Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
At frygte Herren er en kilde til liv for den, der vil undgå dødens snarer.

Ordsprogenes Bog 14,27

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: David: Guds udvalgte, hyrdedreng, idealkonge. Bibelens Kong David er mange ting. Ikke mindst digteren, som kan sætte ord på tillid, håb og klageråb til Gud
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen er Guds historie, og jeg er i gang med at leve i den: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Thomas Willer, der er præst i frikirken Regen i København, på 6 skarpe
Læs mere>  
Brevkassen: Er Jesus et korrekt offerlam?Offerlammet
Jesus blev beskrevet som offerlammet. Udover får og lam blev også okser, geder og duer brugt som offerdyr, fortæller Anne Katrine Gudme. Billede: Francisco de Zurbarans Agnus Dei (Guds lam).
A+/a-   
Hvorfor bruges dyr i Det Gamle Testamente til soning af menneskers synder? Og hvordan hænger det sammen med Jesus som offerlam? Sådan spørger Bente, og Anne Katrine Gudme kommer med et svar
Får og geder i Bibelen

I det samfund, som Det Gamle Testamente er udsprunget af, har får og geder været langt de mest almindelige husdyr. Geder og får har forsynet deres ejere med kød, mælk, uld, skind, horn, ben og gødning.


Denne prominente rolle afspejles flere steder i Det Gamle Testamente, hvor får og geder dukker op i billedsproget. I Højsangen 4 sammenlignes den elskedes hår med en gedeflok og hendes tænder med nyklippede og nyvaskede får, og i Salme 23 er Gud den gode hyrde og mennesket er hans flok. Får og geders betydning for det gode liv understreges også i Ordsprogenes Bog 27,24-27:


Hold dig underrettet om dit småkvægs tilstand,
vær opmærksom på dine hjorde,
for velstand holder ikke evigt,
rigdom holder ikke i slægt efter slægt.
Når græsset forsvinder, og det grønne er afgræsset,
når høet fra bjergene samles ind,
har du lam, du kan få tøj fra,
bukke til at købe en mark for
og gedemælk nok til føde for dig og dit hus
og til livets ophold for dine piger.

Hej

I Tredje Mosebog kapitel 4 læser jeg om syndofre og studser over, at for almindelige menneskers synd skal der ofres et hundyr – enten ged eller lam – mens det for alle andre kategorier er et handyr – enten tyr, tyrekalv eller buk. Hvordan kan det være?
Når Jesus er vores offerlam, så kommer billedet da til at halte? Eller er der noget, jeg har overset?

Med venlig hilsen
Bente

**************************

Kære Bente

Tak for dit spørgsmål. Det er en interessant uregelmæssighed, du der er stødt på.
Lad mig begynde med det sidste punkt, nemlig Jesus som offerlam. Spørgsmålet er, om billedet af Jesus som offerlam nu også skal læses helt så bogstaveligt. Geder og får er de prototypiske offerdyr både i Det Gamle og Det Nye Testamente. Dette skyldes formodentlig, at småkvæg, som de også kaldes, har været de mest almindelige offerdyr. Hornkvæg, såsom køer og okser, har været meget kostbare til sammenligning. Når de nytestamentlige forfattere iscenesætter Jesus som offerlam, trækker de med stor sandsynlighed på dette gængse billede af lammet som det prototypiske offerdyr, og nok næppe på de meget specifikke rituallove i Tredje Mosebog.

Hvis vi imidlertid kigger nærmere på Tredje Mosebog, så har du helt ret i, at det mest almindelige offerdyr er et handyr. Det gælder ikke kun for syndofferet (3 Mos 4), men også brændofferet (3 Mos 1) og skyldofferet (3 Mos 5,14-26). Eneste undtagelse er måltidsofferet (3 Mos 3), hvor offerdyret kan være både en han og en hun.

Det overraskende valg af offerdyr i Tredje Mosebog 4,28 (en hunged) og 4,31 (et hunlam) skyldes muligvis et ønske om at skelne mellem de forskellige typer af syndofre. Syndofferet inddeles i fire kategorier: et for præsten, et for hele Israels menighed, et for fyrsten og et for et almindeligt menneske. Præsten og menighedens offerdyr er en tyrekalv, fyrstens er en vædder, og det almindelige menneske har altså frit valg mellem en hunged og et hunlam. Der synes at være en overordnet inddeling af de fire syndoffertyper i teksten. I forbindelse med de to første skal blodet fra offerdyret stænkes på forhænget, der hænger inde i templet, men i de sidste to kommer blodet ikke helt ind i helligdommen, det bliver ude i forgården, og hældes ud ved alteret. Når præsten og menigheden synder, regnes det tilsyneladende for et mere alvorligt problem, end når det kun er en fyrste eller et almindeligt menneske. Derfor skal blodet fra syndofferet, som også kaldes for renselsesofferet, bruges helt inde i helligdommen, så man kan rense templets indre for den kultiske urenhed, som synden genererer.

Det er muligt, at forskellen i offerdyr skal understrege kategoriforskellene: en tyrekalv i de to mest alvorlige tilfælde, og henholdsvis en vædder og et hundyr i de to relativt set mindre alvorlige tilfælde. Forskellen på de to sidste offertyper skal så yderligere understrege forskellen på fyrsten og menigmands offer, så man ikke forveksler de to.

Man kan undre sig over, at det er fyrsten, som formodentlig er velhavende, der får lov til at slippe med et handyr, og det almindelige menneske, der skal betale et hundyr. Hundyrene er i høj kurs, fordi de giver mælk og føder unger, hvorimod handyr for det meste slagtes, så de ikke tærer unødigt på foderbeholdningen. Det kan godt se ud til, at syndofferet har en social slagside, fordi det lader fyrsten slippe billigere end det almindelige menneske. Det er faktisk usædvanligt i Det Gamle Testamente, for i offerlovgivningen tages der hensyn til de fattige, og der tilbydes en udvej for dem, der ikke har råd til et får (3 Mos 5,7) eller en due (3 Mos 5,11). Der kan imidlertid også være en anden forklaring. Syndofferet skal ikke ofres på et fastsat tidspunkt på året, men når som helst der er begået en ”uforsætlig synd”. Man kan forestille sig, at en velhavende mand med store græsningsarealer ville have haft råd til at have flere handyr i flokken, hvorimod en fattig mand for det meste kun ville have hundyr. Derfor virker det mere rimeligt, at forvente at en fyrste når som helst på året skulle være leveringsdygtig i et handyr, mens et almindeligt menneske kun sjældent havde handyr til overs.

Venlig hilsen
Anne Katrine Gudme,

Anne Katrine Gudme er Professor MSO ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Se hendes andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Jesus skulle ofres for menneskeheden, men hvorfor skulle han dø? Læs brevkassesvaret her.

Gyldendals Symbolleksikon fortæller også om de vigtige kristne symboler herunder lam og duer.

Den store bog om Bibelens dyr er en flot og farverig billedbog, hvor børnene kan læse om Bibelens dyr. Find den i Bibelselskabets Netbutik.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies