Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Og hvor han kom ridende, bredte folk deres kapper ud på vejen.

Lukasevangeliet 19,36

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Esajas: Esajas er en profet fra det Gamle Testamente, som i den grad måtte lide for sit kald. Det fortælles nemlig, at han fik sine læber renset med gloende kul. Esajas Bog’ er den bog fra Det Gamle Testamente, som har givet flest tekster til Folkekirkens gudstjeneste
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Når Bibelen er mest besværlig, har den også noget godt at give: Generalsekretær i Luthersk Mission Jens Ole Christensen har læst flittigt i Bibelen siden han var 11 år. Han har for nylig forfattet bogen "To om Tro" sammen med valgmenighedspræst Benedicte Præstholm. Læs her hans svar på seks skarpe om Bibelen
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Judit griber ind ved at henvende sig til byens ledere

v1  På den tid hørte Judit om, hvad der var sket. Hun var datter af Merari, der var søn af Oks, søn af Josef, søn af Uzziel, søn af Hilkija, søn af Hananja, søn af Gideon, søn af Refaim, søn af Akitub, søn af Elija, søn af Hilkija, søn af Eliab, søn af Nathanael, søn af Shelumiel, søn af Surishaddaj, søn af Simeon, søn af Israel. v2  Hendes mand Manasse var af samme stamme og slægt, men han døde engang under byghøsten. v3  Han blev nemlig ramt af hedeslag, da han førte tilsyn med dem, der bandt neg ude på marken, og måtte gå i seng. Han døde i sin by Betylua og blev begravet hos sine fædre i marken mellem Dotan og Balamon. v4  Judit havde siden levet som enke i sit hjem i tre år og fire måneder. v5  På taget af sit hus havde hun indrettet sig en hytte; hun havde lagt sæk om lænderne og bar altid enkedragt. v6  Siden hun blev enke, havde hun fastet hver dag undtagen på sabbatten og dagen før, på nymånedagen og dagen før og på israelitternes festdage og glædesdage. v7  Hun var smuk og så dejlig ud, og hendes mand Manasse havde efterladt hende guld og sølv, tjenere og tjenestepiger, kvæg og marker, som hun stadig havde i behold. v8  Der var ingen, som havde et ondt ord at sige om hende, for hun var meget gudfrygtig.

v9  Judit hørte altså om de bitre ord, folket havde udtalt mod deres leder, fordi de havde tabt modet på grund af manglen på vand, og hun hørte om alle de ord, Uzzija havde talt til dem, da han med ed havde lovet dem at overgive byen til assyrerne efter fem dage. v10  Så sendte hun den pige, der havde tilsyn med alt det, hun ejede, hen efter byens ældste, Uzzija, Kabris og Karmis.

v11  Da de kom hen til hende, sagde hun til dem: »Hør på mig, I ledere for indbyggerne i Betylua! Det er ikke ret, hvad I har sagt til folket i jeres tale i dag, da I med den ed, I aflagde over for Gud, forpligtede jer til at overgive byen til vore fjender, hvis ikke Herren i løbet af de fem dage kommer os til hjælp. v12  Hvem er da I, som udæsker Gud, sådan som I har gjort i dag, og stiller jer i hans sted blandt mennesker? v13  Nu prøver I Herren den Almægtige, men I vil aldrig nogensinde nå til at erkende noget. v14  For I vil ikke kunne trænge til bunds i et menneskes hjerte eller fatte tankerne i menneskets sind. Hvordan skulle I så kunne udforske Gud, som har skabt alt dette, og nå til at erkende hans sind og begribe hans tanker? Umuligt, brødre! Væk ikke Herren vor Guds vrede. v15  For selv om han ikke vil komme os til hjælp i løbet af de fem dage, har han dog magt til at beskytte os, når han vil, eller til at udrydde os for øjnene af vore fjender. v16  I må ikke forsøge at binde Herren vor Guds vilje, for Gud er ikke et menneske, så han angrer, et menneskebarn, så han lader sig overtale til at ændre beslutning som et menneske.

v17  Lad os derfor vente på frelsen fra ham og råbe til ham om hjælp; han vil høre vort råb, hvis det er hans vilje. v18  For der har aldrig i vort slægtled været og er heller ikke den dag i dag blandt os nogen stamme eller slægt, nogen egn eller by, der tilbeder guder lavet af menneskehænder, som det har været tilfældet i tidligere tider. v19  Det var derfor, vore fædre blev prisgivet til sværd og udplyndring, og de led et tilintetgørende nederlag til vore fjender. v20  Men vi kender ikke nogen anden Gud end ham; derfor håber vi, at han ikke vil glemme os eller nogen af vort folk. v21  For bliver vi taget, vil hele Judæa falde; vor helligdom vil blive plyndret, og Herren vil kræve os til regnskab for vanhelligelsen af den. v22  Mordet på vore brødre, bortførelsen af vore landsmænd og ødelæggelsen af vor arvelod vil han lade komme over vore hoveder blandt folkene, hvor vi end kommer til at leve som slaver, og vi vil blive til anstød og til spot for dem, som kommer til at eje os. v23  For vort liv som slaver vil ikke føre til nåde, men Herren vor Gud vil gøre det til vanære.

v24  Lad os nu, brødre, vise vore landsmænd, at deres liv afhænger af os, og at helligdommen, tempelbygningen og alteret står og falder med os. v25  Og lad os i alt dette takke Herren vor Gud, der sætter os på prøve, ligesom han gjorde det med vore fædre. v26  Husk på, hvad han gjorde med Abraham, hvordan han satte Isak på prøve, og hvad der hændte Jakob, da han i det syriske Mesopotamien vogtede sin morbror Labans får. v27  For ligesom han kun lod dem gå gennem ild for at prøve deres hjerter, straffer han heller ikke os; nej, det er for at advare, at Herren tugter dem, der holder sig nær til ham.«

v28  Uzzija svarede hende: »Alt, hvad du har sagt, har du talt ud af dit hjertes visdom, og ingen vil kunne indvende noget mod dine ord. v29  Det er jo heller ikke første gang, du lægger din visdom for dagen; lige fra din ungdom har hele folket været vidende om din indsigt, for du er født med visdom i hjertet. v30  Men folket led meget af tørst og tvang os til at handle, som vi lovede dem, og at binde os selv ved en ed, som vi ikke kan bryde. v31  Bed nu for os, for du er en from kvinde. Så vil Herren sende regn til at fylde vore cisterner, og vi skal ikke længere afkræftes af tørst.«

v32  Da sagde Judit til dem: »Hør på mig; jeg vil gennemføre noget, som vore efterkommere vil komme til at høre om, slægt efter slægt. v33  Stil jer nu i nat ved byporten, så vil jeg gå ud sammen med min pige, og før det tidspunkt, I sagde, at I vil overgive byen til vore fjender, vil Herren redde Israel ved min hånd. v34  Men spørg mig ikke ud om mit forehavende, for jeg vil ikke fortælle jer noget, før jeg har gennemført det, jeg er i færd med.« v35  Uzzija og de andre ledere sagde til hende: »Gå med fred! Måtte Gud Herren gå foran dig og tage hævn over vore fjender.« v36  Så forlod de hytten og vendte tilbage til deres poster.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies