v4  Dette er kehatitternes arbejde med det højhellige i Åbenbaringsteltet: v5  Når lejren skal bryde op, skal Aron og hans sønner komme og tage forhænget ned, og de skal dække Vidnesbyrdets ark med det. v6  Oven på det skal de lægge et dækken af delfinskind, og de skal brede et purpurblåt klæde i ét stykke ud over det; så skal de anbringe bærestængerne. v7  Over skuebrødsbordet skal de brede et purpurblåt klæde, og på det skal de stille fadene, skålene, offerskålene og kanderne til drikoffer, tillige med det brød, der til stadighed skal ligge fremme. v8  Over det skal de brede et klæde af karminrødt stof og lægge et dække af delfinskind over det; så skal de anbringe bærestængerne. v9  De skal tage et purpurblåt klæde og dække lysestagen og dens lamper, tænger, fyrbækkener samt alle oliebeholderne, man bruger til den. v10  De skal lægge den og alle redskaberne til den under et dække af delfinskind og anbringe den i bærestolen. v11  Over guldalteret skal de brede et purpurblåt klæde og lægge et dække af delfinskind over det; så skal de anbringe bærestængerne. v12  Og de skal tage alle redskaberne, der bruges til tjenesten i helligdommen, og lægge dem i et purpurblåt klæde og lægge et dække af delfinskind over dem og anbringe dem i bærestolen. v13  De skal fjerne fedtasken fra alteret og brede et purpurrødt klæde over det. v14  På det skal de lægge alle de redskaber, som bruges til tjenesten: fyrbækkenerne, gaflerne, skovlene og stænkeskålene, alle redskaberne til alteret, og over det hele skal de brede et dækken af delfinskind; så skal de anbringe bærestængerne. v15  Først når Aron og hans sønner er færdige med at dække helligdommen og alle redskaberne til den, når lejren skal bryde op, skal kehatitterne komme til stede for at bære den. Men de må ikke røre ved helligdommen, for så dør de. Det er de ting fra Åbenbaringsteltet, kehatitterne skal bære.

v16  Arons søn, præsten Eleazars embede angår lampeolien, den vellugtende røgelse, det daglige afgrødeoffer og salvningsolien, tilsynet med hele boligen og alt, hvad der er i den, helligdommen og genstandene i den.

v17  Herren talte til Moses og Aron og sagde: v18  Sørg for, at kehatitternes slægters stamme ikke bliver udryddet blandt levitterne. v19  Sådan skal I gøre, så de kan bevare livet og ikke dø, når de nærmer sig det højhellige: Aron og hans sønner skal komme til stede og sætte hver enkelt til sit arbejde med at bære. v20  Men kehatitterne må ikke et øjeblik være til stede og se det hellige, for så dør de.

v21  Herren talte til Moses og sagde: v22  Hold mandtal også over gershonitterne, fædrenehus for fædrenehus og slægt for slægt. v23  Du skal holde mønstring over dem fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. v24  Dette er gershonit-slægternes tjeneste i arbejdet med at bære: v25  De skal bære boligens teltduge, Åbenbaringsteltet med dets dække og delfindækket, som ligger over det, og forhænget for indgangen til Åbenbaringsteltet, v26  forgårdens omhæng og forhænget for portindgangen til forgården, som omgiver boligen og alteret, bardunerne og alle redskaberne til arbejdet med det. Alt, hvad der skal gøres med det, er deres arbejde. v27  Alt gershonitternes arbejde med at bære, alt deres arbejde, skal ske på befaling af Aron og hans sønner; alt, hvad de skal bære i tjenesten, skal I forordne for dem. v28  Det er gershonitternes slægters arbejde i Åbenbaringsteltet. Deres tjeneste skal være under ledelse af Arons søn, præsten Itamar.

v29  Du skal holde mønstring over meraritterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus; v30  du skal mønstre dem fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. v31  I alt deres arbejde i Åbenbaringsteltet er dette deres tjeneste, når der skal bæres: boligens planker, dens tværlægter, stolper og fodstykker, v32  stolperne til forgården hele vejen rundt med deres fodstykker, pløkke og barduner, samt alle redskaber til arbejdet med det. Med navns nævnelse skal I forordne de genstande, det hører til deres tjeneste at bære. v33  Det er meraritternes slægters arbejde; i alt deres arbejde i Åbenbaringsteltet skal de være under ledelse af Arons søn, præsten Itamar.

v34  Moses og Aron og menighedens overhoveder holdt mønstring over kehatitterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, v35  fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. v36  De mønstrede, slægt for slægt, udgjorde 2750. v37  Det var dem af kehatitternes slægter, alle dem der havde arbejde i Åbenbaringsteltet, som Moses og Aron holdt mønstring over på Herrens befaling ved Moses.

v38  De mønstrede gershonitter, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, v39  fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet, v40  de mønstrede, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, udgjorde 2630. v41  Det var dem af gershonitternes slægter, alle dem der havde arbejde i Åbenbaringsteltet, som Moses og Aron holdt mønstring over på Herrens befaling.

v42  De mønstrede af meraritternes slægter, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, v43  fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet, v44  de mønstrede, slægt for slægt, udgjorde 3200. v45  Det var dem af meraritternes slægter, som Moses og Aron holdt mønstring over på Herrens befaling ved Moses.

v46  Alle de levitter, som Moses og Aron og Israels overhoveder holdt mønstring over, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, v47  fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der skulle udføre arbejde i Åbenbaringsteltet og arbejde med at bære, v48  disse mønstrede udgjorde 8580. v49  Aron holdt mønstring over dem på Herrens befaling ved Moses, hver enkelt til sit arbejde med at bære. De blev mønstret, sådan som Herren havde befalet Moses.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies