Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Og hvor han kom ridende, bredte folk deres kapper ud på vejen.

Lukasevangeliet 19,36

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Kain og Abel: Historien om Kain og Abel er en af de mest kendte fra Det Gamle Testamente. Som med mange andre af de berømte fortællinger er også denne egentlig forbløffende kort. Hele historien kan rummes i Første Mosebog kap. 4. Den handler om så menneskelige følelser som jalousi og vrede
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen er et gavekort, som vi selv har ansvar for at indløse: For læge og ph.d. Mette Marklund har Bibelen også praktiske navne som "Kærlighedens kogebog" og "Livets gavekort". Man får et gavekort forærende, men det er ens eget ansvar at indløse det. Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Genopbygningen af muren

v1  Ypperstepræsten Eljashib og hans brødre, præsterne, gik i gang med at bygge Fåreporten; de tømrede den af bjælker og satte dens portfløje ind; så fortsatte de indtil Mea-tårnet og indtil Hanan'el-tårnet. v2  Ved siden af dem byggede mænd fra Jeriko og ved siden af dem Zakkur, Imris søn. v3  Fiskeporten byggede Sena'as efterkommere; de tømrede den af bjælker og satte dens portfløje ind med lås og slå. v4  Ved siden af dem arbejdede Meremot, Urijas søn, Kos' sønnesøn, med udbedringen af muren. Ved siden af dem arbejdede Meshullam, Berekjas søn, Meshezab'els sønnesøn; ved siden af dem arbejdede Sadok, Ba'anas søn; v5  ved siden af dem arbejdede folkene fra Tekoa; men de fornemme derfra ville ikke bøje nakken under arbejdet for deres herrer. v6  Jeshana-porten udbedrede Jojada, Paseas søn, og Meshullam, Besodjas søn; de tømrede den af bjælker og satte dens portfløje ind med lås og slå. v7  Ved siden af dem arbejdede gibeonitten Melatja og meronotitten Jadon sammen med mændene fra Gibeon og Mispa ved residensen for statholderen over provinsen Hinsides Floden; v8  ved siden af dem arbejdede Uzziel, Harhajas søn, en af guldsmedene; ved siden af ham arbejdede Hananja, en af salveblanderne; de byggede på Jerusalem indtil den brede mur; v9  ved siden af dem arbejdede Refaja, Hurs søn; han var leder for den ene halvdel af Jerusalems distrikt; v10  ved siden af ham arbejdede Jedaja, Harumafs søn, ud for sit hus; ved siden af ham arbejdede Hattush, Hashabnejas søn. v11  På den følgende strækning udbedrede Malkija, Harims søn, og Hashub, Pahat-Moabs søn, Ovntårnet; v12  ved siden af ham arbejdede Shallum, Hallokeshs søn, sammen med sine døtre; han var leder for den anden halvdel af Jerusalems distrikt.

v13  Dalporten udbedrede Hanun og indbyggerne i Zanoa; de genopbyggede den og satte dens portfløje ind med lås og slå, og de byggede tusind alen af muren indtil Møgporten; v14  Møgporten udbedrede Malkija, Rekabs søn, der var leder for Bet-ha-Kerems distrikt; han genopbyggede den og satte dens portfløje ind med lås og slå. v15  Kildeporten udbedrede Shallun, Kol-Hozes søn, der var leder for Mispas distrikt; han genopbyggede den, lagde tag over den og satte dens portfløje ind med lås og slå; han genopbyggede også muren ved Shela-dammen nær ved kongens have indtil trappen, der fører ned fra Davidsbyen. v16  Efter ham arbejdede Nehemja, Azbuks søn, der var leder for den ene halvdel af Bet-Surs distrikt, til et sted over for Davidsgravene og til den kunstige dam og kasernen; v17  efter ham arbejdede levitterne under ledelse af Rekum, Banis søn; ved siden af ham arbejdede Hashabja for sit distrikt; han var leder for den ene halvdel af Ke'ilas distrikt; v18  efter ham arbejdede hans brødre under ledelse af Binnuj, Henadads søn, der var leder for den anden halvdel af Ke'ilas distrikt; v19  ved siden af ham udbedrede Ezer, Jeshuas søn, der var leder for Mispa, den følgende strækning over for opgangen til våbenkammeret ved hjørnet; v20  efter ham udbedrede Baruk, Zabbajs søn, den følgende strækning fra hjørnet hen til døren til ypperstepræsten Eljashibs hus; v21  efter ham udbedrede Meremot, Urijas søn, Kos' sønnesøn, den følgende strækning fra døren til Eljashibs hus til enden af Eljashibs hus; v22  efter ham arbejdede præsterne, mænd fra omegnen; v23  efter dem arbejdede Benjamin og Hashub ud for deres hus; efter dem arbejdede Azarja, Ma'asejas søn, Ananjas sønnesøn, ved siden af sit hus; v24  efter ham udbedrede Binnuj, Henadads søn, den følgende strækning fra Azarjas hus til hjørnet og krogen; v25  efter ham arbejdede Palal, Uzajs søn, lige over for hjørnet og det øvre tårn, der springer frem fra kongens palads, ved vagtgården; efter ham arbejdede Pedaja, Par'oshs søn, v26  – tempeltrællene boede på Ofel – til et sted over for Vandporten mod øst og det fremspringende tårn; v27  efter ham udbedrede folkene fra Tekoa den følgende strækning over for det store fremspringende tårn indtil Ofel-muren. v28  Oven for Hesteporten arbejdede præsterne, hver især ud for sit hus; v29  efter dem arbejdede Sadok, Immers søn, ud for sit hus; efter ham arbejdede Shemaja, Shekanjas søn, der vogtede østporten; v30  efter ham udbedrede Hananja, Shelemjas søn, og Hanun, Salafs sjette søn, den følgende strækning; efter ham arbejdede Meshullam, Berekjas søn, ud for sit kammer; v31  efter ham arbejdede Malkija, en af guldsmedene, indtil tempeltrællenes og handelsmændenes hus over for Mifkad-porten og indtil tagværelset oven på krogen; v32  og mellem tagværelset oven på krogen og Fåreporten arbejdede guldsmedene og handelsmændene.

Fjendernes modstand mod byggeriet

v33  Da Sanballat hørte, at vi var i gang med at genopbygge muren, blev han rasende, og han begyndte at spotte judæerne. v34  Han talte til sine landsmænd og hæren i Samaria og sagde: »Hvad er det, disse elendige judæere laver? Vil de virkelig bygge muren? Vil de ofre og gøre det færdigt på én og samme dag? Vil de gøre de forbrændte sten i grusdyngerne levende?« v35  Og ammonitten Tobija, der stod ved siden af ham, sagde: »Selv om de bygger den op, så kan en ræv lave hul i deres stenmur, hvis den springer op på den!«

v36  Hør, vor Gud, hvordan vi er genstand for foragt! Lad deres hån komme over deres eget hoved, og lad dem blive udplyndret i et land, hvor de sidder i fangenskab! v37  Lad ikke deres skyld være skjult og deres synd blive slettet for dit ansigt, for de har krænket dem, der bygger!

v38  Men vi byggede på muren, og hele muren blev bygget sammen i halv højde, og folket havde mod til at gå videre.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies