Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Hør mig, Jakob, Israel, som jeg har kaldet! Jeg er den samme; jeg er den første, og jeg er den sidste.

Esajas′ Bog 48,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Paulus: Paulus er en sammensat karakter i Det Nye Testamente. Han starter som forfølger af de helt nye kristne menigheder, men ender med at være den mest kendte og udbredte missionær og forkynder af den kristne tro
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bestseller-forfatter: "Gud blev min fortrolige": Som barn skrev forfatter Pia Fris Laneth beskeder og ønsker til Gud, som hun stak ind i revnerne mellem murstenene på sit værelse. Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Stammehøvdingenes gaver til helligdommen

v1  Da Moses var færdig med at rejse boligen, salvede han den og helligede den og alt dens udstyr; også alteret og alle redskaberne til det salvede og helligede han. v2  Og Israels høvdinge – overhovederne for deres fædrenehuse, stammehøvdingene, de som stod i spidsen for de mønstrede – trådte frem v3  og bragte deres gave for Herrens ansigt: seks overdækkede vogne og tolv okser, en vogn for hver to høvdinge og en okse for hver enkelt; dem bragte de hen foran boligen. v4  Og Herren sagde til Moses: v5  »Tag imod disse ting fra dem, for de skal bruges til at udføre arbejdet i Åbenbaringsteltet. Du skal give dem til levitterne til det arbejde, hver især skal udføre.« v6  Så tog Moses vognene og okserne og gav dem til levitterne. v7  To af vognene og fire af okserne gav han gershonitterne til deres arbejde. v8  Fire af vognene og otte af okserne gav han meraritterne til deres arbejde under ledelse af præsten Itamar, Arons søn. v9  Men kehatitterne gav han ikke noget, for de havde fået overdraget arbejdet med de hellige ting; dem skulle de bære på skulderen.

v10  Høvdingene bragte gaver til alterets indvielse på den dag, det blev salvet; høvdingene bragte deres gave hen foran alteret. v11  Og Herren sagde til Moses: »Lad én høvding om dagen frembære sin gave til alterets indvielse.«

v12  Den første dag var det Nakshon, Amminadabs søn, af Judas stamme, der bragte sin gave. v13  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v14  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v15  en tyrekalv, en vædder, et årgammelt lam til brændoffer; v16  en gedebuk til syndoffer; v17  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Nakshon, Amminadabs søn.

v18  Den anden dag bragte Netan'el, Suars søn, høvding over Issakar, sin gave. v19  Han bragte som sin gave et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v20  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v21  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v22  en gedebuk til syndoffer; v23  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Netan'el, Suars søn.

v24  Den tredje dag var det høvdingen over zebulonitterne, Eliab, Helons søn. v25  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v26  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v27  en tyrekalv, en vædder, et årgammelt lam til brændoffer; v28  en gedebuk til syndoffer; v29  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Eliab, Helons søn.

v30  Den fjerde dag var det høvdingen over rubenitterne, Elisur, Shede'urs søn. v31  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v32  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v33  en tyrekalv, en vædder, og et årgammelt lam til brændoffer; v34  en gedebuk til syndoffer; v35  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Elisur, Shede'urs søn.

v36  Den femte dag var det høvdingen over simeonitterne, Shelumiel, Surishaddajs søn. v37  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v38  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v39  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v40  en gedebuk til syndoffer; v41  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Shelumiel, Surishaddajs søn.

v42  Den sjette dag var det høvdingen over gaditterne, Eljasaf, De'uels søn. v43  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v44  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v45  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v46  en gedebuk til syndoffer; v47  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Eljasaf, De'uels søn.

v48  Den syvende dag var det høvdingen over efraimitterne, Elishama, Ammihuds søn. v49  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v50  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v51  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v52  en gedebuk til syndoffer; v53  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Elishama, Ammihuds søn.

v54  Den ottende dag var det høvdingen over manassitterne, Gamliel, Pedasurs søn. v55  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v56  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v57  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v58  en gedebuk til syndoffer, v59  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Gamliel, Pedasurs søn.

v60  Den niende dag var det høvdingen over benjaminitterne, Abidan, Gid'onis søn. v61  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v62  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v63  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v64  en gedebuk til syndoffer; v65  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Abidan, Gid'onis søn.

v66  Den tiende dag var det høvdingen over danitterne, Akiezer, Ammishaddajs søn. v67  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v68  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v69  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v70  en gedebuk til syndoffer; v71  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Akiezer, Ammishaddajs søn.

v72  Den ellevte dag var det høvdingen over asheritterne, Pagiel, Okrans søn. v73  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v74  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v75  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v76  en gedebuk til syndoffer; v77  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Pagiel, Okrans søn.

v78  Den tolvte dag var det høvdingen over naftalitterne, Akira, Enans søn. v79  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v80  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v81  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v82  en gedebuk til syndoffer; v83  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Akira, Enans søn.

v84  Det var gaverne fra Israels høvdinge til alterets indvielse på den dag, det blev salvet: tolv sølvfade, tolv sølvstænkeskåle, tolv guldskåle. v85  Hvert sølvfad vejede 130 sekel og hver stænkeskål 70 sekel; sølvet fra karrene vejede i alt 2400 sekel efter helligdommens vægt; v86  tolv guldskåle fyldt med røgelse; hver skål vejede 10 sekel efter helligdommens vægt; guldet fra skålene vejede i alt 120 sekel. v87  Kvæget til brændoffer udgjorde i alt tolv tyre, tolv væddere, tolv årgamle lam samt det tilhørende afgrødeoffer, og tolv gedebukke til syndoffer. v88  Kvæget til måltidsoffer udgjorde i alt 24 tyre, 60 væddere, 60 bukke og 60 årgamle lam. Det var gaverne til alterets indvielse, efter at det var blevet salvet.

v89  Hver gang Moses gik ind i Åbenbaringsteltet for at tale med Herren, hørte han stemmen tale til sig fra sonedækket oven på Vidnesbyrdets ark mellem de to keruber; den talte til ham.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies