Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Glad hjerte giver venligt ansigt, med lidelse i hjertet følger modløshed.

Ordsprogenes Bog 15,13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob: Efter Abraham og Isak er Jakob den tredje patriark og altså stamfader til Guds folk, Israel. Det er en fast vending i Det Gamle Testamente, at "Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud"
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Garvet baptist ærgrer sig: "Det er så ærgerligt at møde mennesker, som har fraskrevet sig kristendommen fuldstændigt, fordi de mødte kristne, der med vold og magt ville have dem til at læse beretningerne om verdens skabelse helt bogstaveligt som forudsætning for den rette tro", udtaler baptist og afgående bestyrelsesmedlem i Bibelselskabet, Leif Nielsen. Her svarer han på 6 skarpe
Læs mere>  
Årsberetning: Bibelselskabet er i bevægelseBirgitte Stoklund Larsen fremlægger årsberetning. Foto: Carsten Lundager.
Generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen fremlagde sin årsberetning ved Bibelselskabets repræsentantskabsmøde. Foto: Carsten Lundager.
A+/a-   

De kommende år vil Bibelselskabet have fokus på idé- og projektudvikling og på økonomisk konsolidering. Her er generalsekretær Birgitte Stoklund Larsens årsberetning for 2015, som blev fremlagt ved Bibelselskabets repræsentantskabsmøde den 26. maj

Da jeg for nogle uger siden sad og overvejede, hvordan jeg skulle begynde denne årsberetning, var det første ord, der faldt mig ind - "vadested".

Det lyder måske ikke særligt opløftende. Jeg tror, de fleste forbinder et vadested med stilstand, det er en slags mellemstation, et vakuum. Det er et sted, hvor ting ikke forandrer sig, hvor man træder vande.

Det er ikke altid, man skal følge sine første indskydelser.

Det har jeg nu alligevel valgt at gøre her i dag, hvor jeg skal aflægge beretning for året 2015 i Bibelselskabet. Det har på mange måder været et vadested - men på ingen måder stilstand og uforanderlighed. Og oprindeligt er det heller ikke, hvad der er i et vadested.

Vi ved det jo fra Første Mosebog, hvor Jakob først sender konerne og trælkvinderne og alle de 11 børn over på den anden side. Da hele menageriet er nået sikkert over Jabboks vadested, står Jakob alene tilbage i vandkanten. Det kommer der en natlig slåskamp ud af, en brydekamp, der jo ender godt - men ikke uden varige mén. Jakob humper fra vadestedet med en hofteskade - men også både med et nyt navn og en velsignelse.

Et vadested er en overgang. Det var sådan et sted, hvor der var lavvande, så man kunne bevæge sig over med sine dyr (og sine koner). Et vadested er et sted, hvor man bevæger sig - det er ikke et sted, hvor man står stille - det er for farligt, når man nu i forvejen har været nødt til at sagtne farten.

I 2015 sænkede Bibelselskabet farten lidt. Det gør en organisation, når én generalsekretær holder op og en ny kommer til. Men det er vigtigt at slå fast, at Bibelselskabet langt fra holdt op med at bevæge sig - og jeg kan forsikre jer om, at der er blevet arbejdet - også i 2015.

Men når man som organisation i sådan et vadested sænker farten, så er det også for at tænke sig om. Det er en anledning til en fornyet refleksion over, hvad det er, der er Bibelselskabets raison d'etre. Hvad er kerneopgaven, og hvordan skal vi løfte den i dag? Det har vi også brugt noget tid på at overveje i slutningen af 2015.

Bibelselskabet er en kommunikationsvirksomhed, det handler dybest set om at få budskabet ud - at få fortalt den gode historie. Men noget af det første, der slog mig, da jeg 1. august begyndte som generalsekretær, var, hvor kompleks en størrelse Bibelselskabet også er: Vi er jo ikke store, men vi er både forlag og bogcenter, en indsamlingsorganisation - og som om det ikke skulle være nok, så er Bibelselskabet også en medlemsorganisation. Til og med er Bibelselskabet en public servicevirksomhed, vi stiller kvit og frit Bibelen til rådighed på hjemmesiden.

Det er ikke altid helt let at holde sammen på alle disse forskellige agendaer, skulle jeg hilse at sige - det er ganske enkelt forskellige logikker, der driver forlaget, som skal drives på forretningsmæssige vilkår, og indsamlingen, hvor logikken handler om at hjælpe, hvor der er hjælp behov. Det, der får en forlagsredaktør til at gå glad på arbejde, er ikke nødvendigvis det samme, som får en frivillig til at glæde sig til en lørdag på Mystikmesse eller Babymesse.

Men heldigvis er der jo sammenfald og fælles interesser. Det, der binder det hele sammen, er naturligvis Bibelen.

Bibelen er i centrum - men omkring dette centrum er vi engageret på mange måder, som bibelcirklen her angiver. Der er klassiske Bibelselskabs-opgaver som oversættelse, udgivelse og uddeling - og der er formidling, som handler om at få de bibelske fortællinger i spil, at få dem til at virke, der er fortalervirksomhed, som handler om at fastholde legitimiteten af kristendom og Bibel i en bredere sammenhæng, og endelig sammenhængen mellem socialt arbejde og Bibelen. Cirklen her viser sammenhængen i arbejdet i Bibelselskabet - og det er klart noget, vi skal arbejde med fremover.

Bibelcirklen
Bibelcirklen - Bibelen er i centrum for alle aktiviteter.

Vi har også sat en række strategiske pejlemærker op for arbejdet i 2016-17. Helt overordnet kommer vi i de kommende år til at have fokus på økonomisk konsolidering og på idé- og projektudvikling. Som det fremgår af regnskabet, som vi kommer til, så er det ikke nogen nem sag at få enderne til at mødes - vi er både, hvad angår forlag og indsamling i et presset marked, og det er en udfordring at få økonomien til at løbe rundt, så vi kan gøre endnu mere af det, vi er sat i verden for, nemlig at udbrede Bibelen, kendskabet til Bibelen og til de bibelske fortællinger.

Vi har altså i anden halvdel af 2015 i høj grad brugt tiden på at se fremad. At få øje på, i hvilken retning vi skal bevæge os på den anden side af vadestedet, for slet ikke at tale om, hvordan vi skal bevæge os. På nogle områder skal vi bevæge os hastigt fremad, på andre områder vil det gå lidt mere tøvende og mere afprøvende, sådan må det være.

Men Bibelselskabet er i bevægelse. En af de måder, vi bevæger os på, er netop med stærkt fokus på idé- og projektudvikling.

Et af de store projekter, vi har i gang, er det store oversættelsesprojekt, hvor Det Gamle Testamente skal oversættes til nudansk. Det er tanken, at det sammen med Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk inden for en overskuelig årrække skal blive til en hel bibel på nudansk - indtil videre er der udkommet fem skrifter - pilotprojektet med Begyndelsen og Tænkeren (Første  Mosebog og Prædikerens Bog) i 2014 - og her i 2016 Frihedskampen, Verdens undergang og Undertrykkernes by (Dommerbogen, Daniels Bog og Jonas' Bog).

Reaktionerne på oversættelserne har været forskellige, nogle har været begejstrede for det nudanske, andre har været mere skeptiske overfor projektet - også uden at have sat sig ind i, hvordan det er foldet ud i oversættelserne. Men jeg tror, vi skal være glade for reaktionerne - uanset om de er forbeholdne, om de er positive eller negative. De er jo faktisk udtryk for, at folk går op i, hvad der sker med Bibelens sprog. Det er et udtryk for, at Bibelen - trods sekularisering og almindeligt dannelsestab - stadig langt fra er en hvilken som helst bog - heller ikke for mennesker, der ikke plejer daglig omgang med den. Det er dejligt at mærke, at der er opbakning til projektet bredt i det kirkelige landskab - og stor forståelse for projektet også bredt i det kulturelle Danmark.

I 2015, som denne beretning gælder, udkom ingen smagsprøver på oversættelsen. Til gengæld er der blevet arbejdet bag kulisserne både med finansiering og med aftaler om oversættelse og sproglig bearbejdelse. Finansieringen er stadig ikke helt på plads, men vi arbejder på sagen - og hvis der er nogen, der kender nogen, der er på udkig efter et virkeligt godt projekt at støtte, en folkeudgave af Bibelen, så siger vi ikke nej! Men vi har fået reorganiseret projektet, der er - tør jeg godt sige - meget god fremdrift i oversættelsen, og efter planen udkommer to-tre skrifter i 2017 - som et led i reformationsfejringen. Det bliver blot et af Bibelselskabets bidrag til fejringen - men jo en markant måde at sætte fokus på Reformationen som en oversættelsesbevægelse.

Et andet stort projekt er groet ud af det internationale arbejde, som Bibelselskabet er en del af. Det handler om bibelsk sjælesorg, vi kan kalde det en slags eksistentiel nødhjælp, som kan hjælpe mennesker til at leve videre med de sår på sjælen, de har fået med sig ud af katastrofer, krig og terror. I De Forenede Bibelselskaber er der udviklet en model, som er afprøvet i praksis i bl.a. Mellemøsten. Der er også et uddannelsesprogram, så kirkeledere i konfliktområder uddannes i metoden, som nu eksisterer på mere end 173 sprog og i 68 lande globalt. Det handler om sjælesorg i grupper, hvor de bibelske tekster er med til at bringe trøst og lindring og mulighed for forandring for dybt traumatiserede mennesker.

Det er international chef Synne Garff, der har været primus motor i Bibelselskabets engagement i at få modellen omsat til dansk, så den også kan bruges i vores sammenhæng. I efteråret inviterede vi Leif Andersen fra Menighedsfakultetet i Århus og Helle Møller Jensen fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter med til Jordan, hvor de fik et førstehåndsindtryk af, hvad den bibelske sjælesorg kan. Tilbagemeldingerne var meget positive, og hver på deres sted har de to arbejdet videre med det.

Vi er nu nået så langt, at vi kan sige, at vi - udover at støtte den bibelske sjælesorg ude i verden - nu også på dansk grund har en task-force, som kan uddanne andre i bibelsk sjælesorg. En helt konkret måde, hvor de bibelske fortællinger kommer i brug til glæde, trøst og opmuntring for mennesker, der har mistet.

Det var lidt om vores strategiske overvejelser i 2015 - men alt imens vi har drøftet retning og fokus, organisation og it - så har det øvrige arbejde jo langt fra stået stille. Der er blevet arbejdet. Der er både blevet udgivet og solgt bøger og samlet penge ind til bibelarbejdet både i Danmark og ude i verden. Morten Predstrup, salgs- og marketingchef, var konstitueret generalsekretær i foråret 2015 og "passede butikken" - og gjorde det på en så fin og loyal måde, at det var let at træde til.

På forlagssiden har 2015 været et år med få, men vigtige udgivelser. I foråret 2015 udkom Studiebibelen. Det er bibel og leksikon i ét, den havde været længe undervejs, men til gengæld er det så meget desto større en glæde, at den også blev taget vel imod ved udgivelsen. Søren Kassebeer kaldte den i Berlingske for bogforårets "måske vigtigste udgivelse på dansk" - og biskop Steen Skovsgaard kaldte Studiebibelen for "et uomgængeligt værk, et must for den nysgerrige bibellæser". Studiebibelen er for de store og de kloge - men vi har også i 2015 udgivet en bog for de små og de nysgerrige. Det er selvfølgelig MyldreBibelen med Esben Hanefelt Kristensens tegninger, hvor de mindste kan gå på opdagelse i de forunderlige tegninger - og få lidt smag for Bibelen.

2015 har også været præget af, at vi har skiftet forlagschef. I december tiltrådte Lisbeth Elkjær Øland som forlagschef - Lisbeth har i en årrække været redaktør på forlaget. Og hun er godt i gang med realisere nogle af de planer, vi har arbejdet på i efteråret, hvor vi har haft fokus på idéudvikling og på at skærpe profilen på forlaget. Kernen er - og skal fortsat være - bibler og bibelfortællinger, og vi vil også fremover have et særligt fokus på formidling til børn. Men vi vil også i de kommende år arbejde på at få et markant spor af titler med mere eksistentielt og aktuelt afsæt - ambitionen også for disse udgivelser er at nå bredt ud. Det er, kan man sige, en måde at tage en anden vej til Bibelen og de eksistentielle temaer, som behandles her.

Bibelselskabets udgivelser er - og skal være - af høj kvalitet. Der arbejdes både med indhold og udstyr. Det er glædeligt, at andre også har øje for, at det er tilfældet. Foreningen for Boghaandværk har i 2015 hædret Bibelselskabets ambitiøse jubilæumsudgivelse, kollektionen med 21 forskellige udgaver af den autoriserede oversættelse, som en af årets smukkeste udgivelser.

I det forløbne år har Bibelselskabet også været til stede på en række messer og møder. På Bogforum i Bellacenteret i november havde vi en markant og velbesøgt stand, hvor MyldreBibelen var blikfang. Bibelselskabet har også deltaget i skolebogmessen, hvor sidste bind i det anmelderroste indskolingssystem "i Boksen" blev præsenteret. Vi har også - takket være frivillige fra stiftsudvalgene og ambassadørkorpset - kunnet være repræsenteret på både baby- og mystikmesse, på folkemødet på Bornholm, på baptisternes sommerlejr, på stiftsdage og forskellige lokale arrangementer rundt omkring i landet.

Flere stiftsudvalg har også været engageret i uddelingen af bibler til hospitaler, som fandt sted i december. Der blev uddelt bibler og bibelsk materiale og salmebøger til en værdi af en million kroner til hospitaler, hospicer og psykiatriske afdelinger.

Den første udadvendte aktivitet, som Bibelselskabet var involveret i i begyndelsen af 1800-tallet, det var netop en uddeling af bibler til hospitaler, så man kan sige, at det virkelig er en klassisk bibelselskabsaktivitet. Også andre udsatte grupper har fået bibler - det gælder flygtninge, fængslede, hjemløse, prostituerede og andre.

Man kan dele ud på mange måder. Det sker også på Bibelselskabets hjemmeside og på de sociale medier. Når vi kommunikerer og oplyser, giver vi Bibelen videre. Bibelselskabet opfylder en vigtig public-service funktion med sin virksomhed, når vi stiller Bibelen til rådighed på nettet.

Det er der flere og flere, der gør brug af. I 2015 var der 2,5 millioner sidevisninger på Bibelen Online - og cirka det samme antal på resten af hjemmesiden, hvor vi har artikler om centrale bibelske personer og temaer, brevkasse, interviews og meget andet. Knap 5 millioner visninger blev det altså til sidste år.

Vi udsender fire gange årligt magasinet Bibelen og Verden. Og hver uge sender vi et nyhedsbrev til mere end 10.000 mennesker med nyheder og gode historier fra Bibelens verden. Vi kan se, de bliver læst - og både hjemmeside og nyhedsbrev og sociale medier som Facebook er vigtige kommunikationskanaler for arbejdet med at udbrede kendskabet til Bibelen.

Det er bl.a. gennem dette oplysningsarbejde, at Bibelselskabet opfylder sit formål. Udfordringen i en dansk sammenhæng er ikke blevet mindre i takt med sekularisering og en virkelighed med flere religioner og kulturer, men det er en vigtig opgave for Bibelselskabet at være med til også at løfte denne oplysnings- og dannelsesopgave. Det gælder særligt i en tid, hvor åndsfriheden er under pres, og hvor der er en tendens til, at ikke bare én religion, men alle religioner sættes under mistanke i en bred samfundsmæssig sammenhæng.

Der er nok at tage fat på. Det gælder også i det internationale arbejde, hvor tingene i en del tilfælde er gået fra slemt til værre. Fokus for arbejdet har naturligt været Mellemøsten og Nordafrika, hvor kristne er under pres. Her har en del bibelselskaber virkeligt svære vilkår at udøve deres arbejde under - og hvor det herhjemme er en relativt fredelig syssel at oversætte Bibelen, dér er det andre steder decideret farligt. Når man møder mennesker, der arbejder under sådanne forhold, så bliver man ydmyg. I disse områder har støtten fra generøse givere været med til at sikre bl.a. husly, mad, beskyttelse, bibler og fortalervirksomhed. Også de mange flygtninge i bl.a. Syrien, Irak, Jordan og Libanon har haft vores opmærksomhed. Vi hjælper uanset tro i samarbejde med lokale partnere, men det er klart, at vi også gerne vil give bibler, hvis det er det, der efterspørges.

Et lyspunkt er SAT-7, satellitkanalen, der sender tv om kristendom og tro i Mellemøsten og Nordafrika. Der bliver transmitteret gudstjenester, diskuteret tro, menneskerettigheder og bygget bro til muslimer. I efteråret var Bibelselskabet medarrangør på en skandinavisk donorkonference, hvor vi havde besøg af en kvindelig egyptisk producer og SAT-7's mangeårige direktør, Terry Ascot. Det var opløftende at møde dem og fornemme, hvordan arbejdet her gør en forskel. SAT-7 har også en særlig børnekanal, SAT-7 Kids, som sender daglig undervisning i engelsk, arabisk og matematik for flygtningebørn, som er forhindret i at gå i skole, men har adgang til et tv eller YouTube. Det kommer også flygtningebørn her i landet til gode.

I 2015 var et markant fokus for det internationale arbejde Armenien, hvor 100-års dagen i 2015 for det armenske folkemord blev markeret med en stor uddeling af bibler i landet. Den armenske ambassade fik overrakt 100 Forglemmigej-blomster for at mindes de langt over en million uskyldige armenere, som blev myrdet.

Herudover støtter Bibelselskabet en række projekter også andre steder i verden. Det gælder bl.a.  oversættelsesprojekter over hele kloden, hiv-bekæmpelse i en række afrikanske lande, og uddeling af bibler i bl.a. Cambodja, Swaziland, Sydsudan og Ukraine. Også de stærkt voksende kirker i Kina er blevet støttet med bibler i 2015.

Og man kunne blive ved. Men det skal jeg ikke. Men jeg vil slutte med at sige tak. Tak til jer, der arbejder frivilligt i stiftsudvalg og som ambassadører, tak til repræsentantskabet og til gode samarbejdspartnere, som er helt afgørende for Bibelselskabets arbejde. Tak til bestyrelse og forretningsudvalg for opbakning i arbejdet - og tak til medlemmer og generøse givere, som gør arbejdet muligt. Og tak til medarbejderne for udholdenhed - og overbærenhed - i et ikke helt almindeligt år.

Jeg har - vil jeg sige - nærmest fået ordre på at sige tak. Der er flere medarbejdere, der har sagt til mig, at det skulle jeg huske. Det siger noget om, hvordan folk i sekretariatet tænker om alle jer, der bakker op om arbejdet. Når jeg får besked på det, så siger jeg selvfølgelig tak! Men jeg vil sige, at jeg gør det ikke kun, fordi jeg har fået besked på det - det er også en personlig tak for den opbakning, jeg har fornemmet lige fra dag ét.

Det er jeg meget taknemmelig for - også som menneske er man jo ganske sårbar, når man går fra den ene bred til den anden.

Nu er vi jo så endt ved vadestedet igen. Det er ikke noget dårligt sted at være - en tid. Nogen mener ligefrem, at alt er kun en overgang. Vi er stadig i bevægelse.

Jakob fik som nævnt jo både en hofteskade, et nyt navn og en velsignelse.

Det er ikke usandsynligt, at Bibelselskabet har fået en hofteskade eller to at bære videre på. Vi lever i foranderlige tider, strømmen er stærk, og hvem ved, hvem man møder i mørket.

Et nyt navn skal Bibelselskabet ikke have. Det er så godt, som det kan være. Men en velsignelse? Det kan vi altid bruge!

Tak for ordet.

Læs mere

Bibelselskabet godt i gang med spændende projekter

Se årsregnskabet for 2015

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies