Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt, et opfyldt ønske er livets træ.

Ordsprogenes Bog 13,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Salomo: Kong Salomo finder vi i Det Gamle Testamente. Han er kendt for to ting: Sin store rigdom og sin store visdom. Det er også ham, som bygger Templet i Jerusalem, og under ham bliver Israel endnu rigere og mere betydningsfuldt, end det var under hans far, Kong David
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Nej til udstødelse og evig straf: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Per Bach, sognepræst i Ballum, Sdr. Skast, Randerup og Hjerpsted sogne, på 6 skarpe
Læs mere>  
2013 var fyldt med forventninger, forberedelser og forandringer Generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard fremlægger sin årsberetning 2013. Foto: Keld Navntoft, Scanpix.
Generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard fremlægger sin årsberetning for 2013 ved Bibelselskabets repræsentantskabsmøde den 22. maj. Foto: Keld Navntoft, Scanpix.
A+/a-   

Bibelselskabet brugte år 2013 på at investere i fremtiden og gøre sig klar til at sætte Bibelen markant på dagsordenen i jubilæumsåret. Læs her generalsekretær Morten Thomsen Højsgaards årsberetning fra repræsentantskabsmødet på Nationalmuseet den 22. maj 2014

Danmark har forandret sig meget i de sidste to hundrede år. Vi er ikke længere et landbrugssamfund, men derimod et samfund med fuld fart på vej ind i informationsalderen. Guldalderens malere og poeter kastede fra 1814 og frem glans over den uspolerede danske natur. I 2014 har vi motorveje, lufthavne, metrobyggerier, avancerede planlove og vandmiljøplaner.

For 200 år siden måtte vi afstå Norge, efter at Danmark både var gået fallit og havde valgt forkert side under Napoleonskrigene. Vores måde at tænke land og rige på blev yderligere ændret af krigen i 1864 og siden af de to verdenskrige. I dag har vi fået stampet et velfærdssamfund op af jorden, og ved valg kan vi i ro og mag diskutere, hvordan det danske system bedst kan bevares i en bred, europæisk sammenhæng.

Bibelselskabet som fælles reference
Midt i alle disse historiske forandringer er der en fælles reference, som har været der i alle årene. I et lokale i Kronprinsensgade nummer 7 mødtes nemlig for nøjagtig 200 år siden en række borgere og gejstlige for at stifte Det Danske Bibelselskab. Også dengang kunne de se klarest, når de så tilbage. Og ti år tidligere havde man i England stiftet verdens første bibelselskab. Nu var tiden kommet for Danmark til efter det britiske forbillede at følge efter.

”Den Grundsten, vi lægge, vil, det haabe Vi! Med Tiden bære en skøn Bygning”, lød det håbefuldt den aften i København. Men de forsamlede har næppe kunnet forudse, hvad der siden skulle ske med Danmark og med det selskab til Bibelens fremme, som de nu satte i verden.

I dag kan vi bedre overskue, hvad der hændte efter den 22. maj 1814. Vi kan se, hvordan bibler blev trykt, oversat og udbredt. Vi kan se, hvordan skole og kirke i årevis gik hånd i hånd og oplyste nye generationer om bibelhistorien. Vi kan også se, at der efter Anden Verdenskrig kom ny inspiration og erkendelser til, som gjorde Bibelselskabet mere internationalt orienteret, mere økumenisk indstillet og endnu mere rettet mod børn og unge med flere populære børnebibler og bibelgenfortællinger på programmet.

Til gengæld har vi i dag lige så svært ved at se frem, som vores forfædre havde dengang. Hvor vil Bibelen være i det danske samfund om yderligere 200 år? Hvad vil nye opfindelser, teknologi, internationale strømninger og religiøse forandringer betyde for Bibelen, for kristendommen og for troen i Danmark?

2013 blev et år med forberedelser
Bestyrelsen for Det Danske Bibelselskab skulle for mere end et år siden træffe et vigtigt valg. Hvor skulle vægten lægges, når Bibelselskabet skulle fejre sit 200 års jubilæum? Bestyrelsen valgte at se frem i stedet for at kigge tilbage, at bruge den historiske anledning til at vække interesse for Bibelens tekster og tanker i vore dage og for nye generationer.

Det var et dristigt valg og et ambitiøst valg. For det havde nok været nemmere, enklere og måske også billigere "bare" at skrive en lærd historiebog om Bibelselskabets arbejde igennem to århundreder. Men nej, den vigtige og mere udfordrende opgave var og er at åbne og udbrede Bibelen, ikke som en antikvitet, men som en levende og aktuel og nærværende del af den danske virkelighed anno 2014.

År 2013 blev derfor et år præget af store forberedelser.

I forlaget gik vi i gang med det, der her i foråret endte som Bibelmagasinet i et førsteoplag på 70.000 eksemplarer. Det var også i forlaget, at arbejdet med de 12 populære Lydspor fra Bibelen tog form.
Ligeledes begyndte vi allerede sidste år i forlaget systematisk at arbejde på det, der netop i dag udkommer som en stor, samlet og ny kollektion af bibler med over 20 forskellige udgaver. En kollektion, der skal gøre Bibelen endnu mere læsbar, attraktiv og indbydende at beskæftige sig med for nutidens meget, meget forskellige typer af læsere.

Sideløbende med forlagsarbejdet blev der så også arbejdet på at få den 70 meter lange model af Noas ark, som nu ligger i Københavns Havn, til landet.

Bibelselskabets stiftsudvalg holdt ekstra møder og begyndte en planlægning, som i dette forår er kulmineret med en aktivitetsliste så lang, at det næsten giver sved på panden.

Bibelselskabets indsamlingsafdeling fandt ud af, at der i danske fængsler var et stort og umættet behov for bibler. Så derfor blev en stor plan sat på tegnebrættet for med hjælp fra landets kirker at kunne forsyne omkring 3.000 indsatte med bibler i jubilæumsåret.

Et sted skulle alt dette kunne tilgås, overskues og opsamles, og derfor opbyggede vi undervejs et tema på Bibelselskabets hjemmeside, www.bibelselskabet.dk/200, med interviews, 12 særligt kendte og elskede bibeltekster forsynet med opgaver og spørgsmål til overvejelse, arrangementskalender, presseinformation og meget andet nyttigt stof.

Forventning før den store fest
Skal der være fest, så må der forud for festen gå forberedelse. Før julen har vi advent. Før påsken har vi fasten. Og før det festlige år 2014, som vi nu står på højdepunktet af, havde vi i 2013 i Bibelselskabet en lidt mere stille tid, hvor en stor del af vores opmærksomhed og energi blev brugt på forventningsfulde forberedelser bag facaden.

Med tanke på fremtiden skiftede vi for eksempel i 2013 operatør og hoster, som det hedder på nudansk, på Bibelselskabets hjemmeside. Det kostede penge, men gav også nærmest omgående en markant hurtigere side. Bagefter dette tekniske sporskifte har vi også uden problemer kunnet trække al den forøgede trafik og downloading af lydfiler med bibelsange, som jubilæumsåret har bragt med sig.

Som en anden form for forberedelse flyttede vi i 2013 omkring 60 procent af Bibelselskabets boglager til en bedre og billigere og samtidig kirkeligt funderet distributør, 55°Nord ved Fredericia. Den øvelse kostede både tid og ressourcer. Der skulle programmeres nyt. Og der måtte også foretages afskrivninger efter den totale lageroprydning. Til gengæld har vi fået en langt mere effektiv service over for den stigende mængde af kunder i Bibelselskabets netbutik, der samtidig har kunnet udvide sortimentet. I modsætning til tidligere kan kunderne nu se på alle pakker, at de kommer fra Bibelselskabet. Vi kan lægge ekstra materiale ved pakkerne uden merudgifter. Og vi får kun meget få reklamationer. Så vi betragter den udgift, vi har påført os selv med skiftet på lagerområdet i 2013, som en investering i fremtiden.

Bibelen i verdens brændpunkter
At år 2013 overordnet set var og blev et år præget af forberedelser og forandringer på indre linjer i Bibelselskabet betyder ikke, at arbejdet med Bibelen stod stille i det forgangne år.

Bibelselskabets internationale afdeling har ikke mindst haft et omfattende engagement i verdens brændpunkter. Gennem indsamlinger har vi støttet bibeloversættelse, bibeluddelinger, bibeloplysning og medmenneskeligt arbejde med inspiration fra Bibelen. Da voldelige islamister ødelagde flere boghandler i Egypten, kunne vi straks tilbyde hjælp til genopbygning sammen med andre bibelselskaber. Da krisen var på sit højeste for syriske flygtninge, trådte Det Jordanske Bibelselskab til med lokalt forankret og stærkt påkrævet hjælp til mennesker, der var kommet i klemme i den meget vanskelige og meget komplekse situation.

I Senegal er kvinder blevet hjulpet til bedre at kunne mestre deres tilværelse, fordi de har fået læsetræning gennem det lokale bibelselskab. Læseprogrammet, der via De Forenede Bibelselskaber er udbredt til 70 lande, er anbefalet af UNESCO som et vigtigt middel til at afhjælpe analfabetisme.

I Nicaragua har Bibelselskabet i 2013 uddelt børnebibler og hjulpet med besøgsvenner og transport til hospitalet for kræftramte børn. I Kuwait har migrantarbejdere med kristen baggrund fået støtte til bedre at klare sig under deres meget svære forhold. Til Kina, hvor kristendommen er i hastig vækst, har vi samlet ind til bibelpapir og bibeltrykning i stor skala.

Sammen med DANIDA og Civilsamfund i Udvikling (CISU) har vi fortsat arbejdet i Swaziland med "The Good Samaritan", som med afsæt i Bibelens næstekærlighed oplyser om og hjælper ofre for hiv/aids.
Sammen med KLF, Kirke&Medier har vi ligeledes fortsat arbejdet med at samle ind til og støtte satellit-stationen SAT-7, der sender programmer af høj kvalitet om tro og kristendom til hele den arabisk talende verden. I lande, hvor det er forbundet med stor fare eller voldsomt besvær at få adgang til Bibelen, er SAT-7 en vigtig genvej til alligevel at få bibelhistorierne helt derud, hvor folk bor og lever. 

I Danmark er vi vant til frit at kunne sige og tænke, hvad vi vil om tro. Vi kan bruge, bestille og læse alle de bibler, vi vil. Og det er ganske enkelt og fredeligt at gå i kirke, når man ønsker det. Sådan er det ikke i mange af de områder af verden, hvor Bibelselskabet er engageret. Her skaber selv mindre beløb fra Danmark stor begejstring og glæde. Det gør vitterlig en forskel, når man er trængt, i mindretal eller presset af stor fattigdom, at vide, at der er mennesker et andet sted i verden, som tænker på og bekymrer sig for en.

Formålsbestemt arbejde opprioriteret i Danmark  
Men Bibelselskabet skal ikke kun åbne bibler og formidle Bibelens store indhold ude i verden. Vi har naturligvis en væsentlig opgave og et vigtigt ansvar under hjemlige himmelstrøg. Og sådan var det også i 2013. 

I Aalborg Stift tog Bibelselskabets stiftsudvalg på rullende bibelmaraton sammen med kendte nordjyder for at skabe opmærksomhed omkring Bibelen forud for Danske Kirkedage. Stiftsudvalgene har i det hele taget bidraget flot til lokale aktiviteter og tiltag med Bibelen spredt rundt over hele landet.

Bibelselskabet var i 2013 også synligt og aktivt til stede på Folkemødet på Bornholm og ved en lang række af festivaler og møder gennem hele sommeren.

Bibellæseplanen, der hjælper med inspiration til daglig bibellæsning, udkom i over 60.000 eksemplarer, også på færøsk og grønlandsk. Den kendte kunstner Maja Lisa Engelhardt fortæller, at hun hver aften, inden hun går i seng, læser i Bibelen efter denne læseplan. "Jeg sidder bare lige så stille. Jeg tænker ikke på dagen i dag eller i morgen... Og så bliver jeg fyldt af en dyb taknemlighed, som jeg slet ikke kan sætte ord på, og som er troens gave", siger hun. 

Magasinet Bibelen og Verden oplyste til mere end 20.000 modtagere om Bibelen og om arbejdet med Bibelen i ind- og udland. Mange mennesker har i bladet fortalt inspirerende om deres tro og deres måde at bruge Bibelen på i hverdagen.  

En anden lille udgivelse, Smag på Bibelen, kom i ny og udvidet udgave, på grund af stor efterspørgsel. Det er ikke mindst kirker, der bestiller Bibelselskabets små oplysende hæfter, der kan foræres væk. Og emnerne i serien, der hedder Brug Bibelen, spænder fra bøn over bibelske symboler til den meget populære om navne fra Bibelen.

I samarbejde med Bibellæser-Ringen udkom i 2013 også en udgave af Markusevangeliet, der egner sig særlig godt til uddelinger.

Bibelselskabets hjemmeside fik ikke bare ny server at køre på i 2013, den fik også meget nyt indhold, herunder en helt nytænkt og selvstændig skolesektion med svar på spørgsmål om Bibelen. Skolesiden har på kun et år mere end fordoblet sit besøgstal.

Og den digitale verden er i det hele taget blevet et sted, hvor mange mennesker søger oplysninger om Bibelen. I tråd hermed oplevede Bibelselskabet i 2013 en vækst i antallet af modtagere af de forskellige nyhedsbreve fra 8.796 til 11.248. Antallet af mennesker, der følger vores arbejde på Facebook, steg i årets løb fra 3.210 til 6.581. Samtidig udvidede vi aktiviteterne på Twitter og senest også via Instagram.

Bibelselskabets hjemmeside sluttede i december år 2013 af med et samlet besøgstal på en måned på 117.397. Det er det højeste tal, vi nogensinde har målt på det digitale medie på en måned. Og lykkeligvis kunne vi analysere os frem til, at noget af det, som tiltrak allerflest af de mange nye besøg, var en side, der gjorde det særligt let at læse eller genlæse juleevangeliet. På den måde gjorde Bibelselskabet netop det, vi er sat i verden for i Danmark i en tid, hvor kunstens guldalder er afløst af kommunikationens Google-rabalder. Mennesker søger online - og det er godt, at de kan finde indhold med den kvalitet, som kun Bibelen har.

Forlag formidler bibelstof 
I Bibelselskabets Forlag blev der i 2013 heldigvis tid til mere end bare at tilberede jubilæumsmenuen. Flere bøger, der formidler Bibelen for børn og unge, blev også serveret i året, der gik. 

Den japanske manga-serie med bibelfortællinger i en frisk og ung tegneseriestil blev for eksempel afsluttet, så der nu i alt er fem bind, tre med stof fra Det Gamle Testamente og to bind, som tegner billedet fra Det Nye Testamente af Messias og de første kristne. "Skal man beskrive serien i tre ord, må det første være larmende!!!! (med mindst fire udråbstegn), det andet hæsblæsende, og det tredje: velkommen", skrev en anmelder og tilføjede: "For der findes ikke noget helt tilsvarende. Her er en bibel, man kan stikke i hænderne på en 10-årig og forvente, at den bliver læst..."

I 2013 kom også Mini-Bibelen, hvor tidligere generalsekretær Tine Lindhardt fængende og finurligt fortæller 10 bibelhistorier for børn. "Det er formidling af teologi så de små basunengle synger!", som en anden anmelder skrev.

Synge skal man også, når det gælder udgivelser på Det Kgl. Vajsenhus Forlag, som Bibelselskabet har et tæt og godt samarbejde med. I 2013 kom der både plakater og genoptryk af den lille, farvestrålende sangbog Godmorgen og Godnat med salmer sat op til de allermindste. En sød og smuk måde at formidle salmetraditionen videre på.

Til skoleverdenen kom i 2013 på Bibelselskabets Forlag den første bog, der også inddrog film. Billeder i boksen hed udgivelsen til børn i indskolingen fra 1. til omkring 3. klassetrin. I bogen kan man scanne en kode, og vupti, så havner man i et video-univers, som understøtter læringen og formidler stoffet fra Bibelen og kirken på en anderledes og moderne facon. 

Video er og var slet ikke nødvendig, da journalist Eva Jørgensen kom i samtale om sorg og håb med præsterne Bjarne Lenau Henriksen og Preben Kok. Tiden fløj for dem - og ud af det hele kom den kloge og autentiske bog Hjælp - Når livet kommer bag på os. Forfatterne har siden holdt en mængde foredrag og undervist sammen. Deres svar på spørgsmålet om, hvad vi gør, når tilværelsen tager uventede drejninger, har vist sig at være nærmest alt for aktuelle.

I 2013 samlede forlaget også en kreds af bibelforskere og eksperter i dansk for at forberede en ny prøveoversættelse af dele af Det Gamle Testamente på nudansk. Men det bliver først i dette efterår, før bogmessen, vi kan offentliggøre de første resultater.

Bibelen på den offentlige dagsorden
Ser man på det kolde økonomiske realiteter, blev 2013 ikke noget stort år for Bibelselskabet. Vi kommer ud med et underskud på 974.000 kr. For selvom arbejdet med fundraising til formålsbestemt virksomhed i en svær tid opnåede samme niveau som sidste år, og selvom bogcentret og netbutikken oplevede flot vækst, ja, så faldt vores indtægter fra arv med over 700.000 kroner samtidig med, at forlaget i forberedelsernes år 2013 ikke kunne levere samme resultater som året før.

Vi hænger dog ikke med hovedet. For allerede nu kan vi se, at arbejdet bag facaden i 2013 bærer frugt. Bestyrelsen har forud for repræsentantskabsmødet kunnet nærstudere et regnskab, som viser, at alle afdelinger i jubilæumsårets første fire måneder har præsteret langt bedre end de lagte budgetter. Antallet af forudbestillinger på den nye bibelkollektion er stærkt opmuntrende. Netbutikken brager nu endnu mere løs. Fonde og flere og flere privatpersoner støtter godt op om vores arbejde.

Samtidig kan vi konstatere, at ambitionen om at bruge jubilæet som anledning til at sætte Bibelens betydning i nutiden på den offentlige dagsorden er lykkedes.

I mit lokale supermarked kunne jeg forleden se to ugeblade side om side. Det ene havde statsministeren på forsiden. Det andet havde en sanger fra serien Lydspor fra Bibelen som blikfang sammen med teksten: "Størst er kærligheden".

Da lydsporene havde premiere i januar bragte Morgenavisen Jyllands-Posten hele fem sider, ja, fem sider, om Bibelselskabets arbejde med Bibelen.

Politiken har brugt to af sine meget eftertragtede kulturforsider først på det flydende bibelmuseum, Noas ark, og siden på en stor featureartikel om Bibelselskabets arbejde med Bibelen i dagens Danmark.

I påsken i år bragte en stribe medier fra Ekstra Bladet over Berlingske til Kristeligt Dagblad fyldige omtaler af projekter fra Bibelselskabet om Bibelen.

Mange lokale og regionale medier har samtidig lagt positivt mærke også til stiftsudvalgenes arbejde. Og det har ført til mange fine omtaler af udstillinger, foredrag og andre, nye tiltag. 

I søgebasen Infomedia kan man se, at mængden af artikler om Bibelen og Bibelselskabet allerede nu i 2014 har oversteget, hvad der blev skrevet hele sidste år.

Gammelt og nyt
Det hænder, at folk siger: Det hele var bedre i gamle dage. I Bibelselskabets jubilæumsmagasin har biskop Kjeld Holm en anden mening: Vi har gjort verden bedre, siger han. Nogle vil indvende: Javel, men vi skulle da så grueligt meget igennem for at komme dertil.

Faktum er, at det land, som Bibelselskabet i dag udgiver Bibelen i, har forandret sig kolossalt. Vi kan kurere sygdomme, der før var dødelige. Alle børn skal nu modtage undervisning. Vi har fået demokrati. Vi kan rejse billigt, og vi har adgang til kulturrigdomme og oplevelser fra det meste af kloden. 

Men har vi så fået det så godt, at vi slet ikke længere har brug for Bibelen? Er vi blevet så gode til selv at finde vej i tilværelsen, at Bibelens budskaber om tro, håb og kærlighed er på vej ud? Hvor er teksterne om Adam og Eva, om Kain og Abel, om Noa, om David, om Jesus og om Paulus i fremtidens virkelighed?

"Bibelen ved, hvad den vil... Her er ikke så meget fnidder-fnadder", siger sangeren Sys Bjerre.

Kirke- og kulturminister Marianne Jelved ville tage Bibelen med til en øde ø. Og da hun holdt 500 menneskers opmærksomhed fangen ved den store reception efter fest- og jubilæumsgudstjenesten i domkirken den 11. maj sagde hun:

"Bibelen er en succeshistorie. Bibelen er en bestseller... Men man skal kunne se på den, at den er en bog, som bliver brugt. Så gå nu hjem og rør ved jeres bibel".

Jeg tror og håber, at Bibelen stadig vil være et midtpunkt, et knudepunkt, en solid succes og en fælles reference i vores samfund langt ud i fremtiden.

Men ministerens udtalelse peger jo på noget væsentligt. Hver dag er en forberedelse til fremtiden. Hver eneste beslutning får en betydning. Holder vi op med at røre ved Bibelen, så eroderer den langsomt. Bruger vi den, taler vi om den, diskuterer vi den, læser vi i den, lytter vi til den, ja, så bygger vi videre på den bygning, som nogle visionære samfundsborgere for 200 år siden mødtes i København for at lægge grundstenen til. De stiftede et selskab til Bibelens fremme, som skulle oplyse borgerne, modvirke tendenser til kirkelig splittelse, fremme læsningen og udbredelsen af Bibelen samt styrke rigets ånd og dannelse.

Et sådant selskab har vi fortsat brug for i Danmark anno 2014.

Tak til alle, der igennem årene med dedikation og energi har bidraget til, at ansvaret kunne løftes og opgaverne udføres. Tak til alle, der frivilligt har brugt tid og kræfter på at støtte arbejdet med Bibelen. Tak til repræsentantskabet. Tak til alle stiftsudvalgene. Tak til bestyrelsen. Tak til forretningsudvalget. Tak til vores tætte samarbejdspartnere fra Færøerne og Grønland. Tak til tidligere og nuværende ansatte. Tak til enhver, som betror os midler.

Jeg har sagt det mange gange, men nu siger jeg det igen: Bibelselskabet kan kun udføre sit arbejde gennem samarbejde. Vi har brug for hinanden. Vi lever af den tillid, som andre mennesker har vist os.

På selve jubilæumsdagen står derfor kun et budskab tilbage. Det står også med store typer i dag i en annonce i en avis, som de fleste i vores kernebagland læser. Det er et lille ord, som alt for ofte glemmes. Men som nu i det mindste vil afslutte min beretning på jubilæumsdagen om året, der forberedte festen.

Af hjertet: TAK!

Læs mere

Find den nye bibelkollektion her

Se årsregnskabet for 2013

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies