Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Dagens vers
De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive.

Mikas Bog 4,3

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Maria: Maria er Jesus’ mor. Ifølge Det Nye Testamente er hun en ung pige fra Nazaret og forlovet med en tømrer ved navn Josef. Hendes liv ændrer sig dog, da hun får besøg af ærkeenglen Gabriel
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Læsningen af Bibelen skal fungere som en uendelig samtale i ens liv": Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen sine svar
Læs mere>  
Brevkassen: Kan reinkarnation og kristendom forenes?Reinkarnation er en del af bl.a. hinduismen og kan ikke forenes med kristendom. Illustration: udsnit af Reincarnation, Himalayan Academy Publications, Kapaa, Kauai, Hawaii
Reinkarnation er en del af bl.a. hinduismen og kan ikke forenes med kristendom. I kristendommen er krop og sjæl nemlig en enhed, skriver sognepræst Martin Herbst i Bibelselskabets brevkasse. Illustration: udsnit af Reincarnation, Himalayan Academy Publications, Kapaa, Kauai, Hawaii
A+/a-   
Kan læren om reinkarnation virkelig forenes med den kristne tro, som nogle hævder, lyder spørgsmålet i brevkassen. Nej, siger sognepræst, cand.theol. Martin Herbst. I kristendommen er hvert menneske unikt og har derudover ikke magten over sin skæbne, som det forudsættes i læren om reinkarnation
Kort om reinkarnation

Forestillingen om reinkarnation, eller sjælevandring, er et klassisk træk i hinduismen og buddhismen.

Det er troen på, 

- at sjælen vandrer fra krop til krop i en uendelig række af genfødsler
- at sjælen er evig, mens kroppen er forgængelig, dvs. krop og sjæl er ikke en enhed
- at det forrige livs handlinger har betydning for det næste liv

Hej,
 
Der er nogle, der påstår, at re-inkarnation er foreneligt med den kristne tro og lære (bl.a. inspireret af Martinus Thomsens lære), og der henvises bl.a. til, at Johannes Døberen er den genkomne Elias (Matthæusevangeliet kapitel 11), ligesom Thomasevangeliet skulle have nogle udtalelser, der kan tolkes hen ad re-inkarnation. Der skulle efter sigende også tidligere have været skrifter, der underbyggede dette, men som for længe siden er blevet fravalgt/fjernet fra den nuværende Bibel.

Jeg har dog overordnet meget svært ved at se, hvordan tanken om re-inkarnation skulle kunne forenes med den kristne tro og lære?
 
Med venlig hilsen Suh

*****************************

Kære Suh

Jeg forstår godt, du har svært ved at forene reinkarnation med kristendom. Det lader sig nemlig ikke gøre.

Det fremgår tydeligt, hvis man sammenligner reinkarnations-lærens grundantagelser med kristendommens. For det første bygger reinkarnations-læren på den opfattelse, at ånd og krop ikke udgør en enhed. Dermed åbnes muligheden for, at et menneskes ånd kan skifte opholdssted fra den ene krop til den anden. Ifølge kristendommen udgør ånd og krop en enhed. Ligesom man kun har én ånd, har man kun én krop. Kroppen opfattes i den henseende ikke som åndens hylster, men snarere som dens udtryk. Som filosoffen Emmanuel Lévinas understreger, er der noget enestående og uerstatteligt over ethvert menneskes ansigt. 

For det andet indebærer reinkarnations-læren, at mennesket selv er herre over dets skæbne og evige bestemmelsessted, da de er resultatet af gerninger begået i tidligere inkarnationer eller den nuværende. I modsætning til dette påpeger kristendommen, at livet og kærligheden ikke vores besiddelse, men en gave fra Gud. Selvom vi har et ansvar for os selv og andre, er vores skæbne til syvende og sidst ikke i vores hænder, men i Guds. Det udtrykker vi med opstandelseshåbet.  Således er reinkarnation en forklaring på det evige liv. Men den er ikke en forklaring på den evige kærlighed.

Kærlighed, der varer evigt   
Endelig vanskeliggør reinkarnationstanken evige kærlighedsrelationer. For hvordan skal jeg elske et menneske, der hele tiden antager en ny form? Hvordan er en konkret kærlighedsrelation mulig med en ånd, der til sidst smelter sammen med sit evige ophav, nirvana, der let kan minde om et intet? Således er reinkarnation en forklaring på det evige liv. Men den er ikke en forklaring på den evige kærlighed.

Ikke accepteret
Derfor har man fra kirkens første tid taget afstand fra reinkarnations-læren. Ingen af oldkirkens teologer accepterede den. Ingen af middelalderteologerne beskæftigede sig med den i deres troslære. Ingen protestantisk teolog har behandlet den imødekommende. Udsagnet fra Matthæusevangeliet kap. 11,11-15 om at Johannes Døberen er den genkomne Elias, har man fra kristen side tolket i overført betydning og dermed tillagt Døberen en afgørende profetisk rolle i forhold til Jesus.

Thomasevangeliets kryptiske udsagn om, at ’de levende ikke skal dø’, kan ligeledes udtrykke troen på Kristus som den, der fører mennesket fra død til liv. Summa summarum: Kirken har fra første færd taget afstand fra læren om reinkarnation. Begrundelsen har til alle tider været den samme: Reinkarnations-læren er uforenelig med den kristne opfattelse af Gud, kærlighed, og hvad det vil sige at være menneske. 

En hel del tilfælles?
Når det forholder sig sådan, hvad skal man så lægge i påstandene om, at kristendommen har, eller rettere har haft, langt mere tilfælles med reinkarnations-læren, end det antages i dag? Her er det overraskende svar: en hel del! For at forstå dette, er det nødvendigt at gå tilbage til den antikke verden nogle århundreder før Kristus. Dengang, som nu, var en mængde religiøse ideer i omløb, deriblandt reinkarnations-læren. Reinkarnations-tanken blev aldrig dominerende, men fik alligevel en vis udbredelse. Filosoffen Platon benytter den adskillige gange, eksempelvis i værkerne Staten og Timaios. I sidstnævnte advarer han sine mandlige læsere om, at hvis de ikke opfører sig ordentligt, vil de blive genfødt som kvinder! Kvinderne skal nu også passe på. Ellers vil de blive genfødt som dyr! Inden for platon-forskningen er man ret overbevist om, at Platon ikke selv var tilhænger af reinkarnations-læren. Han brugte den snarere til at formidle nogle filosofiske pointer. Men man er ligeså overbevist om, at han troede på sjælenes præeksistens. Denne opfattelse delte han med sin elev, Aristoteles, og mange andre af antikkens tænkere. Med andre ord, selvom disse filosoffer ikke troede på reinkarnation, troede de på ’inkarnation’ forstået som sjælenes præeksistens. 

Da kristendommen blev født, har dette tankegods haft så stor tyngde, at det blev overtaget af oldkirkens mest betydningsfulde teologer. Origenes (185-254) var f.eks. livet igennem overbevist om sjælenes præeksistens, en opfattelse af at sjælen eksisterer før ('præ'), den kommer til verden i en fysisk krop. Det var en integreret del af hans teologi og sågar forestilling om verdens indretning (kosmologi). Kirkefaderen Augustin (354-430) troede på sjælenes præeksistens i sin ungdom, men blev efterhånden mere og mere usikker, og denne uafklarethed bevarede han til sin dødsdag. På de kirkelige koncilier, stormøder, hvor man fastlagde den kristne lære, var man dog enig om at tage skarp afstand fra læren om sjælenes præeksistens. Det resulterede i, at Origenes blev gjort til kætter med den tragiske konsekvens, at størstedelen af hans litterære produktion er gået tabt for eftertiden. 

Da Bibelens kanon af autoritative skrifter blev fastlagt i det 4. århundrede, har ideerne om reinkarnation og sjælenes inkarnation været i omløb. Nogle har givetvis ønsket, at de blev indoptaget i Bibelen. Det blev de ikke, og derfor er de naturligvis heller aldrig blevet fjernet igen. Men da man fastlagde, hvilke skrifter, der skulle udgøre de bibelske skrifter, har man helt sikkert fravalgt tekster, der indeholdt reinkarnations-læren og læren om sjælenes præeksistens. De kunne ikke komme på tale, da de ikke var repræsentative for kristendommen.

Kristendommen er uforenelig med reinkarnationslæren
Så svaret på dit spørgsmål må være, at kristendommen er uforenelig med reinkarnations-læren, men den har ikke altid været uforenelig med elementer af den, altså læren om sjælenes præeksistens. Nogle vil opfatte dette som et svaghedstegn. Men er det ikke snarere en styrke? Kristendom er ikke en livløs, urørlig ting, og har aldrig været det. Den er en levende tro. Og en levende tro er kendetegnet af åbenhed, spørgsmål og bevidstheden om, at vi alle er på vej. 

Venlig hilsen
Martin Herbst

Martin Herbst er cand.theol., sognepræst i Korsvejskirken på Amager og forfatter. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Martin Herbst har bl.a. skrevet bogen Sunde og syge fællesskaber. Find den i Bibelselskabets Netboghandel.

Læs også Martin Herbsts brevkassesvar om Jehovas vidner og udstødelse.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies