Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Simon Peter svarede: "Du er Kristus, den levende Guds søn."

Matthæusevangeliet 16,16

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Maria Magdalene: Maria Magdalene er en af de figurer i Bibelen, som vi synes, vi kender bedst. Det er lidt pudsigt, for hendes optræden i Det Nye Testamente er meget kortfattet, og det, de fleste synes, de kender hende for, står slet ikke i Bibelen. Så hvem er Maria Magdalene?
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen er et gavekort, som vi selv har ansvar for at indløse: For læge og ph.d. Mette Marklund har Bibelen også praktiske navne som "Kærlighedens kogebog" og "Livets gavekort". Man får et gavekort forærende, men det er ens eget ansvar at indløse det. Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Brevkassen: Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Jesus helbreder en kvinde på sabbatten. Matthias Gerung.
Jesus tilsidesætter sabbatsbudet for at helbrede en krumbøjet kvinde. Illustration af Matthias Gerung. Foto: Wikimedia Commons.
A+/a-   
Det er ikke følelserne, der vinder, når Jesus er på færde. Det er barmhjertigheden, som altid må vinde over fornuften og loven, skriver tidligere korshærschef Bjarne Lenau Henriksen
Hvad er sabbat?
Den jødiske sabbat er en ugentlig hviledag, som helligholdes.

Begrundelsen for sabbatten findes i Første Mosebog, hvor Gud efter skabelsen hvilede på den syvende dag. Gud velsignede og helligede dagen. Helligholdelsen af sabbatten fremhæves også i det tredje bud.
Hejsa
 
Jeg er en lærerstuderende, der arbejder med fornuft sat overfor følelse, hvilket jeg meget gerne vil understøtte med et uddrag fra Bibelen.

Det ville især være fint, hvis der fandtes passager, hvor Jesus går imod lovgivning og fornuft, da følelsen og barmhjertigheden vejer tungest.

Hvis det på en eller anden måde kan tage udgangspunkt i, at Jesus anerkender brud på de 10 bud som følge af nogle følelsesmæssige overvejelser.

Håber, I kan give mig nogle forslag på passager, jeg kan læse igennem. På forhånd tak for hjælpen.

Kasper

**************************

Kære Kasper.

Hvis du vil køre modsætningsforholdet mellem følelser og fornuft ind i din læsning af Det Nye Testamente, kunne du med fordel koncentrere dig om Jesus’ forhold til sabbatsbudet. Der er rigeligt med konfliktstof.  Her er okser, æsler og sønner, der hives op af brønden på en sabbat, et får, der ikke får lov at ligge i grøften sabbatten over og sultne og syge mennesker, der ikke udsættes for unødig ventetid, inden hjælpen når frem.

Konflikten om sabbatsbudet står mellem Jesus og farisæerne/de skriftkloge, der er superideologer i en grad, så de tilsidesætter menneskelivet for at kunne fastholde deres lovbestemte lovlydigheds-ideologi, der dikterer dem, at man ikke må foretage sig noget som helst på en sabbat, heller ikke redde liv.

Men når jeg læser sabbatskonflikterne, tænker jeg ikke i modsætningsforholdet ”følelser-fornuft”, men i ”barmhjertighed-lov”. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange følelser, Jesus kom med. Han kom derimod med barmhjertighed. Det var ikke en hvilken som helst barmhjertighed, han implementerede, det var ikke en bred humanistisk venlighed båret af et følelsesmæssigt engagement i menneskers liv, men Guds suveræne barmhjertighed.

Evangelierne giver ikke nogen dybdepsykologisk eller socialpsykologisk introduktion til Jesus' liv og virke. De omtaler ikke traumer fra hans tidligste barndoms oplevelse af fattigdom og flygtningeliv i Egypten som forståelsesramme for følelsesprægede barmhjertighedsgerninger. 

Johannesevangeliet bruger sabbatskonflikten til at fremhæve, at Jesus har en guddommelig autoritet, som mennesker ikke kan stille spørgsmålstegn ved. Når Jesus er aktiv på sabbatten, er det Gud selv, der er på færde. Det kan intet menneske og ingen lov gå imod. ”Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også”. (Johannesevangeliet kapitel 5, vers 17).

Jøderne var vrede over, at han brød sabbatten og især over, at han kaldte Gud sin fader og gjorde sig Gud lig (Johannesevangeliet kapitel 5, vers 1-18: Den syge ved Bethesda dam). Det er en reel magtdemonstration fra Jesus' side. Han helbreder på sabbatten, fordi han er Guds søn. Det samme sker, da han helbreder den blindfødte i Johannesevangeliet kapitel 9, vers 1-41. Jesus siger, at han er Menneskesønnen. Der er altså andet end menneskelige følelser på spil her. Det er Gud selv, der bryder loven. Fordi han kan. Fordi han vil. Fordi han har magten til det.

I beretningerne om aksplukningen på sabbatten og helbredelsen af manden med den visne hånd i Markusevangeliet kapitel 2, vers 23 - kapitel 3, vers 6 forlænger Jesus begrundelsen for sabbatsbruddet: ”Sabbatten blev til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er menneskesønnen herre også over sabbatten.” 

Inden Jesus i synagogen helbreder manden med den visne hånd, spørger han de tilstedeværende: ”Er det tilladt at gøre noget godt eller gøre noget ondt på en sabbat, at frelse liv eller slå ihjel?” De tav, og farisæerne blev endnu mere vrede på Jesus og besluttede sig for at begå mord. Han, som talte sådan, skulle dø.

I Matthæusevangeliet kapitel 12, vers 1-8 får sabbatsbruddet status som livsnødvendig adfærd, når det handler om sult og sygdom. Så går barmhjertigheden forrest, lovlydigheden kommer i anden række.

På samme måde går det i Lukasevangeliet kapitel 14, vers 1-6: ”Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?” Så selvfølgelig er det tilladt at helbrede på en sabbat. En Gud, der vil lade mennesker og dyr lide druknedøden på bunden af brønden, bare fordi de er kommet galt af sted på en sabbat, mister sin barmhjertigheds autoritet.

Loven, altså det, du kalder fornuften, er altid underordnet barmhjertigheden, altså det, du kalder følelserne. Men samtidig fremgår det klart, at Guds barmhjertighed er topmålet af fornuft, når det gælder skaberværkets overlevelse og opretholdelse.

Med venlig hilsen
Bjarne Lenau Henriksen

Bjarne Lenau Henriksen er cand.theol., frivillig fængselspræst i Horserød Statsfængsel og pensioneret chef for Kirkens Korshær. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Læs mere om blandt andet leveregler i den lettilgænglige bog Tre religioner - Tro og traditioner, som sætter fokus på ligheder og forskelle mellem kristendom, jødedom og islam.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies