Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse.

Ordsprogenes Bog 15,4

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Salomo: Kong Salomo finder vi i Det Gamle Testamente. Han er kendt for to ting: Sin store rigdom og sin store visdom. Det er også ham, som bygger Templet i Jerusalem, og under ham bliver Israel endnu rigere og mere betydningsfuldt, end det var under hans far, Kong David
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Hvem kan ikke føle sig lost en gang imellem?": Lignelserne om det mistede får, den tabte mønt og den fortabte søn viser en Gud, som søger os, når vi ikke søger ham, som holder fast i os, når vi ikke altid husker at holde fast i ham. Det giver tryghed, og det er gode åndelige vitaminer, siger Svend Løbner, direktør for Kirkeligt Medieakademi. Her svarer han på seks skarpe om Bibelen
Læs mere>  
En bibelsk kraftpræstation
Ebenezer Hendersons var både medvirkende til oprettelsen af Det Danske Bibelselskab og forfattede et manuskript om dan danske bibels historie, som nu efter 200 år endelig er tilgængeligt. Portræt: Gengivet med tilladelse fra Congregational Memorial Hall Trust.
A+/a-   

Skotten Ebenezer Henderson var ikke blot med til at grundlægge Bibelselskabet i 1814. Han skrev også en omfattende engelsk afhandling om danske bibeloversættelser. Forhenværende lektor i teologi, Bodil Ejrnæs, har arbejdet med manuskriptet og mener, det er en præstation ud over det sædvanlige

Om Bodil Ejrnæs

Bodil Ejrnæs


Ebenezer Hendersons 200 år gamle manuskript er bearbejdet af forhenværende lektor i teologi Bodil Ejrnæs. Gennem mange år har Bodil Ejrnæs beskæftiget sig med oversættelse og fortolkning af Bibelen. Hun var med i arbejdet med den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 og af De Apokryfe Bøger fra 1998 og var desuden medredaktør af en dansk oversættelse af Dødehavsskrifterne fra 2003.


Læs Hendersons manuskript her

"Det er ganske enkelt den mest grundige gennemgang af danske bibeloversættelser, der findes, og så er den oven i købet skrevet af en skotte. Det er ret imponerende."

Så klar er Bodil Ejrnæs dom. Og er der nogen, der har et overblik over, hvilke bibeloversættelser, der findes, og hvilken betydning de har, er det Bodil Ejrnæs.

Ved siden af mange års undervisning i Gammel Testemente på Det Teologiske Fakultet i København var hun nemlig en af de bærende kræfter, da Bibelen udkom i nyoversættelse i 1992, ligesom hun efterfølgende tog del i oversættelsen og udgivelsen af De Apokryfe Skrifter. Præstationer der i sig selv er imponerende, men som altså ikke afholder Bodil Ejrnæs fra at omtale Ebenezer Hendersons arbejde med stor respekt:

"Han må have haft et sprogtalent ud over det sædvanlige. For ikke blot lærte han de nordiske sprog, han studerede også Bibelens grundsprog samtidig. Og det foregik i en periode, hvor han var med til at grundlægge Bibelselskabet."

Strandede i Danmark
Ebenezer Henderson blev født i Saline i Skotland i 1784. Fra 1803 til 1805 tog han en uddannelse som missionær i Edinburgh. Det var hans plan herefter at tage til Ostindien for at missionere. Men da det ikke kunne lade sig gøre, tog han sammen med en ven til København for således at komme videre til et missionsområde. Men Ebenezer Henderson og hans ven blev opholdt i Danmark, og i stedet for at komme ud og missionere fik han afgørende betydning for den danske bibelsag, som medgrundlægger af Bibelselskabet og forsker i danske bibeloversættelser.

Efter sit ophold i Danmark, hvor han i længere perioder også boede i Sverige og på Island, rejste han videre til blandt andet Rusland og vendte i 1825 tilbage til England, hvor han fik en stilling som lærer i teologi og orientalske emner. Fra 1852 til 1853 virkede Ebenezer Henderson som præst og døde i Mortlake ved London i 1858.

Store planer
Under opholdet i Danmark, sandsynligvis i årene 1812-1814, udarbejdede Ebenezer Henderson et engelsk manuskript på 85 ark med tekst på begge sider. Sammen med to andre tekster, en afhandling om Hans Mikkelsens oversættelse af Det Nye Testamente og en fremstilling af den islandske bibels historie, som begge i modsætning til manuskriptet blev udgivet, var det ifølge breve fra Ebenezer Henderson planen, at det hele skulle samles i et værk om nordiske bibeloversættelser.

Manuskriptet indleverede Ebenezer Henderson i 1818 til Det Engelske Bibelselskab, og selvom det virkede gennemarbejdet og klar til tryk, blev det med tiden glemt. Både i England og Danmark. I mange år blev Ebenezer Hendersons navn derfor udelukkende forbundet med stiftelsen af Det Danske Bibelselskab og kampen for udbredelsen af Bibelen.

Dette ændrede sig imidlertid i 1980'erne, hvor Felix Olafsson i forbindelse med udarbejdelsen af en biografi om Ebenezer Henderson blev opmærksom på manuskriptet, som Bibelselskabet i 1982 fik en kopi af. Det er dette manuskript, som Bibelselskabet nu via sin hjemmeside gør tilgængeligt, og som Bodil Ejrnæs understreger at både fagfolk og almindelige bibelinteresserede kan have glæde af:

"Noget af det er måske lidt nørdet og bedst egnet for fagfolk, men andre vil have glæde af at læse om de mange overvejelser og betragtninger, Ebenezer Henderson gør sig. For eksempel har han en ret detaljeret viden om, hvor mange eksemplarer der er trykt af de forskellige oversættelser. Ligesom han giver en god indføring i, hvilken betydning Bibelen har haft i forskellige perioder."

Stort overskud
I værket gennemgår Ebenezer Henderson de cirka 30 danske oversættelser, der findes fra perioden lige før reformationen og frem til Ebenezer Hendersons samtid. Med hovedvægten på oversættelserne fra tiden omkring reformationen. Hele vejen igennem værket er det, ifølge Bodil Ejrnæs, tydeligt, at forfatteren har haft blik for såvel detaljen som perspektiverne:

"En af de ting, der er værd at lægge mærke til, er, at Ebenezer Henderson ikke blot har haft indsigt i det danske sprog i samtiden, men også i dets tidligere former. Det har gjort ham i stand til at komme med mange interessante sproglige betragtninger."

Over det mange gange
At bearbejde et manuskript af dette omfang er i sig selv et stort arbejde. Bodil Ejrnæs har derfor også været igennem manuskriptet mange gange:

"Jeg har arbejdet tæt sammen med tidligere medarbejder ved Bibelselskabet, Irene Ring, der har sørget for, at den fotokopi af manuskriptet, som Bibelselskabet har, er blevet digitaliseret. Men fotokopien har flere steder ikke været så god, og vi har derfor været nødt til at gennemgå det mange gange. Jeg har så taget mig af alle hebraisk- og græsksproglige detaljer, som forekommer i manuskriptet."

Nu er manuskriptet så blevet gjort tilgængeligt for en bredere kreds af interesserede læsere via Bibelselskabet hjemmeside, og selvom Bodil Ejrnæs altså mener, at en del af manuskriptet nok primært vil interessere fagfolk, mener hun alligevel, andre vil have glæde af at læse i manuskriptet:

"Jeg er sikker på, at de mange fine betragtninger, Ebenezer Henderson gør sig over sproget og de forskellige oversættelser, også vil være interessant for mennesker, der i almindelighed interesserer sig for emnet."

Læs mere

Læs selv Hendersons 200 år gamle manuskript

Enestående skrift om den danske bibels historie er nu tilgængeligt

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies