Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies. For det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Klik her for at få mere at vide om cookies på Bibelselskabets hjemmeside.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Jesus sagde: "Lad de små børn være; I må ikke hindre dem i at komme til mig, for Himmeriget er deres."

Matthæusevangeliet 19,14

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Bibelen i blødt kunstlæder, grøn
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Familiebibelen
Bibelen med faktasider
Kunstbibelen
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob: Efter Abraham og Isak er Jakob er den tredje patriark og altså stamfader til Guds folk, Israel. Det er en fast vending i Det Gamle Testamente, at ’Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud’
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Garvet baptist ærgrer sig: "Det er så ærgerligt at møde mennesker, som har fraskrevet sig kristendommen fuldstændigt, fordi de mødte kristne, der med vold og magt ville have dem til at læse beretningerne om verdens skabelse helt bogstaveligt som forudsætning for den rette tro", udtaler baptist og afgående bestyrelsesmedlem i Bibelselskabet, Leif Nielsen. Her svarer han på 6 skarpe
Læs mere>  
Hvad er en tekstrække?Tekstrækker
Nogle tror, at præster selv kan bestemme, hvilke tekster de vil læse og prædike over til søndagens gudstjenester. Men sådan forholder det sig ikke. Folkekirkens præster skal følge de såkaldte tekstrækker.
Der er ikke frit valg på alle hylder, når præsten forbereder sin prædiken til folkekirkens højmesse. Der er nemlig to helt faste serier af bibeltekster, som skal følges - én til de lige år og en til de ulige. Få svar på hvorfor og hvornår
To tekstrækker
En tekstrække er den række af tekster, man skal læse og prædike over hver eneste søndag og helligdag året igennem. Der findes to tekstrækker. Den første bruger man i de ulige år; den anden bruger man i de lige år. Der er dog en undtagelse i adventstiden. Det skyldes, at kirkeåret begynder 1. søndag i advent og ikke nytårsdag. Så i adventstiden bruger man i de ulige år anden tekstrække og i de lige år første tekstrække.

Hvem har valgt tekstrækkerne?
Første tekstrække blev til i den tidlige kristne kirke, hvor der hurtigt opstod en praksis for, hvad man læste til årets højtider og mærkedage – jul, påske og pinse. 

Men udover disse kendte højtider havde man i den tidlige kristne kirke andre mærkedage. Og ikke mindst en praksis for på hvilke søndage man holdt dåb af nye kristne (oftest voksne). Det er formentligt især det, der har bestemt, hvilke tekster man læste hvornår. Søndagene op til en sådan dåbssøndag blev nemlig brugt som forberedelse og oplæring af de kommende kristne. Det gjorde man bl.a. ved til gudstjenesten at læse bibeltekster, der på forskellig måde kunne indføre i kristendommens vigtigste trosspørgsmål. 

Man begyndte helligtrekongersdag, 6. januar, med fejringen af Jesus’ dåb i Jordanfloden. Herefter fulgte påsken og pinsen som de to store dåbstidspunkter. Teksterne fra pinse hen over sommeren og efteråret (trinitatis-tiden) synes især at være bestemt af de helgener, man fejrede de pågældende søndage. Mens advents-, jule- og nytårstidens tekster naturligt nok fortæller om Jesus’ fødsel, optakten og forberedelsen dertil (advent) og tiden umiddelbart efter med bl.a. flugten fra Ægypten. 

Også de vanskelige tekster
Anden tekstrække er ikke ret gammel. Den blev autoriseret i 1885, fordi man syntes, der var for mange bibeltekster, man aldrig fik læst og brugt, når man kun havde én tekstrække.

I forbindelse med den nye autoriserede bibeloversættelse i 1992 foretog man inden for Folkekirken en revision af tekstrækkelæsningerne. På den måde fik man tekster fra Det Gamle Testamente med som en fast del af gudstjenestens tekstlæsninger.

Hvorfor stadig tekstrækker?
For det første sikrer man sig, at præster ikke nøjes med at vælge de bibeltekster, som de synes særligt godt om. Eller sagt med andre ord: Gennem tekstrækkerne kommer man rundt i store dele af Bibelen og må forholde sig til og prædike over tekster, man måske synes er vanskeligere end andre.

Men der kan også være en anden grund til, at man holder fast ved tekstrækkerne. For igennem dem følger og ledes man gennem årets højtider og mærkedage. Til jul læser man om Jesus’ fødsel; til påske om hans død og opstandelse; til pinse om hvordan Helligånden kommer over disciplene 50 dage efter opstandelsen og gør dem brændende og levende – og så fremdeles.

Tekstrækkerne gør os samtidige med Jesus
Det betyder, at man på sin vis bliver samtidig med Jesus ved at følge ham fra fødselen; over barndom, dåb, hans opgør med Djævelen, hans fremtræden og forkyndelse af Gud; hans undere, hans udvælgelse af disciple, hans sidste måltid med disciplene; hans død og opstandelse fra de døde, hans himmelfart. Siden bliver man samtidig med disciplene, da Helligånden kommer, og man går ind i den tid, hvor man lever som kristne. Så går året på hæld, og med det går verden på hæld. Ja, verden går under den sidste søndag i kirkeåret. Men første søndag i advent indvarsles en ny tid: Jesus kommer, og man får som mennesker og som verden en ny begyndelse.
Denne mulighed for at blive samtidig med de vigtigste begivenheder i Jesus’ liv og de første kristnes liv kan være en dybere begrundelse for, at man også i dag holder fast ved de to tekstrækker.
FÅ GRATIS NYHEDER I DIN INDBAKKE
Spørg panelet om Bibelen
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies