Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Med munden ødelægger den gudløse sin næste, men ved de retfærdiges kundskab udfries man.

Ordsprogenes Bog 11,9

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Job: Jobs Bog i Det Gamle Testamente er en fortælling om nogle vigtige og evigt aktuelle temaer i menneskelivet. Den handler nemlig om skyld, lidelse, fællesskaber og om forskellen på Gud og mennesker
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Nej til udstødelse og evig straf: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Per Bach, sognepræst i Ballum, Sdr. Skast, Randerup og Hjerpsted sogne, på 6 skarpe
Læs mere>  
Verdens første kirkekunst?Den gode hyrde, huskirke i Dura Europos, 200-tallet.
Huskirken i Dura Europos menes at være den ældste kristne kirke. Denne freske fra kirken viser den gode hyrde med det genfundne får på skuldrene og resten af flokken foran, tidligt 200-tal. Foto: Wikimedia.
A+/a-   

I Dura Europos i det nuværende Syrien ligger den ældst kendte kristne kirke. Den er fra de første årtier af 200-tallet. Væggenes billeder fortæller en spændende historie om den tidlige kristendoms teologi og bibelsyn. Læs her en artikel fra nyeste nummer af tidsskriftet Bibliana, som denne gang handler om tidlig kristen kunst

Populærvidenskab om Bibelen

Bibliana, 2013, 2


Bibliana er Danmarks eneste populær-videnskabelige tidsskrift om Bibelen. Det udkommer to gange årligt og er skrevet af fagfolk, der brænder for formidling af viden om Bibelen og den nyeste forskning på området.


Læs mere om nyeste nummer af Bibliana

Nær Eufratfloden ved Romerrigets østlige grænse ligger Dura Europos. Byen, der blev grundlagt som militær koloni ca. 300 f.Kr., blev indlemmet i Romerriget ca. 165 e.Kr og ødelagt ved krigshandlinger i år 256.

Stedet fik lov at ligge mere eller mindre ubeboet hen og blev opdaget ved et tilfælde, da britiske soldater i 1920 gravede skyttegrave i området. Skjult under ørkensandet fandt man, foruden en synagoge og et par templer, den ældste sikkert daterbare kristne kirke – en huskirke fra de første årtier af 200-tallet.

Dåben som billedfortælling
Huskirken har været i brug gennem flere årtier og rummer et velbevaret dåbskapel. Her blev dåbskandidaterne salvet med olie, neddykket i dåbsvandet og iført hvide klæder som henvisning til syndernes forladelse og deres nye liv som kristne.

På kapellets vægge findes de ældste portrætter af evangelietraditionens Jesus og muligvis også det ældste billede af hans mor Maria. Flere af billederne er kun delvist bevarede, og motiverne er i flere tilfælde omdiskuterede. Alligevel står det klart, at dåben som ritual ikke stod alene, men indgik i en spektakulær og tydeligvis velkomponeret billedfortælling.

Billederne har talt til dåbskandidaterne og genkaldt den belæring, der fandt sted som en del af dåbsoplæringen. Men billederne var ikke alene illustrationer af disse fortællinger. De peger allerede her i den kristne kunsts allertidligste fase også hen på en udlægning af dem.

Det gælder for eksempel modstillingen af Adam og Eva med den gode hyrde i den centrale del af rummet (vestvæggen) lige over dåbsbassinet, der er omkranset af søjler. Denne billedkomposition viser, at der allerede i 200-tallet fandtes en tradition for at forstå de nytestamentlige fortællinger i lyset af Det Gamle Testamente. Adam og Eva repræsenterer syndefaldet, som modsvares af den gode hyrde, der symboliserer Kristus som frelseren (Joh 10,11-15).

I modsætning til de omkringliggende hedenske templer er der i de kristne fremstillinger tale om en specifik sammenhæng mellem lærens ord og billeder. Den kristne menighed har gennem blandt andet dåbsoplæring tilegnet sig en eller anden form for lære, mundtligt eller skriftligt. Den har de kunnet sætte i forhold til billederne. De nytestamentlige tekster var på dette tidspunkt endnu ikke fastlagt. Der cirkulerede mange forskellige beretninger om Jesus’ liv, død og opstandelse.

Det giver således næppe mening at se den gode hyrde udelukkende med reference til Johannesevangeliet, hvor Jesus taler om sig selv som den gode hyrde. Hyrden og fåreflokken er afbildet ved bredden af en sø eller en flod. Som døbt blev man indlemmet i flokken(menigheden) og samtidig har lignelsen om det fortabte får samt Salme 23 fra Det Gamle Testamente sikkert klinget med.

Salme 23 blev regnet for en central tekst i forbindelse med dåbsoplæringen med strofer som ”han leder mig til det stille vand” og ”salver mit hoved med olie”.

Jesus på kirkevæggen
De to billedscener, som er bevaret øverst på nordvæggen, helbredelsen af den lamme og vandringen på søen er formentlig del af en serie omhandlende Jesus’ undergerninger, hvoraf resten mangler.

Vandringen på søen relaterer tydeligvis til beretningen, som den kendes fra Matthæusevangeliet (kap. 14,22-34), hvor både Peter
og Jesus vandrer på søen. I Markusevangeliet og i Johannesevangeliet derimod er det kun Jesus, som går på vandet, hvilket naturligvis understreger hans unikke religiøse status og magt over naturens kræfter. Men hos Matthæus og kun her forlader også Peter båden og går på vandet hen imod Jesus. Da Peter bliver bange og begynder at synke, råber han: ”Herre frels mig”, hvorefter Jesus straks rækker hånden ud og griber fat i ham.

Denne delvist bevarede billedserie har vandet som tema. Som handlingen fortsætter mod venstre flyder vandet fra søen videre og bliver til Bethesda dammen. Det var her Jesus helbredte den lamme mand, der længe havde ligget syg og håbet på helbredelse fra vandet (Joh 5). Han frelses dog ikke af vandet og dets bevægelse, men af ordene fra Jesus: ”Tag din båre og gå”. Manden med båren på nakken ses på vej ud af billedet væk fra Jesus. Den samme helbredelsesfortælling kendes i de synoptiske evangelier, men det er kun hos Johannes, at den har forbindelse til vand/Bethesda dammen.

Når de ældste kristne forfattere forbandt denne fortælling med dåben, var det ikke alene på grund af vandet, men især på grund af Jesus’ afsluttende ord til manden: ”Synd ikke mere”. De oldkirkelige teologer som Efraim Syreren og Kyril af Jerusalem fremhæver troen på Kristus frem for dammens helbredende kraft.

Ligeså også i dåbskapellet i huskirken i Dura Europos. Her er både den lamme og Peter rollemodeller for de nydøbte. Fremfor tro på vandets magiske kræfter gælder det troen på Jesus.

Der er en tydelig skelnen mellem førkristne religiøse forestillinger om vandet eller naturens helbredende kræfter og troen på Jesus som mirakuløs frelser og budbringer af den sande lære. Miraklerne skal demonstrere Guds magt og dermed fastholde troende og dåbskandidater. Sammenhænge mellem billeder, beretninger´og læresætninger konsoliderede den kristne tro.

Gådefulde kvinder
Et andet af dåbskapellets centrale billeder viser tre velklædte kvinder i procession. De bærer fakler og skåle og er på vej mod, hvad der på billedet fremstår som en stor, hvid firkant udsmykket med to stjerner.

Scenen ses ofte som kvinderne ved den tomme grav. Andre ser den hvide bygning som et hus eller et telt. Der kunne i stedet være tale om et brudekammer. Byllupsmetaforik er velkendt i den ældste kristendom og udbredt i syrisk kristendom og her nært forbundet med dåb.

Holder denne tolkning er det muligt at se en sammenhæng med den procession som tager sin begyndelse allerede på østvæggen. Her er kun det nederste bevaret: fem par fødder, som kunne tilhøre de fem mindre kloge brudepiger. Kun en del af processionen er bevaret i helhed. Derfor er der kun tre kvinder af de fem kloge, som får adgang til brudekammeret.

Scenen henviser efter al sandsynlighed til det nye spirituelle fællesskab med Gud, som de døbte efter dåben indgik i, og det er her symboliseret ved brudekammeret og med lignelsen om brudepigerne som visuelt fortælleunivers (Matt 25,1-13).

På sydvæggen ses David, der bekæmper Goliat, og herunder en kvinde ved en brønd. Hun står alene ved brønden, som hun bøjer sig henover. Ansigtet er rettet ud af billedet og i hånden holder hun hanken på sin vandkrukke. Billedet er hidtil blevet fortolket som den samaritanske kvinde ved brønden (Joh 4). Men motivet - en kvinde ved en brønd - er velkendt allerede i Det Gamle Testamente, og det spiller allerede med i Johannesevangeliet.

Flere af de såkaldt apokryfe evangelier, herunder Jakobs Forevangelium, fortæller om Maria bebudelse, at den netop fandt sted ved en brønd eller kilde. Ligesom brønden indgår i senere østlige fremstillinger af bebudelsen kunne det samme gøre sig gældende her. Hvis det er tilfældet rummer dåbskapellet i huskirken i Dura Europos ikke kun de ældste fremstillinger af evangeliernes Jesus, men også det ældste bevarede billede af Maria bebudelse.

Vil du læse flere spændende artikler om Bibelen?

Abonnér på tidsskriftet Bibliana – det koster 180 kr. årligt.

Køb enkeltnumre af Bibliana – de koster 90-110 kr. pr. stk.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies