Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Paulus: Paulus er en sammensat karakter i Det Nye Testamente. Han starter som forfølger af de helt nye kristne menigheder, men ender med at være den mest kendte og udbredte missionær og forkynder af den kristne tro.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen
  PaulusPaulus
  Paulus' breve er stadig en af grundstenene i den kristne teologi. Store og banebrydende teologer - ikke mindst Martin Luther - har ved at arbejde med Paulus og hans breve fået en ny forståelse af, hvad kristendom er.
  A+/a-   
  Paulus er en sammensat karakter i Det Nye Testamente. Han starter som forfølger af de helt nye kristne menigheder, men ender med at være den mest kendte og udbredte missionær og forkynder af den kristne tro.

  Første gang vi møder Paulus, er i Apostlenes Gerninger. Her nævnes han nærmest i en bisætning ved beskrivelsen af steningen af Stefanus (Apostlenes Gerninger kap. 6-7). Stefanus er en af de første kristne, og han stenes af en gruppe jøder, som mener, at han spotter Gud ved at tro og udbrede, at Jesus er Guds søn. Imens står Paulus, som endnu hedder Saulus, - en ung jødisk mand - og passer på kapperne, der tilhører vidnerne til mordet (Apostlenes Gerninger 7,58). 

  Forfølgeren
  Saulus eller Paulus, som han kommer til at hedde senere, beskrives i begyndelsen af Apostlenes Gerninger som en meget ivrig forfølger af de nye kristne menigheder; han beder således selv om bemyndigelse fra ypperstepræsten i Jerusalem til at tage til Damaskus for at arrestere de kristne (Apostlenes Gerninger 9,2).

  Men på vejen til Damaskus oplever Paulus en åbenbaring; han får et syn, hvor han ser et stort lys og hører en stemme, som spørger: Saul, hvorfor forfølger du mig? Det er Jesus, der taler. Paulus bliver ikke alene blændet af lyset; han bliver blind – måske som tegn på hvor blind, han før har været. Han lader sig føre til en kristen mand i Damaskus, Ananias, i den lige gade, og først da han lægger hænderne på ham, får Paulus sit syn tilbage og bliver omvendt til at tro på Kristus. Det kan man læse i Apostlenes Gerninger 9,3-9.

  Forkynderen
  Herefter fortæller Apostlenes Gerninger, at Paulus lader sig døbe og bliver lige så optaget af at forkynde kristendommen, som han tidligere var af at bekæmpe den. Han tager på lange rejser i hele Middelhavsområdet fra Syrien til Makedonien og Italien, hvor han forkynder budskabet om Jesus Kristus og danner nye menigheder.

  Det sidste Apostlenes Gerninger fortæller om Paulus, er, at han sidder i fangenskab i Rom (Apostlenes Gerninger 28). Traditionen fortæller, at han blev henrettet under en af kejser Neros kristenforfølgelser, men det er altså ikke noget, man kan læse i Bibelen.

  Hedningeapostlen
  Det helt centrale ved Paulus er, at han udbreder det kristne evangelium til ikke-jøder. Det er betydningsfuldt, fordi kristendommen i begyndelsen formentligt var en særlig udgave af jødedommen, eller det, som man nogen gange kalder for en jødisk sekt. Dermed være sagt at hverken de første kristne selv eller det omgivende samfund har betragtet kristendommen som en ny tro, men altså som en særlig fortolkning af jødedommen.

  Men ikke mindst med Paulus, fortæller Apostlenes Gerninger, begyndte man altså også at forkynde om Kristus til mennesker, der ikke var jøder; hedninger som ikke-jøder, som det ofte kaldes i Det Nye Testamente. Snart blev kristendommen til en selvstændig religion, som nok har forbindelse til jødedommen, men altså er noget andet end jødedom, og gradvist voksede den til den verdensomspændende tro, som kristendommen er i dag. Med god ret kalder man derfor Paulus for kristendommens grundlægger, fordi det i høj grad er hans fortjeneste, at den bliver etableret som en selvstændig tro, der udbredes også uden for jødiske kredse.

  Det helt centrale ved Paulus er, at han udbreder det kristne evangelium til ikke-jøder. Det er betydningsfuldt, fordi kristendommen i begyndelsen formentligt var en særlig udgave af jødedommen, eller det, som man nogen gange kalder for en jødisk sekt. Dermed være sagt at hverken de første kristne selv eller det omgivende samfund har betragtet kristendommen som en ny tro, men altså som en særlig fortolkning af jødedommen.

  Paulus fortæller således i sine breve, at det ikke er nødvendigt for den kristne at blive omskåret eller leve efter særlige religiøse spiseregler eller lignende, som er en del af jødedommen. Ja, i det hele taget behøver de kristne ikke at leve efter den jødiske moselov, fordi Kristus’ død og opstandelse betyder, at man som kristen er sat fri fra loven. Det er et meget markant tema i fx Galaterbrevet og Romerbrevet.

  Brevskriveren
  Vi har en række breve fra Paulus’ hånd, som han har skrevet til de menigheder, han har grundlagt, og som derfor er opkaldt efter dem: Romerbrevet er fx skrevet til menigheden i Rom. Der findes også breve i Det Nye Testamente, som bærer Paulus’ navn, men hvor det er mest sandsynligt, at det ikke er Paulus, der er afsender.

  De breve i Det Nye Testamente, som man mener, at Paulus selv har skrevet, er Galaterbrevet, Romerbrevet, 1. Korintherbrev, 2. Korintherbrev, Filipperbrevet, Filemonbrevet samt 1. Thessalonikerbrev. Brevene er skrevet ca. i midten af 1. århundrede e. Kr., og er således de ældste tekster, vi har i Det Nye Testamente, idet det ældste evangelium (Markusevangeliet) menes at være skrevet omkring 70 e.Kr.

  I brevene fortæller Paulus også selv om sin fortid, hvor han forfulgte de kristne og levede som meget lovtro jøde, der tilhørte farisæerne. 

  Du kan læse mere om brevgenren og om Paulus’ breve her.

  Teologen
  Paulus er kendt som den første teolog i den kristne kirke. Det vil sige, at han i sine breve har formuleret, hvad han mener, at det betyder, at Jesus er Kristus, og hvad det betyder, når kristne siger, at Jesus er opstået fra de døde. Disse breve og formuleringer er stadig en af grundstenene i den kristne teologi, og store og banebrydende teologer i de sidste to tusinde år - ikke mindst Martin Luther - har ved at arbejde med Paulus og hans breve fået en ny forståelse af deres opfattelse af, hvad kristendom er.

  En af de allermest kendte og brugte tekster fra Bibelen ”kærlighedens højsang”, stammer fra Paulus’ 1. Korintherbrev 13,13: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden”.

  Redskabet
  Paulus skriver selv, at han er den mest uværdige af alle og ser det som et under, at han kan bruges af Gud til at udbrede evangeliet. Og det kan også siges at være udtryk for en guddommelig ironi, at en forfølger af alt det, som de kristne står for, bliver den person, som frem for nogen udbreder kendskabet til Kristus og kristendommen. Paulus gik altså fra at være kristenforfølger til at være Guds redskab.

  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies