Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden. Selv under latter kan et hjerte lide

Ordsprogenes Bog 14,12-13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Thomas: Thomas er en af Jesus’ 12 disciple og mest kendt fra Johannesevangeliet. Den fortælling har gjort, at han ofte kaldes for Thomas Tvivleren, Den Tvivlende Thomas eller Den Vantro Thomas. Han vil nemlig ikke tro på, at Jesus er stået op fra de døde, før han selv har set det med egne øjne
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Auken: Gud vil stadig hjælpe mig: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Sarah Auken, sognepræst i Kokkedal Kirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
Brevkassen: Er påskeblomsten med i Bibelen?Påskeliljer
Liljer nævnes i både Det Gamle og Det Nye Testamente, men lige præcis påskeliljen optræder ikke i Bibelen. Foto: Rasmus Koppelhus.
A+/a-   

Når man synger påskesalmen 'Påskeblomst! hvad vil du her', virker det næsten som om, at påskeliljen er med i Bibelen. Men er den det? Det svarer sognepræst og Grundtvig-kender Henning Nielsen på her

Påskeblomst! hvad vil du her

Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.

Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.

N.F.S. Grundtvig
Kære brevkasse

Det er snart påske jo, og hver påske sidder jeg og tænker over teksten i salmen Påskeblomst! hvad vil du her. Det er ligesom om, Grundtvig mener, at påskeliljen er meget vigtig i påskens budskab. Men, der står da ikke noget om påskeliljer i Bibelen, gør der? 

Venlig hilsen
S

***************************

Kære S

Du spørger, om påskeliljen optræder i Bibelen – og jeg kan svare dig temmelig klart, at det gør den ikke!

Mange liljer i Bibelen, men ingen påskeliljer
Ifølge Den Store Danske Encyklopædi optræder den påskelilje, vi kender som narcissus pseudonarcissus, der også er i familie med pinseliljen og tazetten, ikke i Bibelen. Ejheller optræder den klassiske påskelilje i den hellige skrift. Men liljefamilien er jo en stor familie, og indtil flere liljer er nævnt i Bibelen.

I Det Gamle Testamente, i Hoseas’ Bog kapitel 14, vers 6, hedder det: 'Jeg er som duggen for Israel, der skal blomstre som liljen ...'. Og i Højsangen 2,1-2 hedder det: 'Jeg er Sarons rose, dalenes lilje. Som en lilje blandt torne ...', mens det senere i Højsangens elskovspoesi i 5,13 lyder: 'Hans kinder er som et balsambed, hvor der vokser vellugtende urter, hans læber er liljer, der drypper af flydende myrra'.

Men også i Det Nye Testamente optræder liljen, f.eks. i Matthæusevangeliet 6,28-29: 'Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror, hvorledes de vokser; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomon i al sin pragt var klædt som en af dem.'

Grundtvig var en bondeblomst
Men påskeliljen er dog frem for noget blevet påske-symbol i Danmark. Det skyldes først og fremmest salmedigteren N.F.S. Grundtvig!

I 1817 skrev Grundtvig i sit eenmands-tidsskrift, Danne-Virke, hæfte 4, der udkom 27. maj, et stort digt på 21 vers, afbrudt af en dramatisk del, der genfortalte påskedramaet ved Jesus’ grav. Digtet havde titlen Paaske-Lilien. Det var, i sin oprindelige form, delvis holdt i jeg-form og er derfor blevet forstået som et selvbiografisk digt om Grundtvig selv. Begyndelseslinien lyder:

Siig mig, Blomst! hvad vilst du her? / Bonde-Blomst fra Landsby-Have …

Den gammeldags påskelilje er ikke den kendte, tragtformede påskelilje, Narcissus Pseudonarcissus, som vi kender den i dag, men tværtimod den lidt lave, pjuskede halvvejs ukrudtsblomst, der groede vildt i landsbyhaverne og sikkert også på markerne. Grundtvig kendte denne forpjuskede bondeblomst fra sin barndoms have i Udby Præstegård, og han ser sig selv som en noget miskendt bondeblomst fra landsbyhaven modsat de smukke blomster, der kendes fra de store parker med deres smukke blomsterflor.

Det var et personligt stemningsdyk hos Grundtvig, da han skrev digtet i 1817, der spillede ind, og fik ham til mest af alt at se sig selv som sådan en bondeblomst fra en landsbyhave i stedet for en smuk velduftende blomst blandt de forfinede byboere. Mange i de kredse i København, hvor Grundtvig færdedes, så hellere hans hæl end hans tå. Han var en plump bondeknøs; han var ikke velset i det bedre selskab.

Hvordan skal vi tolke salmen?
Gennem tiden har der været mange tolkninger af de billeder, Grundtvig benytter i denne store salme. Det eneste, der dog er enighed om, er, at der ikke er enighed om tolkningerne!

Når det i vers 3 hedder: Springer klart af gule lagen / livet frem med påskedagen? Er det så det synlige blomsterdække af de hundredvis af blomstrende påskeliljer, der menes? Og er dette blomsterdække et billede på, at Jesus blev svøbt i et liglagen, inden han blev lagt i graven?

Når det i vers 4 hedder: glemmes skal vi under muld / vil ej vokset underfuld / smelte, støbes i det dunkle / og som lys på graven funkle. Betyder det så en billedlig beskrivelse af, at vi som mennesker lægges i graven, men at vi opstår i det nye (opstandelses)legeme? 

Og er der i vers 5 tale om nadveren, når det hedder: Påskeblomst! en dråbe stærk / drak jeg af dit gule bæger, / og som ved et underværk / den mig hæver, vederkvæger.

Uanset hvilke tolkninger, vi lægger ind over de enkelte billeder i salmen, er den blevet den måske mest kendte og elskede af Grundtvigs påskesalmer. Her skal man heller ikke være blind for, at Carl Nielsen i 1910 skrev en nærmest genial melodi til salmen.

Påskeliljen samlede ind til Grundtvigskirken
I mellemkrigsårene blev det dramatiske digt Paaske-Liljen som en fast tradition opført på Det Kgl. Teater påskelørdag. Entréindtægterne fra disse forestillinger gik til den fond, der havde til formål at samle penge ind til opførelsen af den store monumentalkirke for Grundtvig, Grundtvigskirken på Bispebjerg Bakke.

Komponisten Carl Nielsen skrev som nævnt melodien til den poetiske del af Paaske-Liljen i 1910 – den melodi, som salmen stadig synges på rundt om i vore kirker påskedag eller 2. påskedag.

Bonus-info: En sang til påskelørdag
Da Grundtvig udsendte sit Sangværk til Den danske Kirke i 1837, var Paaske-Liljen med i en version på 15 vers. Begyndelseslinjen i denne udgave lyder: Lilje guul, hvad vil du her? En ret upåagtet fodnote til udgaven i Sangværket meddeler: Paaske-Lørdagssang fra 1817 – denne dag faldt i 1817 på datoen 5. april.

At det kunne være en passende salme til Påske-lørdag understøttes af følgende linier i et vers, der dog ikke er med i de kendte udgaver af salmen i dag: Hvis sig over denne Nat / Ei en Paaske-Morgen hæver … 

I 1859 udkom Paaske-Liljen første gang som et selvstændigt skrift.

Siden bearbejdede Grundtvig selv adskillige gange det store påskekvad, der endelig kom med i forskellige, grundtvigske salmebogstillæg, lige som det ret tidligt kom med i Højskolesangbogen. Det blev optaget som en egentlig salme med seks vers i Den danske salmebog i 1953 og igen i 2003 i næsten uforandret form i forhold til 1953, og er som sagt stadig en af vores mest elskede salmer.

Med venlig hilsen
Henning Nielsen

Henning Nielsen er sognepræst i Hyllested ved Ebeltoft. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere her

Læs om påskens salmemarathon

Læs om påskens begivenheder 


Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies