Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
At frygte Herren er en kilde til liv for den, der vil undgå dødens snarer.

Ordsprogenes Bog 14,27

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Esajas: Esajas er en profet fra det Gamle Testamente, som i den grad måtte lide for sit kald. Det fortælles nemlig, at han fik sine læber renset med gloende kul. Esajas Bog’ er den bog fra Det Gamle Testamente, som har givet flest tekster til Folkekirkens gudstjeneste
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Tag hatten af og gå videre med Bibelen: Som sognemedhjælper i Gjesing Kirke gør Vagn Dahl Nielsen sig mange tanker om Bibelen, og hvordan han bruger den i sit liv. Her svarer han på seks skarpe spørgsmål om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Læs selv om den tredje reformationDen tredje reformation - fra statskristendom til google-buddhisme
A+/a-   

DOKUMENTATION Bibelselskabets generalsekretær har skrevet en ny bog om tidens tro og de store religiøse forandringer, som præger Danmark i disse år. I bogen kritiserer Morten Thomsen Højsgaard også nogle af de nyspirituelle guruer, som tilsyneladende mener, at svarene på livets store gåder kan findes i det inderste selv. Flere anmeldere har været begejstrede. Men Højsgaard har også selv fået kritik af religionshistoriker Mikael Rothstein for i virkeligheden at have skrevet et stykke protestantisk propaganda. Læs uddrag af første kapitel her og døm selv.

Reformation.
Et besynderligt ord. Som noget fra en historietime. Eller en storfilm med Mel Gibson i hovedrollen.

Reformation.
En omvæltning. Med nyskabelse. Forandring. Men alligevel også med en vis kontrol eller distance. For revolution, det er værre, større, hurtigere, mere farligt, voldeligt, lidenskabeligt, dødeligt.

Reformation.
Som et teaterstykke, der skifter karakter efter et sceneskift, men dog har de samme skuespillere i hovedrollerne. Som soldater, der stiller sig op på en anden måde, uden nødvendigvis at løsne skud. Bevægelsen betyder noget, flytter noget, vender op og ned på de retninger, vi ellers har set efter. Men det er de samme mennesker og materiel, det handler om.

Tre gange har Danmark oplevet store reformationer inden for de sidste tusind år. Den første reformation skabte det Danmark med et nationalt fællesskab, som vi kender med kongehus og kirke den dag i dag.

Omtrent tusind år er det siden, Harald Blåtand gjorde danerne kristne og samlede riget, sådan som den berømte indskrift på Jellingstenen, der også er afbildet i vores pas, fortæller os. De nordiske guder Odin og Thor og Freja blev skiftet ud med Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det store religionsskifte i Norden var en realitet.

Befolkningen var måske ikke helt med i begyndelsen, men det kom den. Derom vidner de flere end tusind hvidkalkede kirker, som opførtes i de næste århundreder og stadig fungerer som en art vartegn for den rummelige, nationale og historisk hæderkronede folkekirke.

Fem hundrede år senere kom den næste store reformation til Danmark – igen fra syd. Den tyske munk Martin Luther protesterede over datidens magtfulde kirke, som han mente fejlagtigt havde taget patent på sandhed, frelse og gudsrige. Det skulle være slut. Folk skulle selv læse de hellige skrifter på deres eget sprog og blive salige i deres egen tro på Gud. Kirken skulle ikke stille sig formynderisk i vejen mellem det enkelte menneske og Vorherre.

Den slags kunne mange almindelige mennesker i de nordiske lande godt lide at høre; men også fyrster, hertuger og konger lyttede ivrigt med. Den protestantiske reformation, som spredte sig nordpå fra de tysktalende dele af Europa, indebar nemlig, at en stor del af kirkens vidtforgrenede jordbesiddelser og prægtige bygningskomplekser kunne overtages med et snuptag af datidens statsmagt, kongemagten. Blot kongen ville sikre, at præsterne fik lov til at prædike for den almindelige befolkning i fred og ro om den nye tro.

Det løfte ville den nye kong Christian III gerne give i 1536, hvor Danmark efter nogle dramatiske år med fejder mellem adelsfolk, borgere og bønder, magtkampe i bispekollegiet og hele landsdele i opgør med hinanden med ét ændredes fra et katolsk til et protestantisk, evangelisk-luthersk samfund.

Fra Harald Blåtand til kong Christian III går en lige linje. De to kongers reformationer var nemlig begge både religiøse og politiske. Rigets topfolk og folkets tro fulgtes ad – og måtte følges ad. De to størrelser marcherede i takt i mere end én forstand for at få nationen, økonomien, riget og magten til at hænge sammen. Præsterne var som de bedst uddannede embedsmænd mange steder kongemagtens forlængede arm. Men præsterne kunne kun arbejde i sikkerhed på grund af øvrighedens beskyttelse.

I tusinde år har den åndelige kapital og de jordiske værdier vanskeligt kunnet tænkes uden hinanden. Og sådan er det i princippet stadig i det Danmark, som Dronning Margrethe II »af guds nåde« er regent i. Regenten skal ifølge grundloven underskrive landets love. Hun skal samtidig tilhøre og symbolsk være overhoved for den evangelisk-lutherske folkekirke, som med grundlovens ord »understøttes som sådan af staten«. Staten, kirken, nationen og folket hænger uløseligt sammen.

Eller gør de?

Danmark gennemgår i disse år en tredje reformation. De fleste danskere er endnu ikke opmærksomme på den. Men det bliver reformationen ikke mindre væsentlig af. Tværtimod.

For mens de to første reformationer var omvæltninger, der i høj grad kom fra toppen af samfundet og derefter sivede ned i geledderne, så er den nuværende, tredje reformation af en modsat natur. Den kommer fra neden. Den begynder med en samfunds forandring, et mentalitetsskifte, et folkeligt nybrud. Først senere slår den fuldtonet igennem på det øverste og meget synlige, statslige niveau.

Hvis man er modstander af en sådan tredje reformation, skal man med andre ord gøre sin mening gældende, inden reformationen for alvor folder sig ud for Gud og hvermand. Har folket først skiftet mentalt og religiøst verdensbillede og forandret kirkens og statens forhold gennemgribende, ja, så er det unægtelig svært, måske umuligt, at lave om på.

Trods alskens ivrige tilskyndelser eller advarende anskrig er der dog næppe meget at stille op. De hidtidige reformationer i Danmark har nok haft deres betydelige lokale beslutningstagere og væsentlige selvstændige træk, men kraften og ideerne bag reformationerne kom i udgangspunktet til landet udefra.

Det samme er i endnu højere grad tilfældet med den tredje reformation. Den udvikling, som ligger bag, er i sin grundkarakter et globalt fænomen, der ligesom finanskriser, klimaforandringer og internationale konflikter uvægerligt krydser grænser og på godt og ondt aftvinger reaktioner i et lille land som Danmark.

Bogen DEN TREDJE REFORMATION kan derfor også læses af såvel modstandere som fortalere for det forandrede Danmark, som den tredje reformation vil efterlade sig. Bogen er først og fremmest tænkt som en analyse, der med afsæt i troens og kirkens verden kan gøre nysgerrige samfundsborgere bedre i stand til at forstå og forholde sig til samtidens omvæltninger og deres mulige konsekvenser for Danmark.

Hovedsynspunktet er klart: Danmark og danskerne oplever i disse år nogle af de største og mest grundlæggende forandringer på troens og kirkens område, som landet har set i fem hundrede år. Religionen er godt nok ikke ved at forsvinde, som nogle ellers både har troet og forudset. Nej, religionen gennemgår i stedet netop i disse år en nyskabelse, et hamskifte, en reformation, som viser sig ved, at først befolkningen, dernæst landets forskellige religiøse organisationer og til slut samfundets bærende institutioner indretter sig på nye måder i forhold til troen.

Den tredje reformation udspringer af folket, der på stadig mere synlig facon holder op med at være kristent troende i traditionel forstand. I stedet bliver de religiøst eller eksistentielt søgende på deres helt egen måde med et stadig større anslag af inspiration fra Østens mystik tilpasset vestlig individualisme og forbrugerkultur.

Mere end nogensinde før udfordres folkekirken derfor også i disse år på selve kernen af sin selvforståelse som det statsligt og nationalt samlende kirkesamfund i Danmark. En stor del af kirkens præster har i deres daglige arbejde i sognene allerede indstillet sig på at være en del af tidens voksende religiøse marked, hvor formuleringsevner, udstråling og evne til at skabe events med mening for adskiltemålgrupper kommer til at tælle mere end nedarvede traditioner og skæbnefællesskaber, der kan samle alle.

Under den tredje reformation bliver det seneste årtusindes meget tætte kobling mellem statsmagt og kirke først løsnet, dernæst forandret, siden brudt. Familien Danmarks øvrige store samfundsinstitutioner fra forsvar til folkeskole følger i sporet og indretter sig på den nye, multireligiøse og individualiserede virkelighed. Dermed skabes en ny balance mellem staten og det religiøst brogede folk. I stedet for højmesse og højtider, luthersk katekismus og grundtvigsk salmesang bliver det, som fortrinsvis samler nationen, nu lovene, sproget, demokratiet som styreform og den i øvrigt udefinerbare følelse af at være dansk.

Den tredje reformations officielle Danmark vil være religionsneutralt. Det nye samfund hænger sammen via jura, internationale konventioner, menneskerettigheder. Det bliver en stående diskussion, hvor meget religionen må fylde i det offentlige rum efter den tredje reformation. Fortalere for den tredje reformation vil tolke bevægelsen fra religiøs mono- til multikultur som et nødvendigt fremskridt, som et led i det moderne menneskes udvikling, frigørelse og selvstændiggørelse, som en sejr for demokrati og folkestyre, som et værn mod hyklerisk eller bagstræberisk religiøs kontrol med samfundet.

En række andre mennesker vil i forbindelse med den tredje reformation med ærgrelse se en guldalder gå i opløsning, en kulturel deroute udspille sig, et værdimæssigt vakuum opstå og et åndeligt tab finde sted, som kun kan afføde usikkerhed, forarmelse og mistrøstighed.

Uanset hvilken betydning den tredje reformation tillægges, så indebærer den realistisk set, at kirkens plads i samfundet bevæger sig væk fra centrum og længere ud i periferien. Væk fra beslutningernes midte. Ud i horisonten både symbolsk og reelt. Det, der var engang, er ikke mere. og det nye, som kommer i stedet, er vanskeligere at lokalisere og sværere at sætte på én formel. Men det findes skam, som vi nu skal se.

I fuldt flor.

DEN TREDJE REFORMATION – fra statskristendom til google-buddhisme
©Kristeligt Dagblads Forlag og Morten Thomsen Højsgaard

Se mere


Se links til bogens presseomtale Køb bogen
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies