Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Gud Herren er min hjælper, derfor blev jeg ikke til spot og spe;

Esajas′ Bog 50,7

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob: Efter Abraham og Isak er Jakob den tredje patriark og altså stamfader til Guds folk, Israel. Det er en fast vending i Det Gamle Testamente, at "Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud"
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Garvet baptist ærgrer sig: "Det er så ærgerligt at møde mennesker, som har fraskrevet sig kristendommen fuldstændigt, fordi de mødte kristne, der med vold og magt ville have dem til at læse beretningerne om verdens skabelse helt bogstaveligt som forudsætning for den rette tro", udtaler baptist og afgående bestyrelsesmedlem i Bibelselskabet, Leif Nielsen. Her svarer han på 6 skarpe
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel


       v1  Dette siger Herren:
      Nu rejser jeg en ødelæggende storm
      mod Babylon og indbyggerne i Leb-Kamaj.
       v2  Jeg sender kornkastere til Babylonien;
      de skal kaste landet og lægge det øde,
      når de falder over det fra alle sider
      på ulykkens dag.
       v3  Ingen skytte når at spænde buen,
      ingen når at komme i brynjen.
      Skån ikke de unge mænd,
      læg band på hele hæren!
       v4  De ligger dræbt i kaldæernes land,
      gennemboret på gaderne.
       v5  Israel og Juda sidder ikke i enkestand,
      forladt af deres Gud, Hærskarers Herre;
      for deres land er fuldt af skyld
      mod Israels Hellige.
       v6  Flygt fra Babylon, red jeres liv,
      at I ikke skal omkomme, når landet får sin straf!
      Tiden er inde til Herrens hævn,
      han gengælder dets gerning.


       v7  Babylon var et guldbæger i Herrens hånd,
      det gjorde hele jorden beruset.
      Folkeslag drak af vinen,
      derfor teede de sig som afsindige.
       v8  I et nu faldt Babylon og blev knust,
      I skal jamre over den.
      Hent balsam til dens sår,
      måske kan de læges.
       v9  Vi ville helbrede Babylon,
      men den lod sig ikke helbrede.
      Forlad den, lad os gå hver til sit land!
      Dommen over den når til himlen
      og hæver sig til skyerne.


       v10  Herren lod vor ret bryde frem.
      Kom, lad os fortælle på Zion
      om Herren vor Guds gerning!


       v11  Spids pilene!
      Fyld koggerne!
      Herren har vakt Mediens kongers ånd,
      for det er hans plan at lægge Babylon øde.
      Dette er Herrens hævn,
      hævnen for hans tempel.
       v12  Rejs banner mod Babylons mure!
      Forstærk vagten,
      sæt vagtposter ud,
      læg baghold!
      Herren har planlagt og gjort det,
      han har truet Babylons indbyggere med.
       v13  Du, som bor ved de vældige vande
      og ejer store skatte,
      enden er kommet for dig,
      din sidste alen tråd skåret af.
       v14  Hærskarers Herre
      har svoret ved sig selv:
      Jeg fylder dig med mennesker, talrige som græshopper,
      de synger frydesange over dig.


       v15  I sin kraft skabte han jorden,
      i sin visdom grundlagde han verden,
      i sin indsigt spændte han himlen ud.
       v16  Når han tordner, bruser vandene i himlen,
      og han samler skyer fra jordens ender;
      han skaber lyn sammen med regn
      og slipper stormen løs fra sine forrådskamre.
       v17  Det menneske, der ikke ved det, er en tåbe;
      hver guldsmed får skam af sine gudebilleder,
      for det, han støber, er løgn, der er ikke ånd i dem.
       v18  De er kun tomt blændværk,
      de går til grunde, når straffen kommer.
       v19  Han, som er Jakobs lod, er ikke som de,
      for han er altings skaber,
      Israel er den stamme, han ejer,
      Hærskarers Herre er hans navn.


       v20  Du var min hammer,
      mit krigsvåben;
      med dig knuste jeg folkeslag,
      med dig ødelagde jeg riger;
       v21  med dig knuste jeg heste og ryttere,
      med dig knuste jeg vogne og mandskab,
       v22  med dig knuste jeg mænd og kvinder,
      med dig knuste jeg gamle og unge,
      med dig knuste jeg drenge og piger,
       v23  med dig knuste jeg hyrder og deres hjord,
      med dig knuste jeg bønder og deres oksespand,
      med dig knuste jeg statholdere og fyrster.


       v24  Nu gengælder jeg Babylon
      og alle Kaldæas indbyggere
      alt det onde, de gjorde mod Zion,
      mens I ser på det, siger Herren.
       v25  Nu kommer jeg mod dig, du ødelæggelsens bjerg,
      siger Herren,
      du som ødelagde hele jorden;
      jeg løfter hånden mod dig,
      vælter dig ned fra klipperne
      og gør dig til et afsvedet bjerg.
       v26  Der skal ikke hentes
      hjørnesten og grundsten fra dig,
      du skal blive til evig ørken,
      siger Herren.


       v27  Rejs banner ud over jorden,
      stød i hornet blandt folkene!
      Indvi folkene til krig mod byen,
      kald kongerigerne sammen imod den,
      Ararat, Minni og Ashkenaz.
      Udtag befalingsmænd mod den,
      lad hestene rykke ud som lodne græshopper!
       v28  Indvi folkene til krig imod byen,
      Mediens konger, statholdere og alle fyrsterne,
      ja, hele hans rige.
       v29  Jorden skælver og bæver,
      for nu sker det, Herren har udtænkt mod Babylon,
      at Babylons land lægges øde,
      så ingen kan bo der.
       v30  Babylons helte opgiver at kæmpe,
      de bliver siddende i borgene;
      deres kraft er tørret ud, de er blevet som kvinder.
      Byens huse er gået op i flammer,
      portbommene er splintret.
       v31  Løber afløser løber,
      budbringer afløser budbringer
      for at fortælle Babylons konge,
      at hans by er indtaget fra ende til anden.
       v32  Overgangene over floden er erobret,
      rørsumpene brænder,
      krigerne er grebet af rædsel.


       v33  Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud:
      Babylons datter er som en tærskeplads i tærsketiden;
      det varer ikke længe, så kommer høstens tid for hende.


       v34  Babylonerkongen Nebukadnesar
      spiste mig, åd mig op
      og stillede mig til side som et tømt fad;
      som en drage slugte han mig,
      han fyldte sin bug med mit lækre kød
      og kastede mig op igen.
       v35  Lad den vold og uret, jeg har lidt, ramme Babylon,
      skal Zions indbyggere sige;
      lad mit blod komme over Kaldæas indbyggere,
      skal Jerusalem sige.


       v36  Derfor siger Herren:
      Nu fører jeg din sag
      og skaffer dig hævn.
      Jeg tørlægger dens flod
      og udtørrer dens kilder.
       v37  Babylon skal blive til stendynger,
      bolig for sjakaler,
      en ødemark, man pifter hånligt ad,
      et sted, hvor ingen kan bo.


       v38  De brøler alle sammen som ungløver,
      knurrer som løveunger;
       v39  bliver de ophedede, holder jeg drikkegilde for dem,
      jeg drikker dem fulde, så de bliver lystige.
      Så falder de i en evig søvn
      og vågner ikke, siger Herren.
       v40  Jeg fører dem ned til slagtning som lam,
      som væddere og bukke.


       v41  Ak, Sheshak er indtaget og erobret,
      den prægtigste på hele jorden!
      Ak, Babylon er lagt øde
      blandt folkene!
       v42  Havet skyllede hen over Babylon,
      den blev oversvømmet af brusende bølger.
       v43  Byerne er lagt øde,
      et tørt og øde land,
      et land hvor ingen kan bo,
      intet menneske færdes.
       v44  Jeg straffer Bel i Babylon,
      det, han har slugt, river jeg ud af hans gab.
      Folkene skal ikke mere
      strømme til ham.
      Også Babylons mur er faldet!


       v45  Mit folk, drag ud derfra,
      red jeres liv
      fra Herrens glødende vrede!
v46  Tab ikke modet og frygt ikke de rygter, der går i landet; det ene år går der ét rygte, det næste et andet. Og der er vold i landet, hersker går mod hersker.
       v47  Men der skal komme dage,
      da jeg straffer Babylons afguder;
      hele landet bliver til skamme,
      alle ligger dræbt i landet.
       v48  Himmel og jord
      med alt, hvad de rummer,
      skal juble over Babylon,
      når voldsmændene rykker ind fra nord,
      siger Herren.
       v49  Babylon står for fald
      på grund af de dræbte i Israel,
      ja, det var Babylons skyld,
      at der lå dræbte over hele jorden.


       v50  I, der er undsluppet sværdet,
      gå, bliv ikke stående!
      I det fjerne skal I huske Herren
      og have Jerusalem i tankerne.
       v51  Vi fyldtes af skam, for vi blev hånet,
      skamrødme dækkede vore ansigter,
      fordi fremmede trængte ind
      i Herrens hellige tempel.
       v52  Men der skal komme dage,
      siger Herren,
      da jeg straffer Babylons afguder,
      og sårede stønner overalt i landet.
       v53  Om så Babylon stiger op til himlen
      og gør sin fæstning i det høje uindtagelig,
      lader jeg voldsmænd trænge ind i den,
      siger Herren.


       v54  Hør skriget fra Babylon,
      et vældigt nederlag i kaldæernes land;
       v55  for Herren tilintetgør Babylon,
      gør ende på den vældige larm.
      Bølgerne bruser som vældige vande,
      deres buldren giver genlyd,
       v56  for ødelæggeren går mod Babylon.
      Dens helte bliver fanget,
      deres buer brækkes,
      for Herren er hævnens Gud,
      han gengælder helt og fuldt.
       v57  Jeg drikker Babylons stormænd og vismænd fulde,
      dens statholdere, fyrster og krigshelte
      falder i en evig søvn
      og vågner ikke, siger kongen,
      Hærskarers Herre er hans navn.


       v58  Dette siger Hærskarers Herre:
      Babylons tykke mur
      skal sløjfes,
      de høje porte
      gå op i flammer.
      Folkenes slid bliver til intet,
      deres møje går op i luer.

v59  Den befaling, som profeten Jeremias gav Seraja, Nerijas søn, Maksejas sønnesøn, dengang Seraja, der var kvartermester, ledsagede Judas konge Sidkija til Babylon i hans fjerde regeringsår. v60  Jeremias skrev hele den ulykke, der skulle ramme Babylon, ned i én bog. Det er alle de ord, der her er skrevet om Babylon. v61  Jeremias sagde til Seraja: Når du kommer til Babylon, skal du sørge for at oplæse alle disse ord. v62  Du skal sige: »Herre, du har selv talt mod dette sted og sagt, at du vil tilintetgøre det, så ingen kan bo der, hverken mennesker eller dyr, for det skal blive til evig ørken.« v63  Og når du er færdig med at oplæse denne bog, skal du binde en sten til den og kaste den i Eufrat. v64  Så skal du sige: »Sådan synker Babylon og kommer ikke op igen på grund af den ulykke, jeg bringer over det.«


Jeremias' ord går til: »deres møje ...«

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies