Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden. Selv under latter kan et hjerte lide

Ordsprogenes Bog 14,12-13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Judas: Judas Iskariot er den store skurk i Det Nye Testamente. Selvom der egentlig ikke står særlig meget om ham i Biblen, er han alligevel en af de mest berømte karakterer. Han er nemlig den, der forråder Jesus
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen punkterer selvudviklingens myte: Benedicte Præstholm er aktuel, som en af forfatterne bag bogen "To om tro". Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Mikkelsdag er englenes dagsankt mikael i hoejby kirke
Den 29. september er det mikkelsdag, dagen for ærkeenglen Mikael. Han er beskytteren, som kæmper menneskets kampe og giver menneskets sjæl en hjælpende hånd. Han er en rigtig engel, og derfor kan man bruge mikkelsdag til at tænke på engle og på, at Gud vil mennesker noget godt. Ærkeenglen Mikael, udsnit af kalkmaleri i Højby Kirke. Wikimedia Commons
A+/a-   

Bibelen er fuld af engle, som Gud bruger til at sende budskaber til mennesker med. Den 29. september er det mikkelsdag, den gamle helligdag for ærkeenglen Mikael. Dagen kan bruges til at fokusere på, at Bibelens mange beretninger om engle fortæller os, at Gud vil sine mennesker noget. Noget godt.

Fem berømte engleberetninger i Bibelen

Keruberne, der vogter livets træ med flammesværd, efter Adam og Eva er blevet fordrevet fra Edens have.
Første Mosebog 3,24

Englen Gabriel, der fortæller Maria, at hun skal føde Guds søn.
Lukasevangeliet 1,26

Englen, der fortæller Josef, at han roligt kan gifte sig med Maria, selvom hun er gravid.
Matthæusevangeliet 1,20

Englene, der sørger for Jesus efter fristelsen i ørkenen.
Matthæusevangeliet 4,11

De syv menigheders engle symboliseret af syv stjerner
Johannes Åbenbaring 1,20
Mikkelsdag fejres den 29. september. Eller rettere, den blev fejret, for i dag er det én af de helligdage, der er gået i glemmebogen. Det er helligdagen for ærkeenglen Mikael.

Engle
I Bibelen findes der mange og mange forskellige slags engle. Vi får kun navnet på to, nemlig Gabriel og Mikael. Dem kalder man ærkeengle, fordi de er de fineste af Guds engle.

Mikael i Bibelen
I Daniels Bog i Det Gamle Testamente er Mikael nærmest en slags skytsengel for israelitterne, Guds folk. Han er med dem i kamp, også i de sidste tider inden dommedag. Det kan man for eksempel læse i Daniels Bog 12,1.

Det Nye Testamente er det Johannes Åbenbaring, som handler om de sidste tider på jorden, inden Gud skaber en ny himmel og en ny jord. Her er Mikael den, som går i krig mod Satan og styrter ham til jorden. Senere er det en engel - måske Mikael? - som binder Satan og i 1000 år gør en ende på hans herredømme på jorden (Johannes Åbenbaring 12,7-9 og 20,1-10).

Mikael er altså ifølge Bibelen et vigtigt redskab i Guds historie på jorden. Hans navn betyder oversat fra hebraisk "Hvem er som Gud?".

Engle er sendebude
En engel er et sendebud, Guds sendebud til mennesker. ’Engel’ kommer af det græske ’angelos’, der betyder budbringer, sendebud. Det er netop, hvad engle gør i Bibelen – de bringer bud på Guds vegne.

For eksempel er det englen Gabriel, som kommer til Nazaret og fortæller Maria, at hun skal føde Guds søn (Lukasevangeliet 1,26-38). Som sendebud er engle i virkeligheden ikke noget selvstændigt, - de er selve indholdet af deres budskab, hverken mere eller mindre.

Skytsengle og beskyttere

Engle optræder også som beskyttere og skytsengle. Det ser man f.eks. i Johannes’ Åbenbaring kapitel 2 og 3, hvor de er skytsengle for de syv menigheder. De kan også være skytsengle for mennesker som i Matthæusevangeliet 18,10. Her fortæller Jesus om de små, at de har engle i himlen, som står ansigt til ansigt med Gud – og på den måde kan tale deres sag.

Engle i Det Gamle Testamente
I Bibelen kan engle både komme med gode og dårlige budskaber. Og de kan også udføre Guds vilje. For eksempel er det i Det Gamle Testamente engle, som vogter Edens Have, efter at Adam og Eva er blevet drevet ud af Paradis (Første Mosebog 3,24). Det er engle, som ødelægger Sodoma og Gomorra (Første Mosebog 19,1-28). Og det er en engel, som går foran israelitterne, da de indtager Kanaans land, som Gud har lovet dem (Anden Mosebog 32,34).

Engle i Det Nye Testamente

I Det Nye Testamente er der ofte engle i nærheden af de store begivenheder i Jesus’ liv. Ikke kun da Maria får at vide, at hun er gravid, men også ved Jesus’ fødsel, da hyrderne får besøg af en engel og en himmelsk hærskare. Det er englen, der fortæller dem, at Herren er født (Lukasevangeliet 2,8-14).

Senere er det fx engle, som tager sig af den voksne Jesus, efter at han har fastet i ørkenen og er blevet fristet af Satan (Matthæusevangeliet 4,11). Og i Matthæusevangeliet er det en engel, som vælter stenen fra den tomme grav påskemorgen og fortæller kvinderne om Jesus’ opstandelse (Matthæusevangeliet 28,1-7). Disse er blot nogle af de markante steder og begivenheder, hvor engle optræder i Det Nye Testamente.

Mikael i middelalderen
I middelalderen havde Mikael en særlig rolle. Man forestillede sig nemlig, at det var ham, der ledte de afdøde over floden til Gud. Det er det billede, der bruges, i den negro spiritual, som hedder ’Michael, Row the Boat ashore’.

Og så forestillede man sig, at det var ham, der vejede sjælen, når man var død. Derfor er han ofte afbildet på for eksempel kalkmalerier med en vægt i hånden. På den ene vægtskål lå ens syndige gerninger og på den anden vægtskål lå sjælen. Men selvom de onde gerninger vejede tungest, var der alligevel hjælp at hente. Mikael lagde nemlig sin finger på sjælens vægtskål for at tynge den ned.

Mikkelsdag var skiftedag
Selvom mikkelsdag blev afskaffet som helligdag allerede i 1770, var den stadig vigtig i befolkningen i mange år. I gamle dage var mikkelsdag nemlig skiftedag. Det vil sige, at det var en af de særligt udvalgte dage, hvor man havde lov til at skifte tjenesteplads.

Mens mikkelsdag stadig var en helligdag, blev den desuden brugt til at fejre høstgudstjeneste. Denne sammenhæng mellem høst og mikkelsdag var heller ikke sådan at bryde blandt folket. Derfor blev man længe ved med at holde høstfester og -gilder til mikkelsdag.

Du kan læse mere om høst her.

Mikkelsdag og engle i dag

Det er kun få steder i landet stadig en lokal skik at fejre mikkelsdag. Men Bibelen fortæller igen og igen, at Gud sender sine sendebud til mennesker enten i drømme, i syn eller i virkeligheden. Mikkelsdag kan altså bruges til at fokusere på, at Bibelen fortæller os, at Gud vil sine mennesker noget. Noget godt.

Læs mere

Lav en lækker mikkelsdagssuppe fra Orø

Læs mere om engle her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies