Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Den uretfærdige opnår falsk fortjeneste, den, der sår retfærdighed, opnår varig løn.

Ordsprogenes Bog 11,18

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Judas: Judas Iskariot er den store skurk i Det Nye Testamente. Selvom der egentlig ikke står særlig meget om ham i Biblen, er han alligevel en af de mest berømte karakterer. Han er nemlig den, der forråder Jesus
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De ældste håndskrifter: Fra 3-400-tallet e.Kr. har vi tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Når Bibelen er mest besværlig, har den også noget godt at give: Generalsekretær i Luthersk Mission Jens Ole Christensen har læst flittigt i Bibelen siden han var 11 år. Han har for nylig forfattet bogen "To om Tro" sammen med valgmenighedspræst Benedicte Præstholm. Læs her hans svar på seks skarpe om Bibelen
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Babylons kommende undergang og de landflygtiges hjemvenden

v1  Det ord, Herren talte ved profeten Jeremias mod Babylonien, kaldæernes land:
       v2  Fortæl det blandt folkene, forkynd det,
      rejs banner og forkynd det,
      læg ikke skjul på noget! Sig:
      Babylon er indtaget!
      Bel er blevet til skamme,
      Marduk grebet af rædsel;
      dens gudebilleder er blevet til skamme,
      møgguderne grebet af rædsel.
       v3  For et folk fra nord rykkede frem mod byen
      og lagde landet øde.
      Ingen bor i det,
      både mennesker og dyr er flygtet bort.


       v4  I de dage og til den tid,
      siger Herren,
      skal israelitterne komme hjem
      og judæerne sammen med dem;
      grædende skal de vandre
      og søge Herren deres Gud.
       v5  De søger til Zion
      og vender sig mod det:
      Kom, lad os slutte os til Herren
      i en evig pagt, som aldrig bliver glemt.


       v6  Mit folk var vildfarne får,
      deres hyrder førte dem vild på afveje i bjergene;
      de strejfede om, over bjerg og høj,
      og glemte deres hvileplads.
       v7  Alle, der traf på dem, åd dem;
      deres fjender sagde: Vi er uden skyld,
      for de har syndet mod Herren.
      Herren er deres rette græsgang, deres fædres håb.


       v8  Flygt fra Babylonien,
      fra kaldæernes land!
      Drag ud
      som bukke i spidsen for småkvæget!
       v9  For jeg vækker en hær af vældige folk
      og fører den op mod Babylonien
      fra Nordens land;
      de tager opstilling mod det,
      derfra bliver det erobret.
      Deres pile er som en dygtig krigers,
      de vender ikke umættede hjem.
       v10  Kaldæa bliver til bytte,
      alle, der plyndrer dem, bliver mætte,
      siger Herren.
       v11  I glæder jer, I jubler,
      I, der plyndrede min ejendom;
      I springer omkring som kvier på græs,
      I vrinsker som hingste.
       v12  Men nu bliver jeres moder dybt beskæmmet,
      hun, der fødte jer, bliver til spot:
      Se, hun bliver det sidste blandt folkene,
      en tør og øde ørken.
       v13  Fordi Herren er vred, skal ingen bo der,
      det hele bliver en ødemark.
      Alle, der kommer forbi, gyser over Babylon
      og pifter hånligt over alle dens sår.


       v14  Alle I bueskytter,
      tag opstilling mod Babylon på alle sider;
      skyd mod den, spar ikke på pilene,
      for den har syndet mod Herren.
       v15  Opløft krigsråb mod den fra alle sider!
      Den overgiver sig, tårnene styrter sammen,
      murene jævnes med jorden.
      Dette er Herrens hævn, tag hævn over den;
      gør mod den, hvad den selv har gjort!
       v16  Udryd i Babylon den, der sår,
      og den, der svinger seglen i høsttiden!
      Bort fra det ødelæggende sværd
      vender de sig, hver til sit folk,
      de flygter, hver til sit land.


       v17  Israel var spredt som får,
      der jages fra hinanden af løver.
Først åd assyrerkongen det, og nu har babylonerkongen Nebukadnesar gnavet benene. v18  Derfor siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Jeg vil straffe Babylons konge og hans land, som jeg straffede Assyriens konge.
       v19  Jeg bringer Israel tilbage til dets græsgang,
      de skal græsse på Karmel og i Bashan;
      i Efraims og Gileads bjergland
      skal de blive mætte.
v20  I de dage og til den tid, siger Herren, skal man søge Israels skyld, men den er der ikke, og Judas synder, men de findes ikke, for jeg tilgiver dem, jeg lod tilbage.
       v21  Ryk frem
      mod landet Meratajim
      og mod indbyggerne i Pekod!
      Slå dem ned, og læg band på dem med sværdet, siger Herren,
      gør, som jeg har befalet dig!
       v22  Der lyder krigslarm i landet,
      et vældigt nederlag.
       v23  Ak, hammeren, der ramte hele jorden,
      er brækket og brudt!
      Ak, Babylon er lagt øde
      blandt folkene!
       v24  Jeg satte fælder for dig, Babylon,
      og før du vidste af det, var du fanget.
      Du blev grebet og fanget til sidst,
      fordi du udfordrede Herren.
       v25  Herren har åbnet sit våbenkammer
      og taget sin harmes våben frem;
      for Herren, Hærskarers Herre, har et arbejde at gøre
      i kaldæernes land.
       v26  Ryk ind i landet alle vegne fra,
      luk op for lagrene!
      Dyng det op som korn, og læg band på det,
      lad intet blive tilovers.
       v27  Slå alle landets tyre ned,
      de skal komme ned og blive slagtet.
      Ve dem! Deres dag er kommet,
      straffens tid er inde.


       v28  Hør! Flygtningene og de undslupne
      fra Babylon
      forkynder nu på Zion
      Herren vor Guds hævn,
      hævnen for hans tempel.
       v29  Kald bueskytterne sammen mod Babylon,
      alle dem der spænder bue!
      I skal belejre den fra alle sider,
      ingen må undslippe!
      Gengæld byen dens gerning,
      gør mod den alt, hvad den har gjort!
      For den var overmodig mod Herren,
      mod Israels Hellige.
       v30  Derfor ligger dens unge mænd faldne på torvene,
      alle krigerne omkommer den dag,
      siger Herren.
       v31  Nu kommer jeg imod dig, du overmodige,
      siger Herren, Hærskarers Herre;
      din dag er kommet,
      straffens tid er inde.
       v32  Den overmodige snubler og falder,
      og ingen rejser ham op.
      Jeg stikker ild på hans byer,
      den fortærer alt omkring ham.
       v33  Dette siger Hærskarers Herre:
      Israelitterne er undertrykt
      tillige med judæerne;
      deres fangevogtere holder dem tilbage,
      de vil ikke lade dem gå.
       v34  Han, der udfrier dem, er stærk,
      Hærskarers Herre er hans navn.
      Han fører selv deres sag;
      han skaffer jorden ro
      og får Babylons indbyggere til at skælve.
       v35  Et sværd er vendt mod kaldæerne, siger Herren,
      mod Babyloniens indbyggere,
      mod dets stormænd og vismænd;
       v36  et sværd mod orakelpræsterne, så de handler som tåber,
      et sværd mod dets krigere,
      så de bliver bange;
       v37  et sværd mod dets heste og vogne
      og mod den brogede flok i landet,
      så de bliver som kvinder.
      Et sværd mod dets skatkamre,
      så de bliver udplyndret;
       v38  et sværd mod vandet,
      så det tørrer ud!
      For det er et land med gudebilleder,
      de er stolte af deres rædselsvækkende afguder.
       v39  Derfor skal ørkendyr og hyæner bo der,
      strudse skal slå sig ned.
      Aldrig mere skal nogen bo der,
      i al evighed skal ingen leve der.
       v40  Det skal gå, som da Gud ødelagde Sodoma
      og Gomorra og deres naboer,
      siger Herren;
      ingen skal bo der,
      intet menneske skal slå sig ned.


       v41  Se, et folk kommer fra nord,
      et vældigt folk;
      mægtige konger bryder op
      fra jordens fjerneste egne.
       v42  De er bevæbnet med buer og krumsværd,
      de er grusomme og ubarmhjertige,
      de larmer som havet,
      de rider på heste;
      de rykker frem som krigere til kamp
      imod dig, Babylons datter.
       v43  Babylons konge hører rygtet om dem,
      hans hænder synker,
      han gribes af angst,
      af veer som en fødende kvinde.
       v44  Som en løve dukker op
      fra Jordans tætte krat på den frodige græsgang,
      vil jeg i et nu jage dem bort
      og udse mig den bedste vædder til bytte.
      For hvem er som jeg? Hvem kan kræve mig til regnskab?
      Hvem er den hyrde, der kan holde stand mod mig?
       v45  Hør derfor den plan,
      Herren har lagt mod Babylonien,
      det han har udtænkt
      mod kaldæernes land!
      Selv de mindste af fårene slæbes bort,
      græsgangene må skælve derved.
       v46  Ved råbet: Babylon er erobret!
      ryster jorden,
      der høres skrig blandt folkene.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies