Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse.

Ordsprogenes Bog 15,4

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: David: Guds udvalgte, hyrdedreng, idealkonge. Bibelens Kong David er mange ting. Ikke mindst digteren, som kan sætte ord på tillid, håb og klageråb til Gud
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Hvem kan ikke føle sig lost en gang imellem?": Lignelserne om det mistede får, den tabte mønt og den fortabte søn viser en Gud, som søger os, når vi ikke søger ham, som holder fast i os, når vi ikke altid husker at holde fast i ham. Det giver tryghed, og det er gode åndelige vitaminer, siger Svend Løbner, direktør for Kirkeligt Medieakademi. Her svarer han på seks skarpe om Bibelen
Læs mere>  
Frimodt-Møller: ”Man skal bruge sine talenter til andres bedste”Cai Frimodt-Møller går af som formand for Bibelselskabets bestyrelse, 2014. Foto: Carsten Lundager.
Cai Frimodt-Møller har siddet i Bibelselskabets bestyrelse siden 1985 - de seneste 21 år som formand. Han kan se tilbage på mange store bedrifter. Foto: Carsten Lundager.
A+/a-   

Cai Frimodt-Møller gik den 1. oktober af som formand for Bibelselskabet og ser tilbage på næsten 30 år i bestyrelsen, heraf de 21 som formand. To nye bibeloversættelser og et væld af bibelmaterialer på tryk og internet i samarbejde med skiftende generalsekretærer er blandt højdepunkterne

Udvalgte højdepunkter fra Cai Frimodt-Møllers tid i bestyrelsen

1992: Ny autoriseret, dansk bibeloversættelse

1996: Kulturby København med uddeling af Det Nye Testamente til 620.000 husstande

1997: Børnebibelen (Johannes Møllehave)

1998: Autoriseret oversættelse af De Gammeltestamentlige Apokryfer

1999: Menneskesønnen (Peter Madsen)

2000: Rigs- og Slægtsbibelen - med Dronningens vignetter

2000: Den Grønlandske Bibeloversættelse

2001: Bibelske og liturgiske tekster på tegnsprog

2002: Bibelmaraton

2003: Den Danske Salmebog

2005: Konfirmand-bibelen

2006: Det Nye Testamente på lyd

2007: Den Nye Aftale

2007: De Mindstes Bibel (Synne Garff)

2008: Manga Messias

2008: Bibliana udgives fra Bibelselskabets Forlag

2012: Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter

2014: Bibelselskabets 200 års jubilæum

”Man skal bruge de evner, man nu engang har fået, til bedste for sine medmennesker”.

Sådan lyder slutreplikken fra Cai Frimodt-Møller efter næsten 30 år i bestyrelsen – heraf 21 år som formand – for Det Danske Bibelselskab. Og sine evner har den energiske overlæge brugt til overmål - både fagligt og kirkeligt. Kolleger på sygehusafdelingen betegnede ham som ”en inspirerende ildsjæl, altid innovativ og resultatsøgende” i deres indstilling til Dannebrogsordenen, som Cai Frimodt-Møller modtog i 2003.

Men hvem er mennesket bag det imponerende cv? I dette interview fortæller Cai Frimodt-Møller om sin flerkulturelle opvækst, om nødvendigheden af tolerance i samfundet, om kristendommens kulturgrundlag, om Bibelens betydning og om Bibelselskabets udvikling og fremtidspotentiale.

Hvorfor går du af netop nu efter 21 år?

"Det er på tide, at jeg går af, inden jeg bliver for gammel. Bestyrelsen er kendetegnet ved et meget godt sammenhold og har fungeret som en enhed. Derfor har der været en tendens til at vi lod os genvælge. Men nu er der behov for en udskiftning. Jeg ville være gået af for to år siden, for da passede det med den fireårige valgperiode, men jeg blev bedt om at fortsætte indtil Bibelselskabets 200 års jubilæumsfejring var overstået. Og det skete jo i foråret."

Hvordan kom du ind i Bibelselskabet?

"Et af de daværende bestyrelsesmedlemmer var patient hos mig. Man manglede da et bestyrelsesmedlem, der ikke var præst eller teolog, og så pegede man på mig, hvilket jeg sagde ydmygt tak til. Jeg kendte ikke noget til Bibelselskabet ud over, at jeg naturligvis kendte dets hovedværk, Bibelen."

Hvorfor sagde du ja til at komme ind i hjertet af det kristne arbejde?

"Jeg tog det som en kompliment og en udfordring. Jeg er vokset op med kristendommen fra barnsben. Mine forældre var lægemissionærer, og der var et klart og naturligt forhold til kristendommen fra vi var ganske små. Jeg og mine fem søskende er nærmest født ind i en kristen opfattelse af troen, og det har for mig aldrig været et tvivlsspørgsmål, at det var dér, jeg hørte hjemme.

"Jeg engagerede mig tidligt i KFUM-spejderne og var meget aktiv som fører på flere niveauer. Jeg syntes, det var spændende at forholde mig til Bibelen, for det var jo bl.a. min opgave som spejderfører at holde aftenandagt."

"Jeg var også vokset op med, at forholdet til andre trosretninger var meget ukompliceret i Indien. Forskellene var udviskede. Uanset om vi var baptister, metodister, lutheranere eller noget andet, havde vi jo alle den samme baggrund. Og derfor har der ikke for mig været nogen censur med, hvem jeg omgikkes. Det tror jeg er meget karakteristisk for børn, der som jeg er vokset op i en anden kultur. Man viser respekt for sine omgivelser."

Hvilken betydning fik opvæksten i en fremmed kultur for dit valg af karriere?

"Der er et engelsk begreb, der hedder Third Culture Kid, tredjekultursbarn. Det er jeg et tydeligt eksempel på. Jeg er vokset op i én kultur, nemlig den danske kulturbaggrund, som mine forældre tog med sig til Indien; jeg levede i en indisk kultur, og når jeg så kommer tilbage til Danmark, danner jeg min egen kultur. Denne tredje kultur er en blanding af det, man er født ind i, og det, man er vokset op med.

"Denne tredje kultur kan også mærkes blandt mine fem søskende. Alle har samme opvækst, og efterhånden som vi blev så gamle, at vi ikke længere kunne gå i skole i Indien, blev vi sendt hjem til Danmark. Det har bevirket, at vi har et meget nært familieskab. Vi har et andet forhold til hinanden, end vi har set hos andre søskendeflokke. Vi blev tvunget til at holde sammen, for vores forældre boede titusinde kilometer borte. 

Kan du mærke, at du har noget med dig fra den anden kultur, som du kan bruge herhjemme?

"Man har som tredjekultursbarn et mere åbent sind og en tolerance over for sine medmennesker, det være sig etniske danskere eller etniske indvandrere. Jeg er vokset op i et land, hvor hindureligionen var dominerende, men udviste tolerance og accept af andre religioner."

Og det kunne vi godt bruge her i Danmark?

"Ja, vi kunne godt bruge mere tolerance her i Danmark. Det er meget ubehageligt at opleve de kultursammenstød som ofte sker. Som læge møder jeg mange etniske medborgere, og da er det helt klart, at nogle er integrerede i det danske samfund og viser respekt og taknemmelighed, mens andre har en mere kritisk holdning. Måske har jeg nemmere ved at tackle dem, fordi jeg har flere kulturer i mig, og fordi jeg kan bruge mere tid på hver enkelt patient på et privathospital, end hospitalerne kan i almindelighed. Der er også ofte en sprogbarriere, og det tager tid at nedbryde denne."

Nogle forlader kristendommen efter de er vokset op som missionærbørn, men du følger i dine forældres fodspor, både med kristendom og lægegerning. Hvorfor det?

"Jeg tror, det har stor betydning, hvor man kommer til at bo som 15-årig, når man bliver sendt til Danmark for at fortsætte skolegangen. Vi var så heldige, at vi kunne flytte ind hos familie eller gode venner. De tog os ind i deres hjem, så vi kunne vokse op blandt jævnaldrende. Jeg kom ind i en præstefamilie, som passede til den baggrund, jeg havde. Så det har ikke anfægtet min tro på nogen måde. Men jeg kender da flere af mine jævnaldrende fra min tid i Indien, som nu har en mere ateistisk holdning. Men de fleste af mine søskende har været eller er engagerede i kirkelig tjeneste."

Vores samfund er i stigende grad multireligiøst. Hvor passer Bibelen ind? Er den ved at være uaktuel?

"Jeg synes, Bibelen er højaktuel, ikke mindst fordi kristendomskundskab og religion er gjort til et skolefag i både folkeskole og gymnasium. Derfor er det yderst relevant, at vi fastholder, at Bibelen skal være meget tilgængelig, gerne både digitalt og på tryk. I Bibelselskabet har vi bestræbt os på at udgive bibler og bibelmaterialer til elever på forskellige klassetrin, samt lærervejledninger."

Men mange elever har anden religiøs baggrund …

"Ja, men man kan ikke komme ind i et dansk samfund uden at kende den religion, som vi bygger vores kultur på. Da jeg var barn i Indien, havde vi et vist kendskab til hinduistiske religioner, og hvilke guder og højtider, de fejrede. På samme måde synes jeg da bestemt også, enhver etnisk indvandrer, der kommer her til landet, må være orienteret om det kultursamfund, vi lever i og bygger på. At de så ikke vil dyrke kristendommen er en anden sag. Det respekterer jeg. Men de skal kende den baggrund, de lever i."

Og her kommer Bibelen ind?

"Ja, jeg synes vi har gjort et stort arbejde, dels ved at popularisere udgivelserne med smarte omslag, og dels ved at lave en let tilgængelig oversættelse af Det Nye Testamente i Den Nye Aftale. Vi arbejder på at oversætte Det Gamle Testamente til nudansk, så det er nemmere at forstå for dem, der ikke er så bibelkyndige."

Hvad har været din største oplevelse i alle disse år med Bibelselskabet?

"Først og fremmest oversættelsen af hele Bibelen i 1992. Den gjorde et stort indtryk på os alle. Det var et kæmpe arbejde, der allerede var i gang, da jeg trådte ind i Bibelselskabet, og som jeg fik den store fornøjelse at følge med i."

"Det har også været en stor oplevelse at se Den Nye Aftale blive til i 2007. Og at man begyndte at bruge internettet, hvor vi startede med at lave et interaktivt spil, hvor børnene skulle svare på forskellige bibelspørgsmål for at komme videre. På den måde aktiveredes børnenes fantasi."

"Og så vil jeg i samme åndedrag nævne den nye salmebog. Det er godt nok Vajsenhuset, der udgiver den, men vi er tætte samarbejdspartnere og producenter for Vajsenhuset."

Det er vigtige milepæle – for hvordan skulle danske kirker klare sig uden bibel og salmebog?

"Vi er så heldige i Danmark, at Bibelselskabet har eneret til at udgive en autoriseret oversættelse af Bibelen. Og det lykkedes for daværende generalsekretær Niels Jørgen Cappelørn at få samtlige kirkelige retninger, inklusive katolikkerne, til at acceptere den nye bibeloversættelse i 1992. Det er jo enestående for Danmark, for det er ikke lykkedes i hverken Norge eller Sverige, hvor de har flere bibler. Nogle bruges på universiteter, andre i kirker og atter andre i visse kirkeretninger. Men her har vi én bibel for alle, og det er en meget flot præstation."

Hvordan oplever du så samarbejdet med Bibelselskabets protektor Hendes Majestæt Dronningen?

"Dronningen inviterer alle sine ”protektioner” til nytårskur, og her har jeg hvert år haft lejlighed til at hilse på Dronningen og på Prinsgemalen. Jeg har flere gange haft lejlighed til at tale med Dronningen, og jeg synes, hun er spændende at tale med. Hun er særdeles velorienteret i både bibel og salmebog."

"Jeg var i Grønland, da vi i 2000 skulle overrække den grønlandske bibeloversættelse til den grønlandske biskop. Da spiste jeg frokost med Dronningen. Vi havde en længere samtale på terrassen og så på hvaler ude i fjorden. Hun viser stor interesse og forståelse for, hvad Bibelens budskab går ud på. Jeg er meget imponeret over Dronningens indsigt i Bibelen, og at hun åbent vedkender sig kristendommen."

Hvad har den største udfordring været i alle årene – hvad er det værste?

"Økonomien! Vi levede på en bølge af gaveindtægter i starten af min periode. I dag er det en større udfordring at få frivillige gaver. Det skyldes også den økonomiske krise, vi har været igennem." 

Men Bibelselskabet er jo også gået hen og er blevet en hjælpeorganisation. Du har selv besøgt Østeuropa og Indien og set arbejdet på nærmeste hold …

"Jeg besøgte Det Indiske Bibelselskab i Sydindien i foråret og blev dybt imponeret over dets arbejde. Der er en utrolig arbejdsomhed, en kreativitet, og på typisk indisk vis går man til folk med vajende faner. Det Indiske Bibelselskab benytter sig af den indiske mentalitet, at man gerne får foræret en bibel, Det Nye Testamente eller lignende."

"Det så jeg også i Østeuropa, da jeg var med i en delegation til Bulgarien og Ukraine kort efter murens fald. De kunne simpelthen ikke få litteratur nok. Det havde i Sovjettiden været forbudt overhovedet at sælge eller udlevere bibelsk materiale. De var så sultne, så biblerne blev revet ud af hænderne på os."

"Jeg kan huske en rejse fra Kiev til Lviv, hvor vi alle i delegationen blev udstyret med pjecer, der bestod af Lukasevangeliet. Jeg var ikke vant til at stå på en banegård og udlevere materiale til tilfældigt forbipasserende og tænkte: ”Hvordan kommer jeg af med de hundrede pjecer i min kasse?” Men det var intet problem. I løbet af 10 minutter havde jeg ikke flere tilbage!"

Hvordan ser du Bibelselskabets fremtid?

"Jeg tror, vi har gjort et godt kup ved at få Morten Thomsen Højsgaard som generalsekretær. Vi har tidligere været velforsynede med fremragende teologer, som jo har været centrale i forbindelse med de nye bibeloversættelser. Men Morten er mediemand og har et stort netværk i medieverdenen. Det synes jeg han spiller fantastisk godt på."

"Bibelselskabet er inde i en virkelig god gænge. Der er et meget større samarbejde med andre bibelselskaber, end vi har haft tidligere. Vi har selvfølgelig hele tiden kontakt til De Forenede Bibelselskaber og har leveret indsamlede midler til fælles indsamlingsprojekter. Da de baltiske lande blev selvstændige omkring 1990 leverede vi både knowhow og ”hardware” til dem. Jeg var for eksempel nede i depotkælderen på mit sygehus for at finde skriveborde og kontorstole, som vi sendte i containere til Estland, Letland og Litauen. Vi har hele tiden støttet andre bibelselskaber, for eksempel Det Armenske Bibelselskab for nogle år siden med direkte etablering og økonomisk hjælp.

Og så er I engagerede i direkte nødhjælpsarbejde …

"Ja, i projekter som ”The Good Samaritan” hjælper vi gerne sammen med Danida i lande, hvor der er store behov i en tid med HIV/AIDS og andre smitsomme sygdomme. Så her giver vi akut hjælp i form af mad, tøj, skolebøger – og bibler."

Hvor kommer behovet for bibler ind?

"Min fornemmelse fra min tid i Indien er, at mangel på litteratur bevirker, at man læser i Bibelen, når man kan få fat i én. Vi havde en højt værdsat indisk chauffør, som altid havde sin bibel med i bilen, og mens vi andre var ude, sad han altid i bilen og læste i den. Jeg oplevede, at Bibelen også var en form for føde, åndelig føde.

Hvad betyder Bibelen for dig personligt?


"Jeg føler, at der er mange bibelord, man kan holde sig til, for eksempel Johannesevangeliet kapitel 3, vers 16, som er kendt af de fleste: ”For således elskede Gud verden, at han gav sin søn…”. Bibelen er en bog, jeg kan ty til, når jeg har behov for hjælp. Den giver håb. Den giver også trøst. I situationer, hvor vi mister nogle af vores kære, kan man finde trøst og opmuntring. Der er også lignelser, der er særdeles relevante. Lignelsen om de betroede talenter sætter jeg meget højt."

Hvordan kan det være?

"Det er gribende at vide, at om man har fået en, to eller fem talenter at forvalte, så har man pligt til at investere og forvalte dem på bedst mulige måde. Ikke ”grave” sine evner ned, men søge at yde sit bedste til gavn for medmennesket. Man skal bruge de evner, man nu engang har fået, til bedste for sine medmennesker og sine nærmeste."

Cai Frimodt-Møller indtrådte i Bibelselskabets bestyrelse i 1985 og blev valgt som formand i 1993.

 

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies