Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse.

Ordsprogenes Bog 15,4

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Thomas: Thomas er en af Jesus’ 12 disciple og mest kendt fra Johannesevangeliet. Den fortælling har gjort, at han ofte kaldes for Thomas Tvivleren, Den Tvivlende Thomas eller Den Vantro Thomas. Han vil nemlig ikke tro på, at Jesus er stået op fra de døde, før han selv har set det med egne øjne
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De ældste håndskrifter: Fra 3-400-tallet e.Kr. har vi tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bestseller-forfatter: "Gud blev min fortrolige": Som barn skrev forfatter Pia Fris Laneth beskeder og ønsker til Gud, som hun stak ind i revnerne mellem murstenene på sit værelse. Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Godt nytår – et ønske og en bønNytårsbøn. Foto: Mike Chaput, www.flickr.com
Når vi beder Gud eller et andet menneske om noget, erkender vi, at vi ikke kan eller skal alting selv. Det er måske netop bønnens opgave at holde os fast på denne erkendelse. Ved nytår trænger både ønskerne og bønnerne for det nye år sig på. Foto: Mike Chaput.
A+/a-   

I kirken ønskes godt nytår i bønnens perspektiv. Vi ønsker for hinanden, at det nye år ikke kun bliver, hvad vi selv vil og kan. Bønnen lyder måske stærkest i verdens fængsler. Læs sognepræst Jesper Stanges ord til nytår

Nytårskollekten 2014: Giv håb til fængslede

Giv Bibelen til fængslede

Den traditionsrige nytårskollekt går i år til bibler til verdens fængslede. Og efterspørgslen er stor. De indsatte spejler deres liv i teksterne og finder trøst og håb. Det sker, at mødet med Bibelen bliver et vendepunkt.

Giv Bibelen til fængslede

Vi kan henvende os til Gud og til hinanden i bøn. Smukkere kan vi ikke tilskrive Gud og det andet menneske betydning for vores liv.

Når vi beder Gud eller den anden om noget, siger vi, at vi ikke kan alting selv. Gud eller den anden kan derimod træde til, hvor vores evner eller kræfter ikke rækker.

Når vi beder Gud eller den anden, vedgår vi en menneskelig begrænsning, som det måske netop er bønnens opgave at holde os fast på. Der er grænser for, hvad vi formår med selv den stærkeste vilje.

Bøn og overgivelse
Nytårsmorgen læses Fadervor som prædikentekst, og i kirken ønsker vi netop hinanden godt nytår i bønnens perspektiv. Vi kunne også sige det på den måde, at vi ønsker for hinanden, at vores nye år ikke kun bliver, hvad vi selv vil og kan. Vi ønsker for hinanden, at året bliver til meget mere eller meget mindre. Med bønnen til Gud om, at din vilje ske, går vi ind i det nye år som nyt. 

Godt nytår, siger vi. Det kan være trykket ligger på nyt, og at det er det, der er det gode. Vi overgiver os til uforudsigeligheden og overraskelsen. Det er både et ønske og en bøn. Vi vil gerne overraskes over, at vi ikke kun får os selv igen fra alle sider.

Gud er med i det, der sker
Som noget ganske naturligt søger vi tryghed. Men når vi søger den i kirken, består trygheden ikke i at vide, hvad der skal ske, men i at vide, at Gud er med i det, der sker.

"Et godt nytår i Herrens navn er et år, hvor livets gavmildhed, menneskelig generøsitet, forsoning mellem gamle fjender, afmilitarisering, også af kirken, og frihed for fanger med eller uden nøgler overrasker ved sin mulighed." Det ved vi måske først i bakspejlet. Måske forstår vi først, hvad det var, der skete, når vi tænker efter. Bogstaveligt talt når vi efterfølgende gør det, vi har oplevet, til genstand for eftertanke.

Men så ved vi, at vi aldrig bar de fulde konsekvenser af det, vi gjorde eller undlod. Gud holdt hånden over os.

Velkomst og afsked hører altså således sammen. Vi ønsker hinanden godt nytår og tager samtidig afsked med det gamle år. Eller mere præcist udtrykt ønsker vi hinanden et godt og et nyt år, fordi vi ved afskeden med det gamle husker, hvordan den gode Gud aldrig overlod os til os selv. Det er indholdet i ønsket, som ellers er tomt.

Prognoser og håb for fremtiden
Vi taler om det nye år på to væsensforskellige måder. Vi fremskriver det kendte, ganger det op eller dividerer det ned. Vi forudsiger med matematikkens og statistikkens hjælp det nye år. Vi laver prognoser. En prognose er en viden på forhånd.

Det er den ene måde at tale om fremtiden på. Den anden måde at tale om fremtiden er den, der er indeholdt i vores ønske om et godt nytår. Selv den, der har grund til at håbe, at det går som forudsagt, håber på, at det går lidt bedre. Og netop håbet er det, der transcenderer forudsigeligheden. Det gælder, hvad enten prognoserne er gode eller dårlige.

Vi har prognoserne, og så har vi håbet. Vi kan ikke undvære prognoser i det dybt komplicerede samfund, vi har indrettet os i, økonomiske forudsigelser, økologiske, klimatiske prognoser. Vi er nødt til at forholde os til den fremtid, som truer med at give os igen for vores forvaltning af den givne ressource. I prognosen møder vi os selv, bare mere af os selv end vi kan lide at forestille os.

Troen tænder håb i fængslet
Vi skal forlade det gamle og forlade os på det nye år med taknemmelighed over, at vi har et sprog, en måde at tale om vores tilværelse på, som rækker ud over vores forhåndsviden.

Dette sprog er som et hul i muren af forudsigelighed.

Aldrig har jeg oplevet det stærkere end i fængslet. Kirken forvaltede dér som den eneste institution fænomenerne skyld, tilgivelse og forsoning. Ord som gav fangerne mulighed for at tale om deres liv i al væsentlighed.

Ordene fangede vores bevidsthed. Ordene var frihedsberøvende, hvad enten vi havde nøgler i lommen eller ej. Vi talte et sprog uden lysninger, et sprog uden sprækker. Vi talte om fanger som ikke bare var gået over for rødt, om fanger som solgte bedstemødre til højestbydende. Dybt krænkende og helt udsigtsløst.

Hullet i muren
En fange forklarede mig, at han var som et æble med en plet. Og jeg ville vel aldrig smide hele æblet væk, fordi det havde en plet.

Kirken blev trykkoger-ventilen, bundskruen, hullet i muren imod en virkelighed, som ikke lukkede sig, men som i håbet om en menneskelighed hinsides vores hårdhed og de forudsigelige resultater af fantasiløs ubarmhjertighed ville overraske os.

Et godt nytår i Herrens navn er et år, hvor livets gavmildhed, menneskelig generøsitet, forsoning mellem gamle fjender, afmilitarisering, også af kirken, og frihed for fanger med eller uden nøgler overrasker ved sin mulighed.

Gud give, at vi griber den. Bønnen om, at Guds vilje sker, er en god begyndelse.

Jesper Stange er cand.theol og sognepræst ved Københavns Domkirke. Han blev i 2004 master i konfliktmægling og tilkaldes som mægler af fx provster, biskop eller menighedsråd, der står i vanskelige situationer. Underviser på præsternes efteruddannelse i konfliktforståelse.

Giv trøst og håb til fængslede

Nytårskollekten går i år til bibler til fængslede. Efterspørgslen er stor.

Klik her for at støtte

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies