Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Den uretfærdige opnår falsk fortjeneste, den, der sår retfærdighed, opnår varig løn.

Ordsprogenes Bog 11,18

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Salomo: Kong Salomo finder vi i Det Gamle Testamente. Han er kendt for to ting: Sin store rigdom og sin store visdom. Det er også ham, som bygger Templet i Jerusalem, og under ham bliver Israel endnu rigere og mere betydningsfuldt, end det var under hans far, Kong David
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Vi frygter alle ensomheden : Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer sognepræst Lone Kirkelund på 6 skarpe
Læs mere>  
Spørgsmål og svarDen Nye Aftale, orange paperback
På Bibelselskabet sætter vi pris på læsernes engagement og står selvfølgelig klar til at besvare spørgsmål
A+/a-   
Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Spørgsmål om Bibelen?
Bibelselskabet har en brevkasse, hvor en række eksperter står klar til at besvare dine spørgsmål om Bibelen.

Send dit spørgsmål til spoerg@bibelsel-skabet.dk.

Se ekspertpanelet her

Tema: Original bibeltekst? 

Spørgsmål: Jeg vil blot høre, om det er samme originaltekst der ligger til grund for den autoriserede bibeloversættelse fra 1992 og Den Nye Aftale?

Svar: Ja, det er den samme originaltekst der ligger til grund for oversættelsen af de to oversættelser, den autoriserede fra 1992 og Den Nye Aftale fra 2007. Den Nye Aftale er en oversættelse af 27. reviderede udgave af Nestle-Alands Novum Testamentum Graece. Da man oversatte den aut. oversættelse har man formentligt brugt 26. reviderede udgave af Nestle-Aland, men det er som  sagt den samme grundtekst der er tale om.

Af Gertrud Yde Iversen


Tema: Titlen

Spørgsmål: Hvorfor hedder det Den Nye Aftale?

Svar: Ordet testamente kommer fra det latinske testamentum, som igen er en oversættelse af det græske ord diatheke, der betyder pagt. På nudansk er et testamente noget folk skriver før de dør, hvor der står, hvem der skal arve deres ting og penge. Sådan et testamente er Det Nye Testamente jo ikke. Så kunne man have valgt betegnelsen Den nye Pagt, men ordet pagt bruges på almindeligt dansk kun i officielle politiske eller juridiske sammenhænge. Det nudanske ord for pagt er aftale. Valget er derfor faldet på ordet aftale, fordi det med enkle ord beskriver, hvad teksterne i Det Nye Testamente handler om: at Gud laver en ny aftale med mennesker, hvor det ikke kommer an på om man overholder loven, men hvor troen er det centrale. Gennem det Jesus gør, hans død og opstandelse, kommer der med andre ord et nyt forhold mellem Gud og mennesker, med nye vilkår og rammer, sat og givet af Gud.

Spørgsmålet er imidlertid også vigtigt, fordi det rækker ind i kernen af kristen troslære: hvem er det, der handler: Gud eller mennesker eller begge? I  bibelsk sammenhæng er begrebet pagt både forbundet med, at Gud handler alene (Abrahamfortællingen) og med at begge parter, både Gud og hans folk, handler, altså noget gensidigt (Gud giver De Ti Bud, som på sin side forudsætter, at folket overholder dem). Det samme gælder aftale. Undertiden ligger der det i Guds aftale med mennesker, at den følges op af noget mennesker skal gøre. Men i alle tilfælde er det en forudsætning at der ikke bliver nogen aftale, hvis ikke Gud vil det, giver den og vedligeholder den. Aftalen er hans og dermed de rammer og vilkår han giver mennesker at leve under.

Af Gertrud Yde IversenTema: Et tredje Fader Vor?

Spørgsmål: Nu skal vi vel ikke have en tredje måde at bede Fader Vor på?

Svar: Nej, det er ikke tilfældet. Den Nye Aftale er en målsprogsorienteret oversættelse af de nytestamentlige tekster, og som sådan når den mere ud mod det talte sprog i vores livsverden mere end ind i ritualbogens liturgiske tekster. I Den Nye Aftales sammenhæng er Fader Vor en tekst i Det Nye Testamente. Den forekommer to steder i versioner, som i det store hele ligner hinanden, i Matthæusevangeliet og i Lukasevangeliet.

Af Gertrud Yde Iversen


Tema: Brugen af ordet hellig

Spørgsmål: Hvad er der i vejen med ordet hellig?

Svar: På nudansk kan man ikke bruge ordet hellig i forbindelse med en person uden at det får negativ betydning. Derfor bruges ordet hellig ikke om en person i Den Nye Aftale, for den betydning er jo i den bibelske tekst altid positiv. Det gælder naturligvis også i forbindelse med Guds navn, og her er der ikke de samme problemer. For at lade noget være helligt for en har det også indenfor nudansk en positiv og måske endda opbyggelig betydning. Er det ikke at tale ned til folk, indvendte en kollega, ”folk, også unge mennesker og konfirmander kan da godt forstå, at når de kommer ind i kirken, så er det hellige noget positivt? Det er helt sikkert rigtigt, men Den Nye Aftale taler netop ikke oppe fra og ned til folk, men inde fra og ud: fra Bibelen og ud i dagliglivet.

Af Gertrud Yde Iversen


Tema: Guds Ord eller menneskeord? 

Spørgsmål: Det Nye Testamente uden nåde og barmhjertighed – Guds Ord eller menneskeord?

Svar: Nogle er bekymrede for, at den forkyndelse af Guds Ord, vi finder i Ny Testamente, går tabt i denne oversættelse. Men målet med Den Nye Aftale er netop at hjælpe til at løse det problem. Mange især unge mennesker forstår ikke ordet nåde. Hvis de bruger det, er det i en anden betydning, end vi kender det i Ny Testamente, nemlig som det som du meget rigtigt kalder menneskeord. På nudansk, det vil sige det danske sprog, sådan som vi taler og bruger det i det daglige liv, er nåde ikke forbundet med Gud. Derfor må vi bruge andre ord, når vi skal udtrykke den mening, ordet har i Ny Testamente, nemlig at det er Gud, der handler. Det kan være udtryk som fx Guds gaver, det at få, selvom vi ikke har fortjent det.

Af Gertrud Yde Iversen


Tema: Hellig-prisningerne?

Spørgsmål: Hvorfor har I oversat saligprisningerne med 'I er heldige'?

Svar: Mange kommenterer at vi har oversat det der traditionelt bliver kaldt saligprisningerne, med 'I er heldige'. For er heldig ikke noget man er når man vinder i lotto? Jo, men vi bruger også heldig som et bredere udtryk for at det går godt for nogen. "Hvor er du heldig, at du har sådan en god mand!" kan man f.eks. sige. Det er en funktionel oversættelse af det græske udtryk, som betyder det modsatte af  'Stakkels jer'! Når vi bruger heldig på den måde, giver vi ikke udtryk for at det er en held-ting de ikke har gjort sig fortjent til.

Vi er godt tilfredse med oversættelsen, men syntes heller ikke der var nogle gode alternativer. Hverken salig, lykkelig eller velsignet er nudanske ord. Vi kunne måske også have valgt 'Det er godt for jer', men det har ikke den rytme og prægnans som 'I er heldige' har. En anden indvending er at man da ikke kan sige til fru Hansen hvis mand lige er død, at hun vel nok er heldig. Nej, det kan andre mennesker ikke, men Jesus kan. Han har en indsigt der gør at han - meget overaskende og stik mod vores menneskelige opfattelse - kan fortælle os at alt det der virker så trøsteløst på jorden - sult, fattigdom, sorg og forfølgelse - bliver vendt til noget godt i Guds rige. Vi er ikke uheldige, som vi tror, men tværtimod heldige.

Af Malene Bjerre


Tema: Kødet eller kroppen

Spørgsmål: Jeg synes det er meget "farligt" at ignorere en af den kristne traditions største kampe og her faktisk sige at kroppen og det "onde" er det samme. Det lægger op til en alt for smalsporet ikke-kristen teologi, og kunne desuden forvirre mange unge mennesker med forkert kropssyn. Jeg kan ikke se at man forstår en formulering bedre ved at skrive noget kompliceret med enkle ord. Fører det ikke til, at man blot forvirrer uden at forklare den oprindelige betydning af orginaltekstens ord - og måske endda fordrejer meningen?

Svar: I Det Nye Testamente anvendes det græske ord for 'kød' som betegnelse for menneskets jordiske, kropslige og dødelige vilkår i modsætning til ånd, der forbinder mennesket med Gud. Kødet opfattes ligefrem som en moralsk magt, der får mennesker til at begå synd.

Sådan bruges ordet 'kød' ikke på almindelig nutidigt dansk; derfor har vi i oversættelsen måttet bruge et andet udtryk. Da kød er knyttet til menneskets kropslighed, har vi valgt at oversætte det med 'kroppen'. Der er ingen tvivl om, at især Paulus forudsætter en  modsætning mellem det kropslige og det åndelige og har et negativt syn på kroppen. At oversættelsen skulle fordreje meningen, er jeg derfor helt uenig i.

Hvis Galaterbrevet giver anledning til et syn på kroppen, der ikke svarer til en moderne, positiv opfattelse af kroppen, er det, fordi der i Det Nye Testamente findes et andet syn på kroppen end den moderne opfattelse. Det er ikke oversættelsens opgave at skjule en sådan forskel.

Af Geert Hallbäck


Tema: Om udtrykket kosmisk magt

Spørgsmål: At benævne Gud som 'den kosmiske kraft' er noget der hører hjemme hos Harry Potter og Ringenes Herre. Jesus sagde at Gud var hans fader i Himlen, og at han også var vores fader. Han sagde også, at har I set mig, har I også set Faderen, og det vil sige, at Gud som Jesu fader ligner sin søn Jesu.

Svar: Tre steder i Den Nye Aftale bruges udtrykket 'kosmisk magt' eller 'kosmiske magter'. En direkte oversættelse fra græsk ville lyde 'denne tidsalders magthavere'. I samtiden var det en udbredt forestilling at rummet mellem jord og himmel var befolket med overjordiske væsner, der var fjendtlige mod menneskene og eventuelt også mod Gud, men som havde stor indflydelse på de jordiske forhold. Den forestilling kommer også til udtryk i de bibelske skrifter.

I Brevet til Efesos 2,2 bruges udtrykket i ental om en leder af disse væsner; der er muligvis tænkt på Satan, men der kan også være tænkt på et andet overjordisk væsen. I 6,12 bruges udtrykket i flertal i en opregning af forskellige kosmiske væsner. I Paulus' Første Brev til Korintherne 2,6 skriver Paulus om den jordiske klogskab som også kan være klogskaben hos 'de kosmiske magter der styrer verden'. I oversættelsen har vi også opfattet dette sted som en henvisning til de overjordiske væsner; en anden mulighed er at opfatte det som en henvisning til de politiske magthavere i verden.
 
Vi har valgt at oversætte udtrykket 'kosmiske magter' fordi det både udtrykker at disse væsner udøver magt, og udtrykker deres placering i en overjordisk virkelighed. Hvis udtrykket lyder nyreligiøst, er det faktisk tilsigtet da forestillingen om den slags væsner indgik i samtidens forestillingsunivers på samme måde som nyreligiøse forestillinger kan indgå i vores.
Det skal understreges, at de 'kosmiske magter' i alle tilfælde står i et modsætningsforhold til Gud og de kristne. Der er således ikke tale om at vi i Den Nye Aftale gør gudsforestillingen nyreligiøs.

Af Geert Hallbäck

Læs mere

Gå i dybden med baggrundsartikler om Den Nye Aftale.
Derfor skal Det Nye Testamente oversættes til nudansk.
Hvad sagde pressen?

Se de otte nye udgaver og find din favorit her.
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies