Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden. Selv under latter kan et hjerte lide

Ordsprogenes Bog 14,12-13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Thomas: Thomas er en af Jesus’ 12 disciple og mest kendt fra Johannesevangeliet. Den fortælling har gjort, at han ofte kaldes for Thomas Tvivleren, Den Tvivlende Thomas eller Den Vantro Thomas. Han vil nemlig ikke tro på, at Jesus er stået op fra de døde, før han selv har set det med egne øjne
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Vi frygter alle ensomheden : Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer sognepræst Lone Kirkelund på 6 skarpe
Læs mere>  
Brevkassen: Hvem bekræfter hvem i konfirmationen?Konfirmander ved alteret, fotograf: Rune Hansen
Man kan betragte både de halvt hundrede lektioner, det bliver til hos præsten og selve konfirmationsgudstjenesten som en bekendelseshandling. Konfirmanderne vedstår eller vedgår deres kristentro og tradition, skriver sognepræst Jesper Stange. Foto: Rune Hansen.
A+/a-   
Er det Gud eller konfirmanden selv, der bekræfter dåben? Sådan spørger Ole, og sognepræst Jesper Stange kommer med et svar
1736 var året

Konfirmationen blev indført i Danmark ved kongelig forordning af 13. januar 1736, 'Forordning Angaaende Den tilvoxende Ungdoms Confirmation og Bekræftelse udi deres Daabes Naade'. Christian den 6. var kongen, og den herskende teologi var pietismen, som lagde vægt på fromhed og inderlighed. I mange år herefter var konfirmationen forudsætning for, at man kunne få sin skudsmålsbog, som var uundværlige identifikationspapirer.

Kære brevkasse

Hvem bekræfter hvad i konfirmationen? Det virker, som om der er lidt forvirring i folkekirken, om det er Gud eller konfirmanden selv, der bekræfter dåben. 

KH Ole

**********************************

Kære Ole

Konfirmation er en tradition, som får sit mandat fra den folkelige opbakning, en tradition med alt, hvad det indebærer. Som andre traditioner aflaster den os fra modernitetens krav om at opfinde verden på ny hver dag. På den anden side er den ikke som dåb og nadver et sakramente. Vi kan ikke forestille os en kirke uden dåb og nadver, mens konfirmation er en god tradition, som videreføres, så længe folk vil.

Konfirmationen med forberedelse ved præsten og afsluttende konfirmationsgudstjeneste, som vi kender det i dag, blev i Danmark indført af Christian 6. i 1736. Konfirmationen var begrundet i ønsket om at hjælpe den opvoksende ungdom med den hjertelige tilegnelse af evangeliet. Det afspejledes i konfirmationsløftet om at blive i sin dåbs pagt, når konfirmanden efter overhøring i kirken gav præsten sin hånd og Gud sit hjerte. Anordning og ritual er senere suppleret med alternative konfirmationshandlinger, hvorunder konfirmanden med eller uden forudgående overhøring bekræftes i sin dåbspagt.

Det er stadig en god idé at tilegne sig evangeliet med hjertet. Den, der ikke har noget på hjerte, kan nemlig heller ikke bruge hovedet til noget fornuftigt. Kirken og dens præster betragter derfor også konfirmationsforberedelse som en af kerneydelserne. I præsteløftet lover ordinanden, at han eller hun troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning. Det er måske ikke gjort med konfirmationsforberedelsen, men den er en vigtig del af dette arbejde.

Jeg tror derfor, at tiden har overhalet alle de teologiske spekulationer, selve ordet konfirmation giver anledning til. Vi kan i stedet konstatere, at en ganske betragtelig del af en ungdomsårgang vedgår arv og gæld til den kirke, de er døbt ind i.

Konfirmation kommer af det latinske ord for bekræftelse, confirmatio, og betegner den kirkelige handling, hvorunder unge mennesker afslutter deres konfirmationsforberedelse. Ved konfirmationens indførelse i Danmark lagde man vægt på den personlige tilegnelse af kristentroen og derfor også på, at konfirmanden ved konfirmationshandlingen bekræftede sin tro. Der bestod helt op til slutningen af 1800-tallet et nært kendskab mellem præst og konfirmander, men med tilflytningen til byerne og bysognenes vækst til uoverskuelige størrelser blev mange præster betænkelige ved at modtage det højtidelige konfirmationsløfte fra unge mennesker, de ikke havde kendskab til. Og da man ikke ville risikere, at unge mennesker kunne gå ind til voksenlivet med en løgn, fik man et alternativ til eksisterende konfirmationsritual, hvorunder det var præsten, som bekræftede konfirmanden i hans eller hendes dåbspagt.

Det var en rent præstelig teologi, den blev aldrig folkeeje. Derfor pendler vi den dag i dag usikkert frem og tilbage mellem konfirmationens betydning af enten at bekræfte eller blive bekræftet i sin dåbspagt.

På baggrund af liturgikommissionens arbejde, som efter indhøstede erfaringer resulterede i Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke, Ritualbog 1992, forefindes nu som alternativ til de hidtil eksisterende to muligheder, - at konfirmanden henholdsvis bekræfter eller bekræftes i sin kristne tro, en tredje mulighed, som tilgodeser både den folkelige teologi og den præstelige bekymring. Konfirmanden kan, efter at trosbekendelsen har lydt, med navns nævnelse tilspørges: Vil du konfirmeres i den kristne tro?, hvorpå konfirmanden kan komme til orde med sit 'ja'. På den måde tilgodeses både det passive og det aktive indhold i en konfirmationshandling. Tidligere autoriserede ritualer kan fortsat benyttes, da nye autorisationer aldrig har medført, at man ophæver eksisterende.

Konfirmationsforberedelse er et tilbud til de unge og deres familier om kirkens assistance til oplæringen i den kristne børnelærdom. Anordningen er et frihedsbrev til kirken, en tillidserklæring til de undervisende præster og andre om, at de selv bedst ved at fylde forberedelsen med indhold. Kristentro er nemlig noget, der formidles ud af engagement. Vi tror, fordi vi har mødt mennesker, som var troværdige i deres tro. Det har de unge sikkert allerede erfaret på deres vej til forberedelse. Nu får de så også muligheden for at møde det i kirken.

Dåben er foruden alt det, man kunne sige om den, på en gang nødvendig og tilstrækkelig til fuldt medlemskab af kirken. Konfirmationen tilføjer i den henseende ikke noget.

Da der i dag heller ikke hviler hverken et socialt eller moralsk pres på de unge om at blive konfirmeret, kan man derfor betragte både de halvt hundrede lektioner, det bliver til hos præsten, og selve konfirmationsgudstjenesten som en bekendelseshandling. Konfirmanderne vedstår eller vedgår deres kristentro og tradition.

Jeg tror derfor, at tiden har overhalet alle de teologiske spekulationer, selve ordet konfirmation giver anledning til. Vi kan i stedet konstatere, at en ganske betragtelig del af en ungdomsårgang vedgår arv og gæld til den kirke, de er døbt ind i. De unge bekræfter glad og gerne deres tilhørsforhold, ligesom vi gør det, når vi deltager i denne særlige konfirmationsgudstjeneste som i en hvilken som helst anden kirkelig aktivitet.

Med venlig hilsen
Jesper Stange

Jesper Stange er cand.theol., underviser på pastoralseminariet og sognepræst i Københavns Domkirke. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Find konfirmationsritualet fra 1991 her

Køb konfirmandsalmebøger her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies