Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred

Esajas′ Bog 53,5

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Kain og Abel: Historien om Kain og Abel er en af de mest kendte fra Det Gamle Testamente. Som med mange andre af de berømte fortællinger er også denne egentlig forbløffende kort. Hele historien kan rummes i Første Mosebog kap. 4. Den handler om så menneskelige følelser som jalousi og vrede
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Garvet baptist ærgrer sig: "Det er så ærgerligt at møde mennesker, som har fraskrevet sig kristendommen fuldstændigt, fordi de mødte kristne, der med vold og magt ville have dem til at læse beretningerne om verdens skabelse helt bogstaveligt som forudsætning for den rette tro", udtaler baptist og afgående bestyrelsesmedlem i Bibelselskabet, Leif Nielsen. Her svarer han på 6 skarpe
Læs mere>  
Generalsekretærens årsberetning for 2016Foto: Carsten Lundager.
Generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen fremlagde sin årsberetning for 2016 for Bibelselskabets repræsentantskab. Foto: Carsten Lundager.
A+/a-   

Ved Bibelselskabets årlige repæsentantskabsmøde den 18. maj i København fremlagde generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen sin årsberetning for 2016. Læs årsberetningen i sin fuld længde her

Sidste weekend fik jeg en mail: ”Tak for TAK” stod der i emnelinjen. Mailen var fra en præst, der havde brugt den spritnye oversættelse af Salmernes Bog på nudansk, TAK hedder den – og han skrev:

”Jeg vil blot indvie dig i min begejstring, som I har medvirket til ved at nyoversætte Salmernes Bog: jeg læste Salme 139, og sproget er virkelig tættere og mere hverdagsnært og dermed mere hjertenært - og ”som det er derinde”, som en kirkegænger udtrykte det i dag – altså sprog for den del af gudsforholdet, der ikke så let lader sig sprogliggøre. Derfor TAK”.

Sådan en mail bliver man jo virkelig glad for. Særligt her midt i arbejdet med at oversætte det Gamle Testamente til nudansk – til godt dansk, der også bidrager til at lukke kristendommen op for mennesker i dag.  

2017 er året, hvor vi markerer 500-året for reformationen, og det er en lejlighed til at genopdage Luther. En af de gode genopdagelser har været Luthers overvejelser om at oversætte til ”rent og klart tysk”, som han skriver om i et åbent brev om at oversætte fra 1530. Han henviser til dagligsproget som det sted, man må sigte efter i en god oversættelse – og den gode oversætter lærer af dagligsproget:

”.. man skal ikke spørge til bogstaverne i det latinske sprog, hvordan man skal snakke tysk, sådan som disse æsler gør (papisterne, red.). Man skal spørge forældrene i hjemmet, barnet på gaden, de almindelige mennesker på torvet, se på munden, hvordan de snakker og oversætte efter det. Først da forstår de det og mærker, at man taler tysk med dem.”

Citat slut. En sådan passage er en gave for et oversættelsesprojekt, der netop er henvendt til ”almindelige mennesker”, så teksten kan forstås også af folk uden kendskab til Bibel og kristendom.

Bibelen skal man læse på sit modersmål; det er hjertesproget, som Grundtvig kalder det. Det er derfor, vi oversætter, og det er derfor, at vi støtter oversættelsesprojekter over hele kloden.

Men lige så vigtigt som det er, at Bibelen findes på et sprog, man kan forstå og taler – ligeså vigtigt er det at pege på, at det er den samme bibel over hele kloden. Det er de kristnes fælles bog. Det bibelske fokus er på en gang med til at gøre kristendommen lokal og samtidig fastholde kristendommen som universel og global. Når det gælder Bibelen er der ingen modsætning mellem det lokale og det globale.  

Det bliver meget konkret, når man møder folk fra bibelselskaber ude i verden. I maj 2016 var der generalforsamling i De forenede Bibelselskaber, UBS, det sker hvert 6. år, og jeg var så heldig at deltage. Det var en fantastisk oplevelse at mærke det fælles engagement fra så forskellige mennesker, fra hele kloden og fra forskellige kirkesamfund og kirkelige traditioner. Generalforsamlingen markerede også, at det var 70 år siden oprettelsen af UBS blev oprettet; vi kan glæde os over, at Det danske Bibelselskab var blandt de bibelselskaber, der efter Anden Verdenskrig så nødvendigheden af et internationalt samarbejde og derfor var med til at stifte UBS. I Philadelphia blev også det det færøske bibelselskab optaget som selvstændigt bibelselskab – samtidig med bl.a. det palæstinensiske bibelselskab.  

Det fælles fokus er naturligvis Bibelen. Det gælder oversættelse og udgivelse og distribution, og det gælder formidling, fortalervirksomhed og diakonalt arbejde. De tre første er de helt klassiske bibelselskabsaktiviteter, der har at gøre med tilgængelighed til Bibelen, mens de tre sidste i høj grad fokuserer på troværdighed og legitimitet.

En generalforsamling skal udstikke en retning for arbejdet i fællesskabet – og det skete også i Philadelphia, hvor der blev opsat 8 pejlemærker, som også giver god mening i forhold til arbejdet i det danske bibelselskab. Det handler om:

1.    Fokus på målgrupper

2.    Styrke relationer til kirker

3.    Styrke samarbejde og medejerskab

4.    Støtte til bibelselskaber under pres

5.    Digital teknologi, der understøtter arbejdet

6.    Kapacitetsopbygning hos bibelselskaber

7.    Bæredygtighed

8.    Retningslinjer for diakonalt arbejde

Pindene giver et godt billede af nogle aktuelle opmærksomhedsområder, og siger også noget om, hvordan vi arbejder både i Danmark og når vi engagerer os ude i verden.

Vi er selvsagt meget opmærksomme på målgrupper. I 2016 har vi udgivet en bibel, der åbner Bibelen for konfirmander. Konfirmandbibelen er udstyret med hjælperuter og temaer, så konfirmanderne får øje på, at Bibelen også handler om det, de interesserer sig for: om venskab og kærlighed, om retfærdighed og om meningen med livet. At Bibelen kort sagt er relevant og nærværende, også når man er 14 år og fuld af tanker om alt det, der sker med dem selv og verden.

Der er blevet arbejdet med konfirmandbibelen i flere år. Det er forlagschef Lisbeth Elkjær Øland, der har holdt tov i projektet - og hvis I ikke kender den, skulle I unde jer et kig. Illustrator Helle Vibeke Jensen har givet hver eneste bog i Bibelen en forside. Der er virkelig noget at gå på opdagelse i.  

Heldigvis blev der taget godt imod den hos præster og menighedsråd, og i løbet af et par måneder var førsteoplaget udsolgt, og vi måtte trykke nyt.

Fokus på målgrupper er vigtigt, også hvis man skal fastholde, at Bibelen har en rolle folkeligt, sådan som det blev tilfældet efter reformationen – takket være Luther. I dag kan man næppe overvurdere den rolle, som børnebiblerne spiller i denne bestræbelse. 2016 blev også året, hvor Bibelselskabet udgav en ny stor Børnebibel, Ida Jessens og Hanne Bartholins Bibelhistorier. Bibelhistorierne fik fornemme anmeldelser og blev omtalt bredt. Det er vigtigt også for at sørge for, at kristendommen har en positiv plads i mediebilledet. Det samme bidrog også den lille bog Stop op, som Poul Joachim Stender skrev og som også måtte genoptrykkes efter blot få uger.

Kernen i forlagets udgivelsesprofil er fortsat bibler, bibelske genfortællinger eller bøger, der på anden måde formidler Bibelen og viden om kristendom og tro til mennesker i alle aldre. Men Stenders bog er et eksempel på, at vi også udgiver et mindre antal titler med et bredere afsæt, det er titler af mere eksistentiel eller aktuel karakter. Det er ikke noget nyt, men vi har besluttet at gøre en målrettet indsats på dette område. Det sker også i erkendelse af, at mennesker ikke altid tager den direkte vej til bibel og kristendom, men ofte gennem mere almenmenneskelige spørgsmål.

Jeg vil nævne endnu et eksempel på, at vi har fokus på en særlig målgruppe, nemlig arbejdet med bibelsk sjælesorg. Her er Bibelen ude at gøre godt. Det er eksistentiel nødhjælp til dybt traumatiserede mennesker, en form for sorggrupper, hvor et fælles samtalepunkt er beretninger fra Bibelen, en terapeutisk brug af Bibelen, som er udviklet og afprøvet i nogle af verdens brændpunkter. Det er et aspekt af det internationale arbejde, som også har vakt stor interesse her i landet, og international chef, Synne Garff har været primus motor i også at få omsat modellen til dansk grund, bl.a. med et kursus for præster i januar 2017. Ude i verden støtter vi også bibelsk sjælesorg, bl.a. i Afrika og Mellemøsten, og det foregår i tæt samarbejde med lokale bibelselskaber, så her er helt praktisk tale om medejerskab til indsatsen, et andet af pejlemærkerne fra Philadelphia.

Det samme gælder, når vi støtter arbejdet i områder, hvor de kristne er under pres. Vi oplever i disse år, at kristne fordrives fra eller udvandrer på grund af forholdene i flere områder i Mellemøsten. Når andelen af kristne daler, mister de kristne mindretal den kulturbærende betydning, de historisk har haft. Det er lande med meget gamle, kristne kirkesamfund. Det er en flugt af historiske dimensioner, og vi har de senere år skærpet vores indsats og opprioriteret støtten til kristne under pres. Det er et område, hvor der har vist sig at være stor vilje til at hjælpe blandt vores givere.

En særlig udsat gruppe er bibeloversættere, der nogle steder ude i verden arbejder under meget pressede vilkår – også med fare for deres liv. Det er et arbejde, der har stor betydning for mange mennesker, men det er også et område, som lige præcis ikke støttes gennem statslige udviklingspuljer, fordi det handler så specifikt om Bibel og forkyndelse.

En udfordring af en noget anden karakter er det digitale, et af de andre pejlemærker fra Philadelphia. Rygterne om bogens død, som har huseret siden 80’erne har heldigvis vist sig at være stærkt overdrevne. Der købes og sælges stadig bøger, men det digitale fylder mere i vores læsemønstre, vi læser på iPads og mobiltelefoner. Bibelselskabet har været tilbageholdende med at gå ind i det digitale, blandt andet fordi der er store udviklingsomkostninger. Men vi kan ikke bare ignorere det og må holde øje med hvad der sker.  I 2016 besluttede vi mere systematisk at udgive lydbøger på de titler, hvor det er relevant. Det har vist sig som en fornuftig indsats – og vi har naturligvis også både e-bøger og Bibelen og bibellæseplanen som app.

Hjemmesiden er en vigtig del af Bibelselskabets digitale strategi. I 2016 oplevede vi endnu et år med markant stigning i besøgstallet, 10 %. Der har i 2016 været 1.5 mio besøgende på hjemmesiden. En stor del kommer via trafik på Bibelen Online. Skolerne er de helt store brugere, og det slår igennem, at staten de forløbne år har givet tilskud til digitale læremidler. Men når vi ser på, hvad vi får ind i CopyDan-penge for Bibelen Online, så er det et ualmindeligt overskueligt beløb, som slet ikke svarer til brugen. Man må sige, at Bibelselskabet her løfter en public service opgave – vel at mærke for private midler.

Vi er udfordret af, at vi har en ældre hjemmeside. Webshoppen er omstændelig, og hjemmesiden er ikke mobiloptimeret, så man let kan læse den på mobiltelefon eller iPad.

Det er vi nødt til at gøre noget ved. 2017 bliver året, hvor vi får en ny hjemmeside – Målet er at gøre det lettere at læse i Bibelen, hvor som helst og når som helst, at forbedre søgefunktionen i Bibelen Online. En ny hjemmeside skal få flere til at købe bøger og øge andelen af online donationer. Det er helt nødvendigt udviklingsområde i en tid, hvor postvæsenet drosler ned, så man kan frygte, at folk helt holder op med at kigge i postkassen, hvor vores breve og blade ligger. Læs, køb og giv! Det er det, den nye hjemmeside skal fokusere på.

Det er helt nødvendigt at bruge penge på udvikling på det digitale område i disse år, hvis vi ikke skal komme bag af dansen – og dermed være ude af stand til at leve op til formålet om at gøre Bibelen nærværende.  

Det handler også om bæredygtighed, endnu en af pindene fra Philadelphia. Og det er ikke nemt at få enderne til at mødes. Vi har i 2016 gjort en særlig indsats for at gøre folk opmærksomme på muligheden for at betænke Bibelselskabet med en arv, og det har været en stor glæde at gamle venner af Bibelselskabet har stillet op og lagt ansigt til den indsats. Det er en opbakning, der betyder meget for os. Tak for det.  

I 2016 har vi også brugt tid på noget, der er helt usynligt. Vi har fået udskiftet vores it-system. Det er Morten Predstrup, der har været tovholder på det store projekt. Udskiftningen var tiltrængt, og jeg skal ikke trætte jer med en lang historie om, hvad vi har gjort, men blot konstatere, at Bibelselskabet er en kompleks virksomhed, og det gør enhver ændring af den slags en anelse mere kompliceret end virksomheder med en mere enstrenget drift. Vi har både forlag og boghandel, indsamling og oplysningsvirksomhed. At skifte it-system er som at få udskiftet faldstammer – der er sjovere ting at bruge penge på. Men det skal virke – og nu virker det.

Og nu vi er ved takken, så vil jeg også gerne sige et stort tak til de frivillige, som sørger for, at vi er synlige og til stede ude i landet, det gælder til Himmelske Dage sidste år i maj – det var en fest – og det gælder til messer og stiftsdage, til stævner og andre begivenheder. Uden jer var det slet ikke muligt for os at være til stede her. Tak for, at I stiller op!

Tak selvfølgelig også til bestyrelse og forretningsudvalg, til nære og fjerne samarbejdspartnere. Det betyder noget for glæden ved at gå på arbejde, at Bibelselskabet er en del af en større sammenhæng. Stor tak også til medarbejderne for indsatsen i et år med store udfordringer – mere venter forude.

Jeg vil slutte, hvor jeg begyndte – ved oversættelsen: Lige nu arbejder vi mest bag kulisserne på oversættelsen af Det Gamle Testamente. Det går fremad, og det går godt.

Men vi har også brug for jeres hjælp. Oversættelse er en proces. Luther fortsatte hele livet med at arbejde videre på de oversættelser, der allerede var udgivet; der var en levende tekstredigeringsproces i årene frem til Luthers død, hvor den så desværre gik i stå – ligesom også bevidstheden om, at en oversættelse er og bliver et forsøg. Det bedste man kan nå frem til, men stadig et forsøg. Vi ser frem til at indbyde jer til at læse med på det, der er oversat fra Det gamle Testamente. Til september indbyder vi alle, der vil være med: læsekredse, skoleklasser, studerende og andre – til at læse med og give respons på de valg, oversætterne har truffet. Der er nok at diskutere, kan jeg afsløre.  Vi håber, I vil være med – og hvis nogle allerede nu ved, at de vil være med, så send en mail.

Der bliver lagt meget arbejde i oversættelsen, fra hebræisk- og danskoversættere og fra Bibelselskabets redaktører, vi arbejder os frem fra vers til vers. Martin Luther beskriver, hvordan han ind imellem har brugt 14 dage – ja, 3 til 4 uger – på at finde et eneste ord, særligt Jobs Bog havde han og hans medarbejdere problemer med, det er en svær tekst, og indimellem brugte de 4 dage på at færdiggøre mindre end tre linjer. Han beskriver også glæden ved, at arbejdet er afsluttet godt:

”Men nu, kære ven, når det først er færdigoversat, kan hvem som helst læse det og mestre det. Nu kan man lade øjnene løbe over tre til fire sider uden så meget som at standse én gang. Men hvilke sten og stubbe, som har ligget der, mærker man ikke. Hvor man nu spadserer som på et høvlet bræt, har vi slidt og svedt, før vi fik stubbene og stenene ryddet af vejen, sådan at man kunne komme frem så let.”

Forhåbentlig ender vi og I med samme fornemmelse af den nudanske oversættelse.

Der er stadig sten og stubbe at rydde af vejen – men vi håber, at I og mange andre vil give jeres besyv med, så vi faktisk ender dér, hvor vi har en hel bibel på nudansk, som også vil nå nye bibellæsere.

Læs mere

Se regnskabet for 2016

Nudansk, digital og trøstende – Bibelen har mange ansigter
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies