Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred

Esajas′ Bog 53,5

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Adam og Eva: Adam betyder 'menneske.' Eva betyder 'den livgivende.' De betydninger giver god mening i Bibelens historie. Her er Adam nemlig den første mand og Eva er moderen til alle mennesker. De er ifølge Bibelen de allerførste mennesker, som blev skabt
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Også de ting, som er svære at forstå, kan vi sagtens læse for børn": Klaus Højgaard Laursen har en stor passion for at formidle Bibelen gennem recitation, og han optræder ofte med "Bibelen Live" i blandt andet kirker og missionshuse landet over. Her svarer han på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Mod ammonitterne

v1  Om ammonitterne.
Dette siger Herren:
      Har Israel ingen sønner,
      ingen der kan overtage arven?
      Hvorfor er det Milkom, der tager Gad i arv,
      hans folk, der bor i dets byer?
       v2  Men der skal komme dage,
      siger Herren,
      da jeg lader krigsråb lyde
      mod ammonitternes Rabba.
      Den skal blive en øde ruinhøj
      og dens datterbyer gå op i flammer.
      Så skal Israel tage dem i arv, der tog dets arv,
      siger Herren.
       v3  Heshbon, du skal jamre,
      for Aj er ødelagt.
      Rabbas døtre, I skal skrige,
      klæd jer i sæk, hold dødsklage,
      gå omkring mellem kvægfoldene;
      for Milkom går i landflygtighed
      sammen med sine præster og stormænd.
       v4  Hvordan kan du være stolt af dalene,
      af overfloden i din dal,
      du frafaldne datter,
      som sætter lid til dine skatte
      og siger: »Hvem kan nå mig?«
       v5  Nu bringer jeg rædsel over dig
      fra alle dine naboer,
      siger Herren, Hærskarers Herre.
      I skal fordrives i hver sin retning,
      og ingen skal samle de flygtende.


       v6  Siden vil jeg vende ammonitternes skæbne,
      siger Herren.

Mod Edom

v7  Om Edom.
Dette siger Hærskarers Herre:
      Er der ingen visdom tilbage i Teman?
      Kan de forstandige ikke længere give råd?
      Er deres visdom rådnet op?
       v8  Flygt! Gør omkring! Søg ned i dybet,
      I, der bor i Dedan;
      for jeg bringer ulykke over Esau,
      straffens tid er inde.
       v9  Kommer drueplukkerne til dig,
      levner de ingen efterslæt;
      kommer der tyve om natten,
      ødelægger de, hvad de vil.
       v10  For jeg gennemsøger Esau,
      afslører hans skjulesteder,
      så han ikke kan gemme sig.
      Hans børn og brødre tilintetgøres,
      det er ude med hans naboer.
       v11  Du må efterlade dine faderløse, dem skal jeg holde i live,
      dine enker må sætte deres lid til mig.

v12  Dette siger Herren: Når de, der ikke er dømt til at drikke bægeret, må drikke det, skulle du så gå fri? Du går ikke fri, du skal drikke det! v13  For jeg sværger ved mig selv, siger Herren, at Bosra skal blive til gru og spot, til ødelæggelse og forbandelse, og alle landets byer skal ligge i ruiner for evigt.


       v14  Et budskab har jeg hørt fra Herren,
      et bud er sendt til folkene:
      Saml jer, ryk ud imod Edom,
      rejs jer til krig!
       v15  Jeg gør dig til den ringeste blandt folkene,
      foragtet blandt mennesker.
       v16  Du spredte rædsel,
      dit overmod har forført dig,
      du, som bor i bjergkløfterne
      og har sat dig fast i de høje bjerge.
      Bygger du din rede højt som ørnen,
      styrter jeg dig ned derfra,
      siger Herren.
       v17  Edom skal lægges øde.
      Alle, der kommer forbi, skal gyse
      og pifte hånligt over alle dets sår,
       v18  som dengang Sodoma og Gomorra
      og deres nabobyer blev ødelagt, siger Herren;
      ingen skal bo der,
      intet menneske slå sig ned.
       v19  Som en løve dukker op
      fra Jordans tætte krat på den frodige græsgang,
      vil jeg i et nu jage dem bort
      og udse mig den bedste vædder til bytte.
      For hvem er som jeg? Hvem kan kræve mig til regnskab?
      Hvem er den hyrde, der kan holde stand mod mig?


       v20  Hør derfor den plan,
      Herren har lagt mod Edom,
      det han har udtænkt
      mod Temans indbyggere;
      selv de mindste af fårene slæbes bort,
      græsgangene gyser over det.
       v21  Jorden ryster ved lyden af deres fald,
      den skriger, så det høres ved Sivhavet.
       v22  Som en ørn hæver fjenden sig, slår ned
      og spiler vingerne ud over Bosra.
      Edoms krigere får det den dag
      som en kvinde med veer.

Mod Damaskus

v23  Om Damaskus.
      Hamat og Arpad bliver til skamme,
      for de har fået et budskab om ulykke.
      De skælver i angst som havet,
      der ikke falder til ro.
       v24  Damaskus mister modet, gør omkring og flygter;
      den er slået med rædsel,
      grebet af angst og veer
      som en fødende kvinde.
       v25  Så forladt den ligger,
      den prægtige by,
      min glædes stad!
       v26  Dens unge mænd ligger faldne på torvene;
      alle krigerne omkommer den dag,
      siger Hærskarers Herre.
       v27  Jeg stikker ild på Damaskus' mur,
      den fortærer Ben-Hadads borge.

Mod stammer i ørkenen

v28  Om Kedar og Hasor-rigerne, der blev slået af babylonerkongen Nebukadnesar. Dette siger Herren:
      Rejs jer, ryk frem mod Kedar!
      Tilintetgør Østens folk!
       v29  De skal komme og tage deres telte og småkvæg,
      deres teltduge og alle deres redskaber;
      de bortfører deres kameler
      og råber til dem: Alle vegne er der rædsel!


       v30  Flygt! Skynd jer at flygte!
      Søg ned, og bo i dybet,
      I, der bor i Hasor, siger Herren.
      For babylonerkongen Nebukadnesar har lagt en plan mod jer,
      han har udtænkt noget imod jer.


       v31  Rejs jer, ryk frem mod et folk,
      der lever sikkert og trygt, siger Herren;
      de har ikke porte og slåer,
      de bor for sig selv.
       v32  Deres kameler skal gøres til bytte
      og deres flokke af kvæg til rov.
      Jeg spreder dem for alle vinde,
      folkene med klippede tindinger,
      fra alle sider bringer jeg ulykke over dem,
      siger Herren.
       v33  Hasor bliver bolig for sjakaler,
      en ødemark til evig tid;
      ingen skal bo der,
      intet menneske slå sig ned.

Mod Elam

v34  Herrens ord mod Elam, som kom til profeten Jeremias i begyndelsen af Judas konge Sidkijas regering. v35  Dette siger Hærskarers Herre:
      Nu brækker jeg Elams bue,
      deres stærkeste våben.
       v36  Jeg sender fire vinde mod Elam
      fra de fire verdenshjørner;
      jeg spreder dem for alle disse vinde,
      og der findes ikke det folk,
      som Elams fordrevne ikke skal komme til.
       v37  Jeg knuser Elam foran deres fjender,
      foran dem, som stræber dem efter livet.
      Jeg bringer ulykke over dem,
      min glødende vrede, siger Herren.
      Jeg forfølger dem med sværdet,
      indtil jeg har tilintetgjort dem.
       v38  Jeg sætter min trone i Elam
      og tilintetgør deres konge og stormænd,
      siger Herren.


       v39  Men til sidst vil jeg vende Elams skæbne,
      siger Herren.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies