Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Glad hjerte giver venligt ansigt, med lidelse i hjertet følger modløshed.

Ordsprogenes Bog 15,13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob: Efter Abraham og Isak er Jakob den tredje patriark og altså stamfader til Guds folk, Israel. Det er en fast vending i Det Gamle Testamente, at "Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud"
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Barmhjertigheden skal begynde hos os selv: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Esther Jensen, der er sognemedhjælper i Fredericia
Læs mere>  
Fra almindelig til sublim
King James-bibelen blev mandag den 16. maj fejret med en festgudstjeneste i Saint Albans, København. Fra venstre ses ærkediakon og præst i Saint Alban’s, Jonathan Lloyd, biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, provst på Amager, Palle Thordal og den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon. Foto: Bev Lloyd-Roberts
A+/a-   

I anledningen af 400 året for verdens mest udbredte bibeloversættelse blev der holdt gudstjeneste og seminar i København. Kirkefolk fra mange grene af dansk kirkeliv, forskere og studerende var samlede for at fejre King James-bibelen. En fejring der var både tværkirkelig og tværfaglig.

Begyndelsen på King James-bibelen var ikke prangende, men bibeloversættelsen skulle med tiden opnå vidtrækkende udbredelse og en få en indflydelse på tro, teologi, kultur, sprog og litteratur, der langt overstiger, hvad man kunne have forventet.

Således formåede den at samle folk på tværs af køn, alder, kirkegrene og fag til en fejring mandag den 16. maj og tirsdag den 17. maj i København. Fejringen var arrangeret i et samarbejde mellem Det Danske Bibelselskab, Den Anglikanske Kirke i Danmark, Mellemkirkeligt Råd og Centeret for Studiet af Bibelens Brug ved Københavns Universitet.

Gudstjenesten var en tværkirkelig markering, hvor biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, provst på Amager, Palle Thordal og den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon deltog i fejringen i den anglikanske kirke.

Her var der oplæsning fra King James-bibelen, hymner, prædiken og en flot oplæst indføring i King James-bibelens historie. I ærkediakon Jonathan Lloyds prædiken kunne man både mærke den personlige og den historiske og globale indflydelse, som oversættelsen har haft.

Har haft enorm indflydelse
Seminaret på Det Teologiske Fakultet i København bar præg af tværfaglighed. Her var foredrag af en doktor i teologi, en sprogekspert og en litteraturprofessor.

Dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen understregede i sin velkomst King James-bibelens store indflydelse: ”King James-bibelen er den mest udbredte oversættelse af verdens vigtigste bog på det sprog, der nu også er verdens mest læste og talte.”

Den britiske ambassadør Nick Archer fulgte op med at understrege, hvilken personlig betydning King James-bibelen har haft for ham og globalt i verden, mens han på den anden side stillede et vigtigt spørgsmål:

”Det er klart, at King James-bibelen har haft stor værdi i fortiden, men hvilken værdi vil den have i fremtiden? Hvad stiller vi op med den meget værdifulde kulturgenstand, som King James-bibelen er, i fremtiden?,” spurgte han.

Der er altså stor grund til at fejre og ikke mindst beskæftige sig med King James-bibelen både som en historisk tekst, men også med spørgsmålet om, hvad den betyder i dag og i fremtiden.

En ideologisk oversættelse
De tre foredragsholdere fokuserede primært på King James-bibelen som en historisk tekst. Det der blev tydeligt var, at King James-bibelen ikke fra begyndelsen så ud til at skulle overleve i 400 år og blive en så elsket oversættelse, som den er blevet.

”King James-bibelen er ikke nogen ny oversættelse. Den bygger på en række tidligere oversættelser til engelsk og var ikke oprindeligt den ikoniske oversættelse, den er i dag,” sagde den anglikanske biskop for Europa, Dr. Geoffrey Rowell, og refererede til grupperinger, der opfatter King James-bibelen som den eneste rigtige oversættelse.

”Man skal huske på, at King James-bibelen jo også var en ideologisk oversættelse. Den skulle støtte det kirkelige hierarki. Uden biskop, ingen konge,” sagde han.

På bedsteforældrenes sprog
Dr. phil. Viggo Hjørnager Pedersen så på sproget i King James-bibelen og den blandede modtagelse det har fået i tidens løb.
”Sproget i King James-bibelen bliver ofte betegnet som smukt, men på den anden side har man også beskyldt det for at være alt for præget af latin og græsk,” sagde han.

”Sproget i King James-bibelen er til tider middelalderligt, og mens Bibelselskabet i Danmark for nyligt har forsøgt at oversætte Det Nye Testamente til det sprog vores børn taler, så var King James-bibelen en oversættelse til det sprog, der blev talt af bedsteforældrene på det tidspunkt,” sagde han.

Ikke desto mindre har oversættelsen haft enorm indflydelse på sproget i engelsk sprog og litteratur, hvor eksempler som Ivanhoe, værkerne af John Milton og ikke mindst John Bunyans Pilgrimsvandringen kan nævnes, mens et utal af fraser, der er almindeligt brugt på engelsk, stammer fra King James-bibelen.

Viggo Hjørnager Pedersen fremhævede også adskillige steder, hvor teksten i King James-bibelen fremtræder fra sin smukkeste side.

Fra det ophøjede til det ordinære
Professor i engelsk litteratur Charles Lock påpegede, at det ikke var før 1769, at King James-bibelen blev allemandseje, da Benjamin Blayney med sin udgave med romanske bogstaver gjorde den bredt tilgængelig.

”King James-biblen var nemlig ikke oprindeligt udgivet med henblik på læsning i hjemmene, men på oplæsning i kirkerne. Dermed var den til dem, der kendte til bibelens grundsprog og havde forudsætninger for at vurdere indholdet i den forelagte oversættelse,” sagde han. 

”Indtil Blayneys udgave fra 1769 var der blevet foretaget utallige ændringer på teksten, mens den efter 1769 opnåede en urørlig status, og der er kun foretaget seks mindre ændringer siden,” tilføjede Lock og fortsatte:

”Det er paradoksalt, at det er kirker uden for Church of England, der har været mest loyale over for King James-bibelen.”

”Men hvorfor har King James-bibelen fået så stor betydning for så mange, når den havde så meget i mod sig?”, spurgte en fra salen.

”Det er et umuligt spørgsmål at svare på,” svarede Lock, men fortsatte alligevel med at sige: ”Det er klart, at det har noget at gøre med rytmen i sproget og de forunderlige skift. Tænk på begyndelsen af Johannes-evangeliet; der skifter teksten pludselig fra beskrivelsen af ordet og lyset til ”Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes.” Teksten springer fra det ophøjede til det ordinære. Det er som med inkarnationen; det høje kommer til det lave, og der har vi så det almindelige sammen med det sublime.”

Hvad er fremtiden for King James-bibelen?
Tilbage til det spørgsmål som ambassadør Nick Archer stillede i sin indledning, må man spørge, hvad fremtiden er for King James-bibelen.

”Den kan gå fremtiden i møde med mere selvtillid en nogen anden oversættelse. Den har overlevet så mange år, og vil fortsat have en rolle at spille der hvor der er kirke og kristendom,” sagde biskop Rowell.

”Det kan godt være at oversættelsen som helhed går ud af brug, men der vil være udvalgte passager som eksempelvis juleevangeliet, der vil overleve fordi ordlyden betyder så meget for tilhørerne,” sluttede han.

Læs mere:

Kristeligt-Dagblads reportage fra begivenhederne

Læs, hvad Københavns biskob, Peter Skov-Jakobsen, sekretariatschef i Mellekirkeligt Råd, Jørgen Skov Sørensen og præst i den anglikanske kirke i Danmark, Jonathan Lloyd siger om King James-bibelen
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies