Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Had vækker splid, kærlighed skjuler alle overtrædelser.

Ordsprogenes Bog 10,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Maria Magdalene: Maria Magdalene er en af de figurer i Bibelen, som vi synes, vi kender bedst. Det er lidt pudsigt, for hendes optræden i Det Nye Testamente er meget kortfattet, og det, de fleste synes, de kender hende for, står slet ikke i Bibelen. Så hvem er Maria Magdalene?
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Tag hatten af og gå videre med Bibelen: Som sognemedhjælper i Gjesing Kirke gør Vagn Dahl Nielsen sig mange tanker om Bibelen, og hvordan han bruger den i sit liv. Her svarer han på seks skarpe spørgsmål om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Brevkassen: Hvorfor skulle Jesus dø?Krucifiks
De fire evangelier giver forskellige svar på, hvorfor Jesus skulle ende sine dage på korset, fortæller cand.theol. og sognepræst Margrethe Dahlerup Koch. Illustration: Et kors ved vejsiden i den franske region Poitou-Charentes. Fra Wikimedia Commons.
A+/a-   
Hvad var egentlig årsagen til, at Jesus dømtes til døden? Sådan spørger Erik S, og sognepræst Margrethe Dahlerup Koch kommer med et svar

Kære Brevkasse

Det står mig ikke helt klart, hvorfor Jesus blev dømt til døden. Var det, fordi han kaldte sig jødernes konge, eller var det, fordi han havde lavet ballade i templet, og hvori bestod så den ballade?

I hvilket evangelium står det nærmere - jeg har prøvet Lukasevangeliet, men uden held.

Mange hilsener
Erik S

***********************************

Kære Erik S,

Det er såmænd ikke så underligt, at du synes, det er uklart, hvorfor Jesus blev dømt til døden, for der er forskellige forklaringer i de fire evangelier.

I Markusevangeliet kapitel 14, vers 58 refereres én af anklagerne mod Jesus, nemlig ”at han vil rive templet ned og bygge et nyt, der ikke er bygget af hænder”. Eller sagt på en anden måde: Han vil begå hærværk mod den bestående gudstjenesteordning, den ordning, hvor det at ofre (dyr bl.a.) spiller en afgørende rolle. Det er jo de boder, hvor man kan købe sit offerdyr, Jesus smadrer ved tempelrensningen (bl.a. Markusevangeliet kapitel 11, vers 15-18). 

Det er en voldsom handling, Jesus foretager, ved angrebet på templet. Af to grunde: Dels fratager han dermed præsterne deres autoritet og magt – templet er deres område og det eneste sted man må ofre til Gud for at opretholde forholdet til ham. Dels, og det er det afgørende, optræder han, som om han har myndighed fra Gud til at ophæve den tempelkult, som Gud selv har ”godkendt” (se Første Kongebog kapitel 8, vers 10 og frem, hvor ”skyen” er tegnet på, at Guds herlighed nu er i templet). 

Markusevangeliet: Jesus overtræder blasfemiparagraffen
Det er det, ypperstepræsterne og de skriftkloge helt fra begyndelsen af Markusevangeliet har været klar over, er faren ved Jesus. Allerede fra kapitel 2, vers 6 er konflikten i gang, og det handler om myndighed. Har Jesus myndighed til at udtale sig på Guds vegne -  tilgive synd – eller er han en svindler, der er grebet af religiøst storhedsvanvid? Ypperstepræsterne og de skriftkloge er overbevist om, at det sidste er tilfældet, og derfor må han skaffes af vejen, for hvis de har ret, så spotter han Gud. Og gudsbespottelse, overtrædelse af blasfemiparagraffen er ingen spøg. Det er en overtrædelse af budet om ikke at misbruge Guds navn. Det kræver dødsdom, mener de religiøse magthavere.

Behagesyge og opportunisme bag dommen
Men Jesus’ landsmænd er jo på dette tidspunkt i verdenshistorien ikke herrer i eget hus, men besat af romerne, og dødsdomme kan kun den romerske statsmagt udstede. Derfor må Jesus for den romerske statholder Pontious Pilatus. Pilatus er som romer vant til at leve i et multireligiøst verdenssamfund. Derfor kan det virkelig ikke hidse ham op, at en mand render rundt og siger, han er Guds søn, og at han har myndighed fra Gud. Enhver er salig i sin tro, har Pilatus vel tolerant tænkt, og i øvrigt er det jo ikke en af Pilatus’ guder, der er tale om. Så Pilatus er egentlig ikke indstillet på at dømme Jesus til døden, men da han ser og især hører folkeskarerne, skifter han mening: ”Pilatus ville gerne gøre folkeskaren tilpas” siger Markusevangeliet lakonisk i kapitel 15, vers 15, og derfor, af ren og skær behagesyge og opportunisme, blev Jesus dødsdømt af den politiske magthaver.

Johannesevangeliet: Det er verden, der dødsdømmer Jesus
Hos Johannesevangelisten spiller tempelrensningen ikke den samme rolle i dommen over Jesus, som hos de andre tre evangelister. Pilatus’ forhør af Jesus er hos Johannes (kapitel 18, vers 33 og frem) nærmest en dannet samtale, hvor det afgørende er at demonstrere Jesus’ kongeværdighed. Og det, der til sidst får Pilatus til at dødsdømme Jesus, er da også et magtpolitisk argument fra folkemængden: Der kan kun være én magthaver, og det er kejseren. Det er ham, den romerske kejser, som Jesus sætter sig op imod med sin forkyndelse. ”Vi har ingen anden konge end kejseren”, lader Johannesevangeliet ypperstepræsterne sige (kapitel 19, vers 15). Det er altså ”verden”, forstået som alt det modsatte af Gud, der i Johannesevangeliet dødsdømmer Jesus.

Apostlenes Gerninger: Gud ville Jesus’ død
Et andet lag i dit spørgsmål om, hvorfor Jesus bliver dødsdømt, er så, hvilken rolle Gud spiller i dommen. Peter siger i sin store pinseprædiken, at Jesus blev udleveret ”efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden” (Apostlenes Gerninger kap. 2, 23), og Jesus forudsiger i evangelierne flere gange sin egen død. Betyder det, at dødsdommen ikke bare er et resultat af, at præsterne tolkede Jesus som en religiøs psykopat, og at Pilatus var bange for sit eget skind? Betyder det, at det også var en nødvendig dom efter Guds vilje - at det var en del af Guds plan, at Jesus måtte dø? Og hvad nu hvis Jesus var blevet frikendt og var død som en gammel mand, fredeligt og mæt af dage? Hvad havde det haft af betydning? Hvis du vil tænke videre ad den vej, er et godt sted at begynde måske at se Martin Scorseses film ”The Last Temptation of Christ” fra 1988 bygget over Nikos Kazantzakis roman ”Den sidste fristelse”, som du også kunne læse. Det handler om, hvad vi egentlig mener, når vi siger, at ”Jesus døde for vores skyld”. Men så er vi allerede i gang med et nyt spørgsmål. Jeg håber, at du har fået svar på det, du stillede.

Med venlig hilsen
Margrethe Dahlerup Koch

Margrethe Dahlerup Koch er cand.theol. og sognepræst i Tim, Stadil og Vedersø. Se hendes andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Læs mere om Jesus' dom og korsfæstelse i Bibelselskabets lettilgængelige beskrivelse af påsken.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies