Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
At frygte Herren er en kilde til liv for den, der vil undgå dødens snarer.

Ordsprogenes Bog 14,27

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Thomas: Thomas er en af Jesus’ 12 disciple og mest kendt fra Johannesevangeliet. Den fortælling har gjort, at han ofte kaldes for Thomas Tvivleren, Den Tvivlende Thomas eller Den Vantro Thomas. Han vil nemlig ikke tro på, at Jesus er stået op fra de døde, før han selv har set det med egne øjne
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De ældste håndskrifter: Fra 3-400-tallet e.Kr. har vi tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Bibelen indeholder et livssyn, som er vort her i Danmark": Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver politiker Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti sine svar på spørgsmålene
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

v1  Jerubba'als søn Abimelek gik til sine morbrødre i Sikem og bad dem og hele sin morfars slægt v2  om at spørge alle borgerne i Sikem: »Vil I helst have, at halvfjerds mænd, alle Jerubba'als sønner, skal herske over jer, eller at én mand skal gøre det?« Han mindede dem om, at han var af samme kød og blod som de. v3  Med disse ord talte morbrødrene hans sag for alle borgerne i Sikem, og de blev vundet for Abimelek; de sagde: »Han er jo vores slægtning.« v4  De gav ham halvfjerds sekel sølv fra Ba'al-Berits tempel, og for dem hvervede Abimelek nogle rå og ryggesløse mænd, som så fulgte ham. v5  Han gik hjem til sine slægtninge i Ofra og dræbte sine brødre, Jerubba'als halvfjerds sønner, på én og samme sten. Kun Jotam, Jerubba'als yngste søn, var tilbage, for han havde skjult sig.

v6  Da samledes alle Sikems borgere og alle, der var i Bet-Millo, og gik hen og udråbte Abimelek til konge ved Stenstøtte-egen i Sikem. v7  Da Jotam fik det at vide, gik han op og stillede sig på toppen af Garizims bjerg og råbte med høj røst:
      Hør på mig, Sikems borgere,
      og må Gud høre på jer!
       v8  Engang ville træerne
      salve en konge over sig.
      De sagde til oliventræet:
      Du skal være konge over os!
       v9  Men oliventræet sagde til dem:
      Skulle jeg give afkald på min fede olie,
      som guder og mennesker æres med,
      og give mig til at knejse over træerne?
       v10  Så sagde træerne til figentræet:
      Kom, du skal være konge over os!
       v11  Men figentræet sagde til dem:
      Skulle jeg give afkald
      på min søde og dejlige frugt
      og give mig til at knejse over træerne?
       v12  Så sagde træerne til vinstokken:
      Kom, du skal være konge over os!
       v13  Men vinstokken sagde til dem:
      Skulle jeg give afkald på min vin,
      som glæder guder og mennesker,
      og give mig til at knejse over træerne?
       v14  Så sagde alle træerne til tjørnebusken:
      Kom, du skal være konge over os!
       v15  Og tjørnebusken sagde til træerne:
      Er det jeres oprigtige mening
      at salve mig til konge over jer,
      så kom og søg tilflugt i min skygge!
      Ellers skal ild slå ud fra tjørnebusken
      og fortære Libanons cedre.
v16  Var det i trofasthed og oprigtighed, at I gjorde Abimelek til konge? Var det godhed, I viste Jerubba'al og hans hus? Gengældte I ham, hvad han gjorde? v17  Han kæmpede for jer og satte livet på spil for at redde jer fra midjanitterne. v18  Men I har i dag rejst jer mod min fars hus og dræbt hans halvfjerds sønner på én og samme sten og udråbt Abimelek, hans trælkvindes søn, til konge over borgerne i Sikem, fordi han er jeres slægtning. v19  Var det trofasthed og oprigtighed, I viste Jerubba'al og hans hus i dag, så glæd jer over Abimelek, og gid han også må glæde sig over jer! v20  Men ellers skal ild slå ud fra Abimelek og fortære borgerne i Sikem og Bet-Millo, og ild slå ud fra borgerne i Sikem og fra Bet-Millo og fortære Abimelek!

v21  Derpå tog Jotam flugten bort fra sin bror Abimelek. Han kom til Be'er, og dér slog han sig ned.

v22  Da Abimelek havde hersket over Israel i tre år, v23  sendte Gud en ond ånd, der satte splid mellem borgerne i Sikem og Abimelek, så de faldt fra ham. v24  Det skete, for at voldshandlingen mod Jerubba'als halvfjerds sønner kunne blive hævnet og deres blod komme over deres bror Abimelek, som havde dræbt dem, og over borgerne i Sikem, som havde opmuntret Abimelek til at dræbe sine brødre. v25  Borgerne i Sikem lagde baghold på bjergtoppene, og de udplyndrede alle, som kom forbi på vejen. Det fik Abimelek at vide.

v26  Ga'al, Ebeds søn, kom med sine brødre og tog ophold i Sikem, og borgerne i Sikem fik tillid til ham. v27  De gik ud i vingårdene og høstede druer og pressede dem og holdt fest. Så gik de ind i deres guds tempel, spiste og drak og gav sig til at forbande Abimelek. v28  Ga'al, Ebeds søn sagde: »Hvem er Abimelek, og hvem er sikemitterne, siden vi skal underkaste os ham? Er han ikke Jerubba'als søn, og er Zebul ikke hans byfoged? Nej, underkast jer Sikems far Hamors mænd! Hvorfor skal vi underkaste os Abimelek? v29  Hvis jeg kunne få dette folk med mig, skulle jeg snart få Abimelek fjernet. Så ville jeg sige til ham: Forstærk din hær, og ryk ud!«

v30  Da Zebul, byens kommandant, hørte, hvad Ga'al, Ebeds søn, havde sagt, blev han vred v31  og sendte hemmeligt bud til Abimelek med den besked: »Ga'al, Ebeds søn, og hans brødre er kommet til Sikem. De hidser byen op imod dig. v32  Derfor skal du bryde op ved nattetide med dine folk og lægge dig i baghold ude på marken. v33  I morgen tidlig, når solen står op, skal du overfalde byen. Så vil Ga'al rykke ud imod dig med sine folk, og du kan gøre med ham, hvad du vil.« v34  Abimelek og alle hans folk brød så op ved nattetide og lagde sig i baghold i fire afdelinger uden for Sikem. v35  Ga'al, Ebeds søn, var kommet ud og havde taget opstilling ved indgangen til byporten, da Abimelek og hans folk rykkede ud fra bagholdet. v36  Da Ga'al fik øje på dem, sagde han til Zebul: »Se, der kommer nogle folk ned fra bjergtoppene.« Zebul sagde til ham: »Det er bjergenes skygger, du kan se. De ligner mænd.« v37  Men Ga'al blev ved; han sagde: »Se, der kommer nogle folk ned fra Jordens Navle, og en anden gruppe kommer ad vejen fra Spådoms-egen.« v38  Da sagde Zebul til ham: »Hvor er nu dine store ord? Det var dig, der sagde: Hvem er Abimelek, siden vi skal underkaste os ham? Dér har du de folk, du hånede. Ryk nu ud og kæmp mod dem!« v39  Så rykkede Ga'al ud i spidsen for borgerne i Sikem og gik til angreb på Abimelek. v40  Men Abimelek slog ham tilbage, og der lå mange dræbte helt hen til byporten. v41  Abimelek tog ophold i Aruma, og Zebul jog Ga'al og hans brødre bort fra Sikem.

v42  Næste dag gik folkene ud på marken. Da Abimelek fik det at vide, v43  tog han sine folk, delte dem i tre afdelinger og lagde et baghold ude på marken. Da han så, at folkene gik ud fra byen, overfaldt han dem og dræbte dem. v44  Abimelek og den afdeling, som var med ham, trængte frem og tog opstilling ved indgangen til byporten, mens de to andre afdelinger overfaldt alle dem, som var ude på marken, og dræbte dem. v45  Efter at Abimelek havde angrebet byen hele dagen, indtog han den og dræbte dens indbyggere. Han rev byen ned og strøede salt på den.

v46  Da folkene i Sikems fæstning hørte det, gik de alle ned i El-Berits tempelhal. v47  Så snart Abimelek fik at vide, at alle folkene fra Sikems fæstning var samlet, v48  gik han op på Salmonbjerget sammen med alle sine folk. Abimelek tog en økse i hånden, huggede grene af træerne og tog dem op på skulderen. Han sagde til sine folk: »Skynd jer at gøre det samme, som I har set mig gøre.« v49  Så huggede alle folkene grene af og fulgte efter Abimelek. De lagde grenene op over hallen og brændte den af over hovederne på dem, der var derinde. På den måde døde alle folkene i Sikems fæstning, omkring tusind mænd og kvinder.

v50  Derpå drog Abimelek mod Tebes, og han belejrede byen og indtog den. v51  Midt i byen var der et fæstningstårn, og alle mændene og kvinderne og alle byens borgere flygtede derhen; de lukkede efter sig og gik op på taget af tårnet. v52  Abimelek nåede frem til tårnet og gik til angreb på det; men da han nærmede sig indgangen til tårnet for at sætte ild på det, v53  smed en kvinde en kværnsten ned i hovedet på ham og knuste hans hjerneskal. v54  Han kaldte hurtigt på sin våbendrager og sagde til ham: »Træk dit sværd, og giv mig dødsstødet, så ikke man skal sige, at en kvinde har dræbt mig!« Og hans våbendrager huggede ham ned, så han døde. v55  Da israelitterne så, at Abimelek var død, vendte de hjem.

v56  Den ondskab, Abimelek havde øvet mod sin far ved at dræbe sine halvfjerds brødre, v57  og al sikemitternes ondskab lod Gud på den måde ramme dem selv. Således kom Jerubba'als søn Jotams forbandelse over dem.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies