Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Med munden ødelægger den gudløse sin næste, men ved de retfærdiges kundskab udfries man.

Ordsprogenes Bog 11,9

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Pontius Pilatus: Den romerske besættelsesmagts statholder i Jerusalem, Pontius Pilatus, er måske den mest omtalte romer overhovedet – i den kristne kirke bliver han nemlig nævnt, hver eneste gang trosbekendelsen siges. Trosbekendelsen siger, at Jesus blev "pint under Pontius Pilatus." Det er altså ham, som lader Jesus torturere og henrette langfredag
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Nej til udstødelse og evig straf: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Per Bach, sognepræst i Ballum, Sdr. Skast, Randerup og Hjerpsted sogne, på 6 skarpe
Læs mere>  
Hvad handler Bibelen om?Hvad siger Bibelen om...
A+/a-   
Bibelen er ikke én bog men mange bøger, 66 i alt. De er skrevet af forskellige mennesker til forskellige tider. Men som Bibelen fremtræder i dag, er den også én sammenhængende fortælling og historie med en begyndelse, en midte og en slutning.

Helt overordnet kan man sige, at Bibelen handler om Gud og mennesker og deres indbyrdes forhold. Det Gamle Testamente er den første del af historien, som begynder med verdens og menneskers skabelse. Derpå følger man især én slægt, Abrahams, og ét folk, Israel. 

Det Nye Testamente er anden del af historien eller rettere: Historiens midte og midtpunkt. Her hører man om Jesus, hans liv, død og opstandelse fra de døde og siden om de første kristne.

Det Nye Testamente og dermed Bibelen og Guds historie slutter med en vision om, at verden vil gå under, og at Gud vil skabe en ny verden, en ny himmel og en ny jord.

Det er den historie, Bibelen selv fortæller. I det følgende kan du læse et kort resumé af den historie. Vil du læse mere, så se på disse steder i Bibelen.

Du kan også læse om den røde tråd i Bibelen her

Begyndelsen

Det Gamle Testamente

Urhistorien
Det hele begynder, fortæller Bibelen, med begyndelsen. Det vil sige med, at Gud skaber verden med Himmel og jord og stjerner, sol og måne, dyr og planter og mennesker. Mennesket bliver skabt som mand og kvinde i Guds billede, fortælles det.

De to første mennesker, Adam og Eva, bor i Paradisets have. Her må de spise alle frugter fra alle træer i haven på nær Kundskabens Træ. Men en slange i haven lokker dem til at gøre det alligevel. Nu kan de kende forskel på godt og ondt, og derfor må de ikke længere også spise frugterne fra Livets Træ. For det er kun Gud, der både må spise af Kundskabens Træ og Livets Træ.

Gud sender Adam og Eva ud af Paradisets Have til et liv på helt andre betingelser end før. De må arbejde hårdt for at få mad, og døden bliver en del af deres livsvilkår. De kommer med andre ord til at leve på de vilkår, vi også i dag lever på. Men også uden for Paradisets have er Gud med sine mennesker, fortæller Bibelen.

Efter skabelsen og syndefaldet følger historien om verdens første mord, da Adam og Evas søn Kain slår sin bror Abel ihjel og må flygte. Adam og Eva får flere børn, og der vokser en hel slægt frem, som spreder sig over hele jorden.

De opfører sig ikke, som Gud vil have det, og derfor sender Gud en syndflod, som slår alle ihjel. Kun Noa og hans familie overlever i en ark, et stort skib, sammen med et par af alle dyr, der findes. Så vokser en ny menneskeslægt frem, som vil bygge et tårn ind i himlen. Men Gud stopper planerne ved at give mennesker forskellige sprog, så de spredes for alle vinde ud over hele jorden.

Historierne om skabelse, syndefald, Kain og Abel, syndflod, Noas ark og Babelstårnet findes i Bibelens første 11 kapitler og kaldes ofte for urhistorien.

Abraham, Isak og Jakob
Herefter snævrer historien ind, så vi kun hører om en enkelt af alle slægterne, nemlig Abrahams. Gud lover Abraham og hans slægt et land, Kanaans Land. Han lover også, at Abrahams efterkommere skal blive lige så mange som sandkornene, og at alle folkeslag skal velsignes igennem ham.

Abraham får sønnen Isak, hvis yngste søn Jakob får en række sønner, blandt andre Josef. Gennem ham kommer hele slægten til Egypten, og her bliver deres efterkommere i de næste fire hundrede år. De bliver flere og flere, ja et helt folk, israelitterne, men selvom de kom til landet som gæster, bliver de efterhånden behandlet som slaver.

Gud taler til israelitten Moses gennem en brændende tornebusk. Han bliver folkets leder, som skal føre dem ud af Egypten og tilbage til det land, som Gud lovede deres forfader Abraham.

Moses
Moses fører folket gennem Det Røde Hav ud af Egypten og tilbage gennem ørkenen til det land, de kom fra, og som Gud vil give dem. Men folket er utaknemmelige for deres befrielse og giver sig til at dyrke en guldkalv som gud i stedet for Gud selv.

Alligevel slutter Gud en aftale, en pagt, med dem om, at de skal være hans folk, og at han vil være deres Gud. Gud giver Moses og folket De Ti Bud på Sinaj Bjerg. Men Gud beslutter også, at folket skal vandre rundt i ørkenen i fyrre år, inden de får lov at komme til det land, de har fået lovet.

David
Her bosætter de sig efter først at have kæmpet mod nogle af dem, der i forvejen bor i landet og mod andre folkeslag rundt omkring. I begyndelsen har folket ikke nogen konge, ud over Gud, men efterhånden bliver der behov for en jordisk konge. Den første er Saul; derpå følger David, som bliver en stor konge, som man, både mens han lever og sidenhen, ser op til og tilbage på med stolthed og glæde. 

Men ikke engang David lever helt, som Gud vil have det. Det samme gælder Davids søn og tronfølger, Salomo, som ellers bygger templet i Jerusalem, rigets hovedstad, til tilbedelse af Gud. Men Salomo dyrker også mange andre guder end Gud, og derfor begynder riget som straf at falde fra hinanden.

Først bliver riget Israel delt i to, og senere bliver det erobret af den babylonske konge Nebukadneser. Templet bliver ødelagt, og det meste af folket bliver deporteret til Babylonien.

Profeter
Gud udvælger profeter blandt folket for at vejlede både folk og konger. Profeterne kan både forkynde dom og nederlag, men også frelse og håb. Nogle af dem ser frem mod en skikkelse, som vil betyde frelse og genopretning af Jerusalem, Israel og forholdet til Gud. De mest kendte profeter er Esajas og Jeremias.

Midtpunktet

Det Nye Testamente
Efter mange, mange år fødes en dreng ind i Abrahams, Isaks, Jakobs og Davids slægt. Han bliver kaldt Jesus. Han er født af en kvinde, Maria, og er derfor et menneske. Men, fortæller Bibelen, han er samtidig Guds søn, fordi han er blevet til ved Helligåndens kraft. Bibelen fortæller også, at Jesus er verdens frelser, og på den måde bliver Bibelens historie igen en historie om alle mennesker og ikke kun om det ene folk.

Jesus
Historien om Jesus fortælles som sagt i Det Nye TestamenteHan fødes i en stald og vokser op hos Maria og Josef. Da han bliver voksen, bliver han døbt af sin fætter Johannes og får Guds ånd over sig. Han samler 12 disciple omkring sig, som han vandrer rundt i hele Israel med. Han helbreder, vækker folk fra døden og fortæller om Gud, om hvordan Gud vil have, at mennesker skal leve på jorden, om livet i Guds rige og om, at man skal tro på Gud.

De ting, Jesus siger og gør, er meget provokerende for dem, der har magten både religiøst og politisk. Derfor bliver han henrettet. Men tre dage efter står han op af graven og viser sig for sine disciple som et levende menneske.

Efter fyrre dage forlader Jesus jorden og stiger til himmelsEfter yderligere ti dage bliver hans disciple fyldt af Helligånden, så de bliver fyldt af liv og mod og giver sig til at fortælle alle mennesker om Jesus og om, at han er Guds søn. Mange begynder at tro på det, og de bliver døbt og bliver kristne.

De første menigheder
I Middelhavsområdet, som var den verden, man kendte på det tidspunkt, bliver der grundlagt mange menigheder af mennesker, som tror. Det er blandt andre Paulus, som grundlægger disse menigheder. Han og andre skriver breve til menighederne om, hvordan man skal leve som kristen, og om hvad det vil sige, at Jesus er Guds søn. Afskrifter af nogle af disse breve er bevaret og står i Bibelen.

Slutningen

En ny verden
Til sidst i Bibelen fortælles det, hvordan hele den jord, som Gud skabte i begyndelsen, vil gå under. Herefter, fortælles det, vil Gud skabe en helt ny jord og en helt ny himmel, så alt bliver, som det var i begyndelsen, hvor Gud så på det, han havde skabt, og så, at det var godt.

Det er meget kort fortalt den historie, Bibelen fortæller om Gud og mennesker.

Man kan kalde det en kærlighedshistorie, eller man kan som Bibelselskabets tidligere generalsekretær Tine Lindhardt kalde det en historie om et forhold i krise.

Du kan høre Tine Lindhardt genfortælleden røde tråd i Bibelen på syv et halvt minut her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies