Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse.

Ordsprogenes Bog 15,4

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Abraham og Isak: "Abraham sad i Mamre Lund" fortæller Grundtvig os. Her blev han kaldet af Gud og fik en søn. Udover sin rolle i den bibelske historie er Abraham den person, som de tre store religioner, jødedom, kristendom og islam, har tilfælles. Han er nemlig ifølge alle tre religioner vores stamfader
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen punkterer selvudviklingens myte: Benedicte Præstholm er aktuel, som en af forfatterne bag bogen "To om tro". Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
SMAGSPRØVE fra nyt Bibliana: Vanddåb og åndsdåb i Markusevangeliet
Jesus' dåb i Markusevangeliet er ikke Johannes Døberens omvendelsesdåb til syndernes forladelse, som den historiske Jesus formentlig blev døbt med. I stedet er det den første åndsdåb, der viser, hvad der sker ved enhver kristen dåb. Maleri af Andrea del Verrocchio.
A+/a-   

Hvilke af evangeliernes beretninger går tilbage til den historiske Jesus? Det er der mange forskellige opfattelser af. Enigheden begrænser sig næsten til at Jesus levede i Palæstina omkring vor tidsregnings begyndelse og blev henrettet ved korsfæstelse i Jerusalem. Men så er der en ting mere: Jesus blev døbt af Johannes Døberen. Her får du en hel artikel fra nyeste nummer af bibeltidsskriftet BIBLIANA

Bestil BIBLIANA

Bibliana 2017,

Denne artikel er en smagsprøve fra det nyeste nummer af BIBLIANA – Danmarks eneste populærvidenskabelige tidsskrift om Bibelen. Bladet udkommer to gange om året. Denne gang er temaet "Gudstjenesten i Bibelen". Bladet udkommer den 12. april, men kan bestilles allerede nu.

Læs mere og bestil
Når ingen tvivler på, at Jesus blev døbt af Johannes Døberen, er det simpelthen fordi, det ikke giver nogen mening, at man senere skulle have fundet på det. Tværtimod synes evangelisterne at have så store problemer med dette historiske faktum, at de formodentlig helst havde været det foruden. Var Jesus ikke virkelig blevet døbt af Johannes Døberen, ville evangelierne ikke have fortalt om det.

Johannes Døberen
I modsætning til, hvad der gælder for Jesus selv, findes der et vidnesbyrd om Johannes Døberen i samtidige kilder, som ikke stammer fra Det Nye Testamente. Den jødiske historiker Josefus skriver omkring år 95 om Johannes Døberen: For Herodes havde henrettet ham på trods af, at han var en god mand, som befalede jøderne at samles til dåb under forudsætning af, at de øvede sig i dyd, dels ved at øve retfærdighed mod hinanden, dels ved at vise ærefrygt mod guddommen. For han mente, at det kun var i denne forstand, at dåben kunne anerkendes. Den måtte ikke gælde som tilgivelse for de synder, der var blevet begået, men den skulle bruges med henblik på en renselse af legemet under forudsætning af, at også sjælen allerede var renset ved retfærdighed (Den jødiske historie, 18,117).

Johannes Døberen optrådte altså som en omvendelsesprædikant, der praktiserede en form for dåb. Hans budskab har nok været, at jøderne ikke længere dyrkede Gud på rette vis. Derfor var deres land blevet besat af romerne. Johannes forkyndte derfor, at de skulle omvende sig til Gud og øve retfærdighed mod hinanden. Så ville Gud vise sig barmhjertig og gribe ind til jødernes fordel, som han tidligere havde gjort i jødernes historie.

Johannes' dåb blev formodentlig forstået som et symbolsk udtryk for omvendelsen og som en rituel renselse for den urenhed, folket havde pådraget sig ved deres synder. Gennem denne praksis samlede Johannes Døberen en gruppe tilhængere omkring sig. Blandt dem var Jesus. At Jesus tilhørte gruppen omkring Johannes Døberen, og selv blev døbt med hans dåb, fremgår af det ældste kristne evangelium, Markusevangeliet. Markus beskriver Johannes' dåb som en ”omvendelsesdåb til syndernes forladelse” (Mark 1,4). Folk kom fra Judæa og Jerusalem for at blive døbt af ham i Jordanfloden. Idet de blev døbt, bekendte de deres synder (Mark 1,5). Med den dåb blev Jesus også døbt (Mark 1,9).

Efter at Johannes var blevet fængslet, indledte Jesus sit eget virke og forkyndte: ”Tiden er inde; Gudsriget er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!” (Mark 1,14-15).

Markusevangeliet

Som sagt er det sandsynligt, at Johannes døbte Jesus, men Markus synes ikke om tanken. Det skinner igennem i evangelistens fortælling. Det har virket provokerende på ham, at Jesus stod i et discipelforhold til Johannes Døberen og blev døbt med en omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Det anfægter forestillingen om Jesus som frelser og Guds søn, at han havde været discipel hos en anden prædikant. Derfor omtolker Markus forholdet mellem Jesus og Johannes. Det fremgår af Johannes Døberens udsagn: ”Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden” (Mark 1,7-8). Dette er ikke den historiske Johannes Døberens udsagn. Det er i stedet Markus, der forklarer forholdet mellem Jesus og Johannes Døberen.

Ifølge Markusevangeliet er Johannes en forløber der skal berede vejen for Jesus (Mark 1,2-3). Derfor er hans vanddåb blot en forberedelse, og den skal afløses af Jesu åndsdåb. Men Markusevangeliet siger ikke noget om, at Jesus selv døber. Hvilken dåb tænker evangelisten på? Den direkte baggrund for ideen om, at Jesus døber med Helligånden, er formentlig den konkrete dåbspraksis i de kristne menigheder. Fra de tidligste nytestamentlige skrifter, nemlig Paulus' breve, ved vi at dåben var forbundet med en overdragelse af ånden. Paulus kan således minde korintherne om deres dåb på følgende måde: I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd (1 Kor 6,11). Og han kan fortælle dem: For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke (1 Kor 12,13).

Ved dåben etableres tillige et nyt slægtsskabsforhold. De troende og døbte får barnekår, som Paulus siger til galaterne: For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus (Gal 3,26-27). At have Guds ånd og være Guds barn hænger sammen. Som det hedder i Romerbrevet: I har ikke fået en ånd, som giver trællekår, så at I skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! (Rom 8,15).

Guds børn
Der er ingen tvivl om, at de tidligste kristne modtog Helligånden ved dåben, og at de i kraft af dåben og ånden fik en ny identitet som Guds børn. Markusevangeliet placerer denne praksis i Jesus' eget virke. Dermed bliver den dåb, som de døbte læsere selv har modtaget, identisk med den åndsdåb, som afløser Johannes Døberens vanddåb. Men der sker mere endnu i Markusevangeliet. Den første der ved sin dåb modtager Helligånden, er Jesus selv. Efter han er blevet døbt af Johannes Døberen og stiger op af vandet, åbnes himlen og ånden kommer ned over ham i form af en due (Mark 1,10). Derefter lyder det fra himlen: ”Du er min elskede søn” (Mark 1,11).

Markusevangeliet omtolker således Jesus' dåb i overensstemmelse med den aktuelle dåbspraksis i de tidligste kristne menigheder. Jesus' dåb i Markusevangeliet er ikke Johannes Døberens omvendelsesdåb til syndernes forladelse, som den historiske Jesus formentlig blev døbt med. I stedet er det den første åndsdåb, der viser, hvad der sker ved enhver kristen dåb. På den måde viser Markusevangeliets fortælling ud over sig selv og identificerer den aktuelle dåbspraksis i de kristne menigheder med den åndsdåb som Johannes Døberen i Markusevangeliet forudsiger. Den kraftfulde dåb med Helligånden er den kristne dåb. Ifølge Markusevangeliet er den således givet af Jesus selv som en videreførelse af den dåb, Jesus selv modtog. Markusevangeliet behøver ikke at fortælle, at Jesus selv døbte, for læserne kender hans dåb fra den dåb, som de selv var fortrolige med.

Jesper Tang Nielsen er lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies