Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Had vækker splid, kærlighed skjuler alle overtrædelser.

Ordsprogenes Bog 10,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Adam og Eva: Adam betyder 'menneske.' Eva betyder 'den livgivende.' De betydninger giver god mening i Bibelens historie. Her er Adam nemlig den første mand og Eva er moderen til alle mennesker. De er ifølge Bibelen de allerførste mennesker, som blev skabt
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Også de ting, som er svære at forstå, kan vi sagtens læse for børn": Klaus Højgaard Laursen har en stor passion for at formidle Bibelen gennem recitation, og han optræder ofte med "Bibelen Live" i blandt andet kirker og missionshuse landet over. Her svarer han på seks skarpe om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Brevkassen: Hvilken rolle spiller tallet 40 i Bibelen?Kristi himmelfart. Wikimedia Commons.
Der er 40 dage imellem påske og Kristi himmelfarts dag, hvor Jesus forlader sine disciple og farer op til himlen. Foto: Wikimedia Commons.
A+/a-   
Der er 40 dage mellem påske og Kristi himmelfart. Jesus fastede 40 dage i ørkenen. Udvandringen fra Egypten varede 40 år. Og eksemplerne fortsætter. Er det tilfældigt eller har tallet 40 en symbolsk betydning?
På hebraisk anvendes bogstaver til at angive talstørrelse

Taltegn som fx de arabiske (1,2,3) findes hverken i Det Gamle- eller Det Nye Testamente.

På hebraisk anvendes bogstaver til at angive talstørrelser, idet alfabetets første bogstav er lig 1, det andet lig 2 osv.

Et eksempel på et symbolsk tal er i Det Nye Testamente "dyrets tal" som er 666, se Johannes’ Åbenbaring kapitel 13,18. Efter de hebraiske bogstavers talværdi betyder det Nero. Altså den romerske kejser som i begyndelsen af 60'erne indledte kristen forfølgelser.
Kære Brevkasse

Kan I hjælpe mig med at forklare betydningen af tallet 40 i Bibelen?

Hvis jeg husker rigtigt, så varede udvandringen fra Egypten 40 år. Jesus fastede 40 dage i ørkenen. Marias renselsesdage var 40. Fra Fastelavn til Påske: 40 dage. Ligeledes 40 dage fra Påske til Pinse. Hvorfor mon? [red.: Der er i alt 50 dage imellem påske og pinse, mens der er 40 dage imellem påske og Kristi himmelfart]

På forhånd tak.
Anne-Lise Hermansen


*******************************


Kære Anne-Lise


Du har helt ret i, at tallet fyrre forekommer hyppigt, og endda indirekte for Marias renselsesperiode (Lukasevangeliet kapitel 2,22, jf 3 Mosebog kapitel 12,2-4) – godt set!

Tallet fyrre nævnes 81 gange i Det Gamle og Det Nye Testamente. I de fleste tilfælde er det bare et historisk tal, men i mange tilfælde har de bibelske forfattere utvivlsomt også opdaget et interessant og sikkert også trosstyrkende mønster. Det får så en symbolsk betydning – tallet har et budskab ud over den historiske tidsfæstelse! Men hvor ofte sker det? Kan det også have en dybere mening, at Kristi Himmelfart ligger fyrre dage efter påske?

Lad os se på eksemplerne. Ved syndfloden regnede det uafbrudt i fyrre dage og nætter (1. Mosebog kapitel 7,4. 12. 17; 8,6), men dette bruges aldrig som et mønster for andre begivenheder. Det er også en helt tilfældig historisk oplysning, at både Isak og Esau blev gift fyrre år gamle (1. Mosebog kapitel 25,20; 26,34), og at sørgeperioden med balsamering af Jakob strakte sig over fyrre dage (1 Mosebog kapitel 50,3).

Der ligger heller intet mønster i, at der ”kun” måtte straffes med 40 piskeslag (5. Mosebog kapitel 25,3. 2. Korintherbrev kapitel 11,24). At Goliat hånede israelitterne i fyrre dage er også kun en historisk notits (1. Samuelbog kapitel 17,16). 

Moses var to gange oppe hos Gud i fyrre dage og nætter (2. Mosebog kapitel 24,18; 34,28), men det er svært at se en skjult symbolik i dette. Fyrre år senere lægger Moses i sin tale i Femte Mosebog kun vægt på betydningen af, at han var deres forbeder anden gang han var på bjerget i de fyrre dage og nætter (5. Mosebog kapitel 9,9.11.18.25; 10,10). Og måske så fortælleren et mønster i, at Elias som en anden ny Moses brugte fyrre dage og nætter på at rejse fra Karmel til Sinaj, hvor Gud også åbenbarer sig for ham (1. Kongebog kapitel 19,8).

Helt anderledes tydeligt er fyrre-tallet i forbindelse med israelitterne ørkenvandring. Det begyndte med, at Moses sendte 12 spejdere ind i Kana’an, og de kom tilbage 40 dage senere (4. Mosebog kapital 13,25). Fordi ti af dem advarede mod at erobre landet og fik israelitterne til at begå mytteri, straffede Gud dem med de fyrre års vandring indtil hele dette slægtled var død (14,33-34, 32,13. Josva bogen kapitel 5,6. Salmernes Bog 95,10). Fyrre er her brugt som et cirkatal, for vandringen varede kun godt og vel 38 år. Disse fyrre års straf bruges af profeten Ezekiel som et symbolsk tal for en ny straf over Juda Rige (Ezekiels Bog kapitel 4,6; 29,11-13). Man kan så også overveje, om der er tale om et symbolsk tal, når byen Nineve skulle ødelægges om fyrre dage (Jonas’ Bog kapitel 3,4)?

Fyrre år senere ser Moses tilbage på ørkenvandringen. Den var en prøvelse, en test på folkets tillid til Gud (5. Mosebog kapitel 8,2). Men nu kan han også godt se, at det var en velsignelse, fordi Gud ledede dem igennem ørkenens farer i alle disse år (5. Mosebog kapitel 2,7). Flere gange fremhæves det, at Gud gav dem tøj i alle årene (5. Mosebog kapitel 8,4; 29,4. Nehemias’ Bog kapitel 9,21), og de fik også mannaen (2 Mosebog kapitel 16,35).  En af spejderne, Kaleb, fremhæver endog, at han var fyrre år, da han kom på sin spejdermission (Josvabogen kapitel 14,7), og nu er han så over firs år gammel og stadig ´fit for fight´.
 
Moses’ fyrre dage på bjerget og Israels fyrre år i ørkenen har sikkert betydning for ”titelkampen” mellem Jesus og Djævelen. Det fortælles, at Jesus for alvor led sult efter de 40 dage (Matthæusevangeliet kapitel 4,2. Lukasevangeliet kapitel 4,2), men at englene også sørgede for ham (Markusevangeliet kapitel 1,13). I evangelierne skildres Jesus både som en ny Moses, men også som den der overholdt Guds krav modsat Israel, som svigtede Gud i ørkenen. Derfor er det betydningsfuldt, at Jesus citerer Femte Mosebog imod Djævelen (Matthæusevangeliet kapitel 4,4.7.10).

Men hvorfor ventede Jesus efter opstandelsen så 40 dage, før han endegyldigt forlod sine disciple (Apostlens Gerninger kapitel 1,3)? Tiden blev brugt til, at han kunne vise sig for dem som den opstande og forkynde Guds rige, men det kan være svært at finde en symbolsk betydning i tallet fyrre. Med mindre da, at Lukas har set det mønster, at ligesom Jesus sejrede over Satan efter fyrre dage, sådan skulle der også gå 40 dage, før Jesus fik overdraget al magt i himlen og på jorden, som Matt 28,18 udtrykker det. Måske kan det symbolske tal så åbne et nyt perspektiv på Kristi Himmelfart?

Med venlig hilsen
Nicolai Winther-Nielsen

Nicolai Winther-Nielsen er theol. dr., professor i Gammel Testamente og Informationsteknologi ved Dansk Bibel Institut. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk


Læs også


Brevkassen: Hvorfor optræder tallet 7 så ofte i Bibelen?

Symboler i Bibelen og kirken

Kristi himmelfart gør Jesus nærværende overalt

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies