Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Men min frelse varer til evig tid, og min retfærdighed hører ikke op.

Esajas′ Bog 51,6

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Judas: Judas Iskariot er den store skurk i Det Nye Testamente. Selvom der egentlig ikke står særlig meget om ham i Biblen, er han alligevel en af de mest berømte karakterer. Han er nemlig den, der forråder Jesus
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen ville blive en meget tyndere bog, hvis jeg skulle bestemme: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Lisbet Müller, præst i Lindevang Kirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
Brevkassen: Hvad er en præst egentlig?
A+/a-   
En spørger undrer sig over, at begrebet præst betyder noget andet i Bibelen end i almindelig tale i dag. Flemming Baatz Kristensen er enig og kommer her med en forklaring.

Kære brevkasse

”Jeg har undret mig over at begrebet præst synes at have haft en anden betydning i Bibelen end det har i dag. I GT er præsterne jo dem, der arbejder i templet og bringer offergaver osv. Og i NT tales der om apostle, tilsynsmænd og forstandere. Hvor stammer vores nutidig forståelse af ’præsten’ fra, og hvordan har det ændret betydning gennem historien?”

********************************

Spørgeren har gjort en rigtig observation. En præst i Det Gamle Testamente er noget andet end en præst i Det Nye Testamente. Præsten i Det Gamle Testamente er en offerpræst, men med Jesus sker noget radikalt. Han kommer som den store og nye ypperstepræst og bringer sig selv som de ene fuldkomne offer én gang for alle (Hebræerbrevet kapitel7,26). Dermed afskaffes i et hug alle de gammeltestamentlige ofre, som præsterne frembar først i tabernaklet i ørkenen og siden i templet i Jerusalem (3 Mosebog kapitel1-7). Det synlige udtryk for dette er, at forhænget i templet flænges i to dele, fra øverst til nederst, da Jesus døde (Matthæusevangeliet kapitel 27,51). Dermed er der ikke mere brug for offer-præster.

Offerpræsten fra Det Gamle Testamente går via Jesus videre til alle kristne i Det Nye Testamente. Og på en anden måde. Vi ser det særligt i Romerbrevet kapitel 12,1-2, der indleder  formaningsafsnittet til menigheden: ”Så formaner jeg jer da, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag, det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det, som behager ham, det fuldkomne”.

Det er alle kristne, der skal ofre. Men hvad skal de ofre? Dem selv, deres legemer, åndelige ofre, og det kædes sammen med deres etiske liv efter Guds gode vilje. Vi har det samme i 1 Petersbrev kapitel 2,5: ”Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud.”

Det er hele denne tankegang, der er videreført i det, vi lutherske kristne særligt betoner, nemlig ”det almindelige præstedømme ” som går på, at alle kristne er kaldede til at være præster på den måde, at vi priser og takker Gud, bekender ham, vidner om ham i verden og lever i næstekærlighed inspireret af Kristus.
(Paulus kan dog et enkelt sted bruge offerpræstestillingen om sin egen tjeneste (Rom 15,16), hvor han kalder sig præst (=offerpræst) for Guds evangelium og hedningernes omvendelse ser han som et kærkomment offer, helliget ved Helligånden. Men det er altså kun et enkelt sted.)

Samtidig med den nye tankegang var der fra starten ledere i den første menighed. Først apostlene som indsatte mænd til at være tilsynsmænd (Filipperbrevet kapitel 1,1), ældste (Titusbrevet kapitel 1,5), forstandere (1 Timotheusbrev kapitel 5,17; 1 Thessalonikerbrev kapitel 5,12). Der tales om forskellige tjenester/opgaver (Efeserbrevet kapitel 4,11) og de ord, der anvendes er aldrig en oversættelse af Det Gamle Testamentes ord for ”præst”, men der bruges helt andre betegnelser.
Vort ord ”præst” er en oversættelse af det græske presbyteros = ældste. Ordet ”pastor” kommer fra latin og betyder hyrde. Vort ”biskop” er en oversættelse af det græske episkopos = tilsynsmand.

I Det Nye Testamente er det vanskeligt at se, hvad de forskellige betegnelser præcist dækkede, men efterhånden skilte tre betegnelser sig ud: Biskop,som oprindeligt var en lokal præst men siden blev den ledende præst for et større område, i dag et stift). Præster,som betegnelse for den/de lokale præst (er) i et mindre område, i dag sogn.. Diakoner som i Det Nye Testamente oversættes ”menighedstjener(-inde)”, og som har haft opgaver både ved gudstjenesten og har taget sig af de nødlidende i menigheden.  Nogle kirker f.eks. den katolske og den svenske har dette trefoldige embede. I folkekirken er diakontjenesten ikke formelt et embede.

Den betegnelse der bedst udtrykker det særlige ved præsteembedet/præstetjenesten er hyrde-betegnelsen, hvad ordet pastor som omtalt betyder. En menighed skal have en hyrde, som er rettelig kaldet af menigheden og indviet til sin tjeneste af biskoppen. Hans opgave er at lede menigheden til kilderne med livets vand, sørge for Guds ords og sakramentets kost, vise omsorg og passe på menigheden med sjælesorg og undervisning, lede menigheden på ret vej, beskytte den mod overgreb fra falske hyrder og djævelen og sætte deres eget liv ind for menigheden.

Hyrder var egentlig ikke særligt agtet, men betegnelsen og funktionen var alligevel velegnet til at udtrykke hvad en pastor skal. Gud kaldes jo også for hyrden (Salme 23 i Det Gamle Testamente), Jesus kalder sig selv hyrden (Johannesevangeliet kapitel 10, 11). Han er ”hyrden over alle hyrder”, det store forbillede for menighedens hyrder (1 Petersbrev kapitel 5,2-4).

I den katolske kirke er præsten en forblevet offerpræst, der har en midlerrolle, når han i forbindelse med nadveren frembærer messeofferet. Her overfor står den reformatoriske opfattelse, der, som vi har set med stærk begrundelse i Bibelen, ser præsten som en, der er kaldet af menigheden og af Gud og indviet af biskoppen til i Kristi tjeneste at forkynde Guds ord og række sakramenterne.  Præsten forvalter kun et offer i nadveren i den forstand, at Jesu offer bragt én gang for alle, kommer til stede i nadveren, når indstiftelsesordene lyder over brødet og vinen og så forestår præsten den taksigelse, der er i nadveren til Gud.

En præst skal på den ene side huske, at han ikke er mere end andre i menigheden, men ’kun’ en af menigheden, et menneske og en synder, der ikke har noget forud og må leve af samme barmhjertighed som de andre og ikke er den, de andre skal gå til Gud igennem. Ham kan de selv gå direkte til. Det har Jesus sørget for. På den anden side står præsten altid over for menigheden som den, der har en særlig opgave, som han har ansvar for. Det skal præsten minde sig selv om, ikke for ærens og magtens skyld, men for ansvarets og tjenestens skyld. ”Præsten er i menigheden og over for menigheden”, som en har udtrykt det.

De bedste hilsner
Flemming Baatz Kristensen

Flemming Baatz Kristensen er sognepræst ved Sct. Pauls kirke i Aarhus.
Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

 

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies