Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden. Selv under latter kan et hjerte lide

Ordsprogenes Bog 14,12-13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Judas: Judas Iskariot er den store skurk i Det Nye Testamente. Selvom der egentlig ikke står særlig meget om ham i Biblen, er han alligevel en af de mest berømte karakterer. Han er nemlig den, der forråder Jesus
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Nej til udstødelse og evig straf: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Per Bach, sognepræst i Ballum, Sdr. Skast, Randerup og Hjerpsted sogne, på 6 skarpe
Læs mere>  
Brevkasse: Hvor mange missionsrejser foretager Paulus?Paulus' anden missionsrejse
Paulus er berømt for at rejse rundt i Middelhavsområdet og forkynde det kristne budskab, så nye menigheder skød op overalt. Men hvor mange missionsrejser var han egentlig på? Det svarer professor, dr.theol. Mogens Müller på her. Illustration: Bibelatlas, Bibelselskabet.
A+/a-   
Magga vil gerne vide mere om Paulus' missionsrejser, og professor i teologi Mogens Müller hjælper med et svar
Müller om Paulus

Paulus’ ægte breve kan med stor sandsynlighed tidsfæstes til begyndelsen af 50’erne. Hans oplevelse af at blive kaldet har da fundet sted omkring år 40. Derimod har vi ingen sikre kilder om hans død, som tit forbindes med kejser Neros forfølgelse af de kristne i Rom i 65. Apostlenes Gerninger, som er en fortsættelse af Lukasevangeliet, synes at høre hjemme i en langt senere tid, nemlig omkring 115-130. Det tegner en senere tids billede af Paulus, som i dette skrift ikke er apostel. En rekonstruktion af Paulus’ liv primært må bygge på hans bevarede breve.

Til Bibelselskabets brevkasse

Hvor mange missionsrejser foretager Paulus ifølge Apostlenes Gerninger?

Med venlig hilsen
Magga

***********************************

Kære Magga

Spørgsmålet kan besvares meget kort: Paulus foretager tre missionsrejser. 

Den første går til Cypern og landskaber i det sydlige Lilleasien (Apostlenes Gerninger 13,1-14,28), den anden gennem Lilleasien til Makedonien og Grækenland, hvor den ender med et halvandet år langt ophold i Korinth (Apostlenes Gerninger 15,36-18,22),  endelig går den tredje gennem det galatiske land til Efesos og videre over Makedonien til Grækenland og tilbage over Efesos til Jerusalem (Apostlenes Gerninger 18,23-21,16).

Kendte vi alene Apostlenes Gerninger, ville svaret altså være entydigt. Men Apostlenes Gerninger er efter meget at dømme skrevet længe efter Paulus’ død og er som kilde til historien usikker. Det var heller ikke historie i vores forstand af ordet, som denne forfatter ønskede at skrive, men derimod en ”teologisk” historie om, hvordan den kristne kirke viklede sig ud af jødedommen.

Derimod har vi en førstehåndskilde i Paulus’ egne breve, og de giver et noget andet billede. For hvor Apostlenes Gerninger for Paulus’ vedkommende taler om hele fem Jerusalem-besøg, bliver det ud fra Paulus’ breve kun til tre. Således fortæller apostlen i Galaterbrevet, at han først tre år efter sin kaldelse til at forkynde evangeliet for hedninger besøgte byen. Derefter gik der 11 år, før han kom der igen, nemlig til det såkaldte apostelmøde – i Galaterbrevet 2,1 står der ganske vist 14 år, men det må regnes fra samme udgangspunkt som de tre. Det giver et helt andet billede. Paulus fortæller selv, at han før det første Jerusalem-besøg var i Arabien, dengang også den sydlige del af det nuværende Jordan. Her lå på det tidspunkt det nabatæiske kongerige, hvis statholder i Damaskus ifølge Andet Korintherbrev 11,32 af en os ukendt grund ønskede at fange Paulus. Turen til dette Arabien har formodentlig været hans første missionsrejse. Efter det første besøg i Jerusalem tre år efter drog Paulus så ud på den ”store” missionsrejse, der i løbet af 11 år førte ham gennem store dele af Lilleasien – med et længere ophold i Efesos, hvor han en tid var fængslet – og over til Makedonien og Grækenland.

Først efter 11 år tager han igen til Jerusalem, også for at få afklaret, at der var enighed om, at de ikke-jøder, der kom til tro på Kristus, ikke også skulle blive jøder, dvs. omskæres. At man åbenbart ikke blev enige om alting, fremgår af konflikten med Peter i Antiokia (se Galaterbrevet 2,11-21). Den sidste rejse, vi kender til fra Paulus’ breve, er den såkaldte kollektrejse, hvor han henter de penge, som de på apostelmødet blev enige om, at menighederne skulle samle ind til de fattige i Jerusalem (se Galaterbrevet 2,10), vel for at afhjælpe den mangel på mad, der opstod efter et såkaldt sabbatår – hvert syvende år lod man jorden ligge brak, hvorfor man ikke kunne høste året efter. Også vores viden om disse sabbatår gør, at vi kan datere apostelmødet til år 53.

Det sidste, vi hører fra Paulus’ breve, hvoraf det seneste, som alle er enige om, kan anses for ægte, er Romerbrevet, er hans planer om at rejse til Rom med kollekten, ledsaget af en delegation af repræsentanter for menighederne. Erindringen om denne sikkert ganske anseelige kollekt er nærmest forsvundet i Apostlenes Gerninger, hvis forfatter måske har vidst, at pengegaven – som Paulus frygtede det (se Romerbrevet 15,31) – ikke var blevet vel modtaget. Apostlenes Gerninger ved nu også at fortælle om Paulus’ meget dramatiske rejse til Rom som fange - omend en suveræn en af slagsen, hans ankomst til Rom og et to-årigt ophold dér. Om dette ophold endte med hans henrettelse, ved vi ikke. Den kritiske forskning anser de såkaldte Pastoralbreve (Timotheusbrevene og Titusbrevet) for at stamme fra en langt senere tid, men de, der regner dem for ægte, må sætte dem i forbindelse med en missionsvirksomhed i det østlige Middelhavsområde efter opholdet i Rom. Det ville i givet fald være endnu en missionsrejse. Den gik ganske vist i den modsatte retning i forhold til de planer, som Paulus fremlægger i Romerbrevet, og ifølge hvilke han gerne ville til Spanien (se Romerbrevet 15,24). 

Med venlig hilsen
Mogens Müller


Mogens Müller er dr.theol., professor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet og forfatter til mange bøger om Bibelen. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Køb Bibelselskabets Bibelatlas

Køb Mogens Müllers Bogen om Bibelen med fakta om Bibelen.


Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies