Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse.

Ordsprogenes Bog 15,4

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Adam og Eva: Adam betyder 'menneske.' Eva betyder 'den livgivende.' De betydninger giver god mening i Bibelens historie. Her er Adam nemlig den første mand og Eva er moderen til alle mennesker. De er ifølge Bibelen de allerførste mennesker, som blev skabt
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen punkterer selvudviklingens myte: Benedicte Præstholm er aktuel, som en af forfatterne bag bogen "To om tro". Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
”Kierkegaard rører ved tilværelsens inderste nerve”Niels Jørgen Cappelørn
Som tidligere generalsekretær for Bibelselskabet var Niels Jørgen Cappelørn den drivende kraft bag nyoversættelsen af Bibelen, som blev autoriseret i 1992. Den 23. maj modtog han Bibelselskabets Pris for sin ihærdige indsats for Bibelens udbredelse. Foto: Scanpix.
A+/a-   

En af Danmarks helt store teologer og tidligere generalsekretær i Bibelselskabet, Niels Jørgen Cappelørn, har viet sit liv til at forske i Kierkegaards tænkning. I den 200 år gamle forfatter, teolog og filosof finder han selv afgørende perspektiver på livet

Først kommer lettelsen. Dernæst tomheden.

Lige siden professor, teolog, Kierkegaard-forsker Niels Jørgen Cappelørn søgte Danmarks Grundforskningsfond om støtte til at oprette Søren Kierkegaard Forskningscenteret i 1994 og til at udgive Kierkegaards samlede skrifter, har skeptikerne bebudet, at det ikke kunne lade sig gøre. Cappelørn fik ikke desto mindre 27,5 millioner kroner til de første fem års arbejde. Og Centeret udgav i 1997 de først fem bind af det, der skulle vise sig at blive et af Danmarkshistoriens største bogprojekter.

Gennem årene har han skaffet 165 millioner kroner til at drive forskningscenteret med ph.d.-studerende og prominente forskere fra hele verden samt det omfattende udgivelsesprogram. Og den 5. maj i år kunne det 55 bind store mesterværk ”Søren Kierkegaards Skrifter” så officielt overdrages til Københavns Universitet af Fonden Søren Kierkegaards Forskningscenteret.

”Det var en stor lettelse, at det lykkedes. Mange har sagt, at det ikke kunne lade sig gøre, men det har jeg hele vejen igennem troet fuldt og fast på. Lige som jeg til det sidste troede på, at det kunne lade sig gøre at lave en bibeloversættelse, som samtlige kirker og trossamfund i Danmark ville anerkende og tage til sig. Den lidenskab er man nødt til at have,” siger Niels Jørgen Cappelørn og afslører i stemmeføringen sine jyske rødders stædighed.

Som generalsekretær for Bibelselskabet fra 1980 til 1993 var han den drivende kraft bag nyoversættelsen og udgivelsen af Bibelen, der udkom med kongelig autorisation i 1992. Hans store betydning for udbredelsen af Bibelen i Danmark og hans sublime Kierkegaard-bedrift har betydet, at han den 23. maj fik Bibelselskabets Pris.
 
”Men når man har den lidenskab, så brænder man også. Og når man brænder, er der en vis fare for, at man brænder op. Deraf tomheden efter et stort projekt. Den tomhed kæmper jeg stadig lidt med,” tilføjer han.

Grebet fra starten
Den nu 68-årige forsker blev grebet af Kierkegaard allerede tilbage i 1967. Han gik på 4. semester på teologistudiet, hvor han atter var indlagt på Rigshospitalet med sin skrøbelige mave. Nogle vittige studiekammerater besøgte ham og forærede ham et af Søren Kierkegaards sværeste værker ”Sygdommen til Døden”.

”Jeg genkendte på en eller anden måde mig selv i teksten, og det er stærkt, når man er så ung. Jeg forstod ikke det hele. Det gør man ikke, når man læser Kierkegaard første gang, og slet ikke, når man kun er godt 20 år. Men det, jeg forstod, talte til mig. Jeg kunne se paralleller til min egen opvækst og mit eget liv. Så jeg læste det igen og igen og forstod mere og mere af det,” fortæller han.

Under sit teologistudium på Københavns Universitet fik Niels Jørgen Cappelørn arbejde på det daværende Søren Kierkegaard Instituttet i København, hvor han udarbejdede et indeks til Kierkegaards papirer i 20 bind. Det blev til 140.000 håndskrevne kartotekskort og et teologistudium, der måtte strækkes over 12 år.

Til kamp for Bibelen
I årene efter besluttede Niels Jørgen Cappelørn at få Kierkegaard på afstand, da han under arbejdet med indeks var begyndt at identificere sig med den kristne tænker. I stedet forfulgte han sin anden store interesse – bibelsk teologi – og blev i 1980 generalsekretær i Bibelselskabet.

”Det var en fantastisk tid, men også nogle hårde år. Det var en krævende kamp at komme igennem med bibeloversættelsen. Men det var utrolig spændende, fordi jeg her kunne arbejde med bibelsk teologi på en anden måde,” siger han.

Det blev til 13 år i Bibelselskabet og efterfølgende 19 år ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Egentlig kunne det lige så godt have været omvendt. Og så alligevel ikke.

”Det er nogle gange tilfældigheder eller ydre omstændigheder, der afgør, hvor man placerer sig. Dog tror jeg på – hvis man tænker godt efter og lytter til livet – at man ved, når man er der, hvor man skal være. Da jeg var i Bibelselskabet, vidste jeg helt bestemt, at jeg var der, hvor jeg skulle være. Men jeg vidste også, at min tid var overstået, da bibeloversættelsen var færdig,” siger han.

Niels Jørgen Cappelørn ville tilbage til forskningen og ikke mindst tilbage til Kierkegaard.

Vær nærværende i dag
Hvad er det, der bliver ved med at fascinere Cappelørn ved Kierkegaards tænkning?

”Han bliver ved med at fange mig, fordi han rører ved tilværelsens inderste nerve. Det vil sige, at man hele tiden er inddraget. Man kan ikke læse Kierkegaard upåvirket. Hvis man ikke lader sig involvere, kommer man ikke ind i teksten. Det er en vanskelighed, når man som forsker også skal holde distance. Men han får sagt noget om mennesket, som ingen andre har fået fat i. Det hjælper mig til at forstå mig selv, vores tid og hvad der foregår i mennesker i den tid, vi lever i,” siger han.

Niels Jørgen Cappelørns yndlingsværk ændrer sig i takt med livets gang, men lige nu er det Kierkegaards ”Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen”, der særligt står ham nær.

”Her optræder Kierkegaards definition af glæden: I sandhed at være sig selv nærværende. Det er stærkt sagt og svært at efterleve. Og det er vigtigt at huske, at det skal være: i dag. Man skal ikke leve sit liv i ærgrelser over fortiden eller i bekymringer for fremtiden. Man skal heller ikke leve i nuet, som det ofte fremstilles. Det er der ingen mennesker, der kan, for så kommer livet til at bestå af adskilte nu’er. Men man kan leve nærværende i dag. Det har udstrækning og sammenhæng.”

Kan du selv det?

”Bestemt ikke altid. Jeg bestræber mig på at være nærværende, når jeg møder andre mennesker; men det lykkes ikke altid. Og jeg prøver også at være nærværende over for mig selv og i alt, hvad jeg gør, så mit liv kommer til at hænge sammen. Men nærvær kan også være forstillelse, og den falskhed prøver jeg hele tiden at have et skarpt blik for,” siger han.

De seneste to årtier har Cappelørn i særlig grad vist Kierkegaard sit nærvær. Han har viet weekender, ferier, aftener og nattetimer til sit arbejde. Han er ikke længere direktør for Søren Kierkegaard Forskningscenteret og har sat det sidste punktum i det, der må betragtes som hans livsværk. Men selvom han glæder sig til atter at få tid til at gå til koncerter og dyrke den klassiske musik, han holder så meget af, er han langt fra færdig med Kierkegaard.

”Jeg skal da arbejde videre. Kierkegaard har skrevet 13 altergangstaler, som jeg vil prøve at læse teologien ud af. Jeg vil også gerne arbejde med lidelse og med eksistenssorg. Der dukker helt sikkert også andre emner op, som kommer til at gribe mig.”

Læs mere

Læs bestyrelsesformandens tale til Niels Jørgen Cappelørn ved overrækkelsen af Bibelselskabets Pris.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies