Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Dagens vers
De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive.

Mikas Bog 4,3

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Johannes Døber: Johannes Døber banede vejen for Jesus. Men hans historie er på mange måder tragisk: Han endte sine dage med at blive halshugget, hvorefter hans hoved blev serveret på et fad til Herodias
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Auken: Gud vil stadig hjælpe mig: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Sarah Auken, sognepræst i Kokkedal Kirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
Brevkassen: To svar på hvornår Abraham blev fødtAbrahams familie
To af Bibelselskabets eksperter giver deres bud på, hvornår Abraham blev født. Illustration: Abraham rejser fra Ur til Kanaan, malet af József Molnár.
A+/a-   
Hvornår blev Abraham født, spørger en læser, og der kommer hele to bud på svaret fra Bibelselskabets panel

Hej Bibelselskabet

Jeg har i påsken set ganske mange meget spændende TV-udsendelser om Bibelen. Det har fået mig til at tænkte på: Hvornår blev Abraham født i Ur?

MVH Janne

****************************************************

Carsten Vang, lektor i Det Gamle Testamente ved Menighedsfakultetet, svarer:

Første Mosebog angiver ikke nogen dato for, hvornår Abraham blev født. Men ved at bruge de informationer, som Første og Anden Mosebog giver, kan vi sige, at Abraham kommer til verden i Ur omkring 2170 f.Kr.

Når vi læser i Første Mosebog om patriarkerne Abraham, Isak og Jakob, leder vi forgæves efter direkte oplysninger om, hvornår de blev født, og hvornår de døde. Både Abraham og sønnesønnen Jakob rejste til Egypten og havde direkte møder med de egyptiske konger. Men Første Mosebog angiver ingen navne på disse konger, og de begivenheder, som Første Mosebog ellers omtaler, kendes ikke fra andre kilder fra samtiden.

Det er der for så vidt ikke noget mærkeligt ved. Første Mosebog rummer slægtshistorier og slægtsinformationer og er først og fremmest optaget af slægtens indbyrdes relationer og dens historie. Og den egyptiske farao blev aldrig kaldt ved navn uden for de officielle egyptiske kilder. Først efter år 1000 f.Kr. begynder man også i private tekster at kalde farao ved hans eget navn. 

Hvis vi undersøger de sociale skikke og handlemønstre, som fortællingerne i Første Mosebog omtaler, kan vi få et fingerpeg om, hvornår hovedpersonerne levede. F.eks. peger den pris, som Josef blev solgt for af sine brødre (nemlig 20 shekel sølv) på, at fortællingen om Josef foregår på et tidspunkt i perioden 2100-1700 f.Kr. Efter den tid blev unge mandlige slaver solgt for en højere pris. Da Josef er Abrahams oldebarn, må Abraham have levet omkring år 2000 f.Kr. eller lidt tidligere. 

Andre sociale forhold peger i samme retning. Fortællingerne om Abraham, Isak og Jakob har kun få klare referencer til begivenheder uden for familien. Omvendt har de ganske mange oplysninger om hovedpersonernes alder på det tidspunkt, hvor de får børn, hvor gamle de var, da de døde, osv. Abraham var f.eks. 75 år gammel, da han forlod Karan. Han var 100 år, da han fik sønnen Isak, og han døde i en meget høj alder på 175 år. Abrahams barnebarn Jakob var 130 år, da han flyttede permanent til Egypten, og han døde 17 år senere i Egypten. Samtidig finder vi en notits i Anden Mosebog 12,40 om, at israelitterne havde opholdt sig i Egypten i 430 år, da Moses ledte dem ud af Egypten.

Hvis vi er i stand til at bestemme, hvornår israelitterne forlod Egypten, kan vi også sige noget om, hvornår israelitternes stamfædre Abraham, Isak og Jakob levede, og dermed hvornår Abraham blev født.
Ud fra en række bibelske og historiske informationer kan Israels udvandring fra Egypten sættes til ca. 1450 f.Kr. Andre forskere vil ud fra andre overvejelser sætte Israels udvandring ca. 200 år senere. Men jeg finder gode grunde til at lægge de samlede bibelske og historiske informationer til grund for dateringen af Israels udvandring fra Egypten til ca. 1450 f.Kr.

Hvis israelitterne forlod Egypten omkring 1450 f.Kr., betyder informationen i Anden Mosebog, at Jakob og hans sønner rykkede teltpælene op og flyttede til Egypten omkring 1880 f.Kr. Patriarken Jakob var da 130 år gammel og må være født ca. 2010 f.Kr. Hans far Isak var allerede en bedaget herre, da han omsider fik børn, nemlig 60 år gammel. 

Hvis det er rigtigt, at Isak kom til verden i sin mor Saras telt omkring 2070 f.Kr., må hans far Abraham – der som sagt var 100 år gammel, da Isak blev født – være født i Ur 100 år tidligere, altså ca. 2170 f.Kr.

Det er et omtrentligt tidspunkt. Flere af aldersangivelserne i slægtsfortællingerne er holdt i runde tal. De skal næppe i alle tilfælde forstås som helt præcise tidsangivelser. Derfor kan vi ikke komme tættere på end at sige, at Abraham blev født ca. 2170 f.Kr., måske lidt senere.

Konklusion: Hvis vi tager afsæt i Anden Mosebog 12,40 og inddrager Første Mosebogs mange oplysninger om hovedpersonernes alder ved nøglebegivenheder i familiens liv, når vi frem til, at Abraham blev født i Ur ca. 2170 f.Kr. Dette støttes af det forhold, at flere af de sociologiske skikke, som omtales i patriarkfortællingerne, kun har paralleller i perioden 2100-1800 f.Kr.

Læs Carsten Vangs andre brevkassesvar

***************************************************

Andreas Christensen, feltpræst og sognepræst i Hellig Kors Kirke på Nørrebro, svarer:

Tak for et rigtig godt spørgsmål!

Når man på dansk siger: ”Det er et godt spørgsmål” så mener man tit: ”Det kan der ikke svares på”.
Noget lignende kan man sige om Abrahams fødeår. Hans navn fortaber sig i så fjern en fortid, at fortiden begynder at blive en ur-tid og dermed en slags ”eventyrernes tid” ligesom ” der var en gang”.
Jeg har søgt svar flere steder og de fleste svar hedder: Han er en sagnfigur. Forsøg på at give ham årstal har været så forskellige som 12. årh f.Kr., 15. årh. f.Kr., slutningen af 3. årtusinde f.Kr., begyndelsen af den 2. årtusinde f.Kr. Det er et historisk problem med en sådan usikkerhed – og jeg kan tilføje, at kamelen i ingen af de nævnte perioder har været et husdyr i de egne, der nævnes, selvom Abraham beskrives som kamelejer. De, der har skrevet i Bibelen, er altså kommet til at blande nogle tider sammen – lidt ligesom hvis mine efterkommere genfortæller Den Barmhjertige samaritaner i bil.
  
Gode spørgsmål er også dem, der får os til at tænke på mere, end der er spurgt om. For når jeg ikke kan svare på, hvornår Abraham er født, er der sandsynlighed for, at han ikke er en rigtig historisk person, men bare et navn, man har kunnet lide at fortælle om.
 
Dette giver mig anledning til at fortælle, hvordan jeg har det med historiske og ikke-historiske personer i min tro. Abraham er nemlig en vigtig del af min tro – også selv om han ikke har levet rigtigt eller er en person, som der bare fortælles mere og mere om gennem tiden. Når jeg spørger til Abraham, spørger jeg ikke: Hvem er Abraham, men hvad er Abraham.
 
I modsætning hertil står f.eks. Paulus, som var aktiv i 40’erne og 50’erne e.Kr. Han er en historisk person. Vi har hans breve, vi ved, hvornår han skrev og rejste. Når jeg interesserer mig for Paulus, kan jeg spørge: Hvem var Paulus? – og historien kan hjælpe mig: Han var skriftlærd og teltmager (måske en slags panelsnedker eller indretningsarkitekt). Når jeg læser om ham i Apostlenes Gerninger, at han blev anholdt, kan jeg undersøge, om det er sandsynligt, og hvilken slags skib han formentlig sejlede med til Rom.
 
Når jeg skal forstå hans breve og hans tro, kan jeg undersøge: Hvad ville han opnå for andre mennesker, og hvad ville han opnå for sig selv? Historiske fakta kan dygtiggøre mig i at skelne.
 
Paulus skriver rigtig meget om Abraham (i Romerbrevet og Galaterbrevet). Bliver Pauls’ breve så ubrugelige, hvis Abraham kun er en sagnfigur? Aldeles ikke! Jeg skal nemlig spørge: ”Hvad er Abraham?” Abraham er en bestemt måde at forstå forholdet til Gud: Gennem en pagt, fx at mænd bliver omskåret. Det er den gamle pagt. En sådan måde at forstå forholdet til Gud har fundet sted i historisk tid.
 
Når jeg hver søndag på prædikestolen kan tale om den nye pagt, er det, fordi den gamle pagt er beskrevet i fortællinger om en, der hed Abraham.
 
Det virkeligt spændende mellem det historiske og det ikke-historiske kommer i navnene Jesus og Kristus:
 
Hvem var Jesus? En tømrersøn fra Nazareth, som prædikede og blev henrettet.
Hvem er Kristus? Han er svaret på forudsigelserne til Abraham og andre.
 
Det ene er noget, jeg ved – det andet er noget, jeg tror på. Det er det sidste, der gør noget ved mig.

Læs Andreas Christensens andre brevkassesvar

****************************************************

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Har du et spørgsmål om Bibelen? Send dit spørgsmål til spoerg@bibelselskabet.dk

Se brevkassens panel

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies