Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Hør mig, Jakob, Israel, som jeg har kaldet! Jeg er den samme; jeg er den første, og jeg er den sidste.

Esajas′ Bog 48,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jeremias: Jeremias er en af bibelens store profeter. I Jeremias’ Bog kan man læse, hvordan han bliver udvalgt af Gud til at være profet for folket og hele verden. Desværre er han også lidt af en sortseer, og han lægger derfor navn til lange klagesange - jeremiader
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen inviterer til fest: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Per Jensen, der er kateket i Sorgenfri Kirke, på 6 skarpe
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Mod Moab

v1  Om Moab.
Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud:
      Ve over Nebo, det er ødelagt!
      Kirjatajim er blevet til skamme, den er indtaget.
      Fæstningen er blevet til skamme, den er brudt ned.
       v2  Moabs pragt er ikke mere.
      I Heshbon planlægger man ondt imod det:
      »Kom, lad os udrydde det som folk!«
      Også du, Madmen, skal tilintetgøres,
      sværdet skal forfølge dig.
       v3  Hør skriget fra Horonajim:
      Vold og stor ødelæggelse!
       v4  Moab er knust,
      dets børn opløfter skrig.
       v5  De går grædende
      gennem Luhit-passet.
      På Horonajims skrænter
      høres de nødstedtes ulykkesskrig.
       v6  Flygt! Red jeres liv!
      I bliver dog som en busk i ørkenen.


       v7  Fordi du satte din lid
      til det, du frembragte, og til dine skatte,
      bliver også du indtaget.
      Kemosh skal gå i landflygtighed
      sammen med sine præster og stormænd.
       v8  Ødelæggeren kommer til hver by,
      ingen by slipper fri.
      Dallandet går til grunde,
      Højsletten lægges øde,
      som Herren har befalet.
       v9  Afmærk vejen til Moab!
      For det skal gøres til ruiner,
      dets byer skal lægges øde,
      så ingen kan bo i dem.
       v10  Forbandet den, der forsømmer at udføre Herrens gerning!
      Forbandet den, der holder sværdet tilbage fra at udgyde blod!


       v11  Moab levede trygt fra sin ungdom.
      Roligt lå han som vin på bærmen,
      blev ikke hældt om fra kar til kar;
      han måtte ikke i landflygtighed.
      Derfor er smagen bevaret
      og duften uændret.
       v12  Men der skal komme dage,
      siger Herren,
      da jeg sender vintappere
      til at tappe ham af.
      De skal tømme karrene
      og knuse krukkerne.
       v13  Moab skal få skam af Kemosh,
      som Israels hus fik skam af Betel,
      som de stolede på.
       v14  Hvordan kan I sige:
      »Vi er helte og erfarne krigere«?
       v15  Ødelæggeren drager op mod Moab og dets byer;
      dets prægtige unge mænd kommer ned og bliver slagtet,
      siger kongen, Hærskarers Herre er hans navn.


       v16  Moabs undergang er nær,
      ulykken kommer hurtigt.
       v17  I skal ynke det, alle I naboer,
      alle I, der kender dets ry.


      Tænk, at herskerstaven skulle knække,
      den herlige stav! skal I sige.
       v18  Stig ned fra højsædet, sæt dig på den tørre jord,
      du, der bor hos Dibons datter;
      for ødelæggeren drager op mod dig, Moab,
      og tilintetgør dine fæstninger.
       v19  Du, som bor i Aro'er,
      stil dig på udkig ved vejen,
      spørg de flygtende og de undslupne,
      hvad der er sket!
       v20  Moab er gjort til skamme, ja knust;
      du skal jamre og skrige!
      Fortæl ved Arnonfloden,
      at Moab er ødelagt,
       v21  at dommen er kommet over Højsletten,
      over Holon, Jasa og Mefa'at,
       v22  over Dibon, Nebo og Bet-Diblatajim,
       v23  over Kirjatajim, Bet-Gamul og Bet-Meon,
       v24  over Kerijjot og over Bosra,
      over alle Moabs byer, fjern og nær.
       v25  Moabs horn er hugget af,
      dets arm er brækket,
      siger Herren.


       v26  Drik Moab beruset,
      for det hoverede over Herren;
      det skal vælte sig i sit opkast,
      ja, det skal blive til latter.
       v27  Israel blev jo til latter for dig;
      men blev Israel grebet som tyv,
      siden du ryster på hovedet,
      hver gang du taler om det?
       v28  Forlad byerne, og bo mellem klipperne,
      Moabs indbyggere;
      bliv som duerne, der bygger rede
      i skrænterne i den gabende slugt.
       v29  Vi har hørt om Moabs hovmod,
      og det er stort,
      deres overmod, hovmod og stolthed,
      deres hjertes pral.
       v30  Jeg kender deres frækhed,
      siger Herren;
      men tomt er deres pral,
      tomt er det, de gør.


       v31  Derfor jamrer jeg over Moab,
      skriger på grund af Moab
      og klager over mændene fra Kir-Heres.
       v32  Mere end Jazer græder,
      græder jeg over dig, Sibma, du vinstok.
      Dine ranker rakte ud over havet,
      de nåede til Jazer.
      Ødelæggeren slog ned
      på din frugthøst og vinhøst,
       v33  glæde og fryd er forsvundet
      fra frugthaverne, fra Moabs land.
      Jeg gør ende på vinen i persekarrene;
      ingen træder druer til jubelråb,
      der lyder intet jubelråb.
       v34  Skriget fra Heshbon når til El'ale,
      det lyder helt til Jahas,
      fra Soar til Horonajim og Eglat-Shelishija;
      selv Nimrims vandløb bliver til ørken.


       v35  I Moab udrydder jeg dem,
      der ofrer på højene
      og tænder offerild for deres guder,
      siger Herren.
       v36  Derfor skælver mit hjerte over Moab som fløjtetoner,
      mit hjerte skælver som fløjtetoner over mændene fra Kir-Heres;
      deres sidste ejendele går tabt.
       v37  Alle har klippet issen skaldet
      og skåret skægget af.
      Alle har snittet sig i hænderne
      og har sæk om lænden.
       v38  På Moabs tage og torve holdes klage,
      for jeg knuser Moab som et ubrugeligt kar,
      siger Herren.


       v39  De jamrer: Ak, Moab er knust,
      det vender ryggen til i skam!
      Moab er blevet til latter,
      til rædsel for alle sine naboer.
       v40  Dette siger Herren:
      Som en ørn slår fjenden ned
      og spiler vingerne ud over Moab.
       v41  Byerne indtages,
      klippeborgene erobres;
      Moabs krigere får det den dag
      som en kvinde med veer.
       v42  Moab bliver udryddet som folk,
      for det hoverede over Herren.
       v43  Gru, grube og garn
      skal ramme dig, der bor i Moab,
      siger Herren.
       v44  Den, som flygter for gru,
      falder i gruben,
      den, som kommer op af gruben,
      fanges i garnet.
      Jeg bringer straffens år over Moab,
      siger Herren.


       v45  Afkræftede flygtninge står
      i Heshbons skygge,
      men ild slår ud fra Heshbon,
      flammer fra Sihons hus.
      Den fortærer Moabs tinding
      og issen på det brølende folk.
       v46  Ve dig, Moab!
      Kemoshs folk går til grunde;
      for dine sønner slæbes bort som fanger,
      dine døtre i fangenskab.

v47  Men til sidst vil jeg vende Moabs skæbne, siger Herren.

Her ender dommen over Moab.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies